Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Ankenævn

Et ankenævn er et organ, som behandler klager indenfor et bestemt retsområde. Eksempelvis behandler Ankenævnet for Forsikring klager vedrørende forsikrings- og pensionsforhold.

Ved behandling i et ankenævn kan man få truffet en afgørelse uden at blive involveret i retssystemet. Med andre ord er et ankenævn således et alternativ til en domstol. Ofte vil det være et krav fra et forsikringsselskab, at en sag har været behandlet ved et ankenævn, før der gives retshjælpsdækning til at føre en sag ved domstolene. Af den årsag starter de fleste sager ved en behandling i et ankenævn.

Nedenfor på denne side kan du læse mere om følgende:

  • Hvad et ankenævn er
  • Hvilke ankenævn der findes
  • Hvilke sager Ankenævnet for Forsikring behandler
  • Hvilke sager Byggeriets Ankenævn behandler
  • Hvilke sager Det finansielle ankenævn behandler
  • Øvrige relevante forhold i anledning af sager ved et ankenævn

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Ankenævn


Generelt om ankenævn

Et ankenævn er en særlig form for klageinstans, hvor en privatperson kan få prøvet en afgørelse. Der findes mange forskellige typer af ankenævn, som er specialiseret indenfor forskellige retsområder.

Eksempelvis behandler Ankenævnet for Forsikring sager om forsikrings- og pensionsforhold. Du kan læse mere om Ankenævnet for Forsikring længere nede på denne side. I øvrigt kan Byggeriets Ankenævn nævnes. Byggeriets Ankenævn er et ankenævn, som behandler klager fra privatpersoner over stort set alle former for håndværkerarbejde. Du kan læse mere om Byggeriets ankenævn længere nede på denne side.

Retsstilling - Ankenævn

En ankenævnsafgørelse er som udgangspunkt ikke bindende. Det betyder, at det ikke har konsekvenser, hvis en ankenævnsafgørelse ikke følges. I nogle tilfælde kan én eller flere af parterne dog have forpligtet sig til at følge en ankenævnsafgørelse. I så fald vil ankenævnsafgørelsen være bindende.

Ofte er en retssag at foretrække, da der er fri bevisførelse ved domstolene. I langt de fleste retshjælpsforsikringer er det dog et krav, at en sag har været behandlet i et ankenævn, før der ydes retshjælpsdækning til en retssag. Af den grund anbefales det, at man opsøger en advokat allerede inden behandlingen ved ankenævnet påbegyndes. På den måde har advokaten de bedste forudsætninger for at hjælpe dig. Ligeledes er det en fordel, at advokaten har været med fra start, hvis der senere skal føres en sag i retten.

Eksempler på ankenævn

Der findes utrolig mange forskellige ankenævn, som behandler forskellige typer af juridiske spørgsmål. Nedenfor kan du se en oplistning af ankenævn.  

Eksempler på ankenævn:

  • Ankenævnet for Forsikring
  • Byggeriets Ankenævn
  • Det finansielle Ankenævn
  • Ankenævn for Feriehusudlejning
  • Ankenævn for Køreundervisning
  • Pakkerejse-Ankenævn
  • Huslejenævnet

  Afhængigt af din sags karakter, kan en eller flere af de ovenstående ankenævn være relevante for dig. Det er imidlertid vores erfaring, at sager, der skal behandles i ankenævn, ofte ender ved domstolene. Hvis du skal have behandlet din sag i et ankenævn, kan du derfor have stor gavn af at have en advokat med på sidelinjen fra start. 

Forløbet ved et ankenævn

Et ankenævn er en særlig klageinstans. Et ankenævn er eksempelvis relevant, hvis et forsikringsselskab har meddelt, at det ikke vil anerkende en skade. I så fald kan sagen blive behandlet ved Ankenævnet for Forsikring.

Det er vigtigt at bemærke, at en sag kun kan behandles ved et ankenævn, hvis sagen vedrører en forbruger. En forbruger er en privat person. Eksempelvis vil du blive betragtet som forbruger, hvis du har tegnet en privat forsikring eller du har fået udført et byggeri i din private bolig.

Er du i tvivl om hvordan du skal gribe din sag an, er du meget velkommen til at kontakte os.

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring behandler sager med forsikringsretlig karakter. Hvis du er uenig med dit forsikringsselskab om en opgørelse, eller forsikringsselskabet slet ikke vil dække din skade, kan det være nødvendigt at få prøvet sagen ved Ankenævnet for Forsikring.

Ofte vil det være nødvendigt at få prøvet sagen ved Ankenævnet for Forsikring, før en eventuel retshjælpsforsikring kan komme i spil. Det skyldes, at det ofte er en betingelse for en retshjælpsforsikring, at tilgængelige klagemuligheder er udnyttet. Hvis din sag ikke har været prøvet ved Ankenævnet for Forsikring før du anlægger sag, vil du sjældent få omkostningerne forbundet med retssagen dækket gennem din retshjælpsforsikring. Hvis kravet er meget stort, kan man imidlertid springe ankenævnet over, og få sagen behandlet direkte ved domstolene. Kontakt os gerne for at høre, hvad der er den bedste løsning for dig.

Maksbeløb ved ankenævn

Hvis en sag skal prøves i et ankenævn, er det væsentligt at være opmærksom på, at der ofte er et maksbeløb. Det betyder, at hvis uenigheden vedrører et stort beløb, vil ankenævnet ikke kunne behandle sagen. I disse tilfælde er det nødvendigt at der finder en bevisførelse sted, hvilket kun kan ske ved domstolene.

Hvis din sag angår et stort beløb, bør du kontakte en advokat. Advokaten kan vejlede dig i reglerne om ankenævn og maksbeløb. Ligeledes kan advokaten hjælpe dig i en retssag.

Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager over forskellige former for håndværksmæssigt arbejde. Det kan eksempelvis være arbejde der er udført af en maler, en tømrer eller en snedker.

Ofte kan man først gå til domstolene, når en sag har været behandlet i et ankenævn. Hvis der er en tvist vedrørende et byggeri, vil det således betyde, at man først skal søge en afgørelse ved Byggeriets Ankenævn. Først herefter vil det være muligt at gå til domstolene.

Hvis du er uenig med din modpart om det udførte byggeri, kan vi hjælpe dig med din sag. Vi kender de processuelle regler, og vi ved derfor, hvilken myndighed du først skal gå til. Skulle det nå så langt at sagen skal for retten, er vi også gerne behjælpelige med at repræsentere dig.

Det finansielle ankenævn

Det finansielle ankenævn er et særligt ankenævn, som behandler klager over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde. Det finansielle ankenævn behandler primært klager, der angår private kundeforhold. Det betyder, at du som privatperson kan rette henvendelse til det finansielle ankenævn, hvis du har en klage over et pengeinstitut, realkreditinstitut eller investeringsfond.

Hvis du ønsker hjælp til at udarbejde en klage til Det finansielle ankenævn, er du meget velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre ved at udfylde vores kontaktformular nedenfor, så kontakter vi dig snarest. Du er også meget velkommen til at ringe til os.

Fordele og ulemper ved ankenævn

Der er en række fordele forbundet med behandling ved et ankenævn. En af de største fordele er, at behandlingstiden ved et ankenævn ofte er meget kortere end behandlingstiden ved en domstol. Derudover kan det være fordelagtigt, at det er personer med en særlig kendskab til retsområdet, som behandler den pågældende tvist. Eksempelvis behandler Ankenævnet for Forsikring udelukkende sager, der angår forsikringer og pensionsforhold. Som følge af at det er den eneste form for sager dette ankenævn behandler, har ankenævnet en særlig ekspertise inden for retsområdet.

Der er imidlertid også en række ulemper. Den største er, at der ikke er nogen umiddelbar bevisførelse ved et ankenævn. Det betyder, at ankenævnet i nogle tilfælde ikke kan tage endeligt stilling til tvisten. I disse tilfælde vil en retssag være nødvendig. Derudover kan det være tidskrævende at føre en sag ved et ankenævn, hvis der har været grundlag for at føre en retssag fra starten. Tilsvarende kan der være risiko for, at ankenævnet træffer en forkert afgørelse, som skal omgøres i en retssag.

Advokat til ankenævn

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du skal klage til et ankenævn, kan det være en god ide at søge afklaring hos en advokat. Vi kan også hjælpe dig med at skrive en klage til det relevante ankenævn, hvis du ønsker det. Det er fordelagtigt at få en advokat med på sidelinjen allerede inden sagen ved ankenævnet indledes, så du sikrer dine interesser bedst muligt.

Hvis du allerede har modtaget en afgørelse fra et ankenævn, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at forstå afgørelsen, ligesom vi kan vurdere, om der er grundlag for at starte en sag ved domstolene.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon