Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Isoleret bevisoptagelse

Er du tvivl om, hvad isoleret bevisoptagelse er, samt hvordan det foregår? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring isoleret bevisoptagelse, gennemgået, herunder blandt andet, hvad formålet med isoleret bevisoptagelse er. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

      • Hvad er isoleret bevisoptagelse?
      • Hvad er formålet med isoleret bevisoptagelse?
      • Hvem bærer sagsomkostningerne ved isoleret bevisoptagelse?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Isoleret bevisoptagelse


Hvad er isoleret bevisoptagelse?

Isoleret bevisoptagelse er kort sagt, at man anmoder retten om at afholde et syn og skøn, uden at der er anlagt retssag. Isoleret bevisoptagelse er altså mulig at gennemføre før der anlægges retssag. Dette kan eksempelvis være for nærmere at kunne undersøge sagens omfang.

Under en retssag skal man nemlig føre bevis for, at det man siger, er rigtigt, eller at det modparten siger, er forkert. Bevisførelsen kan ske ved fremlæggelse af dokumenter, sagkyndige erklæringer eller vidneafhøringer. Det kan også ske ved fremlæggelse af en syn- og skønserklæring fra en skønsmand udpeget af retten.

Under en isoleret bevisoptagelse indhenter vi alene et bevis i form af en syn- og skønserklæring. Formålet med dette er at bevise, hvilke fejl og mangler der er, hvad det koster at udbedre dem, samt fastslå rette udbedringsmetode. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal benytte dig af isoleret bevisoptagelse? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Sammen kan vi drøfte din sag og finde ud af om isoleret bevisoptagelse er den rette løsning for dig.

Hvad er formålet med isoleret bevisoptagelse?

Formålet med isoleret bevisoptagelse er at sikre beviser i den konkrete sag. Ofte vil det være muligt at forlige sagen på baggrund af skønsmandens erklæring, hvilket vil være hurtigere end at gennemføre en retssag. Viser det sig, at et forlig ikke er muligt, må vi udtage stævning. Det vil så ske på et af skønsmanden oplyst grundlag, hvilket gør, at sagen bliver skåret til fra starten, til gavn for såvel tidsperspektivet for sagens forberedelse som sagens omkostninger.

Hvis ovenstående giver anledning til supplerende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi har mange års erfaring med isoleret bevisoptagelse, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig bedst muligt.

Isoleret bevisoptagelse retsplejeloven

Det følger af retsplejelovens § 343, stk. 1, at retten kan tillade, at der optages bevis, selvom dette ikke sker til brug for en verserende retssag. Der fremgår desuden, at anmodning om bevisførelse indgives til retten på det sted, hvor vidnet bor eller opholder sig, eller for så vidt angår syn og skøn til retten på det sted, hvor genstanden for forretningen findes. Anmodning om optagelse af bevis i udlandet indgives til retten på det sted, hvor sagen eventuelt skal anlægges her i landet.

Isoleret bevisoptagelse er muligt i alle tilfælde, hvor retten finder det hensigtsmæssigt. Det bemærkes, at syn og skøn, som er udmeldt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter reglerne i AB 92, ABR 89 og ABT 93, sidestilles med isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens regler.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med isoleret bevisoptagelse, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Isoleret bevisoptagelse syn og skøn

En isoleret bevisoptagelse kan, som nævnt ovenfor, f.eks. være et syn og skøn, der skal fastslå, hvor stor en skade er, samt hvilken økonomisk værdi skaden har. Ved et syn og skøn får man en skønsmand til at foretage en besigtigelse (synet) og derefter give sin bedømmelse af sagen (skønnet). Ideen er, at man, ved at få en uafhængig og sagkyndig fagperson til at se på sagen, får en mere objektiv bedømmelse af sagens forhold.

Processen for en isoleret bevisoptagelse foregår i retten efter samme proces som syn og skøn på sædvanlig vis i forbindelse med en verserende retssag. Isoleret bevisoptagelse sker dog uden, at der er anlagt retssag. Erklæringen fra skønsmanden kan man herefter bruge som bevis under en senere retssag, såfremt det er nødvendigt.

Er du i tvivl om, hvorvidt isoleret bevisoptagelse vil være fordelagtigt i din sag? Vi har mange års erfaring med isoleret bevisoptagelse og syn og skøn, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig.

Hvem bærer sagsomkostningerne?

Det følger af retsplejelovens § 343, stk. 2, at udgifterne til isoleret bevisoptagelse afholdes foreløbigt af den part, som ønsker beviset optaget. Retten kan kræve, at der stilles sikkerhed for de udgifter, som bevisoptagelsen vil medføre. Det er altså den part, som ønsker at foretage isoleret bevisoptagelse, herunder syn og skøn, der foreløbigt betaler udgifterne.

Det fremgår desuden af retsplejelovens § 343, stk. 3, at retten træffer bestemmelse om betaling af omkostningerne ved bevisoptagelsen, medmindre parterne har aftalt andet. Retten træffer, med andre ord, efterfølgende bestemmelse om betaling af udgifterne til syn og skøn, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om, hvem der bærer sagsomkostningerne ved isoleret bevisoptagelse. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Advokat til isoleret bevisoptagelse

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med isoleret bevisoptagelse eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon