Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5524

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5524

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Faste priser for assistance med bolighandler

Nedenfor har vi samlet en række ydelser med fast pris i pakker. Priserne er inklusive moms.

Alm. boligkøb

- Den mest populære pakke - B01

Pakkens indhold

Her får du hjælp fra start til slut, når du skal købe villa, ejerlejlighed eller sommerhus:


 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante bilag.
 • Telefonmøde med gennemgang af handlens betydningsfulde forhold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse og forhandling med sælger/mægler.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Dialog med din bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Tinglysning af skøde.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 7.995,-

Kontakt os

Tinglysning

For den erfarne køber B02

Pakkens indhold

For den meget erfarne boligkøber, med dyb indsigt i reglerne om køb af fast ejendom, kan vi sørge for tinglysning af skødet.

 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Tinglysning af skøde.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 2.595,-

Kontakt os

Selvsalg

Spar mæglersalæret B03

Pakkens indhold

Denne pakke er for dig, der vil spare udgiften til ejendomsmægleren.


 • Indhentelse af bilag.
 • Udarbejdelse af købsaftalen med bilag.
 • Korrespondance med bank og købers/sælgers rådgiver.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Information om ejerskifte til relevante parter.
 • Frigivelse af købesummen.

Pris DKK 11.995,-

Kontakt os

Selvsalg+

Spar mæglersalæret B03.1

Pakkens indhold

Med pakken Selvsalg+ sørger vi også for berigtigelsen af handlen.

 • Indhentelse af bilag
 • Udarbejdelse af købsaftalen med bilag
 • Korrespondance med bank og købers/sælgers rådgiver
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer
 • Information om ejerskifte til relevante parter
 • Frigivelse af købesummen
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelsen
 • Tinglysning af skødet

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 12.295,-

Kontakt os

Selvsalg Mini

For den erfarne investor B03.2

Pakkens indhold

Pakken Selvsalg Mini er for den erfarne ejendomsinvestor, der kun har brug for en købsaftale.


 • Indhentelse af bilag.
 • Udarbejdelse af købsaftalen med bilag.

Pris DKK 7.895,-

Kontakt os

Projektkøb

Boliger under opførelse B04

Pakkens indhold

Når du køber en bolig på projektstadiet, kan man ikke se det færdig byggeri. Det stiller derfor særlige krav til aftalegrundlaget og vores gennemgang heraf.


 • Alle ydelserne indeholdt i pakke 01 Almindelig bolighandel.
 • Gennemgang og behandling af de yderligere problemstillinger der følger af, at boligen endnu ikke er færdigopført.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 8.595,-

Kontakt os

Samejeoverenskomst

For samlevende B05

Pakkens indhold

Denne pakke er for jer, der er ugifte, eller hvor jeres fælles bolig delvist er betalt med midler fra den enes særeje.

En samejeoverenskomst regulerer bl.a. følgende problemstillinger:


 • Hvem skal overtage den fælles bolig, hvis I går fra hinanden?
 • Hvem skal have gevinsten, hvis boligen er steget i værdi, og I ikke har betalt lige meget, da I købte boligen?
 • Hvem skal bære tabet, hvis boligen er faldet i værdi, og I ikke har betalt lige meget, da I købte boligen?
 • Hvordan skal boligen sælges og til hvilket beløb, hvis I ikke kan blive enige?

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift, hvis samejeoverenskomsten skal tinglyses.

Pris DKK 3.995,-

Kontakt os

Forældrekøb

Opnå lovlige fordele B07

Pakkens indhold


Der er mulighed for at opnå en række fordele ved et forældrekøb, hvor du som forælder køber en ejerlejlighed og udlejer den til dine børn. Med denne pakke udfører vi følgende arbejde:

 • Gennemgang af købsaftale med bilag.
 • Korrespondance med mægler/advokat og bank.
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse.
 • Rådgivning omkring avancebeskatning ved evt. videresalg.
 • Ekspedition/kontrol af skøde.
 • Ekspedition/kontrol af refusionsopgørelse.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 9.195,-

Kontakt os

Skilsmisseskøde

Overtagelse af den fælles bolig B08

Pakkens indhold

Denne pakke er til dig, der skal overtage den fælles bolig i forbindelse med skilsmisse. Vores boligadvokat klarer herefter det praktiske.

 • Vores boligadvokat afholder et telefonmøde med dig, hvor vi afklarer dine ønsker, samt hvilke dokumenter, vi har brug for.
 • Vores boligadvokat gennemgår de indsendte dokumenter.
 • Vi udarbejder og ekspederer skilsmisseskødet og sørger for at ejerskiftet registreres i tingbogen.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 4.995,-

Kontakt os

Byggegrund

Køb af byggegrund B09

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokat gennemgår købsaftalen og andre relevante dokumenter og undersøger, om byggegrunden kan anvendes til formålet.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig for at gennemgå sagens dokumenter og derved få klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder en godkendelsesskrivelse til mægler/sælger med de for dig vigtige forbehold.
 • Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af  refusionsopgørelse.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift. 

Pris DKK 7.495,-

Kontakt os

Færdighusprojekt

Byggegrund og hus B10

Pakkens indhold

Denne pakke er til dig, der både skal købe en byggegrund og opføre dit drømmehus på grunden. Pakken er en kombination af pakke B09 og pakke E01.

 • Vores boligadvokat assisterer med købet af din nye byggegrund og gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Vi ekspederer/kontrollerer skødet.
 • Vi ekspederer/kontrollerer refusionsopgørelsen.
 • Vores boligadvokat  gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi gør dig opmærksom på usædvanlige bestemmelser, usædvanlige fravigelser og uklare bestemmelser. 
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 12.595,-

Kontakt os

Landejendom

Køb af landejendom B11

Pakkens indhold

 • Din boligadvokat gennemgår købsaftalen og andre relevante dokumenter.
 • Din boligadvokat afholder telefonmøde med dig for at gennemgå sagens dokumenter og derved få klarlagt de vigtige forbehold for dig.
 • Din boligadvokat udarbejder en godkendelsesskrivelse til mægler/sælger med de forbehold, der er vigtige for dig.
 • Din boligadvokat koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.
 • Assistance med ansøgning om tilladelse (landbrugserklæring).

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 9.595,-

Kontakt os

Berigtigelse

Overgang af ejendomsretten B12

Pakkens indhold

For den erfarne køber, der skal have gennemført en ekspedition af bolighandlen. 

Ved berigtigelsen får køber ejendomsretten til boligen ved anmærkningsfrit skøde. 

I forbindelse med berigtigelsen udfører vi følgende arbejde:

 • Udarbejdelse af skøde.
 • Tinglysning af anmærkningsfrit skødet, så køber får ejendomsretten til boligen.
 • Korrespondance med bankerne for tinglysning af købers nye lån og aflysning af sælgers gamle lån til anmærkningsfrit skøde.
 • Udarbejdelse af eventuel refusionsopgørelse og indhentelse af parternes godkendelse heraf.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 4.495,-

Kontakt os

Familieoverdragelse

Familieoverdragelse af fast ejendom B13

Pakkens indhold


Ønsker I at overdrage en ejendom til en nærtstående eller et familiemedlem, herunder eksempelvis søn eller datter, som en familieoverdragelse, kan vi sørge for overdragelse, herunder med aftale af vilkårene og tinglysning af skøde. 

 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Dialog med din bank ift. tinglysning m.m.
 • Tinglysning af skøde.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningafgift.

Pris DKK 5.495,-

Kontakt os

Familieoverdragelse

Som B13 med gældsbrev B13.1

Pakkens indhold


Ønsker I at overdrage en ejendom til en nærtstående eller et familiemedlem, herunder eksempelvis søn eller datter, som en familieoverdragelse, kan vi sørge for overdragelse, herunder med aftale af vilkårene og tinglysning af skøde. I denne pakke får I yderligere udarbejdelse af et gældsbrev. 

 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Dialog med din bank ift. tinglysning m.m.
 • Tinglysning af skøde.
 • Udarbejdelse af gældsbrev

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 6.995,-

Kontakt os

Debitorskifte

På et ejerpantebrev B14

Pakkens indhold

Ved et debitorskiftet på et ejerpantebrev, indtræder en ny person som skyldner på gældsbrevet, mens den tidligere skyldner frigøres fra sin gældsforpligtelse.

 • Ejerpantebrevet overdrages til den nye ejer af boligen.

NB: Tinglysningsafgiften på et nyt ejerpantebrev er 1,45 % af pantebrevets værdi med tillæg af 1.825 kr. Ved registrering af et debitorskifte, skal du imidlertid alene betale 1.825 kr. i tinglysningsafgift. Du sparer således en afgift svarende til 1,45 % af pantebrevets værdi.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 2.595,-

Kontakt os

Andelsbolig

Køb af andelsbolig B15

Pakkens indhold

Vi udfører følgende arbejder for dig, når vi assisterer med dit køb af andelsbolig.

 • Vores boligadvokat assisterer med købet af din nye andelsbolig og gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vores boligadvokat sørger for at alle formalia ved overdragelsen kommer på plads
 • Vi ekspedere/kontrollerer refusionsopgørelsen.

Pris DKK 8.895,-

Kontakt os

Køberrådgivning

Boligadvokat B16

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokater rådgiver omkring dine familieretlige forhold og afklarer sammen med dig, hvem der skal underskrive købsaftalen, og om du skal have udarbejdet et testamente, en ægtepagt, en samejeoverenskomst eller en fremtidsfuldmagt.

Pris DKK 2.595,-

Kontakt os

Køberrådgivning

Boligadvokat og byggesagkyndig B17

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokater rådgiver omkring dine familieretlige forhold og afklarer sammen med dig, hvem der skal underskrive købsaftalen, og om du skal have udarbejdet et testamente, en ægtepagt, en samejeoverenskomst eller en fremtidsfuldmagt.
 • Du modtager køberrådgivning fra Byggesagkyndig.nu ApS i kraft af en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Pris DKK 6.995,-

Kontakt os

Komplet køberpakke

Mest populære pakke B18

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokater rådgiver omkring dine familieretlige forhold og afklarer sammen med dig, hvem der skal underskrive købsaftalen, og om du skal have udarbejdet et testamente, en ægtepagt, en samejeoverenskomst eller en fremtidsfuldmagt.
 • Du modtager køberrådgivning fra Byggesagkyndig.nu ApS i kraft af en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.
 • Vores boligadvokat gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vi koordinerer med bankerne i forhold til tinglysning m.m.
 • Vi ekspederer/kontrollerer skødet.
 • Vi ekspederer/kontrollerer refusionsopgørelsen.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 12.495,-

Kontakt os

Færdighusprojekt

Som B10 med kontraktforhandling B19

Pakkens indhold

Denne pakke kombinerer vores populære B09 med pakke E02, og den indebærer, at vi er med fra start med køb af byggegrund til slut med forhandling af entreprisekontrakt. Vi tager os af alle detaljer og sikrer, at din entreprisekontrakt er på plads, så du kan komme trygt i mål med dit byggeprojekt.

 • Vores boligadvokat yder assistance ved købet af din nye byggegrund og foretager en grundig gennemgang af købsaftalen og dens bilag.
 • Vores boligadvokat arrangerer et telefonmøde med dig for at afklare og præcisere de forbehold, der er vigtige for dig.
 • Vores boligadvokat udarbejder et godkendelsesbrev og forhandler på dine vegne med sælger/mægler.
 • Vi koordinerer med banken i forhold til tinglysning og andre nødvendige procedurer.
 • Vi håndterer og kontrollerer skødet og refusionsopgørelsen.
 • Vores entrepriseadvokat gennemgår din entreprisekontrakt og dertilhørende bilag.
 • Vi informerer dig om eventuelle usædvanlige bestemmelser, afvigelser eller uklarheder i kontrakten og udarbejder herefter et godkendelsesbrev til byggefirmaet.
 • Vi forhandler entreprisekontrakten og sikrer dig en klar og rimelig entrepriseaftale.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 18.895,-

Kontakt os

Overskrift

Ordrebekræftelse

Når vi påtager os en sag, sender vi dig altid en ordrebekræftelse, så det vi laver, også svarer til det, du ønsker, at vi skal lave. På den måde får vi forventningsafstemt indholdet af vores assistance fra starten, så der ikke kommer overraskelser undervejs. I ordrebekræftelsen beskriver vi blandt andet, hvad vi hjælper dig med, og hvordan vores salær beregnes. Ordrebekræftelsen er også vedlagt vores forretningsbetingelser.  Det er vigtigt, at du læser ordrebekræftelsen, så vi kan nå at rette ind, hvis vi har misforstået dine ønsker.

Læs mere

Hvidvask

Advokater er ligesom fx banker og revisorer omfattet af lov om hvidvask. Det betyder, at vi skal kende vores kunder, og når vi assisterer med økonomiske transaktioner, skal vi foretage en risikovurdering og sikre os legitimationsoplysninger. Det er bl.a. derfor, at vi beder om en kopi af dit pas/kørekort samt sygesikringsbevis. Hvis vi i forbindelse med vores sagsbehandling får en begrundet mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, har vi pligt til at indberette vores mistanke. 

Læs mere

Interessekonflikt

Det følger af de advokatetiske regler, at en advokat altid skal sikre sig, at advokaten ikke befinder sig i en interessekonflikt, inden advokaten assisterer en klient. Når vi opretter din sag, undersøger vi derfor altid, om vi befinder os i en interessekonflikt. Der er mange forskellige situationer, der kan medføre, at der indtræder interessekonflikt, eller at der er risiko for, at der vil indtræde en interessekonflikt. I nogle af disse situationer kan advokaten få klientens accept til at føre sag, og i andre må advokaten uden videre udtræde af sagen. Det er altid os, der bærer ansvaret for, at vi ikke befinder os i en interessekonfliktsituation.

Læs mere

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon