Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Retssager

Er du tvivl om, hvad en civil retssag er, samt hvad det koster at anlægge sådan en? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring retssager, gennemgået, herunder blandt andet, hvordan proceduren under en retssag er, samt hvad procesrente i en retssag dækker over. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvordan er proceduren under en retssag?
  • Hvad er en civil retssag?
  • Hvad er forældelsesfristen i retssager?
  • Hvad er et privat søgsmål?
  • Hvad er procesrenten i en retssag?
  • Hvad er en åben retssag?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Retssager


Hvordan er proceduren under en retssag?

Står du foran en retssag og er i tvivl om proceduren herved? En retssag indledes med, at anklageskriftet, der angiver den strafbare handling, læses op. Herefter bliver tiltalte afhørt af anklageren og derefter af forsvareren. Det bemærkes, at tiltalte ikke har pligt til at udtale sig. Dernæst skal vidnerne afgive forklaring. Det er anklagemyndigheden, som indkalder vidnerne. Såfremt særlige dokumenter har betydning for sagen, vil anklageren herefter læse disse op. Et eksempel herpå er en lægeerklæring.

Herefter vil forsvareren og anklageren komme med deres bemærkninger vedrørende sagen, hvilket betegnes proceduren. Proceduren under en retssag går ud på, at forsvareren og anklageren taler for og imod, hvorvidt tiltalte er skyldig, samt hvilken eventuel straf, der kan komme på tale. Tiltalte kan efter proceduren komme med egne bemærkninger, såfremt denne ønsker det. Afslutningsvis voterer dommerne om skyldsspørgsmålet og en eventuel straf, såfremt de kommer frem til at tiltalte er skyldig.

Hos Sagførerne håndterer vi løbende et stort antal sager i hele Danmark, hvorfor vi er i stand til effektivt at hjælpe dig med at finde en god løsning i din sag, selv hvis det bliver nødvendigt at gå rettens vej. Vi vil løbende holde dig orienteret om sagens udvikling og drøfte strategiske overvejelser med dig. En retssag vil ikke blive indledt, før du er blevet grundigt informeret om mulighederne og risiciene ved en retssag i din sag.

Gode råd til dig der skal møde i retten

Hvis du skal møde i retten, er det rart at være godt forberedt. Vi har nedenfor samlet en række gode råd.

1. Kom altid i god tid. Det sender et dårligt signal, hvis du kommer for sent. Tag derfor af sted i god tid, så du ikke kommer for sent, hvis din transport er forsinket eller lignende.

2. Bær aldrig skarpe genstande. Du skal igennem et sikkerhedstjek inden du kommer ind i retslokalet. Derfor bør du aldrig medbringe lommeknive eller lignende.

3. Medbring eventuelt mad og drikke. Oftest er der vand i lokalet, men det kan nogle gange være lang tid man skal være i retslokalet, så det kan derfor også være en god ide at medbringe mad.

4. Forbered dig mentalt. Det kan være ganske overvældende at være en del af retssag. Af samme årsag er det som nævnt ovenfor en god ide at komme i god tid, så man har tid til at finde det korrekte lokale og få lidt ro på nerverne.

Opmærksomhedspunkter i en retssal

Hvis du skal møde i retten, er der nogle forhold, som det er rart at have kendskab til på forhånd.

1. Når dommen kommer ind i lokalet, rejser man sig op, indtil dommeren siger at man må sætte sig. Tilsvarende rejser man sig hver gang dommeren rejser sig.

2. Det er ikke usædvanligt, at dommeren stiller spørgsmål. Når man skal afgive forklaring kan både anklager, forsvarer og dommer altså stille spørgsmål. Man bør dog være mere påpasselig i sine svar, når det ikke er ens egen advokat der stiller spørgsmålene.

3. Vidner og sagkyndige må ikke befinde sig i retslokalet, før de har afgivet forklaring. Det er begrundet i, at man ikke ønsker, at der kan sammenstøbes forklaringer eller at vidner eller sagkyndige kan blive påvirket af noget der er sagt.

Hvad er en civil retssag?

Ved en civil sag retssag forsøger private parter at løse en tvist ved hjælp af retssystemet. Det er derfor op til parterne at søge retfærdighed og eventuelt kompensation. Dette står i klar kontrast til straffesager, hvor det er staten, som sagsøger en part for en lovovertrædelse. En civil retssag kan både være af større eller mindre karakter.

Anlæggelse af en civil retssag sker via minretssag.dk. Den part, som anlægger sag mod en anden part, kaldes sagsøger. Sagsøgte er derimod den anden part, som sagen anlægges imod. Civile retssager omhandler typisk erstatning eller manglende overholdelse af påbud eller forbud. Det bemærkes, at såfremt sager om krav overstiger 50.000 kr., skal disse anlægges som en civil retssag.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal anlægge en civil retssag? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Sammen kan vi drøfte din sag og finde ud af, hvorvidt en civil retssag er den rette løsning for dig.

Hvad er forældelsesfristen i retssager?

Det er afgørende at have styr på forældelsesfrister i forbindelse med retssager, idet man ellers kan risikere at fortabe et eventuelt krav mod en modpart. Udgangspunktet i forældelsesloven er, at krav forældes på tre år, hvis ikke forældelsen er suspenderet. Forældelsesfristens starttidspunkt kan være suspenderet, såfremt fordringshaver ikke havde kendskab til fordringen eller skyldneren. Suspensionen ophører så snart fordringshaver får kendskab til kravet. Er der ikke tale om suspension løber den 3-årige forældelsesfrist fra skadens ind­træden, eller ved kontraktens misligholdelse.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med forældelsesfrister, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvad er procesrenten i en retssag?

Procesrenten i en retssag betyder, at der kan kræves renter som kompensation for forsinket betaling eller manglende opfyldelse af en økonomisk forpligtelse. Det er kreditorer, som i forbindelse med retssager kan pålægge debitor, at betale procesrenter for det tab som kreditor lider i den periode, hvor kravet endnu ikke er opfyldt. Kreditors tab kan være grundet i tabt renteindtægt, mistet mulighed for at investere eller ekstraomkostninger pga. forsinkelsen.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan opkræve procesrenter i forbindelse med en retssag? Vi har mange års erfaring med procesrente i retssager, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig.

Hvad er en åben retssag?

Retsmøder er som den klare hovedregel åbne i Danmark. En åben retssag betyder, at den er offentlig, hvorfor der er adgang for både borgere og pressen. Der er dog mulighed for at lukke dørene for offentligheden, såfremt særlige omstændigheder taler for det. Dette kan eksempelvis være fordi offeret kan føle sig krænket eller af hensyn til statens sikkerhed.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om åbne retssager. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Kan man se en retssag?

Som beskrevet er retssager i Danmark som udgangspunkt åbne. Dette betyder altså, at man har lov til at se retssagerne selvom man ikke er berørt af den på nogen måde. Ønsker du at se en retssag skal du blot være opmærksom på, at den ikke foregår for lukkede døre. Der har offentligheden nemlig ikke adgang. Det er desuden muligt at finde domme, der allerede er afsagt af domstolene. Dette sker via Domsdatabasen, som er åben og tilgængelig for alle.

Civil retssag pris

Omkostningerne i forbindelse med en civil retssag afhænger af sagens omfang og kompleksitet. Det er derfor svært at give en bestemt pris for, hvad det koster at føre en civil retssag. Det er dog muligt at få et overblik på domstolens hjemmeside, der er dog udelukkende tale om et overslag på prisen.

Såfremt man overvejer at anlægge en civil retssag, er det en god ide at overveje følgende:

  • Hvor store omkostninger vil der være forbundet med sagen?
  • Sandsynligheden for, at man får medhold ved domstolene
  • Udsigten til at opnå betaling fra modparten, såfremt man vinder

  Ovenstående momenter er udtryk for, at anlæggelse af en civil retssag skal kunne give mening. Af denne grund er det afgørende at afveje et muligt provenu eller ønsket resultat over for procesrisikoen og omkostningerne. Kontakt Sagførerne, såfremt du ønsker at vide mere om prisen på en civil retssag.

Bevisførelse retssager

I forbindelse med civile retssager er det parternes opgave at skaffe de nødvendige beviser. Dette betegnes forhandlingsmaksimen. Retten må gerne opfordre parterne til at føre bevis, eksempelvis i form af syn og skøn. Det er dog udelukkende op til parten selv, hvorvidt denne ønsker at følge rettens opfordring.

Det forholder sig anderledes i forbindelse med straffesager. Her er det ikke parterne, men derimod anklagemyndigheden, der skal fremskaffe det nødvendige bevismateriale til at bevise, hvorfor tiltalte skal dømmes for den pågældende lovovertrædelse. Anklagemyndigheden er ligeledes forpligtet til at fremlægge beviser, som peger på, at tiltalte er uskyldig. Dette betegnes objektivitetsprincippet.

Der gælder i dansk ret et princip om fri bevisbedømmelse. Dette indebærer, at det står retten frit for, hvilke beviser, som tillægges vægt, samt hvilken vægt, der skal lægges herpå. Med frihed menes, at retten ikke er bundet af lovregler. Det betyder altså ikke, at dommeren frit må lægge sin subjektive overbevisning til grund. Princippet om fri bevisbedømmelse gælder uanset om der er tale om en civile retssag eller en straffesag.

Advokat til retssag

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med en retssag eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon