Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Sagsomkostninger

Er du tvivl om, hvad sagsomkostninger er, samt hvor store disse er i forbindelse med småsager eller civile sager? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring sagsomkostninger, gennemgået, herunder blandt andet, hvad der sker, såfremt man ikke er i stand til at betale sagsomkostningerne. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er sagsomkostningerne i civile sager?
  • Hvad sker der, hvis man ikke kan betale sagsomkostningerne?
  • Hvad er sagsomkostningerne i småsager?
  • Hvad er udenretlige inddrivelsesomkostninger?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Sagsomkostninger


Hvad er sagsomkostningerne i civile sager?

Såfremt du er en borger eller en virksomhed, er det muligt med hjælp fra retten at anlægge en civil retssag. En retssag er dog altid forbundet med en række sagsomkostninger. Størrelsen på sagsomkostningerne i civile sager afhænger af sagens omfang og kompleksitet. Er sagens værdi over 100.000 kr., skal der desuden betales en berammelsesafgift, der er en ekstra retsafgift til staten. Den part, der taber sagen, skal betale sagsomkostningerne helt eller delvist.

Sagsomkostningerne omfatter blandt andet af:

  • Advokatsalærer
  • Retsafgift til staten
  • Ekspertvidner
  • Bevisindsamling, fx syn og skøn
  • Retssagsekspeditioner

  Den klare hovedregel er, at udgifter til advokatbistand skal erstattes med et passende beløb. Det gælder ligeledes ved udmåling af salær til en advokat i sager med fri proces. Jo større sagsværdien er, jo større er salæret, som skal betales til advokaten. Er der tale om en sag med en økonomisk værdi over 5.75 mio. kr. vil advokatsalæret dog fastsættes skønsmæssigt efter en rimelighedsvurdering. 

  Udgifter til retsafgift af det vundne beløb, samt udgifter, som har været nødvendige for at føre sagen på forsvarlig måde, skal erstattes fuldt ud. Kontakt Sagførerne, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med sagsomkostninger. Sammen kan vi drøfte din sag.

Hvad sker der, hvis man ikke kan betale sagsomkostningerne?

Det er som nævnt den tabende part, der skal betale sagsomkostningerne. Dette kan for nogle være en umulig opgave, idet sagsomkostningerne, især i sager, som vedrører en stor økonomisk værdi, kan være meget høje. Såfremt du ikke er i stand til at betale sagsomkostningerne, kan du muligvis være berettiget til retshjælp, der kan hjælpe med at dække nogle eller alle dine omkostninger.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer der kan opstå i forbindelse med sagsomkostninger, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvad er sagsomkostningerne i småsager?

Formålet med småsager er blandt andet, at parterne skal kunne gennemføre mindre civile sager uden store sagsomkostninger. Ved anlæggelse af en småsag, skal man som udgangspunkt betale en retsafgift på 750 kr. Ved småsagens afslutning beslutter retten, hvorvidt sagsøger eller sagsøgte, skal betale sagsomkostningerne i forbindelse med småsagen. Det er typisk den tabende part, som skal dække sagsomkostningerne.

Ønsker du at vide mere om sagsomkostningerne i forbindelse med småsager? Vi har mange års erfaring med småsager samt sagsomkostningerne herved, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig. Sammen kan vi drøfte din sag og finde ud af, hvorvidt en småsag er den rette løsning for dig.

Hvad er udenretlige inddrivelsesomkostninger?

Udenretlige inddrivelsesomkostninger er udtryk for de omkostninger, som kreditor har, såfremt sagen ikke indbringes for retten. Dette kan være fordi skyldneren forinden, når at betale. Udenretlige inddrivelsesomkostninger er dermed en slags sagsomkostninger. Udenretlige inddrivelsesomkostninger står i modsætning til indenretlige inddrivelsesomkostninger. De indenretlige og udenretlige omkostninger sammenlægges som den klare hovedregel ikke, idet indenretlige omkostninger typisk vil være større end de udenretlige inddrivelsesomkostninger.

Udenretlige inddrivelsesomkostninger kan blandt andet omfatte:

  • Inkassoadvokatens oprettelse af sagen
  • Fremsendelse af krævebrev
  • Indgåelse af frivilligt forlig
  • Administration af betalingsordning.

  De udenretlige inddrivelsesomkostninger fastsættes uafhængigt af, hvad skyldneren måtte have aftalt med sin advokat eller inkassobureau i forhold til honorering, efter bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (BEK nr. 476 af 24/05/2016).

  Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om udenretlige inddrivelsesomkostninger, samt sagsomkostninger. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Afdragsordning sagsomkostninger

Det forholder sig typisk således, at den tabende part i en retssag ikke er i stand til at betale alle sagsomkostningerne på én gang. Såfremt man har gæld til det offentlige, i form af manglende betaling af sagsomkostninger, er det muligt at anmode Gældsstyrelsen om at få en afdragsordning. En afdragsordning fungerer ofte således, at man betaler et bestemt beløb hver måned. Det præcise beløb fastsættes ud fra personens budget eller indkomst. Skønnes det, at den pågældende afvikler gælden inden for rimelig tid, kan afdragsordningen i særlige tilfælde fastsættes efter eget ønske.

Hos Sagførerne håndterer vi løbende et stort antal sager i hele Danmark, hvorfor vi er i stand til effektivt at hjælpe dig med at finde en god løsning i din sag, selv hvis det bliver nødvendigt at gå rettens vej. Vi vil løbende holde dig orienteret om sagens udvikling og drøfte strategiske overvejelser med dig. En retssag vil ikke blive indledt, før du er blevet grundigt informeret om mulighederne og risiciene ved en retssag i din sag.

Advokat ifm. sagsomkostninger

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med sagsomkostninger i civile retssager eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer. 

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon