Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Ring og få hurtigt svar: 8743 5524

Den første samtale med en boligadvokat er gratis.

Priser

Boligadvokat - ekspert i bolighandler

Boligadvokat Henrik Baastrand er specialist i bolighandler,  som han kan ekspedere både effektivt og billigt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Se vores ydelser nedenfor og læs også vores guide til boligkøb. Husk, at få indføjet et advokatforbehold i din købsaftale.

Henrik Baastrand

Kontakt boligadvokat Henrik Baastrand

Henrik Baastrand

Boligadvokat, afdelingsleder for bolighandler

Ring på tel: 8743 5524

Eller send en mail til bolig@sagfoererne.com.

Læs mere om Henrik her

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Gode råd og information

Hvad er en boligadvokat?

En boligadvokat er en advokat, der har specialiseret sig i at arbejde med bolighandler. Ved at vælge en boligadvokat sikrer du dig, at din advokaten har erfaring med bolighandler. Der indgår rigtig mange dokumenter i en bolighandel, og retsområdet for bolighandler er underlagt omfattende lovregulering, hvorfor det er vigtigt, at handlen varetages af en erfaren boligadvokat.

Læs mere

Underskrift af købsaftalen. Skal den forbi en advokat?

Det korte svar er nej. I praksis fungerer det sådan, at du som køber blot skal sørge for at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. På den måde kan din boligadvokat varetage dine interesser inden handlen bliver endelig.

Din boligadvokat ser almindeligvis først handlens dokumenter, efter du har underskrevet købsaftalen.

Det kan umiddelbart virke lidt bagvendt, men hvis du som køber sørger for, at købsaftalen indeholder et advokatforbehold, fungerer det problemfrit. Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at din boligadvokat kan gribe ind, hvis der skulle været noget galt i handlen. Har du fundet dit drømmehus, skal du således ikke først vente på, at vi gennemgår købsaftalen og dens mange bilag, mens en anden køber underskriver for næsen af dig.

Læs mere

Kan du fortryde dit boligkøb?

Det korte svar er ja. Som forbruger kan du altid fortryde dit boligkøb inden 6 hverdage mod betaling af 1 % af købesummen. Med et advokatforbehold kan du imidlertid fortryde handlen uden omkostninger.

I alle bolighandler med en forbruger som køber - uanset om forbrugeren er repræsenteret af en boligadvokat - gælder der en lovbestemt fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er således ikke en ret, som en køber kan fraskrive sig overfor en sælger.

Hvis køber vil bruge sin fortrydelsesret og fortryde købet, skal han give sælger besked herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag købsaftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag medregnes ikke.

Det er dog dyrt at bruge sin fortrydelsesret og fortryde et boligkøb. Hvis man som køber vælger at bruge sin fortrydelsesret, koster det normalt 1 % af købesummen, som ligeledes skal være betalt inden fortrydelsesfristens udløb. Som boligadvokat anbefaler vi derfor, at du som køber sørger for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen.

Fortrydelsesfristen løber sideløbende med et eventuelt advokatforbehold. Er der indsat et advokatforbehold i købsaftalen, der fx har en frist på 4 hverdage, skal en køber ikke betale 1 % af købesummen til sælger, såfremt køber indenfor denne 4 dages frist i stedet lader sin boligadvokat bruge advokatforbeholdet til at fortryde handelen. Benyttes fortrydelsesretten i stedet af køber, skal meddelelse herom (og betalingen) til sælger være kommet frem inden fristens udløb, og Sagførerne anbefaler, at din brug af fortrydelsesretten sker skriftligt, så der er dokumentation for, at du har overholdt fristen.

Denne fortrydelsesret gælder kun for køberen af ejendommen. Sælgeren er således ikke omfattet af nogen fortrydelsesret.

Læs mere

Hvad er en salgsopstilling?

En salgsopstilling er både en præsentation og en beskrivelse af den bolig, som du ønsker at købe.

Når en ejendom sælger via en ejendomsmægler, er det et krav, at ejendomsmægleren laver en salgsopstilling på ejendommen, og denne salgsopstilling udleveres normalt til dig direkte af ejendomsmægleren, så du kan bruge salgsopstillingen til at få et overblik over, hvad det er for en bolig, du overvejer at købe. 

Salgsopstillingen sendes også til din boligadvokat sammen med handlens øvrige dokumenter,  så når du indgår en købsaftale om købet af en ejendom, bliver salgsopstillingen en del af aftalegrundlaget, og såfremt der er forkerte eller misvisende oplysninger i denne, kan en sælger blive erstatningsansvarlig

I en normal salgsopstilling fremgår der fx oplysninger om prisen på ejendommen, udbetalingens størrelse, ejendommens boligareal, byggeår, årlige ejerudgifter som fx ejendomsskatter og ejendomsværdiskat, den offentlige ejendomsværdi af boligen, servitutter, hvilke hårde hvidevarer der medfølger i handelen m.v..

Ejendomsmægleren har også et ansvar for at oplysningerne i en salgsopstilling er korrekte. Ejendomsmægleren har derfor i et vist omfang en undersøgelsespligt, og såfremt ejendomsmægleren finder ud af, at der er forkerte oplysninger i salgsopstillingen, har ejendomsmægleren straks pligt til at rette disse, samt gøre en potentiel køber opmærksom herpå, hvilket naturligvis skal ske inden køberen underskriver købsaftalen.

Inden du underskriver købsaftalen, skal ejendomsmægleren endvidere sørge for, at du også bliver præsenteret for en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport (hvis det vel at mærke er et hus eller et sommerhus du køber), og du modtager ligeledes et energimærke på ejendommen, så du bedre kan danne dig et indtryk af ejendommens stand og energiforbrug.

Læs mere

Hvad er en købsaftale?

En købsaftale er et meget vigtigt dokument i en bolighandel. En købsaftale skal indehold samtlige vilkår for en handel, herunder fx overtagelsesdag, pris, ansvarsfraskrivelser, sikkerhedsstillelse, finansiering, oplysninger om den købte ejendom, evt. aftalt løsøre der skal medfølge i handelen m.v.

Købsaftalen indeholder en fortegnelse over alle handelens dokumenter, og det samlede materiale sendes til din boligadvokat, så han kan sikre, at alt er, som det skal være.

Da hovedparten af alle ejendomme sælges via ejendomsmæglere, bliver der som et klart udgangspunkt brugt en standardformular (købsaftale), som er lavet af Dansk Ejendomsmæglerforening. Selvom at købsaftalen er en standardformular, åbner den mulighed for, at man kan aftale forskellige mere eller mindre byrdefulde vilkår i en sådan købsaftale, hvilket man som køber skal være meget opmærksom på.

Ejendomsmægleren, som normalt laver købsaftalen, varetager jo alene sin klients interesser (sælger), og derfor er en købsaftale tit udfærdiget således, at sælger stilles bedst muligt.

Det er derfor vigtigt, at du som køber får en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen (og selvfølgelig også handelens øvrige dokumenter, som primært består af evt. tilstandsrapport og el-installationsrapport ved villaer og sommerhuse, ejendomsdatarapport, jordforureningsattest, energimærke, tingbogsattest, BBR-ejermeddelelse mv.), således at din boligadvokat kan sikre dig, at der ikke er nogen ufordelagtige vilkår i købsaftalen eller i handelens øvrige dokumenter, således at du bliver stillet bedst muligt i forbindelse med købet af ejendommen.

Læs mere

Hvad er huseftersynsordningen?

Hvis sælger fremlægger en tilstandsrapport og en el-installationsrapport og tilbyder at betale halvdelen af købers ejerskifteforsikring, går sælger som udgangspunkt fri for ansvar, hvis der er fejl og mangler ved ejendommen. Du bør derfor sikre dig, at ejendommen er velvedligeholdt, for der er mange undtagelser til dækning i ejerskifteforsikringen.

Det er lovbestemt, at hvis du som sælger - uanset om du benytter en boligadvokat eller en ejendomsmægler - fremlægger en tilstandsrapport og en el-installationsrapport, der ikke må være ældre end henholdsvis 6 og 12 måneder, og tilbyder at betale halvdelen af en konkret ejerskifteforsikring, så kan køber som udgangspunkt ikke rette krav mod dig for fejl og mangler ved ejendommen.

Hvis du ikke benytter dig af huseftersynsordningen, er du ansvarlig for skjulte fejl og mangler, der var tilstede på overtagelsestidspunktet i 10 år efter salget.

Læs mere

Tilstandsrapport og el-installationsrapport

Formålet med en tilstandsrapport og en el-installationsrapport er at få fastslået ejendommens vedligeholdelsesstand, så handlen kan gennemføres på et oplyst grundlag. Rapporterne danner også grundlag for ejerskifteforsikringen, men der er mange faldgruber, så køber bør have en boligadvokat og en byggesagkyndig med på råd.

Hvis sælger vil benytte sig af huseftersynsordningen, skal han udarbejde en tilstandsrapport og en el-installationsrapport.

En tilstandsrapport og en el-installationsrapport er rapporter, hvori boligens synlige fejl og mangler står oplyst.  Tilstandsrapporten og el-installationsrapport udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, der gennemgår boligen og giver dens fejl og mangler karakterer. Rapporterne bliver altid nærlæst af din boligadvokat, ligesom de bør efterses af en byggesagkyndig.

Før den 1. oktober 2020 skete denne karaktergivning ved hjælp af karaktererne K0 til K3, hvor K3 var den mest alvorlige skade, samt karakteren UN som betød, at forholdet skulle undersøges nærmere, men pr. 1. oktober 2020, blev dette system lavet om, således at det herefter er farvekoder, der afgør skadernes alvorlighed i disse rapporter. Således bliver kritiske skader, som straks skal udbedres, markeret med rødt i både tilstands- og el-installationsrapporten, mens alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, markeres med gult. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort. Da en tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder og en el-installationsrapport i 1 år, kan der i en overgangsperiode eksistere gyldige tilstandsrapporter og el-installationsrapport med det gamle bedømmelsessystem.

Bemærk, at huseftersynsordningen ikke eller sjældent finder anvendelse ved salg af ejerlejligheder, andelsboliger og landbrugsejendomme.

Sagførernes boligadvokat gennemgår naturligvis også disse rapporter på dine vegne og tager en snak med dig om indholdet og betydningen af disse rapporter. 

Læs mere

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Vi dækker hele Danmark

Se alle byerne

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2022 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger
Facebook ikon