Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Hjælp til køb af byggegrund?

Når du køber en byggegrund er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at du får alle tilgængelige oplysninger om grunden og nærområdet, så du opnår vished for, at byggegrunden kan anvendes til det påtænkte formål. Der kan eksempelvis være forskellige begrænsninger i lokalplaner, kommuneplaner, love, eller i form af eksisterende begrænsede rettigheder over grunden, som spænder ben for dit byggeprojekt. Vi hjælper dig med at navigere rundt i lokalplaner, kommuneplaner, lover og rettigheder over grunden og sikrer dig, at du kommer trygt i mål med købsaftalen. 

Faste priser

Byggegrund

Køb af byggegrund01
  • Vi gennemgår købsaftale og andre relevante dokumenter og undersøger om byggegrunden kan anvendes til formålet.
  • Vi afholder telefonmøde med dig for at gennemgå sagens dokumenter og derved få klarlagt de vigtige forbehold for dig.
  • Vi udarbejder en godkendelsesskrivelse til mægler/sælger med de forbehold, der er vigtige for dig.
  • Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.
  • Vi udarbejder og tinglyser dit skøde.
  • Vi udarbejder refusionsopgørelse.


Pris DKK 6.995,-

Inkl. moms Kontakt os

Køb af husprojekt

Byggegrund og hus02

Denne pakke er til dig, der både skal købe en byggegrund og opføre dit drømmehus på grunden.


  • Vi assisterer med købet af din nye byggegrund.
  • Vi gennemgår din entreprisekontrakt og sikrer, at du bliver stillet bedst muligt overfor entreprenøren.

Pris DKK 12.295,-

Inkl. moms Kontakt os

Bemærk: Når du køber fast ejendom skal dit skøde tinglyses. I den forbindelse opkræver staten en fast tinglysningsafgift på kr. 1.750 med tillæg af en variabel tinglysningsafgift på 0,6 % af købesummen.


Hjælp til byggeprocessen

Når først byggegrunden er i hus, og det dermed er sikkert, at ejendommen kan anvendes til det ønskede formål, skal der indgås en entreprisekontrakt med et byggefirma. En entreprisekontrakt er ofte kompleks og indeholder såvel juridiske som byggetekniske termer. Vi anbefaler, at du både har bistand til den juridiske og den byggetekniske gennemgang af entrepriseaftalen.

Gode råd med mere

Haster det med underskrift? Husk advokatforbeholdet!

Vi anbefaler altid, at du udskyder underskrift af købsaftalen, indtil vi har gennemgået købsaftalen. Kan du ikke vente med at underskrive købsaftalen f.eks. hvis  du er bekymret for, at byggegrunden bliver solgt til en anden interesseret køber, kan du underskrive, hvis du blot sørger for, at der indskrives et advokatforbehold i købsaftalen med denne formulering: ”Købsaftalen er betinget af bygherres advokats godkendelse af købsaftalen i sin helhed”. Advokatforbeholdet giver dig mulighed for at sætte din underskrift på købsaftalen og herefter have tid til at gennemgå købsaftalen med din advokat. Ved at give dig selv denne tid, kan du undgå uforudsete og ubehagelige overraskelser i købsaftalen.

Kan jeg fortryde mit køb af byggegrund?

Når du underskriver en købsaftale, er det vigtigt, at du får indføjet et advokatforbehold i købsaftalen, således at købet i dets helhed er betinget af din advokats godkendelse. Med advokatforbeholdet har du mulighed for at bakke ud af købsaftalen uden en begrundelse, hvis du fortryder købet af grunden. Har du glemt at indføje et advokatforbehold, kan du alene komme udenom køb af grunden ved at gøre brug af din lovbestemte fortrydelsesret. Fortrydelsesretten går ud på, at du kan træde tilbage fra aftalen, hvis du senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælger om, at du vil træde tilbage fra aftalen. Fortrydelsesretten er betinget af, at du betaler sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen. Fortrydelsesretten er derved langt dyrere end manglende godkendelse fra advokaten, idet en manglende godkendelse fra din advokat ikke udløser en godtgørelse til sælger. Betales godtgørelsen ikke, eller betales den ikke rettidigt, er du bundet af købet.


Hvad betyder totalentreprise?

Indgår du en totalentrepriseaftale med byggefirmaet, er det byggefirmaet, der står for både projekteringen (tegninger, beregninger og ansøgning om byggetilladelse) og udførelse af selve byggeriet. Du er derfor alene i et kontraktsforhold med byggefirmaet, som måske har aftaler med andre byggefirmaer, der antages som underentreprenører på byggeprojektet. Fordelen ved en totalentreprise er, at du i tilfælde af fejl og mangler eller lignende ved byggeriet, alene skal henvende dig til totalentreprenøren, som herefter er ansvarlig for udbedringerne, uanset om det skyldes underentreprenørerne.


Udgifter ved køb af byggegrund

Ved køb af en byggegrund, skal der betales en tinglysningsafgift til staten, der består af en fast afgift og en variabel afgift. Den faste afgift udgør 1.660 kr. (2019-sats), og den variable afgift udgør normalt 0,6% af købesummen. Det fremgår af købsaftalen, om det er sælger og/eller køber der skal betale tinglysningsafgiften.

Bebyggelsespligt

Mange købsaftaler indeholder en bebyggelsespligt, der indebærer, at byggeriet på grunden skal være igangsat indenfor en nærmere angiven periode. Manglende opfyldelse af bebyggelsespligten indebærer som regel, at sælger af byggegrunden kan kræve handlen retur, således at byggegrunden skal returneres til sælger mod returnering af købesummen til dig med fradrag af de omkostninger, der har været forbundet med købet. Køber du således en byggegrund uden planer om at igangsætte byggeriet indenfor den nærmeste fremtid - eksempelvis grundet salg af egen bolig - skal du være særligt opmærksom på denne problemstilling. Kontakt os ved at trykke her for at høre nærmere herom.  

Valg og tjek af byggefirma

Inden du vælger hvilket byggefirma, der skal opfylde dine boligdrømme, kan du med fordel undersøge firmaet og dets baggrund først. Dels kan du kigge nærmere på byggefirmaets økonomi i offentliggjorte regnskaber  på www.cvr.dk, dels kan andres erfaringer være en god måde at danne sig et indtryk af byggefirmaets arbejde. Det er en god ide at tale med flere konkurrerende byggefirmaer og derved undersøge, hvilket byggefirma der kan tilbyde netop det, som du ønsker. 


Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522


Fast pris eller overslag?

Når vi på forhånd kender arbejdsets omfang, kan vil tilbyde dig en fast pris. Der er imidlertid også en række opgaver, hvor vi ikke kender arbejdets omfang, før vi går igang, og hvor vores salæret i stedet beregnes med udgangspunkt i medgået tid og under inddragelse af sagens værdi, det ansvar sagen indebærer, og det opnåede resultat. Hvis vi ikke kan give dig en fast pris på forhånd, kan du altid få et overslag. Nedenfor finder du link til en oversigt over vores faste priser.


Se vores priser her...

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

© 2020 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger