Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5524
Se vores film her:
Tid: 13 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5524

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Boligadvokat med faste priser på bolighandler

Vores boligadvokater er specialister i bolighandler, og kan derfor gennemføre dem til faste priser. Se vores mest populære ydelser nedenfor, og husk at få indføjet et advokatforbehold i din købsaftale.

Sagførerne bistår købere af byggegrunde over hele landet

Hvorfor vælge Sagførerne som advokat til dit køb af byggegrund?

 • Hos Sagførerne tilbyder vi en landsdækkende service, hvor en erfaren, specialiseret boligadvokat har ansvaret for din sag fra start til slut.
 • Ved køb af byggegrund tilbyder vi en fast lav pris.
 • Alt klares pr. telefon og email, så du behøver ikke køre langt efter din boligadvokat.
 • Din første samtale er gratis, så du kan trygt ringe til os med det samme og få svar på dine spørgsmål. Vores telefonnummer står øverst på siden.
 • Vores telefon bliver besvaret alle ugens 7 dage, og henvendelser på vores kontaktformular besvares senest den efterfølgende arbejdsdag.

Hvad omfatter rådgivning hos Sagførerne ved køb af byggegrund?

Hvis du køber en byggegrund, er det sandsynligvis fordi, du ønsker at opføre dit drømmehus på grunden. Vi sørger for, at der ikke undervejs opstår unødige benspænd. Det indebærer, at vi klarer den juridiske del af overdragelsen og på forhånd gennemgår handlen, så der ikke sidenhen viser sig ubehagelige overraskelser, som kan spænde ben for din drøm.

Læs mere om, hvad vores juridiske rådgivning ved køb af byggegrund omfatter

Når vi bistår købere ved køb af byggegrunde, er det med den målsætning, at du som køber får den bedste oplevelse hele vejen igennem. Vores rådgivning afhænger derfor først og fremmest af, hvad der er aftalt med dig, og hvad dine behov er.

De fleste af vores kunder vælger vores komplette pakke til køb af byggegrund. Pakken omfatter den nødvendige rådgivning fra start til slut, så du kan komme sikkert igennem dit køb af byggegrund. Det indebærer blandt andet følgende:

 • Rådgivning fra en erfaren boligadvokat
 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante bilag.
 • Telefonisk gennemgang af sagens dokumenter for klarlæggelse af de for dig vigtige forbehold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesbrev og forhandlinger med sælger/mægler på dine vegne om disse forbehold.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Koordinering med bank i forhold til tinglysning og frigivelse af købesum mm.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skødet
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

Konkret betyder det, at vi som en start sørger for at sikre, at den byggegrund du påtænker at købe også kan anvendes til det formål, som du påtænker. Derfor er det også en god ide, hvis du på forhånd gør dig overvejelser om, hvilket hus du ønsker opført og om der er øvrige forhold, som grunden skal kunne anvendes til. Så sikrer du dig, at din advokat kan rådgive dig bedst muligt.

Når det er på plads, gennemgår vi alle de andre aspekter af handlen. Det indebærer, at din advokat gennemlæser købsaftalen, dens bilag og alle øvrige relevante dokumenter. Formålet er at sikre, at det du køber, svarer til det du forventer, samt at der ikke gemmer sig noget vigtigt, som kan få afgørende betydning for handlen.

Efter sin gennemgang, tager din advokat kontakt til dig. Sammen gennemgår I aftalen og handlens dokumenter. Din advokat vil her sætte dig ind i, hvad han har fundet ved sin gennemgang og forklare, hvad det konkret kommer til at betyde for dig, hvis du gennemfører handlen. Særligt vil din advokat gøre opmærksom på, hvis der er noget ved handlen, som din advokat er forbeholden over for, eller som du bør overveje endnu en gang.

Herefter skal du sammen med din advokat tage stilling til, om aftalen skal godkendes endeligt. Hvis du har husket advokatforbeholdet, er du nemlig først endeligt bundet af aftalen, når din advokat har givet sin godkendelse.

Fremgangsmåden er sådan, at din advokat sender en godkendelsesskrivelse til sælger. Heri anføres det, om aftalen godkendes eller ej. Vælger du i samråd med din advokat ikke at godkende aftalen, frigøres du fra aftalen og skal ikke betale noget til sælger. Vælger du at godkende aftalen, fortsætter processen med at gennemføre handlen.

Vælger du at give godkendelse med forbehold, betyder det, at aftalen godkendes med det forbehold, at en eller flere dele af aftalen skal ændres først. I så fald vil din boligadvokat hjælpe med at få forhandlet en ny (revideret) aftale på plads med de påkrævede ændringer.

Når aftalen er endeligt godkendt, sørger din advokat for at handlen endeligt bliver gennemført. Det indebærer blandt andet, at din advokat tilser, at der bliver udarbejdet et skøde og at skødet bliver tinglyst. Det indebærer blandt andet også, at der bliver udarbejdet en refusionsopgørelse og at det koordineres med banken, så købssummen frigives til sælger på det rigtige tidspunkt.

Byggegrund

- Den mest populære pakke - B09

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokat gennemgår købsaftalen og andre relevante dokumenter og undersøger, om byggegrunden kan anvendes til formålet.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig for at gennemgå sagens dokumenter og derved få klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder en godkendelsesskrivelse til mægler/sælger med de for dig vigtige forbehold.
 • Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af  refusionsopgørelse.

Pris DKK 7.495,-

Kontakt os

Tinglysning

For den erfarne køber B02

Pakkens indhold

For den meget erfarne boligkøber, med dyb indsigt i reglerne om køb af fast ejendom, kan vi sørge for tinglysning af skødet.

 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Tinglysning af skøde.

Pris DKK 2.595,-

Bestil nu

Færdighusprojekt

Byggegrund og hus B10

Pakkens indhold

Denne pakke er til dig, der både skal købe en byggegrund og opføre dit drømmehus på grunden. Pakken er en kombination af pakke B09 og pakke E01.

 • Vores boligadvokat assisterer med købet af din nye byggegrund og gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Vi ekspederer/kontrollerer skødet.
 • Vi ekspederer/kontrollerer refusionsopgørelsen.
 • Vores boligadvokat  gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi gør dig opmærksom på usædvanlige bestemmelser, usædvanlige fravigelser og uklare bestemmelser. 
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

Pris DKK 12.595,-

Kontakt os

Kontakt vores specialiserede advokater


Kristoffer Machenhauer Nielsen, advokat Lasse Clausen Ottsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5524 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i bolighandler

Guide til køb af byggegrund

Når du køber en byggegrund til at bygge dit drømmehus på, er der en række ting du skal være opmærksom på. Alt det kan du blive klogere på i vores guide til køb af byggegrund.

Hvad skal byggegrunden bruges til?

Når du har fundet den rigtige byggegrund, er det vigtigt, at vi som din advokat får alle tilgængelige oplysninger om grunden og nærområdet.

Selvom byggegrunden passer til din økonomi og dine ønsker til geografi og lignende, er det ikke sikkert, at grunden kan anvendes til det, du påtænker, den skal anvendes til.

Der kan eksempelvis være forskellige begrænsninger i lokalplaner, kommuneplaner, love, eller i form af eksisterende, begrænsende rettigheder tinglyst på byggegrunden. Den slags kan potentielt spænde ben for dit byggeprojekt eller hindre, at du efterfølgende kan bruge grunden, som du lyster. Det er surt først efter købet at blive opmærksom på den slags hindringer.

Derfor er det vigtigt, at du før købet får professionel rådgivning, som kan sikre, at der ikke ligger benspænd gemt i handlen. For at få den optimale rådgivning, bør du på forhånd overveje, hvilket hus du ønsker at opføre, og hvad du i øvrigt vil bruge grunden til.

Hvad koster det at købe byggegrund?

For de fleste spiller økonomiske overvejelser en stor rolle, når de køber fast ejendom – hvad enten det er i form af en ejerlejlighed, et færdigbygget hus eller en ubebygget grund. Derfor bør du også på forhånd lægge et fyldestgørende budget for, hvad det samlet vil koste at købe din byggegrund og sidenhen få opført dit hus.

Udover udgifterne til købet af grunden kommer udgifter til rådgivning, finansiering og tinglysning. Udgifterne til rådgivning afhænger af hvilken rådgiver du benytter og i hvilket omfang.

Som nævnt er der også udgifter ved tinglysning. Når en fast ejendom – herunder en byggegrund – overdrages, skal overdragelsen tinglyses. Tinglysningen sker i tingbogen, som er et offentligt register. Ved tinglysningen skal der betales tinglysningsafgift til staten. Du kan beregne tinglysningsafgiften med vores afgiftsberegner, som du finder på siden Boligadvokat.

Kan jeg fortryde mit køb af byggegrund?

Selvom du har gjort dig grundige overvejelser om, hvilken byggegrund du skulle købe, kan det alligevel ske, at du efterfølgende fortryder. Derfor er det en god ide, hvis du allerede på forhånd kender dine muligheder for at fortryde købet.

Når du køber en byggegrund, har du kort fortalt to muligheder for at komme ud af handlen igen, hvis du alligevel fortryder. Dels har du den lovbestemte fortrydelsesret. Dels har du muligheden for at udnytte dit advokatforbehold, hvis du har husket at få indsat et i købsaftalen.

Den lovbestemte fortrydelsesret

Loven i Danmark giver dig en fortrydelsesret, når du som forbruger køber fast ejendom bestemt til beboelse. Fortrydelsesretten gælder derfor for dig, hvis du køber en byggegrund, hvor du påtænker at opføre din kommende bolig.

Hvis du vil udnytte fortrydelsesretten, skal du inden 6 hverdage fra aftalens indgåelse give skriftlig meddelelse til sælger om, at du vil træde tilbage fra aftalen. Det vil i praksis sige 6 hverdage fra tidspunktet, hvor både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Det er ikke gratis at bruge fortrydelsesretten. Hvis du gør brug af den lovbestemte fortrydelsesret, skal du i de fleste tilfælde betale en godtgørelse til sælger på 1 pct. af købesummen.

Blandt andet på grund af kravet om godtgørelse til sælger, anbefaler vi hos Sagførerne, at du altid sørger for at få indsat et advokatforbehold i aftalen, som du omkostningsfrit kan gøre brug af, hvis du fortryder.

Advokatforbehold – slip for at betale godtgørelse

Alternativet til den lovbestemte fortrydelsesret, er muligheden for at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Et advokatforbehold er et vilkår, som kan indskrives i købsaftalen på samme måde som alle andre vilkår. Det medfører, at handlen er betinget af, at købers advokat godkender handlen.

Hvis du har fået indsat et advokatforbehold i købsaftalen, sker der rent praktisk det, at når aftalen er underskrevet, bliver alle dokumenterne i handlen sendt til din advokat, som så gennemgår handlen for dig.

Din advokat efterser ved gennemgangen, at handlen er fornuftig og der ikke gemmer sig særlige vilkår eller andre forhold, som din advokat er forbeholden overfor. Herefter gennemgår han aftalen med dig, så du bliver sat grundigt ind i, hvad aftalen indebærer.

Hvis din advokat er forbeholden overfor aftalen, eller du selv af anden grund fortryder, kan du få din advokat til at meddele, at aftalen ikke kan godkendes. I så fald frigøres du fra aftalen og skal ikke betale sælger godtgørelse eller andet.

Der gælder i modsætning til den lovbestemte fortrydelsesret ingen frist for at udnytte dit advokatforbehold. Fristen afhænger af, hvad der er aftalt i købsaftalen.

Hos Sagførerne anbefaler vi altid, at du får indsat et advokatforbehold i din købsaftale. Det giver din boligadvokat de bedste muligheder for at give dig den optimale rådgivning. Samtidig sikrer advokatforbeholdet dig muligheden for at komme omkostningsfrit ud af aftalen, hvis du fortryder.

Bebyggelsespligt

Når du køber en byggegrund, er det ikke ualmindeligt, at købsaftalen indeholder et vilkår om bebyggelsespligt. Det skyldes at sælger - eksempelvis en kommune - har en interesse i at sikre, at de solgte grunde også ender med at blive til bebyggede grund i en nær fremtid.

En bebyggelsespligt indebærer, at byggeri på grunden skal påbegyndes og/eller færdiggøres indenfor en vis frist. Ofte er fristen på en kortere årrække.

Manglende overholdelse af bebyggelsespligten vil ofte medføre, at sælger af byggegrunden kan kræve at handlen går tilbage. Det vil medføre at du skal returnere byggegrunden til sælger mod at du får købesummen tilbage.

Du skal være opmærksom på vilkår om bebyggelsespligt før du køber. Særligt gælder det, hvis du køber en byggegrund uden planer om at påbegynde byggeriet i nærmeste fremtid.

Valg af byggefirma

Når købet af byggegrunden er på plads, er det tid til at påbegynde byggeriet af din kommende bolig. For at sikre det bedst mulige resultat, bør du naturligvis overveje grundigt hvilket byggefirma, der skal stå for byggeriet.

For at kunne træffe det bedste valg, bør du sikre dig et oplyst grundlag til at træffe dit valg på baggrund af. Du kan med fordel indhente tilbud fra flere forskellige byggefirmaer. På den måde kan du lettere sammenligne priser og muligheder. Det er også en god ide, hvis du undersøger byggefirmaernes historik. Ofte vil internettet gemme på tidligere kunders oplevelser.

Når du har fundet et byggefirma, bør du ikke skrive under på en aftale, før du har fået entreprisekontrakten gennemgået af en professionel rådgiver. Det er vigtigt, at du får en entreprisekontrakt, som stiller dig bedst muligt overfor entreprenøren.

Det sker ikke sjældent, at der undervejs i byggeprojekter opstår diverse komplikationer. Det kan eksempelvis være i form af forsinkelser, fejl og mangler ved arbejdet, eller uoverensstemmelser om, hvad der er aftalt.

Det er derfor vigtigt, at du vælger et byggefirma, som vil acceptere en enterprisekontrakt, der sikrer dig en ordentlig retstilling også i tilfælde af, at noget ikke forløber som planlagt.

Hos Sagførerne er vi eksperter i entreprisesager. Vi har derfor stor erfaring i at gennemgå og forhandle entreprisekontrakter, så de sikrer den bedste retstilling for vores kunder. Tøv derfor ikke med at tage kontakt til os, før du indgår aftale med et byggefirma.

Entreprisekontrakt og opførsel af dit nye hjem

Når først byggegrunden er i hus, og det dermed er sikkert, at grunden kan anvendes til det ønskede formål, skal din kommende bolig bygges. Langt de fleste vælger at få et eller flere byggefirmaer til at stå for opførslen.

De aftaler du indgår med håndværkerne, der skal bygge dit hus, kaldes entreprisekontrakter. En entreprisekontrakt er ofte kompleks og indeholder såvel juridiske som byggetekniske termer. Vi anbefaler, at du både har bistand til den juridiske og den byggetekniske gennemgang af entrepriseaftalen.

Det er vigtigt, at der er styr på enterprisekontrakterne, da det i høj grad er heri det reguleres, hvordan du er stillet, hvis der opstår komplikationer undervejs. Eksempelvis hvis byggeriet forsinkes eller hvis der efterfølgende viser sig mangler ved håndværkernes arbejde.

Hos Sagførerne tilbyder vi en samlet pakke med en fast pris til dit færdighusprojekt. Pakken indeholder den samlede juridiske rådgivning til dig, der både skal købe en byggegrund og opføre dit drømmehus på grunden.

Som en del af vores rådgivning ved entreprisekontrakter tilser vi, at entrepriseaftalen formuleres, så du sikres den optimale retstilling. 

Se pakker

Hvad betyder totalentreprise?

En totalentreprise bruges som betegnelse for den type af entrepriseaftale, hvor entreprenøren (byggefirmaet) påtager sig at stå både for at tegne/planlægge byggeriet og udføre det i praksis.

Ved en totalentreprise indgår du som bygherre altså blot aftale med et firma, som så påtager sig at klare alt fra arkitekttegninger og beregninger til fundament og taglægning. Det betyder ikke nødvendigvis, at totalentreprenøren selv udfører det hele, men blot at det er totalentreprenøren som har ansvaret og derfor skal stå for at hyre eventuelle underentreprenører ind og koordinere arbejdet derimellem.

Fordelen for dig er, at du ved en totalentreprise kun har en aftalepart – totalentreprenøren. Der er derfor kun et sted, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål, eller du skal reklamere over mangler eller forsinkelser. Det betyder også, at ansvaret for hele byggeriet er samlet et sted. Du er altså fri for diskussioner om, hvorvidt en mangel ved byggeriet skyldes fejl hos den ene eller den anden entreprenør.

Totalentrepriser er ofte en løsning, som bruges ved større byggeprojekter. Det giver derfor bedst mening at vælge en totalentreprise, hvis du står foran et sådant større byggeprojekt. Eksempelvis hvis du skal have opført et nyt hus eller foretaget en stor renovering.

Luftfoto af nybyggerkvarter

Hvordan finder jeg den rette byggegrund?

Hvis du leder efter den rette byggegrund til at bygge din drømmebolig på, er det en god ide først at starte med at lægge et grundigt budget. Få derefter aftaler på plads med din bank, så der er styr på finansieringen.

Når du ved hvor meget du kan låne, er det lettere at vurdere, hvor dyr en grund du kan købe og hvor dyrt et hus, du kan opføre bagefter. Du kan med fordel kontakte forskellige byggefirmaer på forhånd, så du kan få et tilbud på, hvad det vil koste at opføre dit drømmehus,

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon