Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5524
Se vores film her:
Tid: 71 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5524

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Boligadvokat med faste priser på bolighandler

Vores boligadvokater er specialister i bolighandler, og kan derfor gennemføre dem til faste, lave priser. Se vores mest populære ydelser nedenfor, og husk at få indføjet et advokatforbehold i din købsaftale.

Hvorfor vælge os som advokat, når du vil købe andelsbolig?


Som boligadvokat bistår dagligt boligkøbere over hele landet med mange forskelligartede boligkøb

 • Hos Sagførerne tilbyder vi en landsdækkende service, hvor en erfaren, specialiseret boligadvokat har ansvaret for dit køb af andelsbolig fra start til slut.
 • Ved køb af andelsbolig tilbyder vi en fast lav pris.
 • Alt klares pr. telefon og email, så du behøver ikke køre langt efter din boligadvokat.
 • Din første samtale med en advokat er gratis, så du kan trygt ringe til os med det samme og få svar på dine spørgsmål. Vores telefonnummer står øverst på siden.
 • Vores telefon bliver besvaret alle ugens 7 dage, og henvendelser på vores kontaktformular besvares almindeligvis straks og senest den efterfølgende arbejdsdag.


Hvad dækker vores rådgivning ved køb af andelsbolig over?

Hvis du vælger rådgivning hos Sagførerne til dit andelsboligkøb, står vi klar til at hjælpe dig trygt igennem fra start til slut. Det eneste du skal fokusere på, er at finde den andelsbolig, der passer til dig og dine boligdrømme. Hvis du sørger for den del, sørger vi for, at der er styr på alle de juridiske aspekter af handlen.

Læs mere om, hvad vores juridiske rådgivning ved køb af andelsbolig dækker over

Når du køber andelsbolig, er der en række forhold, som der skal være styr på for at du som køber kan være sikker på, at alle sten er vendt, og du er stillet bedst muligt. Den rådgivning du får ved en advokat hos Sagførerne sikrer naturligvis, at alt dette er på plads. Den rådgivning du får, afhænger naturligvis også af, hvad du har behov for, og hvad der viser sig nødvendigt i det konkrete tilfælde. Vores rådgivning omfatter dog normalvis altid følgende:

 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante bilag.
 • Telefonisk gennemgang af sagens dokumenter for klarlæggelse af de for dig vigtige forbehold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesbrev og forhandlinger med sælger/mægler på dine vegne om disse forbehold.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Koordinering med bank i forhold til frigivelse af købesum mm.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

Når din købsaftale er underskrevet, gennemgår din advokat aftalen samt alle de relevante bilag. Formålet er at sikre, at det du har skrevet under på også svarer til dine forventninger, og at der ikke gemmer sig ubehagelige overraskelser eller andet, du skal være særligt opmærksom på. Din advokat vender så at sige alle de juridiske sten i aftalen.

Når din advokat har gennemgået aftalen og relevante dokumenter, tager han kontakt til dig. Sammen gennemgår i herefter aftalen og sagens dokumenter. Formålet er at sikre, at du gøres bekendt med det, din advokat har fundet. Din advokat sikrer, at du er oplyst om, hvad aftalen indeholder og konsekvenserne heraf. Din advokat vil også her gøre opmærksom på, hvis der er særlige forhold, som giver anledning til forbehold eller ekstra overvejelser. Det er også her, du har mulighed for at stille spørgsmål og vende dine overvejelser en ekstra gang med en erfaren boligadvokat.

Når du i samråd med din advokat har gennemgået aftalen, udarbejdes en godkendelsesskrivelse som sendes til sælger og sælgers repræsentanter. Heri anføres det, om aftalen kan godkendes endeligt, eller om der er forhold ved aftalen, som skal ændres først. Om godkendelse skal gives, er i sidste ende et valg, som du træffer på baggrund af den rådgivning, som din advokat har givet dig. Er der brug for ændringer ved aftalen før godkendelse uden forbehold kan gives, vil din advokat sørge for at varetage processen med at få en revideret aftale på plads og udarbejde en ny købsaftale. Hvis du har husket at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, er du først endeligt bundet af købsaftalen, når din advokat har givet sin godkendelse uden forbehold. Viser det sig umuligt at få en tilfredsstillende aftale på plads, er det derfor også her, du har mulighed for at trække dig fra købsaftalen uden omkostninger.

Når godkendelsen er på givet, sørger din advokat for at de sidste formalia og praktiske forhold ved overdragelsen kommer på plads. Det være sig dels at sikre, at købesummen frigives til sælger på rette tid, at der udarbejdes en korrekt refusionsopgørelse og at der kommer endeligt styr på diverse dokumenter.

Som det sidste sørger din advokat for, at du får en fyldestgørende rådgivning angående forsikring af din kommende bolig. Det er altid anbefalelsesværdigt at have styr på forsikringsforholdene, før du overtager din nye bolig.

Andelsbolig

- Den mest populære pakke - B15

Pakkens indhold

Vi udfører følgende arbejder for dig, når vi assisterer med dit køb af andelsbolig.

 • Vores boligadvokat assisterer med købet af din nye andelsbolig og gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vores boligadvokat sørger for at alle formalia ved overdragelsen kommer på plads
 • Vi ekspedere/kontrollerer refusionsopgørelsen.

Pris DKK 8.895,-

Kontakt os

Kontakt vores specialiserede advokater


Kristoffer Machenhauer Nielsen, advokat Lasse Clausen Ottsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5524 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i bolighandler

Hvis du overvejer at købe andelsbolig

Hvis du overvejer at købe en andelsbolig, er det vigtigt, at du forstår hvad en andelsbolig er, og hvordan købet af en andelsbolig fungerer. Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at det at købe en andelsbolig adskiller sig fra at købe f.eks. en ejerlejlighed. Det er normalt billigere at købe en andelsbolig end at købe en tilsvarende ejerbolig. Til gengæld reguleres en række forhold så som ejendomsret til boligen og hæftelse for gæld i ejendommen ganske anderledes.

Hvad er en andelsboligforening?

En andelsboligforening er en særlig form for forening, som ejer en ejendom, hvori der er en række andelsboliger. Foreningens formål er at eje og drive den eller de ejendomme, som dens medlemmer – altså andelshaverne – bebor.

Selvom man normalt siger, at man ”køber en andelslejlighed”, er det formelt juridisk ikke det, der sker. Formelt køber du dig i stedet et medlemskab til foreningen, en ret til at bebo en af foreningens boliger og en andel af foreningens formue. Hver især ejer andelshaverne i andelsboligforeningen derfor en ideel andel af foreningen og mest vigtigt den ejendom, som foreningen ejer. På mange måder minder forholdet mellem andelsboligforeningen og andelshaverne om forholdet mellem et udlejningsselskab og dets udlejere. Dog med den store forskel, at i dette tilfælde er lejerne også ejerne af udlejningsselskabet.

Medejerne af andelsboligforeningen betaler hver måned boligafgift til foreningen. Boafgiften kan på mange måder sammenlignes med den husleje, som lejere betaler. Boafgiften går til at dække de udgifter, som andelsboligforeningen har ved ejerskabet og driften af ejendommen. Det kan være udgifter til vicevært, trappevask, gæld, forbrug og lignende.

Andelsforeninger fungerer på mange måder, som de fleste kender fra andre typer af foreninger. En række beslutninger om drift, vedligeholdelse af foreningens ejendom, vedtægter, husorden og økonomi træffes på den årlige generalforsamling, hvor alle andelshaverne i kraft af deres medlemskab kan øve indflydelse på de beslutninger som træffes. Dertil har andelsforeningen en bestyrelse, som har kompetence til at træffe visse beslutninger vedrørende foreningens drift. Til sidst er det sådan, at visse forhold vedrørende andelsboliger er særligt lovreguleret.

Som køber af en andelsbolig skal du være opmærksom på, at da du ikke køber selve boligen men en andel af en andelsboligforening, kommer andelsboligforeningen og dens vedtægter til at have stor betydning for dig som køber.

Dels må du respektere, at mange vigtige beslutninger om din bolig og dens fremtid vil blive truffet på generalforsamlingen. Ofte ved simpelt flertal. Det betyder, at du som medlem kan komme til at opleve, at foreningens flertal træffer forpligtigende beslutninger imod dine ønsker.

Dels er det sådan, at du som andelshaver hæfter for andelsboligforeningens forpligtigelser. Det kan blive aktuelt, hvis andelsboligforeningen kommer i økonomiske problemer. I så fald kan du som andelsbolighaver blive ramt af økonomisk ufornuftighed i foreningen.

Hvordan hæfter andelshaverne for gæld?

Hvis du overvejer at købe andelsbolig, har du måske hørt, at der er noget med, at andelshaverne i en andelsboligforening hæfter for foreningens gæld. Det er sådan, at hvis du er andelshaver i en andelsboligforening og andelsboligforeningen kommer i økonomiske problemer, kan du opleve at blive ramt økonomisk. Det skyldes at andelshaverne rigtignok hæfter for andelsboligforeningens gæld. Omfanget af din hæftelse som andelshaver afhænger af, hvad der er bestemt i foreningens vedtægter. Derfor er det vigtigt, at du får gennemgået disse af din boligadvokat, før du køber en andelsbolig. Din advokat kan give rådgivning angående hvilken betydning, foreningens vedtægter vil få for din hæftelse.

Udgangspunktet er, at hvis du er andelshaver i en andelsboligforening, som rammes af økonomiske problemer, hæfter du alene med din indskudte kapital. Det betyder i praksis, at du kun hæfter med den pris, som du har betalt for din andelsbolig. Din maksimale risiko er normalt derfor ”kun” den pris, som du har betalt, da du købte boligen.

I nogle tilfælde er andet dog bestemt i vedtægterne. Det kan f.eks. være skrevet ind i vedtægterne, at hver af andelshaverne hæfter personligt og solidarisk. I så fald kan andelsforeningens kreditorer kræve deres tilgodehavender betalt af de enkelte andelshavere uden øvre beløbsgrænse. I så fald vil foreningens kreditorer kunne gå efter hele andelshavernes formuer.

Da din hæftelse som andelshavere i værste fald kan få uoverskuelige konsekvenser, hvis foreningens økonomi går skidt, bør du, før du køber en andelsbolig få rådgivning hos en boligadvokat, så du på forhånd ved hvordan du er stillet, og kan undgå at dyre engagementer med dårlige andelsboligforeninger.

Finansiering af køb af andelsbolig

For de fleste mennesker er spørgsmålet om finansiering et uundgåeligt spørgsmål, hvis man ønsker at købe egen bolig. Det vil derfor naturligt også være en spørgsmål, du på forhånd skal forholde dig til, før du for alvor kan gå i gang med at købe andelsbolig.

På mange måder finansiering til køb af andelsbolig om finansiering til køb af almindelig ejerbolig. Der er dog den særlige forskel, at som køber af en andelsbolig, er det udelukket at optage realkreditlån. Det skyldes, at du som køber af en andelsbolig ikke bliver ejer af den faste ejendom. I stedet bliver du ejer af en del af andelsboligforeningen. Det udelukker realkreditlån, da det er en forudsætning for at optage realkreditlån, at du kan give sikkerhed i fast ejendom.

Alternativet til realkreditlån vil for de fleste være banklån. Banklån er ikke underlagt samme begrænsninger, og du kan derfor godt låne penge i banken til at købe andelsbolig. Til gengæld er banklån normalvis dyrere end realkreditlån. Når du lægger budget for finansiering af dit boligkøb, bør du derfor indregne, at finansiering af andelsboligkøb normalt er relativt dyrere end finansiering af køb af almindelige ejerboliger.

Boligafgift

Hvis du er andelshaver i en andelsboligforening, skal du betale en månedlig boligafgift til din andelsboligforening. Boligafgiften minder langt hen ad vejen om den husleje, som lejere i lejeboliger betaler til deres udlejer. Boligafgiften går til at dække de udgifter, som foreningen har ved ejerskabet og driften af ejendommen. Det kan blandt andet være udgifter til foreningens gæld, ejendomsskatter, udgifter til vicevært, vedligehold, regnskabsrevision og lignende.

Den boligafgift du som andelshaver skal betale, kan variere efter, hvad der besluttes i din andelsboligforening. Ofte vil boligafgiften være fastlagt relativt til din andelsboligs areal. Det er dog ingen givet sandhed, da andet kan være bestemt i foreningens vedtægter. Her kan det også være fastsat, hvilke regler der gælder for fastlæggelse og regulering af boligafgiften.

Boligafgiftens størrelse og muligheden for fremtidige ændringer vil ofte have stor betydning for din økonomi, hvis du vælger at købe andelsbolig. Derfor bør du på forhånd sætte dig ind i din potentielt kommende andelsforenings økonomi. Tilsvarende bør du sætte dig ind i, hvilke vedtægter der gælder i den pågældende andelsforening. Når din boligadvokat gennemgår købsaftalen og de dertilhørende bilag, vil han blandt andet gennemgå vedtægterne i andelsforeningen. Herefter kan din advokat rådgive dig om din stilling, med hensyn til boafgift og lignende, hvis du vælger at købe.

Sparegris

Pris - Rådgivning ved køb af andelsbolig

Hos Sagførerne er priserne meget konkurrencedygtige til trods for, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Sagførernes boligadvokater har behandlet mange bolighandler og har stor erfaring med handel med andelsboliger.

Vi arbejder med faste og gennemsigtige priser. Den indledende samtale er gratis, og du kan derfor trygt ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først.

Husk advokatforbeholdet når du køber andelsbolig

Inden du underskriver købsaftalen om køb af andelsbolig, er det vigtigt, at du sikrer dig, at købsaftalen indeholder et advokatforbehold, så vi som din advokat bedst kan varetage dine interesser. Advokatforbeholdet sikrer, at du omkostningsfrit kan trække dig fra købsaftalen, hvis du selv fortryder, eller hvis din advokat rådgiver dig til det. Advokatforbeholdet er din kattelem ud af en dårlig aftale.

Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold er et særligt forbehold, som kan indsættes i købsaftalen, når du køber andelsbolig eller anden form for bolig. Det er vigtigt at forstå, at advokatforbeholdet ikke automatisk er en del af din købsaftale. Det skal udtrykkeligt skrives ind i aftalen på samme måde som øvrige vilkår i købsaftalen. Derfor er det vigtigt, at du ikke skriver under på købsaftalen, før du er sikker på, at advokatforbeholdet er korrekt indskrevet. Er du i tvivl, bør du få din boligadvokat til at gennemgå købsaftalen, før du underskriver.

Fordelen ved at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, når du køber andelsbolig er, at du i så fald kan skrive under på købsaftalen for så derefter at søge rådgivning hos din advokat. Fremgangsmåden når du har indsat et advokatforbehold er sådan, at når du har underskrevet købsaftalen, gennemgår din advokat købsaftalen samt alle relevante bilag og øvrige dokumenter. Din advokat kontrollerer, at alt er som det skal være, og der ikke gemmer sig ubehagelige overraskelser.

Når din advokat har gennemgået aftalen og alle de relevante dokumenter, vil han rådgive dig om, hvordan du er stillet, hvis du vælger at gennemføre handlen. På baggrund af din advokats rådgivning beslutter du dig herefter for, om du er tilfreds med aftalen som hele. Hvis du er tilfreds, giver din advokat sin godkendelse, hvorefter du er endeligt bundet af købsaftalen. Har din advokat fundet betænkeligheder, eller har du af anden grund fortrudt, meddeler din advokat, at aftalen ikke kan godkendes. I så fald er du frigjort fra aftalen og skal ikke betale sælger nogen form for kompensation. Endnu et alternativ er, at din advokat hjælper med at få forhandlet en anderledes aftale på plads, som løser de knaster, der dannede grundlag for, at du ikke var tilfreds med aftalen.

Et advokatforbehold kan formuleres på flere måder. En typisk formulering kan være således:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat godkender handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde kl. 16, senest 6 hverdage efter at købers advokat har modtaget den underskrevne købsaftale fra mægler.”

Det er vigtigt, at advokatforbeholdet formuleres som et forbehold til din advokats godkendelse af ”handlen i sin helhed”. Du bør undgå formuleringer som ”handlens juridiske forhold” eller andre formuleringer som mægler eller sælger foreslår. Konsekvensen af en forkert formulering kan ultimativt blive, at du ikke opnår den mulighed for at træde tilbage fra aftalen, som advokatforbeholdet normalt giver dig. For at være på den sikre side, er det altid en god ide at søge rådgivning hos en boligadvokat før du skriver under. Din boligadvokat kan sikre, at advokatforbeholdet formuleret og indsættes korrekt.

Husk altid advokatforbeholdet når du køber andelsbolig. Med et advokatforbehold kan du trygt underskrive købsaftalen for derefter at få en grundig rådgivning af din advokat. På den måde sikrer du dig, at alle sten bliver vendt, bør du endeligt bindes af købsaftalen.

Hvis du har glemt advokatforbeholdet

Har du underskrevet en købsaftale uden at få indsat et advokatforbehold, må du først og fremmest håbe på, at det er en god aftale, du har skrevet under på. Du har i så fald mistet den mulighed for omkostningsfrit at trække dig fra aftalen, som et advokatforbehold ellers ville give dig.

Det betyder dog ikke, at du er efterladt uden muligheder for at komme ud af aftalen, hvis du fortryder. Loven sikrer dig nemlig en fortrydelsesret, når du køber bolig. Fortrydelsesretten gælder også, når du køber andelsbolig. Derfor kan du med fordel få en boligadvokat til at gennemgå din købsaftale, så du er sikker på, at det du har købt svarer til dine forventninger, og der ikke gemmer sig skjulte juridiske faldgruber. Det er dog i så fald vigtigt, at du agerer hurtigt.

Lovens fortrydelsesret giver dig en frist på 6 hverdage til at gøre brug af fortrydelsesretten. Fristen regnes fra aftalens indgåelse. Det vil i praksis sige, at når både du og sælger har underskrevet, har du 6 hverdage til skriftligt at meddele sælger, at du vil udnytte fortrydelsesretten. Det er et krav, at meddelelsen gives skriftligt.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er gratis at gøre brug af fortrydelsesretten. Udnytter du fortrydelsesretten, koster det dig en godtgørelse til sælger på 1 pct. af købesummen.

Når fristen på 6 hverdage er udløbet, er din mulighed for at gøre brug af fortrydelsesretten væk. Herefter er du endeligt bundet af købsaftalen. Fortryder du herefter er det kun muligt at komme ud af aftalen, hvis du kan forhandle dig til en løsning med sælger.

Gode råd og information

Tilstandsrapport og el-installationsrapport

Formålet med en tilstandsrapport og en el-installationsrapport er at få fastslået ejendommens vedligeholdelsesstand, så handlen kan gennemføres på et oplyst grundlag. Rapporterne danner også grundlag for ejerskifteforsikringen, men der er mange faldgruber, så køber bør have en boligadvokat og en byggesagkyndig med på råd.

Hvis sælger vil benytte sig af huseftersynsordningen, skal han udarbejde en tilstandsrapport og en el-installationsrapport.

En tilstandsrapport og en el-installationsrapport er rapporter, hvori boligens synlige fejl og mangler står oplyst.  Tilstandsrapporten og el-installationsrapport udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, der gennemgår boligen og giver dens fejl og mangler karakterer. Rapporterne bliver altid nærlæst af din boligadvokat, ligesom de bør efterses af en byggesagkyndig.

Før den 1. oktober 2020 skete denne karaktergivning ved hjælp af karaktererne K0 til K3, hvor K3 var den mest alvorlige skade, samt karakteren UN som betød, at forholdet skulle undersøges nærmere, men pr. 1. oktober 2020, blev dette system lavet om, således at det herefter er farvekoder, der afgør skadernes alvorlighed i disse rapporter. Således bliver kritiske skader, som straks skal udbedres, markeret med rødt i både tilstands- og el-installationsrapporten, mens alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, markeres med gult. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort. Da en tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder og en el-installationsrapport i 1 år, kan der i en overgangsperiode eksistere gyldige tilstandsrapporter og el-installationsrapport med det gamle bedømmelsessystem.

Bemærk, at huseftersynsordningen ikke eller sjældent finder anvendelse ved salg af ejerlejligheder, andelsboliger og landbrugsejendomme.

Sagførernes boligadvokat gennemgår naturligvis også disse rapporter på dine vegne og tager en snak med dig om indholdet og betydningen af disse rapporter.

Boligadvokat

Læs mere

Byggeteknisk rådgivning fra byggesagkyndig

Ved siden af den juridiske boligrådgivning er det vigtigt også at få en byggeteknisk rådgivning. Du bør ikke blot basere dine overvejelser om boligens stand på indholdet af de dokumenter, som sælger og ejendomsmægler stiller til rådighed. En professionel gennemgang af en byggesagkyndig kan spare dig for ubehagelige overraskelser ved dit boligkøb.

Hvis du overvejer at købe en bolig, er det altid en god ide at læse salgsopstillingen grundigt igennem. Denne vil normalt indeholde blandt andet en ejendomsdatarapport, tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Fælles for disse er, at de har til formål at give potentielle købere et overblik over, hvad de skal forvente skal forvente af ejendommens fysiske stand.

Det er dog vigtigt at forstå, at selvom der er udarbejdet både ejendomsdatarapport, tilstandsrapport og el-installationsrapport, kan en ejendom stadig gemme på ubehagelige overraskelser af stor økonomisk betydning. Det skyldes, at ejendomsdatarapporten alene indeholder oplysninger, som kan hentes fra offentlige registre. Dertil kommer, at tilstandsrapporter og el-installationsrapporter alene forholder sig til de bestemte forhold omkring ejendommen, som det er angivet i loven, at de skal forholde sig til. Eksempelvis forholder tilstandsrapporter sig ikke til spørgsmål om almindeligt slid og ælde, eller hvorvidt bygningerne er lovligt indrettet. Tilsvarende forholder el-installationsrapporter sig alene til, om installationerne er lovlige og funktionsdygtige, men ikke til om de er hensigtsmæssige eller tidssvarende.

Byggeteknisk rådgivning indebærer, at en byggesagkyndig forestår en byggeteknisk gennemgang af boligen sammen med dig. Under den byggetekniske gennemgang, vil I sammen kigge på ejendommens generelle stand, tilstandsrapporten, eventuelle ønsker til renovering og kommende vedligeholdelse. Herved kan du få et godt og reelt billede af ejendommens stand og de omkostninger til vedligehold, der må forventes. Derudover kan den byggesagkyndige rådgive om mulighederne for at forsikre ejendommen. Herunder hvilken betydning tilstandsrapporten kan få, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring for ejendommen.

Byggesagkyndig er en titel, som kun kan opnås ved beskikkelse udstedt af Sikkerhedsstyrelsen. Der stilles en række krav, for at beskikkelsen kan gives. Dels kræves en relevant uddannelse som enten ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt. Dertil kræves fem års relevant erhvervserfaring. Til sidst skal ansøgeren bestå et kursus i huseftersynsordningen. Derfor kan du være forvisset om, at byggesagkyndige har ekspertise og erfaring i at gennemgå ejendomme.

Boligadvokat

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon