Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4450

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4450

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Hvad er en byggeskadeforsikring?

Når du lader en entreprenør opføre dit nye hus, skal han tegne en lovpligtig byggeskadeforsikring, som dækker byggeskader på din ejendom. Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år og dækker alvorlige byggeskader, der har betydning for bygningens levetid og funktionalitet. Det er desuden inkluderet i byggeskadeforsikringen, at der skal foretages obligatoriske eftersyn af bygningen 1 og 5 år efter, at forsikringen er trådt i kraft.

Vi er specialiserede i byggesager, hvorfor vi har stor erfaring med byggeskadeforsikringer. Din første samtale med en af vores entrepriseadvokater er gratis. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os uforpligtende, hvis du har brug for vores ekspertise indenfor dette område.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni - advokat Kristian Krath - advokat Ring på tlf.: tlf.: 3842 4450 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i erstatningssager

Byggeskadeforsikring


Hvad dækker en byggeskadeforsikring?

Byggeskadeforsikringen dækker alvorlige byggeskader, der opstår på boligen, såfremt der er årsagssammenhæng mellem skaden og fejlen begået under opførelsen af boligen. Dette kan ske i form af projekteringsfejl, udførelsesfejl og materialefejl. Ydermere dækker byggeskadeforsikringen rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med konstatering og udbedring af skader.

Spørgsmål, som skal stilles ved vurderingen af om, der er tale om en alvorlig byggeskade omfattet af byggeskadeforsikringen:

  • Gør skaden beboelsesforholdene væsentligt værre?
  • Har skaden eller kan den få betydning for personers sikkerhed og sundhed?
  • Er arbejdet udført fagmæssigt korrekt?
  • Er de offentlige forskrifter overholdt?
Tryk her for at se eksempler på, hvad byggeskadeforsikringen dækker

Eksempler på byggeskader, der er dækningsberettigede:

  • Manglende konstruktive forbindelser med risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen.
  • Skadelige revner i teglstensoverliggere.
  • Skævheder i gulve, der skyldes sætningsskade.
  • Fugt som følge af utætte gennemføringer af afløb mv. i terrændæk.
  • Utætte inddækninger og skotrender.
  • Utæt undertag.
  • Uventileret damptæt undertag.
  • Fugtskader som følge af brug af opfugtede materialer.
Tryk her for at se, hvad byggeskadeforsikringen ikke dækker

Såfremt, der ikke kan svares bekræftende på ovenstående spørgsmål, er skaden ikke omfattet af byggeskadeforsikringen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at entreprenøren er ansvarsfri. Et ansvarsgrundlag kan fx være overtrædelse af god håndværksmæssig skik. Dette kan resultere i fejl og mangler ved byggeriet. Mistænker du dette, står vi hos Sagførerne klar til at hjælpe dig med udbedringen.

Eksempler på byggeskader, der ikke er dækningsberettigede:

  • Revner uden konstruktiv betydning i sokler, sokkelpuds, murværk og indervægge.
  • Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes bærende konstruktioners manglende stabilitet eller
  • utilstrækkelig fundering.
  • Skader pga. slid og ælde.
  • Misfarvninger, som ikke skyldes skimmelsvamp.
  • Punkterede termoruder, som ikke skyldes fejl ved monteringen.
  • Træk fra døre og vinduer.
  • Knirkende gulve som følge af forkert fastgørelse.

Hvornår skal der tegnes en byggeskadeforsikring?

I henhold til byggeloven skal en entreprenør tegne en byggeskadeforsikring mod byggeskader i to situationer:

  • Opførelse af nyt byggeri, som hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse
  • Etablering af helårsbeboelse gennem ombygning eller renovering af eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, som ikke hidtil har været anvendt til beboelse

  Det er entreprenøren, der er forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring ved ovenstående tilfælde. Byggeskadeforsikringen er altså i disse situationer obligatorisk.

Tryk her for at se eksempler på, hvornår byggeskadeforsikring skal tegnes

Situationer, hvor en byggeskadeforsikring er obligatorisk:

  • Forbrugeren køber et projekt og en grund af den samme erhvervsdrivende, der som bygherre opfører eller står for opførelsen af huset.
  • Forbrugeren køber en grund for derefter at få en erhvervsdrivende til, som bygherre, at opføre et hus på grunden.
  • Forbrugeren indgår aftale med en entreprenør om, at entreprenøren skal etablere beboelse i en eksisterende bebyggelse, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse, og ombygningen er væsentlig i henhold til byggelovens § 2.
Tryk her for at se eksempler på, hvornår byggeskadeforsikring ikke skal tegnes

Situationer, hvor en byggeskadeforsikring ikke er obligatorisk:

  • Forbrugeren udfører selv byggearbejdet på huset, som forbrugeren skal bo i.
  • Forbrugeren forestår selv den daglige ledelse af byggeriet, koordinationen af håndværkernes indsats, kontrollerer arbejdet og beslutter ændringer i byggeriet undervejs.
  • Ombygning/renovering af det eksisterende byggeri er ikke væsentlig i henhold til byggelovens § 2.

Byggeriet er ikke startet

Er dit byggeri endnu ikke gået i gang, skal du altid bede om at få dokumentation for, at din entreprenør har forholdene omkring byggeskadeforsikringen i orden. Hvis din entreprenør har dårlig økonomi, er det slet ikke sikkert, at han kan tegne en byggeskadeforsikring. Går entreprenøren konkurs under byggeprocessen, og er forholdene omkring byggeskadeforsikringen ikke på plads, kan du få problemer med at få lovliggjort byggeriet.

Hos Sagførerne tilbyder vi at gennemgå din entreprisekontrakt til fast pris, så du er bedst muligt beskyttet under byggeriet.

Læs om fordelene ved en byggeskadeforsikring

Opførelse af et nyt hus eller køb af en nyopført lejlighed, er en stor og indgribende beslutning. Det er derfor altafgørende at nyde beskyttelse af en byggeskadeforsikring, da denne giver en stor tryghed. Såfremt, der opstår alvorlige byggeskader medføre byggeskadeforsikringen, at disse kan udbedres uden, at det for ejeren vil få betydelige økonomiske konsekvenser.

Du slipper desuden for som privatperson selv at rejse en sag om byggeskader over for den professionelle bygherre, hvis huset lider af alvorlige byggeskader. Dette vil være forsikringsselskabets opgave.

Fravalg af byggeskadeforsikring

Hvis du selv er bygherre, kan du fravælge en byggeskadeforsikring. Herefter skal du erklære og dokumentere på tro og love, at du er ansvarlig for opførelsen af byggeriet, der ansøges om byggetilladelse til. Dette betyder også, at du er ansvarlig for at koordinere de enkelte håndværkeres arbejde. 

Du skal desuden erklære, at du er bekendt med reglerne om byggeskadeforsikring, jf. byggelovens §§ 25 a-f, samt at du er omfattet af reglen i byggelovens § 25 a, stk. 2, nr. 5.

Du skal afslutningsvis erklære, at du er bekendt med, at manglende forsikring betyder, at du i tilfælde af byggeskader kan risikere selv at skulle dække og udbedre disse.

Byggeskadeforsikring selvbyg

Hvis man vælger selv at opføre sin bolig, betragtes man som bygherre. Som følge heraf er der tale om selvbyggeri. Dette resulterer i, at forbrugeren selv bærer ansvaret for byggeriet, samt de risici, der er forbundet hermed.

Hvis forbrugeren udelukkende har deltaget i dele af opførelsen af byggeriet, kan byggeskader i denne del af byggeriet undtages fra dækningen af byggeskadeforsikringen. Det skal dog tydeligt fremgå af forsikringspolicen, hvilke opgaver som forbrugeren selv har varetaget, samt at disse er undtaget fra byggeskadeforsikringen.

Læs mere om selvbyg

Hele byggeriet vil være undtaget fra forsikringspligten, hvis værdien af forbrugerens arbejde i forbindelse med opførelsen af byggeriet udgør mere end 50 %. Dette hænger sammen med, at forbrugeren i et sådant tilfælde betegnes som bygherre, hvorfor det er omfattet af kategorien selvbyg.

Byggeskadeforsikring udlejning

Ejendomme, hvis formål er udlejning, er efter den 1. juli 2016 undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Bygherren er derfor ikke i disse tilfælde forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring. 

Undtagelsen omfatter tillige tilfælde, hvor der ved væsentlig ombygning fremkommer en helt ny boligenhed, der skal anvendes til udlejning. Afgørende er ejendommens tiltænkte anvendelse.

Byggeskadeforsikring sommerhus

Da reglerne om den lovpligtige byggeskadeforsikring kun gælder for byggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, er sommerhuse ikke omfattet. Bygherren er derfor ikke forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring ved opførsel af et sommerhus.

Har du haft en skade?

Har du haft en skade, der er omfattet af byggeskadeforsikringen for din ejendom, står vi klar til at hjælpe dig med at få din erstatning udbetalt.

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan vi bedst muligt kan hjæpe dig. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon