Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5524
Se vores film her:
Tid: 16 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5524

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Boligadvokat med faste priser på bolighandler

Vores boligadvokater er specialister i bolighandler, og kan derfor gennemføre dem til faste priser. Se vores mest populære ydelser nedenfor, og husk at få indføjet et advokatforbehold i din købsaftale.

Projektkøb

- Den mest populære pakke - B04

Pakkens indhold

Når du køber en bolig på projektstadiet, kan man ikke se det færdig byggeri. Det stiller derfor særlige krav til aftalegrundlaget og vores gennemgang heraf.


 • Alle ydelserne indeholdt i pakke 01 Almindelig bolighandel.
 • Gennemgang og behandling af de yderligere problemstillinger der følger af, at boligen endnu ikke er færdigopført.

Pris DKK 8.595,-

Bestil nu

Hvorfor vælge Sagførerne som advokat til dit projektkøb

Hos Sagførerne arbejder vi for at få vores kunder bedst muligt igennem deres boligkøb. Et projektkøb er en særlig type bolighandel, som kræver særlige forholdsregler. Vi sørger for fyldestgørende rådgivning fra start til slut, så du slipper for bekymringerne om jura og formaliteter. Vi behandler hvert år rigtig mange bolighandler og ved derfor, hvad der skal til for at få dig bedst muligt igennem dit projektkøb.

Advokat til projektkøb

 • Hos Sagførerne tilbyder vi en landsdækkende service, hvor en erfaren, specialiseret boligadvokat har ansvaret for dit projektkøb hele vejen igennem.
 • Ved projektkøb tilbyder vi en fast lav pris.
 • Alt klares pr. telefon og email, så du behøver ikke køre langt efter din boligadvokat.
 • Din første samtale er gratis, så du kan trygt ringe til os med det samme og få svar på dine spørgsmål om projektkøb. Vores telefonnummer står øverst på siden.
 • Vores telefon bliver besvaret alle ugens 7 dage, og henvendelser på vores kontaktformular besvares senest den efterfølgende arbejdsdag.
Læs mere om, hvad vores juridiske rådgivning ved projektkøb omfatter

Når du vælger rådgivning hos Sagførerne til dit projektkøb, får du den fulde og nødvendige rådgivning fra start til slut. Vi hjælper dig med alt det, der skal til, for at det kan blive en god oplevelse for dig at købe et projektkøb. Som en del af din rådgivning, løser din boligadvokat derfor en række forskellige opgaver for dig. Det gælder navnlig følgende:

 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante dokumenter.
 • Telefonisk gennemgang af sagens dokumenter for klarlæggelse af de for dig vigtige forbehold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesbrev og forhandlinger med sælger/mægler på dine vegne om disse forbehold.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Koordinering med banker og lignende.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skødet.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

Din advokats arbejde ved et projektkøb starter særligt, når du har underskrevet din købsaftale. Det er vigtigt den indeholder et advokatforbehold, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Hvis du er tvivl om advokatforbeholdet er korrekt indsat, er du derfor meget velkommen til at kontakte os, så vi kan se på det, før du underskriver.

Når du har underskrevet købsaftalen, bliver købsaftalen og alle de relevante bilag sendt til din advokat. Alle disse dokumenter kalder man handlens dokumenter. Det består typisk af en række forskellige dokumenter så som salgsopstilling, tingbogsattest, ejendomsdatarapport, købsaftale og lignende og fordeler sig over i alt et par hundrede sider.

Dokumenterne indeholder en lang række oplysninger, hvoraf flere er meget vigtige for at kunne vurdere, om handlen er god eller ej. Der kan let gemme sig meget vigtige oplysninger, som kan gøre hele forskellen. Din advokat gennemgår alt dette og indhenter yderligere oplysninger hvis nødvendigt. Formålet er, at din advokat skal kunne rådgive dig om din retstilling, hvis du ender med at købe. Samtidigt skal din advokat sikre, at der ikke overses noget vigtigt, som kan være af afgørende betydning for dig.

Efter sin gennemgang tager advokaten kontakt til dig. Herefter gennemgår I sammen, hvad din advokat har fundet. Her vil din advokat forklare, hvad handlen vil få af betydning for dig, om advokaten har nogle forbehold eller om der er noget, du bør overveje en ekstra gang.

Når du har fået en gennemgang af handlen og har stillet de spørgsmål, du måtte have, skal der udarbejdes en godkendelsesskrivelse. Det er et dokument, som din advokat sender til sælger hvori det tilkendegives, om advokaten kan godkende handlen.

Det er dig der, med din advokat som rådgiver, vælger, om handlen skal godkendes eller ej. Godkendes handlen ikke, er du frigjort fra aftalen og skylder ikke sælger noget. Godkendes handlen uden forbehold fortsætter handlen og de næste skridt til at få den gennemført tages. Godkendes handlen med forbehold betyder det, at handlen kun godkendes, hvis de forhold der er taget forbehold for ændres.

Hvis der gives en godkendelse med forbehold, vil din advokat forsøge at nå til en løsning med sælger og dennes repræsentanter, så handlen kan gennemføres med de nødvendige ændringer. Om det er muligt, afhænger dog af, om sælger er villig til at indgå kompromis.

Når godkendelse uden forbehold foreligger, skal handlen gennemføres. Her står din advokat for at sikre, at der kommer styr på de juridiske og formelle ting ved overdragelsen. Det indebærer blandt andet udarbejdelse og tinglysning af skøde, refusionsopgørelse og koordinering med banker, så købssummen kan blive frigivet rettidigt til sælger.

Fortrydelsesret ved projektkøb

Uanset hvor godt forberedt du er, og uanset hvor længe du har overvejet dit projektkøb, kan det ske, at du alligevel ender med at fortryde efter underskriften er sat. Derfor er det en god ide, hvis du på forhånd sætter dig ind i, hvilke muligheder du har for at fortryde.

Kort fortalt har du i givet fald to muligheder for at komme ud af handlen igen. Du kan enten bruge den lovbestemte fortrydelsesret eller udnytte dit advokatforbehold, hvis du har husket at få indsat et sådant.

Den lovbestemte fortrydelsesret

Når du som forbruger køber bolig i Danmark, har du en lovbestemt fortrydelsesret. Det omfatter også projektkøb og lignende.

Fortrydelsesretten indebærer, at du indenfor en frist på 6 hverdage frit kan meddele sælger, at du trækker dig fra handlen. Der gælder kun de begrænsninger, at meddelelsen skal gives skriftligt og skal være kommet frem til sælger inden de 6 hverdage er forløbet.

6-dages fristen begynder at løbe, når aftalen er indgået. Det vil normalt sige fra det tidspunkt, hvor både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Du bør dog også være opmærksom på, at fortrydelsesretten ikke altid er gratis at gøre brug af. I mange tilfælde vil du skulle betale sælger en godtgørelse på 1 pct. af købesummen som en slags kompensation. Derfor anbefales det, at du i stedet får indsat et advokatforbehold i købsaftalen.

Advokatforbehold

Et advokatforbehold minder på mange måder om lovens fortrydelsesret, da det ligesom fortrydelsesretten også kan fungere som en kattelem ud af aftalen, hvis du af den ene eller anden årsag ender med at fortryde. På visse punkter adskiller advokatforbeholdet og fortrydelsesretten sig dog.

Først og fremmest er advokatforbehold ikke noget, der følger af loven eller på anden vis kommer automatisk. Du skal selv aktivt sørge for at få det skrevet ind i din købsaftale. Det bør dog ikke være et problem. Advokatforbehold bruges da også i de fleste bolighandler i dag.

Advokatforbeholdet fungerer sådan, at når du har underskrevet, får din advokat en vis frist til at gennemgå handlen og derefter meddele sælger, om handlen kan godkendes eller ej. Ønsker du at fortryde handlen, kan du blot få din advokat til at meddele, at den ikke kan godkendes. I så fald er du frigjort herfra.

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten, koster det dig ikke noget. Du skal ikke betale nogen form for kompensation, godtgørelse eller lignende til sælger. Du skal blot være opmærksom på, at meddelelsen om ikke-godkendelse gives til sælger indenfor den frist, som er aftalt.

Hos Sagførerne anbefaler vi altid, at du husker at få indsat et advokatforbehold i din købsaftale. Det sikrer dig den bedst mulige retsstilling, og giver os de bedste muligheder for at hjælpe dig. Den store fordel er, at du kan underskrive købsaftalen og så derefter få det hele gennemgået af din boligadvokat. Det giver dig både fleksibilitet til at slå til, hvis et godt tilbud viser sig, men sikkerhed for, at du kan trække dig gratis igen, hvis din advokat råder dig til det, eller hvis du selv fortryder.

Kontakt vores specialiserede advokater


Kristoffer Machenhauer Nielsen, advokat Lasse Clausen Ottsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5524 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i bolighandler

Gode råd om projektkøb

Hvad er projektkøb?

Projektkøb er en betegnelse, der bruges om bolighandler, hvor boligen sælges, før byggeriet er færdiggjort. I nogle tilfælde startes salget endda før byggeriet er startet. Det sker ofte af hensyn til bygherrens interesser, da fremgangsmåden kan hjælpe til at minimere bygherrens risici og sikre løbende finansiering af byggeprojektet.

Det har den store fordel for bygherren, at risikoen ved projektet kan minimeres. Ved at sælge en del af boligerne på forhånd, kan bygherren sikre sig, at der er købere til byggeriet før pengene er brugt. Bygherren risikerer altså ikke at stå med en stor ejendom, hvor han ikke kan få solgt lejlighederne.

En anden fordel for bygherren er, at fremgangsmåden kan være med til at sikre en løbende finansiering af projektet. Når pengene fra salget kommer ind allerede mens byggeriet er i gang, eller endda før det startes, sikres der en løbende finansiering, som reducerer behovet for at optage lån undervejs.

Det er ganske almindeligt, at etagebyggerier med ejerlejligheder sælges som projektkøb. Det kan dog også være rækkehuse og lignende, som sælges på denne måde.


Hvis du køber et projektkøb, køber du altså en bolig, som stadig er undervejs. Du kan derfor sjældent flytte ind med det samme. Hvor lang tid du må vente, afhænger selvfølgelig af, hvor langt byggeprocessen er. Der kan gå alt fra få måneder til flere år.

På grund af de indlysende risici ved at købe en bolig, som endnu ikke er færdig, bør du derfor være særligt opmærksom på, hvordan din aftale med bygherre stiller dig, hvis der opstår komplikationer undervejs. Eksempelvis hvis byggeriet forsinkes. Du kan med fordel få din aftale gennemgået af en boligadvokat, før du endeligt indgår aftale med bygherren.

Læs mere

Fordele og ulemper ved projektkøb

Ved et projektkøb, køber du en bolig, som stadig er under færdiggørelse. I nogle tilfælde er byggeriet endda endnu ikke påbegyndt. Det kan der selvklart både være fordele og ulemper ved. Du bør derfor på forhånd sætte dig ind i både fordelene og ulemperne, så du kan vurdere, om et projektkøb er det rette for dig.

Fordele

  • Du får muligheden for at flytte ind i en bolig, som er helt nybygget uden selv at skulle stå for byggeprocessen.
  • Alt er nyt, når du overtager det. Du kan derfor forvente, at der ikke er slitage eller lignede, som du skal forholde dig til.
  • Nye boliger har i reglen lavere udgifter til vedligeholdelse og er normalt mere energieffektive.
  • Du har ofte selv stor mulighed for at påvirke det endelige resultat. Ofte har du mulighed for at vælge en række tilpasninger, så som diverse materialer og indretningsdetaljer. Du kan derfor sætte et større individuelt præg på din kommende bolig.
  • Belønningen for at købe før byggeriet står færdigt er i mange tilfælde, at boligerne kan købes billigere end tilsvarende færdigopførte ejendomme.

   Ulemper
   • Du har ikke mulighed for at se det endelige resultat før (længe) efter du har indgået købsaftalen. Du er derfor nødt til at stole på, at det materiale som bygherren præsenterer, kommer til at afspejle det endelige resultat.
   • Nybyggerier er ofte behæftet med en række fejl og mangler, som du som køber har ansvaret for at få meldt til bygherren, så det kan blive udbedret.
   • Du risikerer, at projektet forsinkes, eller der på anden vis opstår problemer. Du kan derfor risikere, at din bolig ikke er indflytningsklar på den planlagte dato, eller at der er ting ved byggeriet, som må ændres undervejs.
   • Ofte opføres større byggeprojekter i etaper. Du risikerer derfor, at der i årene bagefter stadig pågår byggearbejde nær din bolig og at hele området bærer et ufærdigt præg, når du flytter ind.

   Hvis du når frem til, at et projektkøb passer godt til dig, er det bare at finde det rette projekt. I den forbindelse er det en god ide at tage en række forholdsregler. Du bør tage en erfaren og professionel rådgiver med på sidelinjen, som kan efterse, at alt ved aftalen og projektet er fornuftigt. Det er især vigtigt, at du får en professionel gennemgang af din aftale og dens bilag.

   Det er særligt vigtigt, at det kontrolleres, om din aftale tager ordentligt højde for din retstilling i tilfælde af, at projektet forsinkes eller der på anden vis opstår komplikationer undervejs i byggeprojektet.

   Du kan også med fordel selv undersøge bygherren og projektet, før du endeligt vælger dit projektkøb. Se eksempelvis på bygherrens historik. Hvordan er tidligere projekter endt? Stod de klar til tiden? Var kvaliteten i orden? Holdt bygherren, hvad der blev lovet?

   Des grundigere undersøgelser du foretager og des bedre rådgivning du før, des større er chancen for, at dit projektkøb bliver en succes.

Læs mere
Åben sagsmappe med Sagførerne-logo

Sådan gør vi, når du vil købe et udbudt projektkøb

Når du har underskrevet købsaftalen om et projektkøb og oplyst mægler, at Sagførerne er din advokat, sender mægler alle handlens dokumenter til os for vores gennemgang. Viser der sig at være problemer, drøfter vi de konstaterede problemstillinger med dig, så vi sammen kan beslutte vores reaktion.


Som din advokat følger vi dit projektkøb tæt og sikrer bl.a. korrekt refusionsopgørelse og tinglysning, så du kan glæde dig til at flytte ind.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon