Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5524
Se vores film her:
Tid: 87 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5524

Det er helt uforpligtende

Boligadvokat med faste priser på bolighandler

Vores boligadvokater er specialister i bolighandler, og kan derfor gennemføre dem til faste priser. Se vores mest populære ydelser nedenfor, og husk at få indføjet et advokatforbehold i din købsaftale.

Tinglysning af bolig til lave priser

Når du køber en bolig i Danmark, skal du have lavet et skøde og have skødet tinglyst. På den måde registreres det officielt, at du har købt boligen. Den officielle registrering har den fordel for dig, at det herefter kun er dig, som kan disponere over boligen. Tinglysningen medfører, at sælger ikke længere har adgang til at sælge boligen, udleje den eller optage lån i boligen.

I den forbindelse har du en udgift til din boligadvokat, som varetager den tinglysningsmæssige ekspedition, og en udgift til staten der opkræver en tinglysningsafgift. Tinglysningen af dit skøde er normalt noget din boligadvokat står for som en del af den juridiske rådgivning i forbindelse med din bolighandel. Hos Sagførerne tilbyder vi at stå for tinglysningen til en gennemsigtig og konkurrencedygtig pris.

Læs mere om tinglysningsafgiften

Når skødet i forbindelse med en bolighandel tinglyses, skal der betales en tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften betales til staten og består af et fast beløb og et variabelt beløb. Spørgsmålet er, hvem der skal betale tinglysningsafgiften. Det er der ikke faste regler for. herom. Det afhænger af, hvad der er aftalt mellem køber og sælger. Lovgivningen er dog indrettet sådan, at både sælger og køber hæfter for betaling af afgiften. Det betyder at selvom andet er aftalt internt mellem køber og sælger, kan staten kræve betaling fra både køber og sælger, hvis tingslysningsafgiften ikke bliver betalt til tiden. Begge parter bliver altså holdt ansvarlige, hvis afgiften af den ene eller anden grund ikke betales til tiden.

Beregn tinglysningsafgift

Se hvad tinglysningsafgiften bliver i din bolighandel.

Bliv ringet op eller kontakt os på: 8743 5524

Kr. 
Kr. 7.750

Hos Sagførerne er selve tinglysningen af boligens skøde en del af den komplette køberpakke (eksklusive tinglysningsafgiften, som du skal betale til staten). Som en del af denne pakke får du derudover fuld rådgivning ved dit boligkøb fra start til slut. Er du en erfaren boligkøber, som kun har brug for tinglysning, tilbyder Sagførerne også denne ekspedition til en lavere pris ekskl. afgift til staten. Du kan læse mere om vores rådgivning til den erfarne boligkøber længere nede på siden.

Hos Sagførerne har vi stor erfaring med bolighandler. Vores boligadvokater har behandlet mange bolighandler, og er derfor i stand til at levere en grundig og kompetent sagsbehandling til en lav pris. Du kan derfor trygt lade os stå for den juridiske rådgivning, når du skal igennem en bolighandel og have klaret tinglysningen.

Hvorfor lade Sagførerne tinglyse din bolig?

 • Vi tilbyder en landsdækkende service med erfarne boligadvokater.
 • Vi udarbejder og tinglyser skødet til din bolig
 • Din første samtale er gratis, så du kan trygt ringe til os med det samme og få svar på dine spørgsmål. Vores telefonnummer står øverst på siden.
 • Vores telefon bliver besvaret alle ugens 7 dage, og henvendelser på vores kontaktformular besvares almindeligvis straks og senest den efterfølgende arbejdsdag.

Alm. boligkøb

- Den mest populære pakke - B01

Pakkens indhold

Her får du hjælp fra start til slut, når du skal købe villa, ejerlejlighed eller sommerhus:


 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante bilag.
 • Telefonmøde med gennemgang af handlens betydningsfulde forhold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse og forhandling med sælger/mægler.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Dialog med din bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Tinglysning af skøde.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 7.995,-

Kontakt os

Tinglysning

For den erfarne køber B02

Pakkens indhold

For den meget erfarne boligkøber, med dyb indsigt i reglerne om køb af fast ejendom, kan vi sørge for tinglysning af skødet.

 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Tinglysning af skøde.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 2.595,-

Kontakt os

Kontakt vores specialiserede advokater


Kristoffer Machenhauer Nielsen, advokat Lasse Clausen Ottsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5524 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i bolighandler

Hvad er tinglysning?

Når du køber en bolig i Danmark, er det vigtigt, at du får tinglyst købet. Tinglysningen er den officielle registrering af ejerskiftet og din sikkerhed for, at ejerskiftet også er juridisk gyldigt.


Det skyldes, at det i Danmark er sådan, at de fleste rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at være gyldige mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. Det betyder konkret, at du kun er sikret imod, at sælger sælger ejendommen til anden side, pantsætter den får foretaget udlæg i den eller lignende, når ejerskiftet er blevet tinglyst. 


Når overdragelsen er korrekt tinglyst, har du som køber iagttaget din sikringsakt. Herefter er du ejendommens officielle ejer. Nu er det kun dig, der har adgang til at sælge ejendommen eller pantsætte den. Det betyder også, at sælgers kreditorer ikke længere har mulighed for at få foretaget udlæg i ejendommen.

Hvordan foregår tinglysning?

Når en bolig handles, skal der oprettes et skøde, som skal tinglyses i Tingbogen, som administreres af Tinglysningsretten. Tingbogen er et digitalt, offentligt register over fast ejendom i Danmark. Hver ejendom i Danmark har sit eget blad i Tingbogen, som indeholder de oplysninger, der relaterer sig til den konkrete ejendom.

Det registreres blandt andet i tingbogen, hvem der ejer ejendommen, om der optaget lån med sikkerhed i ejendommen, om der er foretaget udlæg i ejendommen, og om der tinglyst servitutter på ejendommen. Funktionen er at gøre det tilgængeligt for omverdenen hvilke rettigheder og pligter, der knytter sig til ejendommen.

Første skridt i tinglysningsprocessen er, at der skal udarbejdes et skøde. Skødet skal indeholde en række oplysninger. Det skal blandt andet oplyses i skødet, hvem køber og sælger er, hvor stor købesummen er, og hvornår overtagelsesdagen er. Skødet udarbejdes normalt digitalt og underskrives til sidst med NemID af begge parter.

Næste skridt er, at skødet anmeldes til tinglysning. Anmeldelsen sker til Tinglysningsretten, som er den myndighed, der behandler anmodninger om tinglysning.

Hvis alt er udfyldt korrekt, og der ikke er andre problemer bliver skødet uden videre tinglyst. Normalt behandles anmodningerne automatisk af en computer, og behandlingen går derfor meget hurtigt.

Er der problemer, kan det ske, at det meddeles, at skødet er tinglyst med retsanmærkning eller helt afvist. Sker det, vil din advokat hjælpe dig videre, så du kan være sikker på, at du får boligen tinglyst korrekt. 

Der er ingen faste regler om, hvem der skal stå for at få oprettet skødet og få det anmeldt til tinglysning. Både sælger og køber kan (med medvirken fra den anden part) stå for tinglysningen. Ofte aftales det, at skødet og tinglysningen er købers opgave. 

Er det aftalt, at det er din opgave som køber, må det klart anbefales, at du får din boligadvokat til at stå for opgaven. Det kan være en kompliceret opgave, hvis man ikke er vant til at håndtere juridiske forhold. Det er samtidig vigtigt, at det hele gøres korrekt, da du ellers risikerer, at skødet afvises fra tinglysning, og du derfor må betale tinglysningsafgift igen.

Hos Sagførerne er vi eksperter i bolighandler og varetager bolighandler over hele Danmark. Både udarbejdelse af skødet og tinglysning heraf er derfor også en del af den komplette køberpakke.

Til den erfarne køber

De fleste boligkøbere vælger den komplette køberpakke, hvor du som køber får fuld juridisk rådgivning hele vejen igennem dit boligkøb. Har du styr på det meste selv, kan det dog også være en billigere mulighed alene at lade os stå for tinglysningen.

Det kan være en god løsning, hvis du er en erfaren køber, som har styr på det meste selv. Vi anbefaler kun at bruge denne model, hvis du selv er i stand til at vurdere handlen og ejendommen. Dels bør du have den erfaring med bolighandler, der skal til, for at du selv kan vurdere købsaftalen og de øvrige af handlens dokumenter. Man bør aldrig undervurdere betydningen af en grundig gennemgang af de dokumenter, du skriver under på.

Derudover er det vigtigt, at du har den byggetekniske indsigt og det kendskab til ejendommen, der skal til, for selv at kunne vurdere ejendommens stand. Det er også vigtigt, at du selv kender til de gældende regler og muligheder for forsikringsdækning. Det er især vigtigt, at du er opmærksom på muligheden for at få tegnet en ejerskifteforsikring, som kan dække, hvis det efter købet viser sig, at der er mangler ved boligen.

Slutteligt bør du også selv være i stand til at udarbejde en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen er en måde for køber og sælger at få opgjort deres økonomiske mellemværender udover selve købsprisen. Det drejer sig typisk om udgifter til el, skatter, vand, varme og lignende i perioden omkring ejerskiftet, hvor det kan være svært umiddelbart at undgå, at køber kommer til at betale for noget, som relaterer sig til sælgers ejertid og omvendt. 

Hvis du vælger at stå for det meste af processen selv, skal du være opmærksom på, at du i så fald ikke har mulighed for at benytte dig af den ekstra fortrydelsesret et advokatforbehold kan give. Du bør derfor overveje handelen ekstra grundigt, før du skriver under. Hvis du fortryder dit boligkøb og ikke har et advokatforbehold, er din eneste mulighed for at komme ud af handlen igen, at du gør brug af den lovbestemte fortrydelsesret, som koster en godtgørelse på 1 pct. af købesummen til sælger at udnytte.

Hvis du ikke føler dig klædt på til at håndtere ovenstående, bør bør du i stedet benytte dig af vores erfarne boligadvokaters fulde assistance med dit boligkøb.

Gode råd og information

Tilstandsrapport og el-installationsrapport

Formålet med en tilstandsrapport og en el-installationsrapport er at få fastslået ejendommens vedligeholdelsesstand, så handlen kan gennemføres på et oplyst grundlag. Rapporterne danner også grundlag for ejerskifteforsikringen, men der er mange faldgruber, så køber bør have en boligadvokat og en byggesagkyndig med på råd.

Hvis sælger vil benytte sig af huseftersynsordningen, skal han udarbejde en tilstandsrapport og en el-installationsrapport.

En tilstandsrapport og en el-installationsrapport er rapporter, hvori boligens synlige fejl og mangler står oplyst.  Tilstandsrapporten og el-installationsrapport udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, der gennemgår boligen og giver dens fejl og mangler karakterer. Rapporterne bliver altid nærlæst af din boligadvokat, ligesom de bør efterses af en byggesagkyndig.

Før den 1. oktober 2020 skete denne karaktergivning ved hjælp af karaktererne K0 til K3, hvor K3 var den mest alvorlige skade, samt karakteren UN som betød, at forholdet skulle undersøges nærmere, men pr. 1. oktober 2020, blev dette system lavet om, således at det herefter er farvekoder, der afgør skadernes alvorlighed i disse rapporter. Således bliver kritiske skader, som straks skal udbedres, markeret med rødt i både tilstands- og el-installationsrapporten, mens alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, markeres med gult. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort. Da en tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder og en el-installationsrapport i 1 år, kan der i en overgangsperiode eksistere gyldige tilstandsrapporter og el-installationsrapport med det gamle bedømmelsessystem.

Bemærk, at huseftersynsordningen ikke eller sjældent finder anvendelse ved salg af ejerlejligheder, andelsboliger og landbrugsejendomme.

Sagførernes boligadvokat gennemgår naturligvis også disse rapporter på dine vegne og tager en snak med dig om indholdet og betydningen af disse rapporter.

Boligadvokat

Læs mere

Byggeteknisk rådgivning fra byggesagkyndig

Ved siden af den juridiske boligrådgivning er det vigtigt også at få en byggeteknisk rådgivning. Du bør ikke blot basere dine overvejelser om boligens stand på indholdet af de dokumenter, som sælger og ejendomsmægler stiller til rådighed. En professionel gennemgang af en byggesagkyndig kan spare dig for ubehagelige overraskelser ved dit boligkøb.

Hvis du overvejer at købe en bolig, er det altid en god ide at læse salgsopstillingen grundigt igennem. Denne vil normalt indeholde blandt andet en ejendomsdatarapport, tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Fælles for disse er, at de har til formål at give potentielle købere et overblik over, hvad de skal forvente skal forvente af ejendommens fysiske stand.

Det er dog vigtigt at forstå, at selvom der er udarbejdet både ejendomsdatarapport, tilstandsrapport og el-installationsrapport, kan en ejendom stadig gemme på ubehagelige overraskelser af stor økonomisk betydning. Det skyldes, at ejendomsdatarapporten alene indeholder oplysninger, som kan hentes fra offentlige registre. Dertil kommer, at tilstandsrapporter og el-installationsrapporter alene forholder sig til de bestemte forhold omkring ejendommen, som det er angivet i loven, at de skal forholde sig til. Eksempelvis forholder tilstandsrapporter sig ikke til spørgsmål om almindeligt slid og ælde, eller hvorvidt bygningerne er lovligt indrettet. Tilsvarende forholder el-installationsrapporter sig alene til, om installationerne er lovlige og funktionsdygtige, men ikke til om de er hensigtsmæssige eller tidssvarende.

Byggeteknisk rådgivning indebærer, at en byggesagkyndig forestår en byggeteknisk gennemgang af boligen sammen med dig. Under den byggetekniske gennemgang, vil I sammen kigge på ejendommens generelle stand, tilstandsrapporten, eventuelle ønsker til renovering og kommende vedligeholdelse. Herved kan du få et godt og reelt billede af ejendommens stand og de omkostninger til vedligehold, der må forventes. Derudover kan den byggesagkyndige rådgive om mulighederne for at forsikre ejendommen. Herunder hvilken betydning tilstandsrapporten kan få, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring for ejendommen.

Byggesagkyndig er en titel, som kun kan opnås ved beskikkelse udstedt af Sikkerhedsstyrelsen. Der stilles en række krav, for at beskikkelsen kan gives. Dels kræves en relevant uddannelse som enten ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt. Dertil kræves fem års relevant erhvervserfaring. Til sidst skal ansøgeren bestå et kursus i huseftersynsordningen. Derfor kan du være forvisset om, at byggesagkyndige har ekspertise og erfaring i at gennemgå ejendomme.

Boligadvokat

Læs mere

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon