Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Voldgift

Vi kan hjælpe dig med din voldgiftssag og rådgive dig om fordele og ulemper ved voldgift. Nedenfor kan du finde svar på typiske spørgsmål om voldgift, som fx hvad voldgiftsnævnet er, og hvad voldgiftsloven dækker over. Har du spørgsmål, eller har du brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte os, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad betyder voldgift?
  • Hvad er fordelene og ulemperne ved voldgift?
  • Hvad er voldgiftsnævnet?
  • Hvad er voldgiftsloven?
  • Hvordan træffes afgørelse ved voldgift?
  • Hvad er voldgiftsinstituttet?
  • Hvad er en voldgiftsklausul?
  • Hvad er en forenklet voldgift?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Voldgift


Hvad betyder voldgift?

Voldgift anses som et alternativ til at gå til de almindelige domstole. Formålet med voldgiftssager er dog det samme som ved de traditionelle retssager, nemlig at løse en tvist på bedst mulig vis. Nøgleordet ved voldgift er enighed, idet voldgift modsat domstolene bygger på aftalefrihed. Dette betyder, at parterne ved voldgift har meget mere at skulle have sagt, og dermed er sikret større indflydelse end ved traditionelle retssager. Dette indebærer ligeledes, at det er op til parterne, hvem der skal agere som voldgiftsdommer - og om der skal være én eller flere.

Grundet den store aftalefrihed og de vidde rammer, er lighed et meget centralt princip i forbindelse med voldgift. Voldgift forudsætter altså, at parterne er ligeværdige, hvorfor de skal have lige mulighed for at føre deres sag, samt behandles efter samme regler. En voldgiftssag adskiller sig desuden ved, at de foregår for lukkede døre. Dette indebærer, at offentligheden, samt journalister, ikke har adgang til at deltage i voldgiften. På denne baggrund vælger mange virksomheder at afgøre deres tvister ved voldgift.

Hvad er fordelene og ulemperne ved en voldgiftssag?

Herunder ses fem fordele ved at benytte voldgift, når en tvist skal løses:

  • Parterne kan selv tilpasse sagsbehandlingen
  • Offentligheden og journalister har ingen adgang
  • Parterne udpeger selv dommeren eller dommerne
  • Fordelagtigt i forbindelse med internationale sager
  • Oftest hurtigere sagsbehandlingstid

  Herunder ses fem ulemper ved at benytte voldgift, når en tvist skal løses:

   • Manglende appelmulighed
   • Manglende retssikkerhedsmæssige garantier
   • Problematisk i forhold til retsudviklingen
   • Spekulationer omkring dommernes lige behandling af parterne
   • Højere sagsomkostninger ved mindre sager

   Er du i tvivl om, hvorvidt du skal vælge voldgift? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Sammen kan vi drøfte din sag og finde ud af om voldgift er den rette løsning for dig.

Hvad er voldgiftsnævnet?

Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, der blev grundlagt i 1972 med det formål navnlig at behandle voldgiftssager inden for for bygge- og anlægsbranchen. Det er en forudsætning for anvendelse af voldgiftsnævnet, at parterne er enige herom. Voldgiftsnævnet kan desuden efter anmodning foretage syn og skøn. Formålet med syn og skøn er at få en professionel vurdering af problemet, der kan skabe klarhed mellem parterne - og måske afværge voldgiftssagen.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om voldgiftssager eller syn og skøn. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Hvad er voldgiftsloven?

Voldgiftsloven regulerer sammen med voldgiftsbekendtgørelsen voldgift i Danmark. Voldgiftsloven er baseret på FN's Kommission for International Handelsret (UNCITRAL), der udgør en international standard for voldgiftslovgivning som Danmark skal overholde. Den danske voldgiftslov indeholder blandt andet regler, der regulerer, hvordan en voldgift skal foregå, hvordan voldgiftsdommerne udvælges, samt anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser. Store dele af loven kan fraviges ved parternes aftale, idet voldgift i meget stor høj grad er reguleret af aftalefriheden.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med voldgift, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvordan træffes afgørelse ved voldgift?

Afgørelse af tvister ved hjælp af voldgift har de sidste flere århundreder været accepteret og anerkendt i Danmark. Det er som beskrevet parterne selv, der vælger, hvem der skal agere som dommer, samt hvor mange dommere de ønsker til deltagelse i voldgiftssagen. Der stilles ikke krav til dommernes kvalifikationer, hvorfor de ikke nødvendigvis skal have læst jura. Dommerne må dog ikke være inhabile.

Ydermere er det op til parterne selv at vælge, hvilke dokumenter, beviser og lignende, som skal forelægges dommerne i voldgiftssagen. Herefter kan parterne vælge om sagen udelukkende skal bedømmes ud fra bevisførelsen eller om dommernes frie overvejelser ligeledes skal indgå i bedømmelsen. Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan afgørelser træffes i en voldgiftssag.

Hvad er voldgiftsinstituttet?

I Danmark findes der to typer af voldgift:

  • Institutionel voldgift
  • Ad hoc voldgift

  Såfremt parterne vælger en institutionel voldgift, skal sagen anlægges hos voldgiftsinstituttet. En sagsanlæggelse hos voldgiftsinstituttet betyder, at parternes frihed indskrænkes, idet voldgiftsinstituttet har faste rammer for, hvordan en voldgiftssag skal forløbe. Voldgiftsinstituttet er et non-profit og uafhængigt institut, der udfører administrative opgaver ved løsning af tvister i henhold til “Regler for behandling af voldgiftssager”, som nøje regulere forløbet i forbindelse med en voldgiftssag.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du skal vælge en institutionel voldgift eller en ad hoc voldgift? Vi har mange års erfaring med voldgiftssager, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig

Hvad er en voldgiftsklausul?

Der er ingen regler, som bestemmer, at en aftale om voldgift skal være indgået forinden, at tvisten er opstået. Det er dog en god ide at indsætte en bestemmelse om voldgiftsklausul i en kontrakt, således at dette på forhånd er afklaret mellem parterne. Voldgiftsklausulen regulerer rammerne for en evt. voldgiftssag, herunder hvor, hvordan og af hvem voldgiftssagen skal løses.

En voldgiftsklausul kan indgås mellem private, mellem en privat og en erhvervsdrivende, samt mellem to erhvervsdrivende. Indgås aftalen mellem en privat og en erhvervsdrivende, betegnes dette et forbrugerkøb. I forbrugerkøb skal man være opmærksom på, at en voldgiftsklausul ikke er bindende for forbrugeren, såfremt denne er indgået før tvisten. Voldgiftsklausulen er imidlertid bindende for den erhvervsdrivende. Dette medfører, at det i et sådan tilfælde er op til forbrugeren at bestemme, hvordan denne ønsker tvisten løst.

Hvad er en forenklet voldgift?

Ved en forenklet voldgift har parterne mulighed for at få deres tvister løst på en hurtigere og mere effektiv måde end ved den almindelige voldgift. Det er op til parterne at beslutte, hvorvidt de ønsker en forenklet voldgift.

Der udpeges typisk kun en enkelt faglig voldgiftsdommer ved en forenklet voldgift. Ønsker parterne flere voldgiftsdommere, kan de anmode herom. Det kendetegner desuden en forenklet voldgift, at sagsprocessen er hurtigere. Dette indebærer, at sagen skal afsluttes senest 6 måneder fra modtagelsen af klageskriftet.

Advokat til voldgift

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med voldgift eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon