Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523
Se vores film her:
Tid: 46 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Nabostrid om træer og træers rødder

Hvis du strides med din nabo om træer, deres placering, størrelse, træers rødder eller lignede, er du bestemt ikke alene. Uoverensstemmelser om træer har været genstand for mange nabostridigheder gennem tiden. I få tilfælde har hegnsynet kompetence til at træffe beslutning om træer, men oftest henhører tvister om træer hos domstolene. Du er velkommen til at ringe til os, så du hurtigt kan få afklaret, om du har en god sag. I artiklerne nedenfor kan du også læse meget mere om reglerne for træer og deres placering.

Kontakt vores specialiserede advokater


Jeanette Brauer, advokat Rasmus Møller Nielsen, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i nabosager

Vil du vide mere om reglerne for træer?


De grundlæggende regler for træer

Træer kan skygge for udsigten, tage sollys, tabe grene, blade og frugter og meget mere. Træer kan derfor let blive genstand for stridigheder mellem naboer. I Danmark er der dog meget få lovregler om træer. Derfor er kun få faste regler, som sætter grænserne for hvilke træer, man må have på sin grund.

Der er dog enkelte faste regler i loven, som skal overholdes.

  • Hvis der er hegn, der adskiller din og din nabos grunde, må træerne på grundene ikke beskadige hegnet.
  • Træer må ikke være farlige for sikkerheden på naboejendommen. Hegnsynet kan derfor pålægge ejeren at fjerne grene, der er til fare for sikkerheden på naboejendommen.
  • Træernes grene må ikke genere færdslen på naboejendommen.
Læs mere om de grundlæggende regler for træer

Udover de to ovenstående regler, er der ikke mange faste regler, som træer skal overholde. Der kan dog være lokalt være særlige regler, som skal overholdes. Eksempelvis kan der være tinglyste servitutter eller lokalplaner som bestemmer, hvilke træer der må være på grunden. Der kan selvfølgelig også være indgået aftaler mellem naboerne, om træer på grunden. Hvis du har indgået en aftale, skal den naturligvis overholdes.


Derudover gælder der en generel naboretlig regel kaldet 'den naboretlige tålegrænse'. Det er ikke en fast regel, men et princip om, at der er grænser for, hvor megen gene og ulempe, man må tåle fra sine naboer. Det indebærer at du som udgangspunkt må have de træer på grunden, du ønsker, men at der er grænser for, hvor meget træerne må genere naboerne med skygge, hindring af udsigt. rødder, nedfald og lignende.

Du skal dog ikke overvurdere, hvor meget den naboretlige tålegrænse betyder. Det kan tænkes, at din nabos træer overskrider tålegrænsen, men der skal generelt meget til, før det er tilfældet. Du kan læse mere om tålegrænsen ved at følge linket til vores side om den naboretlige tålegrænse.

Naboens træer skygger


Der er ikke særlige regler for, hvor store din nabos træer må være, eller hvor meget de må skygge. Udgangspunktet er derfor, at din nabo må have så store og skyggende træer, som naboen finder passende. Det gælder også, selvom det medfører skyggegener for dig. Derfor vil den bedste løsning i reglen være, hvis du forsøger at aftale dig frem til en løsning med din nabo.

Der er dog visse grænser for, hvor store skyggegener, du må finde dig i fra din nabos træer. Hvis skyggegenerne bliver tilpas store, kan det være en overskridelse af tålegrænsen. I så fald kan det være muligt at gøre noget.

Læs mere om dine muligheder hvis naboens træer skygger

Hvis du føler dig generet af skygge fra naboens træer, vil din bedste mulighed i de fleste tilfælde være at tale med naboen om det. Der skal nemlig være tale om meget store skyggegener, før din nabo kan pålægges at fælde eller trimme træerne.

Det tilfælde hvor skyggegener kan begrunde, at naboen kan pålægges at fælde eller trimme træerne, er tilfældet, hvor skyggegenerne er så store, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Det kræver at skyggegenerne er til væsentlig gene eller ulempe.

Hvornår skyggegenerne er så store, at de er til væsentlig ulempe, er svært at sige. Det spiller blandt andet ind i vurderingen, hvor stor en del af din grund der ligger i skygge, hvor ofte og hvor længe skyggegenerne forekommer, og hvad der er normalt for området. Det spiller også ind, om din nabos træer på anden vis medfører gener – eksempelvis i form af nedfald af blade.

Hvis tålegrænsen er overskredet, kan naboen ved en retssag pålægges at fælde eller trimme træerne, så skyggegenerne reduceres eller bringes til ophør. Skyggegener i sig selv vil dog kun meget sjældent være nok til, at tålegrænsen overskrides. Derfor bør du tage en dialog med din nabo og søge at nå frem til en løsning.

En løsning kan eventuelt være, at du tilbyder din nabo at betale for at få træerne fældet. Din advokat kan bistå dig med at udforme en aftalekonstruktion, som forpligter din nabo til at fælde træerne eller holde dem i et omfang, hvor de ikke er til gene for dig. Forpligtelsen kan eventuelt tinglyses på naboens ejendom, så den også gælder, hvis din nabo sælger ejendommen.

Hvis du ikke kan tale dig til rette med din nabo og mener, at tålegrænsen er overskredet, bør du kontakte en advokat. Det vil så ofte være nødvendigt at føre en retssag for at få din nabo dømt til at trimme eller fælde træerne.

Træer og reglerne om hegn

Der gælder særlige regler for hegn om blandt andet maksimal højde. Disse regler kan du læse mere om under hegnsyn. De særlige regler om hegn, gælder normalt ikke for træer. Hvis træerne er plantet på en række som et hegn og opfylder en række betingelser, gælder reglerne dog alligevel også for disse træer.

Læs mere om træer og reglerne for hegn
 • Der er et vist antal træer. Enkelte træer omfattes ikke af reglerne om hegn.
 • Træerne er plantet i skellet eller max ca. 1,75 meter fra skellet.
 • Trærækken står i det meste af skellets længde.
 • Træerne er plantet så tæt, at det er umuligt eller meget svært at se igennem trærækken.
 • Træerne skal være ensartede.
 • Træerne skal have omtrent samme størrelse.
 • Træerne skal have sidegrene, der når næsten helt ned til jorden.

Hvis betingelserne er opfyldt, skal rækken af træer overholde de samme regler, som gælder for andre hegn. Blandt andet betyder det, at træerne skal overholde de regler om maksimal højde, som gælder for hegn.

Reglerne for hegns højde er sådan, at i boligområder må hegn placeret i skellet ikke være højere end 2 meter, medmindre naboerne selv har aftalt andet. For hegn der ikke er placeret i skellet, er reglen, at hegnet ikke må være højere end de 2 meter + afstanden fra skellet til hegnet. Træerne skal i så fald overholde disse regler for maksimal højde.

En anden konsekvens af, at træerne bliver betragtet som et hegn er, at hegnssynet får kompetence til at afgøre uenigheder om træerne. Hegnsynet kan i så fald træde til og afgøre uenigheder om en lang række forhold angående træerne.

Du kan læse mere om de andre særlige regler, der gælder for hegn, ved at følge linket til vores side om hegn og hegnsyn.

Træer som hæk


Skellet er grænsen for en ejendom. Hvis to ejendomme grænser op til hinanden, markerer skellet, hvor den ene ejendom slutter, og den næste begynder. Ofte vælger naboerne at afgrænse deres ejendomme fysisk ved at placere en hæk, et hegn eller en mur i skellet. Træer kan naturligvis også benyttes som hæk mellem to ejendomme. Hvis træer plantes som en hæk nær skellet, vil det ofte medføre, at hækken underligges reglerne for hegn.

Læs mere om træer som hæk

Hvis træer er plantet som en hæk ved skellet, vil træerne i mange tilfælde være omfattet af de regler, som gælder for hegn. Det er tilfældet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er et vist antal træer. Enkelte træer omfattes ikke af reglerne om hegn.
  • Træerne er plantet i skellet eller max ca. 1,75 meter fra skellet.
  • Trærækken står i det meste af skellets længde.
  • Træerne er plantet så tæt, at det er umuligt eller meget svært at se igennem trærækken.
  • Træerne skal være ensartede.
  • Træerne skal have omtrent samme størrelse.
  • Træerne skal have sidegrene, der når næsten helt ned til jorden.

Hvis betingelserne er opfyldt, betragtes træerne som et hegn. Hækken af træer skal så leve op til samme krav som andre typer af hegn. På vores side om hegn og hegnsyn kan du læse endnu mere om reglerne for hegn.

Det betyder blandt andet, at der gælder specifikke regler for, hvor høje træerne må være. I boligområder må hegn ikke være højere end 2 meter + afstanden til skellet. Hvis der er placeret et hegn i det skel, som træerne står nær ved, må træerne ikke være højere end dette hegns højde + afstanden til skellet.

En anden konsekvens af, at hækken af træer betragtes som et hegn er, at hegnssynet får kompetence til at afgøre de fleste typer af tvister om hækken. Naboerne kan så anmode hegnssynet om afgøre tvisten. Det kan eksempelvis være ved tvister om beskæring af hækken.

Hvis ikke betingelserne er opfyldt, gælder reglerne for hegn ikke. Træerne skal så kun overholde de regler, der almindeligvis gælder for træer:

  • Hvis der er hegn, der adskiller din og din nabos grunde, må træerne på grundene ikke beskadige hegnet.
  • Træer må ikke være farlige for sikkerheden på naboejendommen. Hegnsynet kan derfor pålægge ejeren at fjerne grene, der er til fare for sikkerheden på naboejendommen.
  • Træernes grene må ikke genere færdslen på naboejendommen.

Træer som hegn

Træer kan som meget andet benyttes som hegn mellem to ejendomme. For hegn er det sådan, at der gælder særlige regler, som skal overholdes. Der blandt andet særlige regler for hegns maksimale højde. De særlige regler for hegn, kan du læse mere om på vores side om hegn.

Træer der er opstillet som et hegn omfattes af reglerne for hegn, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Der er et vist antal træer. Enkelte træer omfattes ikke af reglerne om hegn.
 • Træerne er plantet i skellet eller max ca. 1,75 meter fra skellet.
 • Trærækken står i det meste af skellets længde.
 • Træerne er plantet så tæt, at det er umuligt eller meget svært at se igennem trærækken.
 • Træerne skal være ensartede.
 • Træerne skal have omtrent samme størrelse.
 • Træerne skal have sidegrene, der når næsten helt ned til jorden.
Læs mere om træer som hegn

  Hvis betingelserne er opfyldt, skal rækken af træer overholde de samme regler, som gælder for andre hegn. Blandt andet betyder det, at træerne skal overholde de regler om maksimal højde, som gælder for hegn.

  Reglerne for hegns højde er sådan, at i boligområder må hegn placeret i skellet ikke være højere end 2 meter, medmindre naboerne selv har aftalt andet. For hegn der ikke er placeret i skellet, er reglen, at hegnet ikke må være højere end de 2 meter + afstanden fra skellet til hegnet. Træerne skal i så fald overholde disse regler for maksimal højde.

  En anden konsekvens af, at træerne bliver betragtet som et hegn er, at hegnssynet får kompetence til at afgøre uenigheder om træerne. Hegnsynet kan i så fald træde til og afgøre uenigheder om en lang række forhold angående træerne.

  Du kan læse mere om de andre særlige regler, der gælder for hegn, på vores side om hegn og hegnssyn.

Træer nær skel

Skellet er der, hvor grænsen for en ejendom går. Ofte går det mellem to naboejendomme. I så fald taler man om et naboskel. Træer placeret nær skellet er som udgangspunkt ikke underlagt særlige regler om eksempelvis maksimal højde, skygge eller lignende.

Som udgangspunkt skal træer placeret nær skel kun leve op til følgende krav:

  • Hvis der er hegn, der adskiller din og din nabos grunde, må træerne på grundene ikke beskadige hegnet.
  • Træer må ikke være farlige for sikkerheden på naboejendommen. Hegnsynet kan derfor pålægge ejeren at fjerne grene, der er til fare for sikkerheden på naboejendommen.
  • Træernes grene må ikke genere færdslen på naboejendommen.
Læs mere om træer nær skel

Som udgangspunkt skal træer placeret nær skel kun overholde reglerne ovenfor. Hvis din nabos træer til gengæld ikke gør det, kan du kontakte hegnssynet. Hegnssynet kan så pålægge din nabo at rette op på det. Eksempelvis ved pålæg om at fjerne de grene, som er til fare for sikkerheden på naboejendommen. 

Træer placeret på række som et hegn

Hvis træerne nær skellet er placeret på række som et hegn, gælder der dog andre særlige regler. I så fald gælder de særlige regler for hegn. 

Reglerne om hegn gælder for træer nær skel, hvis følgende betingelser er opfyldt:

    • Der er et vist antal træer. Enkelte træer omfattes ikke af reglerne om hegn.
    • Træerne er plantet i skellet eller max ca. 1,75 meter fra skellet.
    • Trærækken står i det meste af skellets længde.
    • Træerne er plantet så tæt, at det er umuligt eller meget svært at se igennem trærækken.
    • Træerne skal være ensartede.
    • Træerne skal have omtrent samme størrelse.
    • Træerne skal have sidegrene, der når næsten helt ned til jorden.

Træer omfattet af reglerne om hegn skal overholde de samme regler som almindelige hegn. I praksis vil de vigtigste regler ofte være reglerne om maksimal højde. Hegn må nemlig ikke, uden særlig aftale med naboen herom, være højere end højden på hegnet i skellet + afstanden fra skellet til hegnet. Hvis der ikke er et hegn i skellet, er den maksimale højde i stedet 2 meter + afstanden fra skellet til hegnet.

Reglerne kan i praksis sætte en ret stor begrænsning på træer nær skellet, som er en del af et hegn. Du kan læse mere om hegn og reglerne for hegn ved at følge linket til vores side om hegn og hegnssyn.

Øvrige regler

Hvis træerne overholder de almindelige krav og ikke er omfattet af reglerne om hegn, er der kun få regler tilbage. Træerne skal overholde den naboretlige tålegrænse. Tålegrænsen er et princip om, at der er grænser for hvor meget gene og ulempe, man må påføre sine naboer. Det medfører, at der er grænser for, hvor meget træer må genere naboerne med eksempelvis skygge, hindring af udsigt, rødder, nedfald og lignende.

Tålegrænsen er ikke fast, og det afhænger derfor af en meget konkret vurdering, om den er overskredet. Det kan tænkes, at din nabos træer overskrider tålegrænsen, men der skal generelt meget til, før det er tilfældet. Du kan læse mere om tålegrænsen på vores side om den naboretlige tålegrænse.

Træer i skel - Regler for træer i skel

Skellet er der, hvor grænsen for en ejendom går. Ofte går det mellem to naboejendomme. I så fald taler man om et naboskel. I mange tilfælde vælger naboerne at opsætte noget i skellet, som adskiller ejendommene og markerer hvor den ejendom stopper, og den næste begynder. Det kan eksempelvis være i form af et hegn, en hæk eller en række træer.

Hvis der er plantet træer i skellet for at adskille ejendommene, vil disse træer ofte være underlagt reglerne for hegn.

Læs mere om reglerne for træer i skel

Træer plantet i skel, skal først og fremmest overholde de samme grundregler som alle andre træer. Træerne skal altså overholde følgende regler: 

  • Hvis der er hegn, som adskiller naboejendommene, må træerne ikke beskadige hegnet.
  • Træerne må ikke være til fare for sikkerheden på naboejendommen.
  • Træernes grene må ikke genere færdslen på naboejendommen.

Dertil kommer, at træer plantet i skellet ofte vil blive omfattet af reglerne for hegn. Træer i skel er omfattet af reglerne om hegn, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er et vist antal træer. Enkelte træer omfattes ikke af reglerne om hegn.
  • Træerne er plantet i skellet eller max ca. 1,75 meter fra skellet.
  • Trærækken står i det meste af skellets længde.
  • Træerne er plantet så tæt, at det er umuligt eller meget svært at se igennem trærækken.
  • Træerne skal være ensartede.
  • Træerne skal have omtrent samme størrelse.
  • Træerne skal have sidegrene, der når næsten helt ned til jorden.

Hvis betingelserne er opfyldt, falder træerne under de samme regler, som andre typer af hegn. Det betyder blandt andet, at hegnssynet får kompetence til at afgøre de fleste af de uenigheder, som kan opstå omkring træerne. Det kan eksempelvis være stridigheder omkring vedligeholdelse eller beskæring af træerne.

En anden konsekvens er, at der gælder særlige regler for hegns maksimale højde. Hegn ved boligbyggeri – eksempelvis i villakvarterer - må, medmindre naboerne selv har aftalt andet, ikke være højere end 2 meter. Hvis træerne vokser og bliver højere, kan du en gang om året forlange, at de nedkappes, så højdekravet igen overholdes.

Hvis du vil vide endnu mere om reglerne for hegn, kan du følge linket til vores side om hegn og hegnssyn.

Træer tæt på skel

Skellet er grænserne for ejendomme. Hvis skellet løber mellem to naboejendomme, kalder man det et naboskel. Selvom det kan være generende, hvis din nabo har store træer tæt på skellet, er der i udgangspunktet ikke særlige regler for træer tæt på skel. Træer tæt på skel skal som udgangspunkt kun overholde de almindelige regler for træer.

  • Hvis der er hegn, der adskiller din og din nabos grunde, må træerne på grundene ikke beskadige hegnet.
  • Træer må ikke være farlige for sikkerheden på naboejendommen. Hegnsynet kan derfor pålægge ejeren at fjerne grene, der er til fare for sikkerheden på naboejendommen.
  • Træernes grene må ikke genere færdslen på naboejendommen.

Træer placeret tæt på skel kan dog i nogle tilfælde være omfattet af reglerne for hegn.

Læs mere om træer tæt på skel

Træer placeret på række som et hegn

Hvis træer tæt på skellet er plantet på en række som et hegn, kan træerne være omfattet af reglerne for hegn. Det betyder, at træerne skal overholde samme regler, som andre hegn. Du kan læse mere om reglerne for hegn på vores side om hegn og hegnssyn.

Reglerne for hegn gælder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er et vist antal træer. Enkelte træer omfattes ikke af reglerne om hegn.
  • Træerne er plantet i skellet eller max ca. 1,75 meter fra skellet.
  • Trærækken står i det meste af skellets længde.
  • Træerne er plantet så tæt, at det er umuligt eller meget svært at se igennem trærækken.
  • Træerne skal være ensartede.
  • Træerne skal have omtrent samme størrelse.
  • Træerne skal have sidegrene, der når næsten helt ned til jorden.

Hvis betingelserne er opfyldt, betragtes træerne som et hegn og er derfor underlagt samme regler som andre hegn. Det betyder blandt andet, at hegnssynet kan træde ind, hvis der opstår uenigheder mellem naboerne om træerne. Hegnssynet kan blandt andet afgøre tvister om beskæring og vedligeholdelse af træerne.

En anden følge er, at der gælder særlige regler for, hvor høje hegn må være. I boligområder må hegn ikke være højere end 2 meter + afstanden til skellet. Hvis der er placeret et hegn i det skel, som træerne står nær ved, må træerne ikke være højere end dette hegns højde + afstanden til skellet.

Øvrige regler

Hvis du føler dig generet af din nabos træer, men træerne lever op til de krav, som er beskrevet ovenfor, er der kun lidt, du kan gøre. Din bedste mulighed vil i de fleste tilfælde være at prøve at aftale en løsning med din nabo.

Der er dog også den regel, at de gener som du oplever fra naboens træer i form af eksempelvis nedfald af blade og frugter, skygge, rødder og lignende ikke må overstige den naboretlige tålegrænse. Tålegrænsen er et almindeligt princip om, at der er grænser for hvor meget, du skal finde dig i fra dine naboer.

Der er ikke faste regler for, hvor meget der skal til, før træer generer så meget, at tålegrænsen overskrides. Det afhænger af de konkrete omstændigheder. Der skal dog ganske meget til. Hvis du mener, at generne er så store, at tålegrænsen overskrides, bør du rådføre dig med en advokat.

Træer der rækker ind over skel


Når træer er plantet tæt på skel, sker det ofte at grenene rækker ind over skellet. Hvis det sker højt oppe i luften, vil du som udgangspunkt ikke kunne påbyde din nabo at fjerne træet eller grenene. Er grenene derimod placeret tættere på jorden, vil det ofte være lovligt at afkappe grenene i skellinjen.

Læs mere om træer der rækker ind over skel

Hvis din nabos træer rækker ind over skellet, afhænger dine muligheder af, hvor højt grenene er placeret, og om de er til fare for sikkerheden på din ejendom. Hegnsloven indeholder nemlig regler, der giver dig mulighed for at få afkappet grene, som rækker ind over skel, hvis grenene beskadiger hegn mellem skellene, er generende for færdslen på din ejendom eller er til fare for sikkerheden på din ejendom. 

Grene som beskadiger hegn mellem ejendommene 

Din nabos træer må ikke beskadige de hegn, som adskiller ejendommene. Det gælder uanset, om det er rødderne eller grenene, som beskadiger hegnet. Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at de beskadiger hegnet, må du afkappe i skellinjen. Disse grene kan du altså blot klippe af, så længe det ikke sker længere inde, end der hvor din grund stopper. 

Grene som generer færdslen på din ejendom 

Hvis din nabos træer har grene, som rækker ind på din grund og generer færdslen, må du afkappe disse grene i skellinjen. Grenene generer færdslen på din ejendom, hvis de forhindrer eller på anden måde generer, at du kan færdes på din ejendom. Det indebærer også, at du skal kunne færdes på din ejendom med køretøjer, redskaber og maskiner i det omfang, det er nødvendigt for dig. 

Grene der er til fare for sikkerheden på din ejendom 

Du skal ikke risikere at komme til skade på grund af din nabos træer. Hvis din nabos træer har grene, som på grund af alder, råd eller lignende er til fare for sikkerheden på din ejendom, kan hegnssynet pålægge naboen at fjerne grenene. 

Hvis du oplever grene, som er til fare for sikkerheden, kan du derfor kontakte hegnssynet, som så vil tage stilling til, om grenene skal fjernes. Du må derimod ikke selv fjerne grenene. 

Ofte stillede spørgsmål

Må man save grene af naboens træer?

Som udgangspunkt må du ikke save grene af din nabos træer. Heller ikke selv om grenene er generende, fordi de skygger eller går ind over din grund. Reglen er dog ikke uden undtagelser.

Læs mere

Hvad er den naboretlige tålegrænse?

Naboretten bygger på det udgangspunkt, at man er fri til at gøre med sin grund, hvad man vil. Naboerne må derfor også tåle, at det kan være generende for dem. Den naboretlige tålegrænse sætter dog grænsen for, hvad man skal finde sig i fra sin nabo.

Læs mere

Hvor høje må træer være?

Høje træer på naboens grund kan være kilde til stor irritation. I de fleste tilfælde er det dog ikke noget, du kan tvinge din nabo til at ændre. Som grundejer bestemmer man i vidt omfang sine træers højde.

Læs mere

Når naboens træer skygger

Hvis din nabo har store træer på sin grund, kan du opleve skyggegener. I de fleste tilfælde, kan du ikke tvinge din nabo til at ændre herpå, men hvis skyggegenerne er store nok, kan du tvinge din nabo til at beskære eller fælde de skyggende træer. 

Læs mere

Nedfald fra naboens træer

Nedfald fra naboens træer i form af blade, frugter, fugleklatter m.v., kan være ganske generende. Hvis den naboretlige tålegrænse overskrides eller træerne er til fare for din sikkerhed, kan det være muligt at gøre noget.

Læs mere

Er du generet af rødder fra naboens træer?

Hvis din nabo har træer, buske eller lignede, kan rødderne herfra være til stor gene. I nogle tilfælde er det muligt, at pålægge din nabo at beskære rødderne eller eventuelt helt fjerne træet.

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon