Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523
Se vores film her:
Tid: 17 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Vand fra naboens grund

Mange boligejere oplever problemer med oversvømmelser med vand fra naboens grund. Uanset om problemet skyldes, at din nabo ikke har vedligeholdt sine afløb, at der er bygget nyt på nabogrunden, foretaget terrænregulering eller andet, kan vi hjælpe dig med at få en løsning på plads. I nogle tilfælde kan der være grundlag for at kræve erstatning eller pålægge din nabo at rette op på kilden til problemet.

Hvis din nabo ikke er indstillet på at aftale en løsning, kan det være nødvendigt at få tvisten afgjort ved domstolene. 

Omkostningerne til sager om vand og oversvømmelser er normalt omfattet af din retshjælpsforsikring. Det vil således normalt være omkostninger, som du er forsikret imod som en del af din husforsikring.

Du er velkommen til at ringe til os, så du hurtig kan få afklaret, hvordan du kommer videre. Du kan også læse meget mere om reglerne og dine muligheder i artiklerne nedenfor.

Kontakt vores specialiserede advokater


Jeanette Brauer, advokat Rasmus Møller Nielsen, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i nabosager

Vil du vide mere om vand fra naboens grund og oversvømmelser?


Regler vand fra naboens grund

I et land som Danmark er der selvfølgelig regler, som har til formål at sikre, at grundejere ikke ender med at være skyld i oversvømmelser på nabogrundene. Der er blandt andet regler om vedligeholdelse af afløb mv., regler om etablering af afløb når der bygges nyt eller lægges terrasse, ligesom der er regler om ændringer af terrænet og niveauforskelle.

Hvis din nabo ikke overholder reglerne, kan din nabo blive pålagt at rette op på de forhold, der er i strid med reglerne. Der kan også være grundlag for at kræve erstatning, hvis forholdende hos din nabo har resulteret i oversvømmelser eller andre vandskader.

Regler om byggeri og afløb

Hvis din nabo vælger at bygge nyt, lave tilbygninger eller andre ændringer på grunden, skal han sørge for, at der etableres tilstrækkelige afløb. Afløbene skal være så effektive, at der ikke er risiko for oversvømmelser og lignende.

Pligten til at sørge for, at der er tilstrækkeligt afløb gælder uanset om der er tale om bygninger, terrasser, tage, terrænændringer eller flisearealer. Som en grundregel skal din nabo altså sørge for, at der er tilstrækkelige afløbsfaciliteter til, at det ikke skaber problemer for de omkringboende.

Hvis din nabo ikke har sikret tilstrækkeligt afløb, og det har været skyld i oversvømmelser eller andre former for vandskader, kan der være grundlag for at rejse et erstatningskrav mod naboen. Hvis du mener det er tilfældet, bør du kontakte en advokat. Din advokat kan vurdere, om der er grundlag for erstatning og i så fald føre sagen.

Regler om terrænændringer

Grundejere bestemmer som udgangspunkt selv, hvad de gør med deres grund. Din nabo har i vidt omfang mulighed for at lave ændringer på sin grund, der ændrer terrænet eller skaber niveauforskelle.

Der er dog det men, at hvis din nabo laver nogen form for terrænændring på grunden, skal han sørge for at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det ikke skader de omkringliggende ejendomme. Det indebærer blandt andet, at naboen skal sørge for, at ændringerne ikke giver problemer med oversvømmelser på nabogrundene. 

Reglerne omfatter alle former for terrænændringer. Uanset om der er tale om udgravninger, funderinger, ændring af terrænhøjde eller lignende.

Der er ikke præcise regler for, hvad din nabo skal gøre. Din nabo skal bare sørge for, at ændringerne ikke skader nabogrundene. Det kan eksempelvis gøres ved at etablere afløb.

For at de omkringlæggende grundejere skal kunne nå at forberede sig eller komme med indsigelser mod ændringerne, skal din nabo, mindst 14 dage forinden arbejdet påbegyndes, varsle om planerne. Naboen skal skriftligt give de omkringliggende grundejere besked om planerne. På den måde får du mulighed for at sikre din grund ekstra, undersøge din nabos planer og komme med indsigelser. 

Hvis de ændringer, din nabo laver, er skyld i oversvømmelser eller andre skader, kan der være grundlag for at kræve erstatning. Især hvis din nabo ikke har fået undersøgt, om der var risici forbundet med terrænændringerne. 

Hvis du mener, at din nabos terrænændringer har været skyld i oversvømmelser eller andre skader, bør du kontakte os. Din advokat kan vurdere, om der er grundlag for at rejse et erstatningskrav mod din nabo, og hvis det er tilfældet, føre sagen ved domstolene. 

Regler om vedligeholdelse af afløb

Din nabo har ansvaret for at vedligeholde de afløbsinstallationer, der er på sin egen grund. Det gælder alle former for afløbsinstallationer - eksempelvis brønde, afløb, kloakledninger, tagrender, nedløbsrør og dræn.

Vedligeholdelsespligten indebærer, at din nabo skal sørge for at afløbsinstallationerne er funktionsdygtige. Det indebærer også, at din nabo skal sørge for, at vandet har udløb på egen grund.

Hvis din nabo ikke formår at vedligeholde tilstrækkeligt, og den manglende vedligeholdelse er skyld i oversvømmelser, kan der blive tale om erstatningsansvar for din nabo. Din nabo kan blive pålagt at erstatte det tab, som du og andre har haft ved oversvømmelserne. Det kan eksempelvis være skader på dit hus.

Hvis du mener, at din nabos manglende vedligeholdelse har forårsaget oversvømmelser eller andre skader, bør du kontakte os. Din advokat kan vurdere, om der er grundlag for at rejse et erstatningskrav mod din nabo, og hvis det er tilfældet føre sagen ved domstolene.

Erstatning vand fra naboens grund


Hvis du oplever problemer med vand fra naboens grund, kan det i nogle tilfælde være muligt at kræve erstatning fra din nabo. Det kan eksempelvis være erstatning for ødelagte ejendele eller skader på dit hus.

Erstatningsansvar kan komme på tale, hvis din nabo kan klandres for vandskaderne.

Læs mere om dine muligheder for at kræve erstatning som følge af vand fra naboens grund

Hvis du mener, at din nabo har forårsaget vandskader, oversvømmelser eller lignende bør du kontakte Sagførerne. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om der er grundlag for at kræve erstatning fra din nabo. Hvis der er grundlag for et erstatningskrav kan vi naturligvis også føre sagen ved domstolene.

Det er en grundbetingelse for at kræve erstatning, at din nabo kan klandres for vandproblemerne. Din nabo skal rimeligvis kunne bebrejdes for vandproblemerne. Eksempelvis fordi han ikke har sørget for at vedligeholde sin afløbsinstallationer.

Hvis din nabo ikke har gjort noget galt, men området blot er blevet ramt af et stormskyl af uset omfang, er det svært at komme igennem med et erstatningskrav mod din nabo. Har et almindeligt regnskyl derimod medført oversvømmelser, fordi din nabo ikke har vedligeholdt sine afløbsinstallationer, kan der derimod meget vel være grundlag for at kræve erstatning.

De hyppigst sete situationer, hvor erstatningsansvar kan komme på tale, er hvor:

 1. Naboen har opført nybyggeri eller lignende og har ikke sørget for at etablere tilstrækkeligt afløb.
 2. Naboen har lavet terrænændringer uden at sikre sig, at ændringerne ikke førte til problemer med oversvømmelser.
 3. Naboen har ikke sørget for vedligeholde sine afløbsinstallationer i tilstrækkelig grad.

Erstatning oversvømmelse

Hvis din nabo har været skyld i oversvømmelser på din grund, kan der være tale om erstatningsansvar. Altså kan du have mulighed for at kræve dit tab erstattet af din nabo. Det kan eksempelvis være erstatning for ødelagte ejendele eller for vandskader på dit hus.

Din nabo kan blive erstatningsansvarlig, hvis han kan klandres for oversvømmelsen.

Læs mere om dine muligheder for at kræve erstatning ved oversvømmelser

Hvis du mener, at din nabo har været skyld i oversvømmelser på din grund, bør du kontakte Sagførerne. Vi kan hjælpe dig med at afklare, om der er der er grundlag for at rejse et erstatningskrav mod din nabo, og hvis det er tilfældet, føre sagen ved domstolene. 

For at der kan kræves erstatning kræver det grundlæggende, at der er noget at bebrejde din nabo. Hvis din nabo ikke har gjort noget galt, men området er blevet ramt af et stormskyl af uset omfang, er det svært at komme igennem med et erstatningskrav mod din nabo. Har et almindeligt regnskyl derimod medført oversvømmelser, fordi din nabo ikke har vedligeholdt sine afløbsinstallationer, kan der derimod meget vel være grundlag for at kræve erstatning.

De hyppigst sete situationer, hvor erstatningsansvar kan komme på tale, er hvor:

 1. Naboen har opført nybyggeri eller lignende og har ikke sørget for at etablere tilstrækkeligt afløb.
 2. Naboen har lavet terrænændringer uden at sikre sig, at ændringerne ikke førte til problemer med oversvømmelser.
 3. Naboen har ikke sørget for vedligeholde sine afløbsinstallationer i tilstrækkelig grad.

Ansvar for oversvømmelse på nabogrund


Hvis du oplever problemer med vand fra naboens grund, er det nærliggende at undersøge muligheden for at få holdt din nabo ansvarlig. Eksempelvis ved at søge erstatning hos naboen for de skader, du har lidt. Det kan eksempelvis være erstatning for ødelagte ejendele eller vandskader på dit hus.

Grundlæggende er det sådan, at din nabo kan holdes ansvarlig for skaderne, hvis der er noget at bebrejde din nabo. Altså noget som det rimeligvis kan kræves, at din nabo havde gjort bedre.

Læs mere om naboens ansvar for oversvømmelser

Din nabo kan holdes til ansvar for oversvømmelser, vandskader og lignende, hvis der er noget at bebrejde din nabo i den forbindelse. Altså hvis man kan pege på noget, som man rimeligvis kan forlange at din nabo, skulle have gjort bedre for at forhindre problemet. 

Din nabo kan kun holdes ansvarlig, hvis problemet kan bebrejdes din nabo. Det kan eksempelvis være, hvis almindelige regnskyl forårsager oversvømmelser, fordi din nabo ikke har sørget for at vedligeholde sine afløbsinstallationer. Omvendt kan din nabo ikke holdes ansvarlig, hvis din nabo har holdt afløb mv. i fin stand, men området er blevet ramt af et stormskyl af uset omfang, som har forårsaget oversvømmelsesproblemer. 

De tre hyppigst sete situationer, hvor erstatningsansvar kan komme på tale, er hvor: 

 1. Naboen har opført nybyggeri eller lignende og har ikke sørget for at etablere tilstrækkeligt afløb. 
 2. Naboen har lavet terrænændringer uden at sikre sig, at ændringerne ikke førte til problemer med oversvømmelser. 
 3. Naboen har ikke sørget for vedligeholde sine afløbsinstallationer i tilstrækkelig grad. 


Hvis du er blevet ramt af oversvømmelser eller anden form for vandskade, og du mener, at der er noget at bebrejde din nabo, bør du kontakte Sagførerne. Vores advokater er eksperter på området. Vi kan hjælpe med at afklare, om du har en sag. Hvis det er tilfældet, kan vi naturligvis også føre sagen ved domstolene, så du kan få erstattet dine skader. 

Retssag vandskade

Hvis din nabo på den ene eller anden måde har været skyld i en vandskade på din ejendom, kan det komme på tale at kræve erstatning for skaderne. Der vil normalt være mulighed for at kræve erstatning, hvis din nabo kan bebrejdes for vandskaderne. 

I andre situationer kan det være relevant at rejse krav om, at din nabo tager de nødvendige skridt for at sikre, at der ikke igen eller i fremtiden opstår problemer med oversvømmelser. Det kan eksempelvis være i form at et krav om, at din nabo etablerer tilstrækkelige afløbsfaciliteter. 

Det er dog ikke sikkert, at din nabo er villig til at honorere dit krav eller foretage de nødvendige ændringer. Mange oplever, at naboen ikke lytter, når de henvender sig med erstatningskrav eller opfordringer til at rette op på problemet. Især hvis de henvender sig på egen hånd uden brug af advokat. 

Det ses ofte at naboen bliver mere lydhør, hvis du får hjælp af en advokat. Trods det kan det dog stadig blive nødvendigt at anlægge en retssag for at få erstatning eller på anden vis finde en løsning. Hvis du ender i en situation, hvor retssagen er eneste løsning, eller du omvendt er blevet sagsøgt, bør du altid gøre brug af en advokat. Heldigvis vil det som udgangspunkt være muligt at få dækket dine udgifter hertil via din retshjælpsforsikring. Vi hjælper altid gerne med at afklare, om det er muligt at få forsikringsdækning i din sag.

Læs mere om retssager om vandskader

Hvis du ender i en situation, hvor en retssag er næste skridt, bør du altid gøre brug af en advokat. Det er det klare udgangspunkt, at du er repræsenteret af en advokat i sagen. Det kan nemlig være meget svært at komme godt ud af en retssag, hvis du ikke er repræsenteret af en advokat med ekspertise på området.

Hos Sagførerne har vi advokater, der er specialiserede i naboretlige tvister. Vi rådgiver dagligt klienter over hele landet i alle typer af nabostridigheder. Vi kan derfor også hjælpe dig sikkert igennem din retssag. Vi sørger naturligvis også for at afklare, om der er grundlag for at føre sagen, om din sag er god, og om der er andre mere attraktive alternativer til en retssag. I mange tilfælde giver det eksempelvis bedre mening at indgå et forlig, da en retssag let kan tage lang tid.

Som udgangspunkt vil det være muligt at få dine udgifter til advokatbistand dækket af din retshjælpsforsikring. De fleste har en retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring. Din advokat hos Sagførerne sørger altid for at afklare, om og hvor meget dækning du kan få fra forsikringen. Din advokat sørger også for at klare korrespondancen med forsikringsselskabet og ansøge om at få dækket udgifterne. På den måde er der mindst muligt, du skal bekymre dig om.

Hvis du står i en tvist, om vand fra naboens grund eller lignende, som du ikke selv kan klare, er du altid velkommen til at kontakte Sagførerne. Hos os er den første samtale altid gratis, og du får ikke en regning uden, at det er aftalt med dig først. Vi kan hurtigt give en umiddelbar vurdering af sagen og afklare, om det er noget, det giver mening at gå videre med.

Retssag vand fra naboens grund

Hvis du er, udsat for problemer med vand fra naboens grund, er det en god ide at kontakte en advokat. Din advokat kan hjælpe dig med at afklare, hvilke muligheder du har – hvad enten det er at få erstatning eller finde en løsning, der kan forhindre, at det sker igen. Du er altid velkommen til at kontakte Sagførerne. Vi er eksperter på området og kan hurtigt give en umiddelbar vurdering af sagen og afklare, om det er noget, det giver mening at gå videre med. Husk at første samtale hos altid er gratis. Det koster dig ikke noget at få en vurdering af dine muligheder.

Hvis det viser sig, at du har en sag, kan der være grundlag for at kræve erstatning eller kræve, at naboen foretager de ændringer, der er nødvendige for at forhindre, at lignende problemer opstår igen. Det kan eksempelvis være et krav om, at din nabo får etableret tilstrækkeligt afløb på sin egen grund.

Selvom du har en god sag, og får den fremstillet sagligt overfor naboen, er det ikke sikkert, at din nabo umiddelbart er villig til at honorere dine krav eller finde en løsning. Mange oplever, at naboen vælger at ignorere henvendelserne eller komme med grundløse indsigelser. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt at anlægge en retssag for at få afgjort sagen. Din nabo kan nemlig ikke undgå at rette ind, når retten har talt.

Hos Sagførerne er vi eksperter i nabosager og bistår dagligt i sager om nabostridigheder over hele landet. Vi hjælper derfor også gerne dig med at finde en løsning i din sag. Uanset om det er via en retssag, ved forlig eller lignende. Som udgangspunkt kan du få dækket udgifter til advokatomkostninger af din retshjælpsforsikring. Det hjælper vi dig altid gerne med at afklare og få ansøgt om.

Læs mere om retssager om vand fra naboens grund

Hvis du er endt i en situation, hvor naboen ikke umiddelbart vil rette ind, eller du står foran en retssag, bør du kontakte en advokat med speciale på området. Din advokat kan hjælpe med at vurdere, om du har en sag, om den er god og hvilke muligheder du har for at nå en løsning. Hvis det ender med en retssag, er udgangspunktet, at du i retten er repræsenteret af en advokat, som fører sagen på dine vegne.

For at maksimere dine chancer, bør du altid være repræsenteret af dygtig advokat med speciale indenfor nabotvister. Hos Sagførerne er flere af vores advokater specialister på området og rådgiver dagligt i sager om nabostridigheder. Vi kan derfor hjælpe dig i din sag, uanset hvilken type af nabosag, der er tale om.

Ofte er det dog ikke nødvendigt at ende i en retssag. Retssager kan nemlig let blive dyre og tage lang tid. En retssag er derfor ikke altid den optimale løsning. I mange tilfælde er det eksempelvis i alle parters interesse, at der indgås et forlig, før sagen når så langt. Vi hjælper naturligvis altid med at afklare, hvad der er den bedste løsning for dig og din sag.

De udgifter du har til advokatbistand i sagen, vil det som udgangspunkt være muligt at få dækket af din retshjælpsforsikring.

De fleste har en retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring. Din advokat hos Sagførerne sørger altid for at afklare, om og hvor meget dækning, du kan få fra forsikringen. Din advokat sørger også for at klare korrespondancen med forsikringsselskabet og ansøge om at få dækket udgifterne. På den måde er der mindst muligt, du skal bekymre dig om.

Hvis du står i en tvist, om vand fra naboens grund eller lignende, som du ikke selv kan klare, er du altid velkommen til at kontakte Sagførerne. Hos os er den første samtale altid gratis, og du får ikke en regning uden, at det er aftalt med dig først. Vi kan hurtigt give en umiddelbar vurdering af sagen og afklare, om det er noget, det giver mening at gå videre med.

Retshjælpsforsikring vandskade

Mange husejere oplever på et tidspunkt at blive offer for en vandskade. Det kan skyldes mange ting. Naboen kan have forsømt at vedligeholde sine afløb, så området oversvømmes. Der kan være håndværkere, som har lavet byggesjusk, eller der være tale om noget helt tredje.

Uanset hvad der er skyld i din vandskade, kan du hurtigt få brug for juridisk assistance. Eksempelvis til at få en erstatning for ødelagte ejendele eller skader på huset. For at få den rigtige hjælp, bør du kontakte en advokat med speciale på området, som kan vurdere din sag.

Det er heldigvis ofte muligt at få dækket advokatomkostninger via din retshjælpsforsikring. De fleste boligejere har en retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring. Hos Sagførerne hjælper vi dig meget gerne både med at føre din sag og med at afklare, om du kan få forsikringsdækning. Vi sørger også for at klare ansøgningsprocessen hos forsikringsselskabet.

Læs mere om retshjælpsforsikringer

Omkostninger til sager om problemer med vand og vandskader er normalt omfattet af din retshjælpsforsikring. Hvis du har en sag, hvor forsikringsdækning kan være en mulighed, sørger vi for at undersøge, om du har en forsikring, der dækker. Vi sørger også for at klare dialogen med forsikringsselskabet og få ansøgt om dækning. På den måde kan du slippe billigst og lettest muligt igennem din sag. 

En retshjælpsforsikring er en særlig type forsikring, som forsikrer dig imod udgifter til de fleste sagstyper, du støder på som privatperson. Det kan eksempelvis være en nabotvist om vandskader. De fleste boligejere har retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom du har en retshjælpsforsikring, er det ikke ensbetydende med, at du kan få ført din sag helt gratis. Der kan stadig være dele af din advokats arbejde, som ligger udenfor dækningsområdet, ligesom der kan være sager, som er så omfangsrige, at de når forsikringens dækningsmaksimum. Den typiske retshjælpsforsikring har et dækningsmaksimum på omtrent 175.000 kr. Dækningsmaksimum vil altid fremgå af din forsikringspolice. 

Den typiske retshjælpsforsikring har også en selvrisiko, som du selv skal betale. Det fungerer på samme måde, som du måske kender det fra bilforsikringer og lignende. 

Hvis vi hjælper dig i en sag, hvor retshjælpsforsikringen kan være relevant, vil vi naturligvis informere dig om, hvordan du er dækket. Vi sørger for, at du er informeret om, hvad du må forvente selv at skulle betale, og hvad forsikringen vil dække.  

Oversvømmelser ved regnvejr


Mange boligejere oplever problemer med oversvømmelser og risiko for vandskader, når det regner. Udover at det kan være ganske frustrerende, at kælderen måske er uegnet som opbevaringsrum, når det regner, kan oversvømmelser også let medføre dyre vandskader.

Mange vælger at få lavet ekstra afløb eller lignende for at imødegå problemet. Det er dog ikke altid nok eller økonomisk realistisk. Særligt ikke hvis kilden til problemet i virkeligheden er din nabo. Det ses ofte, at der opstår problemer med oversvømmelser ved regnvejr, fordi en af naboerne ikke holder sine afløb i orden, slet ikke har etableret tilstrækkelige afløb, leder vand ind på nabogrundene eller har indrettet sin ejendom på en uhensigtsmæssig måde.

Hvis problemet i virkeligheden skyldes din nabo, kan vi hjælpe dig med at få en løsning på plads. Enten ved at få din nabo til at erstatte de skader, som oversvømmelserne har medført eller ved at få pålagt din nabo at rette op på problemet.

Læs mere om dine muligheder hvis du oplever problemer med oversvømmelser ved regnvejr

Naboer har en grundlæggende og gensidig pligt til ikke i overdreven grad at være til gene eller ulempe for hinanden. Det gælder, hvad enten det handler om støj, vand eller andet, der kan være generende for de omkringboende.

 

Det betyder, at selvom man i vidt omfang, må gøre med sin grund, hvad man vil, skal man sørge for, at man ikke ender med at genere eller ligefrem forvolde skader på naboejendommene.

For at sikre, at der tages ordentligt hensyn til naboerne indeholder særligt bygningslovgivningen mange regler for, hvad man må og skal gøre. Din advokat kan naturligvis bistå med at tilse, at du eller andre, lever op til reglerne. Hvis du er tvivl, om reglerne overholdes, kan du tjekke, om følgende retningslinjer er overholdt:

  • Bygninger, terrasser, flisearealer og lignende skal være udstyret med afløbsinstallationer, der er så effektive, at det ikke ender med at skabe problemer for de omkringboende.
  • Hvis der laves nogen form for ændring af terrænet på grunden, skal det sikres, at det ikke giver problemer med vand og oversvømmelser for de omkringboende.
  • Hvis der laves terrænændringer, skal der senest 14 dage før arbejdet påbegyndes gives varsel om planerne til naboerne. Naboerne skal have tid til at undersøge, om ændringerne kan give problemer og i givet fald komme med deres indsigelser.
  • Afløbsinstallationer og lignende skal løbende vedligeholdes, så de hele tiden er funktionsdygtige
  • Medmindre andet er aftalt, skal afløb, tagrender, brønde, drøn og lignende have udløb på egen grund. Vand må ikke ledes ind på andres grund

De ovenstående retningslinjer er en grov opsummering af, hvad man som grundejer har pligt  til af hensyn til de omkringboende.

Hvis du mener, at din nabo ikke overholder retningslinjerne eller på anden vis har været skyld i problemer med vand og oversvømmelser, er du altid velkommen til at kontakte Sagførerne. Vi er specialister indenfor nabosager og byggelovgivningen. Hvis du tager en samtale med en af vores advokater, kan du få en vurdering af, om der er grundlag for at gå videre med din sag.

Hos os er den første samtale altid gratis, og du får ikke en regning uden, at det er aftalt med dig først. Det koster dig derfor ikke noget at få en umiddelbar, professionel vurdering af, om du har en sag. Hvis vi vurderer, at der er grundlag for en sag, hjælper vi dig naturligvis meget gerne med at føre sagen.

De udgifter du har til advokatbistand i sagen, vil det som udgangspunkt være muligt at få dækket af din retshjælpsforsikring. De fleste har en retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring. Din advokat hos Sagførerne sørger altid for at afklare, om og hvor meget dækning du kan få fra forsikringen. Din advokat sørger også for at klare korrespondancen med forsikringsselskabet og ansøge om at få dækket udgifterne. På den måde er der mindst muligt, du skal bekymre dig om.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon