Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Tilbygning 

Ønsker du at lave en tilbygning, er der en række forhold, du bør være opmærksom på. Du bør blandet andet have kendskab til byggereglementet og yderligere få indhentet den nødvendige byggetilladelse. Med andre ord er det som udgangspunkt dit ansvar, at ovenstående kriterier er opfyldt. 


Du kan læse mere om ovenstående her på siden og finde nyttige information, hvis du ønsker mere viden om de relevante regler og krav i forbindelse med opførelsen af en tilbygning.

Krav og regler ved tilbygning

Ønsker du at opføre en tilbygning , er det væsentligt, at du er opmærksom på gældende regler og forhold, der har betydning for opførelsen. Du bærer som ejer af bygningen ansvaret for, at tilbygningen er foretaget i overensstemmelse med gældende byggereglement, samt at de nødvendige tilladelser er indhentet. 

Det kan tage tid at finde de relevante bestemmelser, og yderligere være vanskeligt at forstå indholdet heraf. Såfremt du ønsker gennemsigtighed og forståelse af de juridiske aspekter i forbindelse med tilbygningen, kan det være fornuftigt at kontakte en advokat eller anden rådgiver med faglig viden. 

Ved tilbygning og anden form for byggeri, er følgende love typisk relevante:

  • Byggeloven
  • BBR-loven
  • Planloven
  • Lov om udstykning og anden registrering på matriklen 
  • Bygningsreglementet 

  Yderligere har lokalplaner, kommuneplaner, servitutter, bekendtgørelser tilmed relevans i vurderingen af lovligheden af den ønskede tilbygning.

  Du er velkommen til at kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig i forbindelse med opførelsen af en tilbygning.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Krav og regler ved tilbygning


Krav i forbindelse med tilbygningen

Det er vigtigt at være opmærksom på de krav som stilles i forbindelse med opførsel af en tilbygning. Det er blandt andet et krav at ansøge kommunen om byggetilladelse.

Ansøgningen skal udgøre en specificeret plan over tilbygningen. Med andre ord skal ansøgningen indeholde informationer om byggeriets størrelse angivet i kvadratmeter, dets højde, skel og lignende. Da ansøgningen om byggetilladelsen indeholder aspekter af mere teknisk karakter, vil det ofte være fornuftigt at søge professionel rådgivning hos en fagperson.

Læs mere

Udover informationerne som du skal angive i byggetilladelsen, er det vigtigt, at du er opmærksom på om tilbygningen, respekterer den fastlagte bebyggelsesprocent. Den tilladte bebyggelsesprocent fremgår af lokalplanen. Typisk er bebyggelsesprocenten 30 % af det samlede grundareal. 


Yderligere bør du være opmærksom på, at byggelinjer, højdegrænser, afstandskrav og lignende bliver respekteret i overensstemmelse med bygningsreglementet eller øvrige bestemmelser. Såfremt tilbygningen ikke er opført i henhold til de krav, der stilles, har du ansvaret for at ændre forholdene. 

Det er tilmed et krav, at du får udarbejdet en energimæssig beregning af tilbygningen eller at tilbygningen overholde mindstekravene til isolering. I henhold til den energimæssige vurdering skal den udarbejdes af en energirådgive.

For visse byggerier skal der dog ikke indgives anmeldelse eller indsendes byggetilladelse. Du kan læse mere om hvilken type af bebyggelse som kræve byggetilladelse nedenfor. 

Kræver tilbygningen byggetilladelse?

For visse byggerier kræves det ikke, at du får indhentet en byggetilladelse. Som udgangspunkt kan du uden indhentelse af byggetilladelse igangsætte byggeprojekter, som ikke ændre arealet af boligen.

Eksempler på tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at indhente byggetilladelse:

  • Ombygning der ikke ændre boligarealet i fritliggende enfamiliehuse
  • Småbygninger på under 50 kvadratmeter, eksempelvis carporte, udhuse og andre småbygninger
  • Indsættelse af nye vinduer, opsætning af ny tagbeklædning osv.

  Tilbygninger er en af de bebyggelse der altid kræver byggetilladelse, hvormed du bør indhente den nødvendige byggetilladelse, førend du påbegynder byggeriet. Yderligere er det en betingelse i forbindelse med opførelsen af tilbygningen, at bygningsreglementet overholdes.
  Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere disse aspekter, er det altid fornuftigt at alliere sig med en professionel rådgiver. 

Hvordan søger man byggetilladelse?

Skal du opføre en tilbygning, er det nødvendigt at få en byggetilladelse. Du skal søge om byggetilladelse via den digitale ansøgningsformular på Byg og Miljøs hjemmeside, uanset hvilken kommune du ønsker at opføre tilbygningen.

For at kunne ansøge gennem den digitale platform er det nødvendigt, at du har NemID/MitID. Såfremt du ikke har NemId/MitId, skal du kontakte den kommune, som du ønsker at opføre tilbygningen.

Når du skal søge byggetilladelse, vil du via ansøgningsformularen blive bedt oplyse de oplysninger som er nødvendige for behandlingen. I den forbindelse er det muligt at uploade tegninger og relevant materiale, der skal anvendes under vurderingen. 

Efter du har indsendt din ansøgning, vil du modtage kommunens konklusion om tilbygningen, du ønsker at opføre er i overensstemmelse med gældende krav og regler. Afhængigt af den pågældende kommune, kan der blive opkrævet et gebyr for behandlingen af byggetilladelsen. Gebyret vil udgør de udgifter kommunen har haft til behandling af byggetilladelsen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse sker digitalt gennem Byg og Miljøs hjemmeside. Det fremgår af den digitale formular, hvilke oplysninger som er nødvendige for at din ansøgning kan behandles.

Hvilke informationer du skal angive i din ansøgning, afhænger dog altid af det konkrete byggeri.

Typisk skal ansøgningen indeholde informationer om:

  • Placeringen af tilbygningen
  • Angivelse af afstanden til skel
  • En plantegning med angivelse af byggeriets indretning og mål
  • Facadetegninger
  • Ansøgning om dispensation såfremt der er forhold der ikke overholde alle bestemmelser i bygningsreglementet.
  • Tværsnit af tilbygningen
  • Dokumentation for overholdelse af byggeretten. Både angående afstand til skel, byggelinjer, bebyggelsesprocenter osv.
  • Informationer om installationer, konstruktioner og materiale
  • Forsikringsforhold

  Så snart tilbygningen er færdigopført, skal der indsendes en færdigmelding samt teknisk dokumentation. Dette er betingelser for, at der efterfølgende kan gives ibrugtagningstilladelse. Typisk er informationerne som skal fremsende brandforhold, landinspektør, energimærke, etc.

  For at sikre sig at ansøgningen lever op til kravene som stilles, er det fornuftigt at søge rådgivning hos professionelle fagfolk. 

Tilbygning uden byggetilladelse

Hvis tilbygningens art kræver det, bør du altid få indhentet en byggetilladelse. Såfremt du opfører en tilbygning uden byggetilladelse, vil du som udgangspunkt blive pålagt at betale en bøde. Hvis tilbygningen strider mod de relevante bestemmelser i loven, kan du tilmed blive pålagt at nedrive den opførte tilbygning.

Kort sagt bør du altid indhente en byggetilladelse når byggeriet kræver det. Er du i tvivl om byggeriet kræver en byggetilladelse, kan du altid rette henvendelse til den kommune, du ønsker at opføre tilbygningen i.

Hvilke håndværkere skal jeg brug?

Som udgangspunkt er det op til dig, hvilke håndværkere du vælger til at udføre arbejdet. De eneste indskrænkninger i valg af håndværkere er, at du ved VVS- og elinstallationer arbejde skal anvende autoriseret installatør.

Kort sagt har du som bygherre stor valgfrihed, når du antager håndværkere, dog med indskrænkningen at du ved omlægning eller etablering af faste installationer i tilbygningen skal udføres af autoriseret installatører.

Forskellige entrepriseformer

Uanset om du skal lave en tilbygning, eller om du skal opføre et helt nyt hus, bør du overveje, hvilken entrepriseform du skal vælge. Afhængigt af din viden og erfaring er det muligt at vælge en entrepriseform, hvor du overvejende står for det selv. Modsat kan du også vælge at få hjælp gennem hele processen, hvis du mener dette, er det rigtige for dig.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige entrepriseformer.

Læs mere

Fagentreprise:

Har du mod på at koordinerer og varetage byggeprojektet selv, så kan du opføre tilbygningen som en fagentreprise. Da laver individuelle aftaler med de håndværkere og fagfolk, du skal bruge undervejs i opførelsen af tilbygningen, og disse arbejder kontraktmæssigt uafhængigt af hinanden.

Med andre ord vil valg af fagentreprise indebærer, at du som bygherre selv indhenter byggetilladelse, laver aftaler med de respektive håndværkere, leder byggeprocessen, og mægler ved eventuelle problematikker mellem de fagfolk, du har ansat til at udføre arbejdet.

Hovedentreprise

Hvis du ønsker, at en anden skal være ansvarlig for byggeprocessen og dets færdiggørelse, bør du vælge at antage en hovedentreprenør. Du indgår kun aftale med en entreprenør, og vedkommende har derfra ansvaret for, at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt og til aftalt tid. Vælger du at antage en hovedentreprenør, skal du som bygherre udelukkende indhente de nødvendige godkendelser af projektet, samt udfærdige projekteringsmaterialet.

Det er typisk private bygherre som vælger at antage en hovedentreprenør, hvor byggeprojektet indeholder arbejde fra forskellige faggrupper. Hovedentreprisen er derfor typisk anvendt i forbindelse med tilbygning, ombygning og renovering.

Totalentreprise

Hvis du vælger en totalentreprise varetages alle opgaver af den ansvarlige entreprenør. Som ved valg af hovedentreprisen, vil entreprenøren som du har valgt sørge for at arbejdet bliver udført, og at de nødvendige fagfolk bliver hyret til at udføre det respektive arbejde. Forskellen mellem hovedentreprisen og totalentreprisen er imidlertid, at du ved valg af totalentreprise slipper fuldkomment for alt praktik og formaliteter under byggeprocessen. Det betyder, at entreprenøren tilmed tager sig af byggetegninger, projektering og de nødvendige beregninger.

Valg af totalentreprise vælges typisk ved opførelse af nybyg samt ved andre større og omfattende projekter.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon