Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Hvad er ekstraarbejde?

Ekstraarbejde er arbejde, som entreprenøren har udført som ligger uden for det arbejde, der er omfattet af entreprisekontrakt. Følgende termer anvendes også som beskrivelse for ekstraarbejde - tillægsarbejde og forandringsarbejde.

Diskussionen om hvorvidt det arbejde entreprenøren har udført, bør anses som ekstraarbejde eller som en del af den oprindelige aftale fører ofte til konflikt mellem bygherre og entreprenøren. Der findes ikke en generel løsning på problematikken, andet en fortolkning af parternes aftale. Anderledes formuleret afhænger det altid af entreprisekontraktens indhold og en konkret fortolkning af momenterne deri.

Eftersom uenigheden kan være vanskelig at løse parterne imellem, kan det være nødvendigt at involvere en advokat, der kan fortolke og konkludere, hvad der kan udledes af den respektive entreprisekontrakt.

Er du blevet opkrævet for ekstraarbejde?

Er du blevet opkrævet betaling for ekstraarbejde, men er du ikke enig i, at entreprenøren er berettiget hertil, da kan det være vanskeligt at løse tvisten uden involvering af en advokat. 

Hos Sagførerne kan vi hjælpe dig med fortolkning af aftalegrundlaget, og på baggrund heraf konkludere, hvorvidt du ret- eller uretmæssigt er blevet opkrævet for udført ekstraarbejde. 

Ring til os på telefonnummer 8743 5522 eller skriv til os på vores kontaktformular og få vurderet din sag. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om du har et problem, det giver mening at gå videre med. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Ekstraarbejde


Hvornår er der tale om ekstraarbejde?

Tvister der angår, hvorvidt der er tale om arbejde udført i overensstemmelse med kontrakten eller, om der er tale om ekstraarbejde løses ved nærmere fortolkning af aftalegrundlaget dvs. henholdsvis entreprisekontrakten og udbudsmaterialet.

Der gælder en række almindelige fortolkningsprincipper, hvormed bygherren bærer risikoen for eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet. Modsat må entreprenøren bærer risikoen for uklarheder i relation til entreprisekontrakten, hvis den ikke har været til genstand for forhandling. Kort sagt vil entreprenøren være berettiget til betaling for sit ekstraarbejde, såfremt det skyldes, at bygherren ikke har været tydelig i relation til udbudsmaterialet.

Hvornår indgås der aftale om ekstraarbejde?

Ekstraarbejde kan ske på forespørgsel fra bygherren og entreprenøren. Entreprenøren kan være nødsaget til at foretage ekstraarbejde, når der under byggeprocessen opstår uforudsete forhold, man ikke havde set aktuelle under processen. Skulle en sådan situation opstå, bør entreprenøren kontakte bygherren så eventuelle tvister imødekommes ved, at bygherren bliver bekendt med et forstående ekstraarbejde og dets omfang.

Det er ikke blot entreprenøren, der kan finde det nødvendigt, at der foretages ekstraarbejde. Bygherren kan tilmed forespørge entreprenøren om at udføre yderligere arbejdsopgaver end dem, der er direkte beskrevet i den oprindelige aftale, som parterne har indgået.

Entreprenørens underretning af bygherre

Tvister i forhold til ekstraarbejde opstår blandt andet i tilfælde, hvor entreprenøren ikke har underrettet bygherren. Det er derfor det generelle udgangspunkt, at entreprenøren altid skal underrette bygherren, såfremt der under byggeprocessen skulle opstå behov for at udføre arbejde, der ikke er indeholdt i aftalen.

Når entreprenøren har henvendt sig til bygherren og informeret om nødvendigheden eller fordelen ved, at der udføres ekstraarbejde, bør entreprenøren vente med påbegyndelsen af arbejdet til bygherren har givet sin tilbagemelding.

Kort fortalt er entreprenøren ikke på eget initiativ berettiget til at foretage arbejde, der ikke er omfattet af parternes aftale. Med andre ord skal valget være overlagt bygherren.

Ekstraarbejde uden forudgående aftale

I forbindelse med byggeprocessen kan der opstå forskellige hindringer, der gør det vanskeligt eller forhold, der kan resulterer i, at bygherren bliver påført tab eller ulempe, såfremt forholdet ikke bliver udbedret med det samme. I sådanne tilfælde er entreprenøren berettiget til at foretage ekstraarbejde, uden forudgående at indhente bygherrens accept.

Det er dog vigtigt at huske på, at undtagelsen til indhentelse af bygherrens accept er begrundet i at skærme bygherren fra tab.

Når man som entreprenør har udført det pågældende ekstraarbejde, er det vigtigt, at man så hurtigt som muligt giver bygherren meddelelse om det udførte arbejde.

Entreprenørens ret til betaling for ekstraarbejde

Har entreprenøren underrettet bygherren om det forstående ekstrrarbejde, og har bygherren accepteret dette, da skal entreprenøren have betaling for det ekstraarbejde, som bygherren har accepteret. Tilmed er entreprenøren berettiget til betaling for sit ekstraarbejde, når det er bygherren selv, som har krævet det pågældende ekstraarbejde udført.

Har det udførte ekstraarbejde været nødvendigt for at afværg en presserende situation i forbindelse med byggeriet, eller er det foretaget for at afværge at bygherren påføres tab, da vil entreprenøren som udgangspunkt være berettiget til at få betaling for det pågældende arbejde. Med andre ord vil entreprenøren være berettiget til betaling, såfremt det kan ligges til grund, at bygherren selv ville have bedt entreprenøren foretage det pågældende arbejde.

Ekstraarbejde i entreprisekontrakten

Når parterne indgår en entreprisekontrakt, er det en fordel, at det fremgår direkte af entreprisekontrakten, hvorledes eventuelt ekstraarbjede skal håndteres. Ved regulering direkte i kontrakten kan man typisk undgå uklarheder i forhold til, hvornår der kan og skal udføres ekstraarbejde. Det vil være tilstrækkeligt, at det fremgår af kontrakten, at der kun må udføres ekstraarbejde, såfremt bygherren forudgående underrettes herom.

En regulering i entreprisekontrakten er dog ikke en garanti for, at der ikke kan opstå uenighed om betaling for udført ekstraarbjede, eller at entreprenøren vil hævde at være berettiget til betaling. Entreprenøren kan i praksis kræve betaling trods vedkommende ikke har underrettet bygherren som kontrakten foreskriver. Dette kan eksempelvis være tilfældet, såfremt aftalen ikke er overholdt gennem hele processen eller, hvis der opstår en situation i forbindelse med byggeriet der kræver, at der straks foretages udbedrende arbejde.

Ekstraarbejde og tidsfristforlængelse

Mulighederne for tidsfristforlængelse fremgår af AB18 § 39, stk. 1, a hvor følgende tilfælde er oplistet:

  • Ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren jf. § 23
  • Bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse
  • krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller lignende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over
  • nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller
  • offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold

  For at ovenstående oplistning kan danne hjemmel for tidsfristforlængelse, er det en betingelse, at parterne har besluttet, at standardvilkårene i AB18 skal finde anvendelse.

  Det afhænger dog altid af sagens konkrete omstændigheder, hvorvidt entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse som følge af ekstraarbejde.

Aftale om ekstraarbejde er indgået?

  • Det er aftalt mundtligt eller skriftligt mellem entreprenøren og bygherren, at der findes nødvendigt ekstraarbejde som skal udføres mod betaling.
  • Bygherren anmoder entreprenøren om udførelse af arbejde som ligger uden for entreprisekontraktens oprindelige angivelse.
  • Entreprenøren har tilkendegivet følgende overfor bygherren:
   - Ekstraarbejde er formålstjenligt
   - Entreprenøren vil iværksætte arbejdet
   - Entreprenøren anser en opgave for ekstraarbejde.

  Har entreprenøren informeret bygherren i en af tre ovennævnte tilfælde, vil der reelt foreligge en forudgående aftale om udførelsen af det pågældende arbejde. Bygherren har i sådanne tilfælde ved entreprenørens besked haft mulighed for at hindre udførelsen. Med andre ord har bygherren accepteret det pågældende arbejde, hvormed entreprenøren typisk vil være berettiget til betaling i overensstemmelse med det udførte arbejde.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon