Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Står du foran en afleveringsforretning?

På en afleveringsforretning bliver byggeriet gennemgået af entreprenøren på den ene side og af dig og din byggesagkyndige rådgiver på den anden. Sammen går I byggeriet igennem og kontrollerer, at alt er som det skal være.

Finder I fejl og mangler, dokumenteres de i afleveringsprotokollen. Heri er det også hensigtsmæssigt at anslå, hvad det koster at udbedre de enkelte fejl og mangler, samt hvornår de skal være udbedret. Når byggeriet er afleveret, overgår risikoen til dig, og du skal derfor sikre dig, at dine forsikringsforhold er på plads. Dit værktøj til at beskytte dig er din afleveringsforretning.

Hvis der er uenigheder mellem parterne ved din afleveringsforretning eksempelvis i forhold til vurderingen af, om et forhold er udført håndværksmæssigt korrekt eller indenfor en tolerancegrænse, skal uenigheden løses i henhold til entreprisekontrakten. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for at være sikker på, hvordan du skal forholde dig ved uenigheder under din afleveringsforretning.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Entreprisekontrakten

Din entreprisekontrakt afgør, hvordan du er stillet i forhold til de konstaterede fejl og mangler.

  • Har du ret til at tilbageholde et stort nok beløb i entreprisesummen, til at du er sikret endelig færdiggørelse?
  • Kan entreprenøren forlange at få den fulde entreprisesum udbetalt, da din bankgaranti er sådan udformet?
  • Skal du acceptere ikke at kunne tilbageholde betaling for mangler, der ikke overstiger et vist minimumsbeløb?
  • Kan du tilbageholde et beløb til sikkerhed for udbedring af mangler, der visere sig efter din afleveringsforretning eller stiller entreprenøren bankgaranti for udbedring af sådanne mangler?


Du bør sikre dig, at din entreprisekontrakt stiller dig bedst muligt på din afleveringsforretning. Du kan læse mere om vores gennemgang af din entreprisekontrakt her.


Byggesagkyndig

Hvis du ikke selv har en byggeteknisk baggrund, er det vigtigt, du allierer dig med en byggesagkyndig under din afleveringsforretning. På den måde sikrer du dig, at fejl og mangler bliver konstateret og at entreprenøren får modspil under den byggetekniske gennemgang på din afleveringsforretning.


Hos Sagførerne anbefaler vi, at du bruger Byggesagkyndig.nu. På hjemmesiden kan du  læse mere om, hvordan Byggesagkyndig.nu kan hjælpe dig med en byggesagkyndig gennemgang ved din afleveringsforretning.

Vil du vide mere om afleveringsforretninger?

Nedenfor kan du læse meget mere om afleveringsforretninger, og hvad du bør være opmærksom på, hvis står foran en afleveringsforretning.

Gode råd

Skal jeg have en byggesagkyndig med på afleveringen?

Svaret er ja!


Med en byggesagkyndig på afleveringsforretningen er du sikret den fornødne byggetekniske bistand til at kunne vurdere, om arbejderne er udført håndværksmæssigt korrekt. Den byggesagkyndige vil gennemgå ejendommen ude som inde og påtaler alle de fejl og mangler, der skal rettes og noteres i afleveringsprotokollen på afleveringsdagen. Bygningens installationer, loftsrum, facader og tag vil ligeledes blive gennemgået, således at alt på ejendommen er blevet tilset og vurderet inden afleveringsprotokollen. Den byggesagkyndige vil også stille alle spørgsmålene til entreprenøren om f.eks. trykprøvning, energimærkning osv., så disse forhold ligeledes noteres i afleveringsprotokollen. Læs mere om, hvordan en byggesagkyndig kan hjælpe dig ved afleveringsforretningen. 


Læs mere

Reklamationsret eller garanti?

Mange tror fejlagtigt, at de ikke kan reklamere over fejl og mangler til byggefirmaet efter afholdelsen af 1- eller 5 års gennemgangen, da der ikke står noget om byggefirmaets garanti eller ansvar i entreprisekontrakten.  Byggefirmaet er ansvarlig for fejl og mangler ved byggeriet i op til 10 år efter afleveringen, og denne regel kan ikke fraviges til skade for forbrugere. Forudsætningen for at gøre byggefirmaet ansvarlig for fejl og mangler i helt op til 10 år efter afleveringen er dog, at du reklamerer over forholdene i ejendomme, når du opdager dem. Læs mere om kravene til reklamation i vores gode råd om reklamation.  

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis der er mangler på afleveringsforretningen?

Dine rettigheder i tilfælde af mangler ved afleveringsforretningen afhænger af din entreprisekontrakt. Hvis du har fået en entreprisegennemgang, har du næsten uden undtagelse fået ret til at foretage et tilbagehold i entreprisesummen svarende til udgiften for udbedring af de mangler, der er konstateret. Beløbet kan i så fald  tilbageholdes, indtil manglerne er udbedret. Entreprenøren vil typisk udbedre manglerne i umiddelbar forlængelse af afleveringen, da entreprenøren har en interesse i at få betaling af den fulde entreprisesum hurtigst muligt.  Hvis der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt et forhold udgør en mangel, bør der søges hjælp hos en advokat, da håndteringen af tvisten afhænger af kontraktens bestemmelser. 

Læs mere

Hvor mange gange kan entreprenøren udbedre?

Når der er konstateret mangler, og entreprenøren anerkender manglerne, har entreprenøren en afhjælpningsret. Det betyder med andre ord, at entreprenøren har ret til at forsøge at udbedre manglen. Såfremt bygherren konstaterer mangler, skal bygherren fastsætte en rimelig frist for afhjælpning af manglerne. Overskrides en af bygherren fastsat rimelig frist for udbedring af mangler konstateret efter afleveringen, har entreprenøren ikke ret til yderligere frister for afhjælpning. Er manglerne ikke fuldt udbedret ved afhjælpningsfristens udløb, kan bygherren fratage entreprenøren afhjælpningsretten og lade manglerne afhjælpe af tredjemand for entreprenørens regning. Vurderingen af om en entreprenør har mistet sin afhjælpningsret er kompliceret og bør ikke foretages uden juridisk bistand. 


Læs mere

Hvordan foregår en afleveringsforretning?

Ved afleveringsforretningen overgår risikoen for byggeriet fra entreprenøren til bygherren. Der skal ved afleveringsforretningen laves en afleveringsprotokol af bygherren. Deri anføres mangler og andre forhold som bygherren har bemærket og entreprenørens bemærkninger hertil. Der kan samtidig aftales udbedring af konstaterede mangler i afleveringsprotokollen. Hvis der er forhold, som parterne er uenige om, skal det ligeledes fremgå af afleveringsprotokollen. Hvis der er uenigheder mellem parterne ved afleveringsforretningen eksempelvis i forhold til vurderingen af, om et forhold er udført håndværksmæssigt korrekt eller indenfor en tolerancegrænse, skal problemerne løses i henhold til entreprisekontrakten. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for at være sikker på, hvordan du skal forholde dig ved uenigheder ved afleveringsforretningen. 
Læs mere

Kan jeg flytte ind før afleveringsforretningen?

Hvis et byggeri tages i brug før afleveringen, uanset om det blot er ved at flytte enkelte møbler eller flyttekasser ind i ejendommen, anses byggeriet for afleveret. Det betyder også, at risikoen for byggeriet overgår fra entreprenøren til bygherre. Vi fraråder derfor, at ejendommen benyttes, før der er sket aflevering af byggeriet.
Læs mere

Kan jeg nægte at modtage byggeriet ved aflevering?

Et byggeri kan nægtes modtages, hvis der er væsentlige mangler ved afleveringen. Væsentlige mangler, som berettiger bygherren til at afvise afleveringen foreligger f.eks.hvor den forudsatte brug af hele eller en væsentlig del af arbejdet ikke kan finde sted. Det samme kan være tilfældet, hvis afhjælpningen af manglerne skønnes at påføre bygherre betydelige gener, herunder som følge af røg, støj, støv, lugt eller lignende overfor bygherre i en betydelig periode. Forhold der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang, kan også afhænge af bygherres særlige behov - skal bolig eksempelvis indrettes som en handicapvenlig bolig med nem adgang, og er det ikke sket på afleveringen, kan det være en væsentlig mangel.  Manglende aflevering af kvalitetssikringsmateriale, driftsvejledningsmaterialer eller øvrig dokumentation vi derimod ikke normalt i sig selv berettige bygherren til at afvise afleveringen. Der kan dog være tale om en væsentlig mangel, hvis der mangler dokumentation, der er nødvendig for forsvarligt at kunne anvende bygningen eller anlægget, herunder at opnå ibrugtagningstilladelse jf. bygningsreglementets krav. Mange, hver for sig mindre og uvæsentlige mangler kan ud fra en konkret vurdering udgøre en væsentlig mangel. Det samme gælder mangler af betydelig økonomisk størrelse og mangler med usædvanlig lang afhjælpningstid. Vurderingen af, om der er væsentlige mangler er vanskelig, og vi opfordrer til, ar denne beslutning foretages sammen med en advokat og en byggesagkyndig. Hvis byggeriet ikke afleveres grundet væsentlige mangler kan det være aktuelt at påberåbe sig retten til dagbod.

Læs mere

Kan jeg tilbageholde beløb i entreprisesummen?

Spørgsmålet om, hvorvidt du har ret til at tilbageholde beløb i entreprisesummen er reguleret i din entreprisekontrakt og i din garanti. Hvis du har fået foretaget en juridisk gennemgang af entreprisekontrakten og garantiteksten har du formentlig opnået ret til at kunne foretage et tilbagehold i entreprisesummen ved mangler. Tilbageholdet ansættes typisk til udbedringsudgiften. Tilbageholdet udgør en sikkerhed for bygherren, der i tilfælde af manglende udbedring, vil kunne anvende det tilbageholdte beløb til udbedring af manglerne. 

Læs mere

Kan jeg tvinge entreprenøren til at udbedre mangler?

Svaret er nej. Hvis entreprenøren afviser at udbedre en mangel - eksempelvis fordi entreprenøren er uenig i, at forholdet udgør en mangel, vil det være nødvendigt at få afgjort, om der er en mangel. Dette kan eksempelvis ske via afholdelse af syn og skøn, hvor en fagperson giver sin uvildige og objektive vurdering af forholdende. 

Læs mere

Reklamation for mangler efter afleveringsforretning- hvordan gør jeg?

Når du opdager fejl og mangler i ejendommen, skal du reklamere skriftligt til entreprenøren inden rimelig tid.  Reklamationen bør ske indenfor 2 måneder fra det tidspunkt, hvor du har opdaget en fejl i ejendommen. Du bør derfor ikke vente med at vise entreprenøren de fejl og mangler, som du har opdaget i ejendommen efter aflevering, indtil 1- eller 5 års gennemgangen, da det kan betyde, at du mister din ret til at få de konstaterede fejl og mangler udbedret. Reagerer entreprenøren ikke på din skriftlige reklamation, bør du hurtigst muligt kontakte os, så vi kan hjælpe dig videre. 

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon