Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522
Se vores film her:
Tid: 20 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Lad en advokat gennemgå din entreprisekontrakt

De fleste entreprenører har bygget mange huse og ved hvilke konflikter, der kan opstå med deres privatkunder. De har derfor indrettet deres entreprisekontrakter, så de beskytter entreprenøren bedst muligt. Som privatkunde bygger man sjældent mere end ét hus i livet, og derfor har man ingen erfaring med, hvilke risici man skal beskytte sig imod. Det er denne ubalance, du kan rette op på ved at lade os gennemgå din entreprisekontrakt.

Vi kender alle konflikttyperne og ved, hvordan vi skal beskytte dig, så du undgår at havne i en retssag eller med en sag i byggeriets ankenævn.

Entreprisekontrakt

- Den mest populære pakke - E01

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke klæder vi dig på, så du er klar til at forhandle din kontrakt med din entreprenør.
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi gør dig opmærksom på usædvanlige bestemmelser, usædvanlige fravigelser og uklare bestemmelser. 
 • Vi giver dig nogle generelle bemærkninger og information, der kan hjælpe dig til et godt byggeforløb.
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

Pris DKK 5.495,-

Kontakt os

Entreprisekontrakt

Forhandling og juridisk gennemgang E02

Pakkens indhold

 • Med denne entreprisepakke hjælper vi dig fra start til slut. 
 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi udarbejder godkendelsesbrev til entreprenøren og påbegynder forhandlingerne på dine vegne for at sikre dig det bedst mulige og klare aftalegrundlag.
 • Vi afslutter forhandlingerne med entreprenøren og hjælper dig i mål, således at entreprisekontrakten bliver endelig.

Pris DKK 11.595,-

Kontakt os

Entreprisekontrakt

Juridisk og byggeteknisk gennemgang E03

Juridisk gennemgang

 • Pakken indeholder pakke E01 (Juridisk gennemgang) med tillæg af en byggeteknisk gennemgang udført og faktureret af Byggesagkyndig.nu ApS.

Byggeteknisk gennemgang

 • Byggesagkyndig.nu ApS foretager en byggeteknisk kontrakt- og tegningsgennemgang.
 • Byggesagkyndig.nu ApS gør dig opmærksom på de steder i kontrakten, hvor du bør forhandle ændringer på plads grundet byggetekniske forhold.
 • Den byggetekniske kontrakt- og tegningsgennemgang koster normalt 6.500, men sælges i denne pakke til 1.500 kr.,  betinget af at du samtidig indgår aftale med Byggesagkyndig.nu ApS om køb af deres byggetilsynspakke B4.

Pris DKK 6.995,-

Kontakt os

Entreprisekontrakt

Juridisk og byggeteknisk gennemgang E04

Juridisk gennemgang

 • Pakken indeholder pakke E02 (Forhandling og juridisk gennemgang) med tillæg af en byggeteknisk gennemgang udført af Byggesagkyndig.nu ApS.

Byggeteknisk gennemgang

 • Byggesagkyndig.nu ApS foretager en byggeteknisk kontrakt- og tegningsgennemgang.
 • Byggesagkyndig.nu ApS gør dig opmærksom på de steder i kontrakten, hvor du bør forhandle ændringer på plads grundet byggetekniske forhold.
 • Den byggetekniske kontrakt- og tegningsgennemgang koster normalt 6.500, men sælges i denne pakke til kr. 1.500 betinget af, at du samtidig indgår aftale med Byggesagkyndig.nu ApS om køb af deres byggetilsynspakke B4.

Pris DKK 13.095,-

Kontakt os

Færdighusprojekt

Byggegrund og hus B10

Pakkens indhold

Denne pakke er til dig, der både skal købe en byggegrund og opføre dit drømmehus på grunden. Pakken er en kombination af pakke B09 og pakke E01.

 • Vores boligadvokat assisterer med købet af din nye byggegrund og gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Vi ekspederer/kontrollerer skødet.
 • Vi ekspederer/kontrollerer refusionsopgørelsen.
 • Vores boligadvokat  gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Vi gør dig opmærksom på usædvanlige bestemmelser, usædvanlige fravigelser og uklare bestemmelser. 
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 12.595,-

Kontakt os

Færdighusprojekt

Som B10 med kontraktforhandling B19

Pakkens indhold

Denne pakke kombinerer vores populære B09 med pakke E02, og den indebærer, at vi er med fra start med køb af byggegrund til slut med forhandling af entreprisekontrakt. Vi tager os af alle detaljer og sikrer, at din entreprisekontrakt er på plads, så du kan komme trygt i mål med dit byggeprojekt.

 • Vores boligadvokat yder assistance ved købet af din nye byggegrund og foretager en grundig gennemgang af købsaftalen og dens bilag.
 • Vores boligadvokat arrangerer et telefonmøde med dig for at afklare og præcisere de forbehold, der er vigtige for dig.
 • Vores boligadvokat udarbejder et godkendelsesbrev og forhandler på dine vegne med sælger/mægler.
 • Vi koordinerer med banken i forhold til tinglysning og andre nødvendige procedurer.
 • Vi håndterer og kontrollerer skødet og refusionsopgørelsen.
 • Vores entrepriseadvokat gennemgår din entreprisekontrakt og dertilhørende bilag.
 • Vi informerer dig om eventuelle usædvanlige bestemmelser, afvigelser eller uklarheder i kontrakten og udarbejder herefter et godkendelsesbrev til byggefirmaet.
 • Vi forhandler entreprisekontrakten og sikrer dig en klar og rimelig entrepriseaftale.

NB: Pakken er ekskl. tinglysningsafgift.

Pris DKK 18.895,-

Kontakt os

Byggesagkyndig

Ud over vores juridiske gennemgang af din entreprisekontrakt, anbefaler vi også, at du lader en byggesagkyndig foretage en byggeteknisk gennemgang af entreprisekontrakten. Så er du også bedst muligt sikret mod ubehagelige byggetekniske overraskelser under byggeprocessen.


Endelig anbefaler vi, at du entrerer med en byggesagkyndig om at føre tilsyn med selve byggeriet så fejl om mangler opdages og udbedres i tide, og så du får et godt og solidt byggeri.

Bemærk: Sagførerne leverer ovenstående pakke 03 og 04 i samarbejde med Byggesagkyndig.nu ApS.

Byggesagkyndig.nu ApS udarbejder den byggetekniske gennemgang af din entreprisekontrakt og fakturer dig direkte for denne ydelse. Priserne ovenfor er totalpriser, der både indeholder den juridiske gennemgang af din entreprisekontrakt, som Sagførerne fakturerer, og den byggetekniske kontrakt- og tegningsgennemgang, som Byggesagkyndig.nu ApS fakturerer.

sparegris

Pas på pengene

Nedenfor kan du læse nogle af situationer, som vi særligt skal særligt sikre dig mod at havne i:

 • Entreprenøren hæver den samlede betaling, selvom byggeriet lider af fejl og mangler.
 • Entreprenøren går konkurs og har ikke stillet økonomisk sikkerhed for færdiggørelsen, og du kan ikke rette dit krav mod byggefirmaets underentreprenører.
 • Du mister produktgarantier fordi entreprenøren ikke følger monteringsvejledningerne.
 • Du betaler forud, men entreprenøren benytter din forudbetaling på andre byggerier.
 • Entreprenøren afleverer byggeriet for sent uden økonomisk konsekvenser.
 • Du er ikke tilstrækkeligt forsikret i tilfælde af brand-, storm-, vandskader eller byggeskade.
 • Du har ingen sikkerhed for udbedring af fejl og mangler, der konstateres i årene efter byggeriet er afleveret.

Der er naturligvis mange andre faldgruber, som ofte er forskellige fra den ene entreprisekontrakt til den anden.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Gode råd

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med byggeri


Læs mere

Husk advokatforbeholdet i entreprisekontrakten

Vi anbefaler altid, at du udskyder underskrift af entreprisekontrakten, indtil vi har gennemgået entreprisekontrakten. Kan du ikke vente med at underskrive entreprisekontrakten f.eks. hvis byggefirmaet lokker med en stor rabat, skal du sørge for, at der indskrives et advokatforbehold i entrepriseaftalen med denne formulering:  ”Entreprisekontrakten er betinget af bygherres advokats godkendelse af entrepriseaftalen i sin helhed”. Advokatforbeholdet giver dig en fortrydelsesret, så du kan sætte din underskrift på entreprisekontrakten og herefter have tid til at gennemgå entreprisekontrakten med din advokat. Ved at give dig selv denne fortrydelsesret, kan du undgå uforudsete og ubehagelige overraskelser i entreprisekontrakten.
Læs mere

Bør vi investere i eget byggetilsyn?

Uanset at det fremgår af entreprisekontrakten, at der i entreprisekontrakten er indeholdt et byggetilsyn,  skal du være opmærksom på, at tilsynet enten foretages af byggefirmaets egen kvalitetsafdeling eller af eksternt byggetilsyn, som byggefirmaet formentlig har et fast samarbejde med. Selv trods de bedste hensigter, begår mennesker fejl, og det kan ikke udelukkes, at det tilsyn, der gerne vil have flere opgaver fra byggefirmaet, eller at byggefirmaets egen kvalitetsafdeling, ser gennem fingre med en svipser eller to. Svaret er derfor: Ja! Med dit eget byggetilsyn, er du sikker på, at der ikke tages hensyn til byggefirmaets interesser, og du har derfor en mand på byggepladsen, der alene har dine interesser for øje. Bygger I for eksempel for kr. 2.500.000, er en udgift til eget tilsyn i størrelsesordenen måske kr. 20.000 og dermed småpenge, hvis I derved kan undgå fejl såsom fundering der ikke går til bæredygtig grund, rum der ikke kan opvarmes ensartet på grund af forkert lagte varmeslanger,  blafrende undertag,  utæt dampspærre, forkert konstruerede tagkonstruktioner, manglende fugtspærre imellem sokkelsten og nederste skifte, manglende fald på badeværelsesgulvet. Udgiften til eget byggetilsyn er lynhurtigt tjent hjem igen i form af både sparede penge og – ikke mindst – sparede ærgrelser.

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes til byggeskadeforsikringen?

Siden den 1. april 2008 har det været lovligt for byggefirmaer, der opfører bygninger til privat helårsbeboelse at tegne en byggeskadeforsikring. Det er en udbredt misforståelse, at alle skader kan anmeldes til byggeskadeforsikringen i tilfælde af entreprenørens konkurs. Byggeskadeforsikringen dækker alene alvorlige byggeskader, som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, som f.eks. utætte tage og sætningsrevner. Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år efter afleveringen, og den træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger. Husk derfor at få policen udleveret af entreprenøren senest ved afleveringen af din bolig.
Læs mere

Hvilke forsikringer skal du tegne ved nybyggeri?

Hvis du skal til at bygge et nyt hus, er det vigtigt, at du har helt styr på forsikringerne:

 • Du skal sikre dig, at der fra byggestart er tegnt en all-risk entrepriseforsikring, der bl.a. omfatter brand- og stormforsikring.
 • Fra byggeriet står færdigt skal du sikre dig, at du har tegnet en Husforsikring.
 • Ved større byggerier skal du endvidere sikre dig, at der tegnes byggeskadeforsikring.
Læs mere

Er jeg berettiget til at få dagbod?

Har du indgået enterprisekontrakt med håndværkere og er dit byggeri forsinket, er der god grund til at overveje muligheden for at kræve dagbod.  Dagbod er din mulighed for at få økonomisk kompensation for håndværkernes forsinkelse.

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon