Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5524
Se vores film her:
Tid: 17 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5524

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Boligadvokat med faste priser på bolighandler

Vores boligadvokater er specialister i bolighandler, og kan derfor gennemføre dem til faste priser. Se vores mest populære ydelser nedenfor, og husk at få indføjet et advokatforbehold i din købsaftale.

Berigtigelse

- Den mest populære pakke - B12

Pakkens indhold

For den erfarne køber, der skal have gennemført en ekspedition af bolighandlen. 

Ved berigtigelsen får køber ejendomsretten til boligen ved anmærkningsfrit skøde. 

I forbindelse med berigtigelsen udfører vi følgende arbejde:

 • Udarbejdelse af skøde.
 • Tinglysning af anmærkningsfrit skødet, så køber får ejendomsretten til boligen.
 • Korrespondance med bankerne for tinglysning af købers nye lån og aflysning af sælgers gamle lån til anmærkningsfrit skøde.
 • Udarbejdelse af eventuel refusionsopgørelse og indhentelse af parternes godkendelse heraf.

Pris DKK 4.495,-

Bestil nu

Berigtigelse af ejendomshandler til faste lave priser

Når begge parter har underskrevet købsaftalen, går handlen inden i den afsluttende fase. Det er i denne fase, at købet skal berigtiges, hvilket normalt er en opgave for din boligadvokat.

Berigtigelse af en bolighandel er en ekspedition af bolighandlen i overensstemmelse med, de krav som fremgår af lovgivningen samt de aftalte vilkår. Kort sagt betyder berigtigelsen, at køber får ejendomsretten ved anmærkningsfrit skøde, mens sælgeren får købesummen. 

Berigtigelsen består blandt andet af en udbetaling af købesummen til sælger og udarbejdelse samt tinglysning af skødet. Ydermere udarbejdes en refusionsopgørelse, hvormed der kan ske endelig afregning af mellemværendet mellem køber og sælger. 

Hvorfor vælge Sagførerne til at stå for berigtigelsen af dit boligkøb?

Når vi berigtiger din ejendomshandel, indebærer det følgende:

 • Vi sørger for, at der udarbejdes et korrekt skøde. Hvis skødet udarbejdes af sælgers rådgiver, sørger vi for at kontrollere, at alt er, som det skal være.
 • Vi står for at få dit skøde tinglyst, så det registreres, at du fremover er ejer af ejendommen.
 • Vi udarbejder en refusionsopgørelse, som er en samlet opgørelse og afregning af de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger.
 • Hvis sælgers rådgiver har stået for at lave refusionsopgørelsen, sørger vi for at kontrollere, at opgørelsen er lavet korrekt.
 • Hvis du har valgt vores udvidede berigtigelsespakke, står vi også for at varetage dialogen og koordinationen med banker og lignende, så købesummen frigives korrekt og rettidigt til sælger uden, at du løber nogen risiko.
 • Du får en gennemprøvet og landsdækkende service, hvor en erfaren boligadvokat har ansvaret for din sag hele vejen igennem.
 • Alt klares pr. telefon og email, så du behøver ikke køre langt efter din boligadvokat.
 • Vores telefon bliver besvaret alle ugens 7 dage, og henvendelser på vores kontaktformular besvares almindeligvis straks og senest den efterfølgende arbejdsdag.

Kontakt vores specialiserede advokater


Kristoffer Machenhauer Nielsen, advokat Lasse Clausen Ottsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5524 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i bolighandler

Vil du vide mere om berigtigelse af bolighandler?


Deponering

Det fremgår ofte af købsaftalen, at køber skal deponere et beløb. Beløbet deponeres typisk hos en ejendomsmægler eller sælgers pengeinstitut. 

Deponeringen foregår sådan, at køber indbetaler købesummen til deponeringskontoen, før handlen endeligt gennemføres. På den måde kan sælger få sikkerhed for, at der bliver betalt, og at køber ikke får nøglerne før, betalingen er på plads.

Deponeringen af købesummen giver køber den sikkerhed, at sælger ikke får pengene før alle handlens betingelser er opfyldt. Ved deponering af købesummen sikres det, at man som køber ikke overfører pengene til en sælger, som ikke kan efterleve sin del af aftalen.

Læs mere om deponering

Når betingelserne for at frigive pengene til sælger er opfyldt, giver købers rådgiver meddelelse til den bank, hvor pengene er deponeret, at pengene må/skal frigives til sælger. 

Typisk aftales det, at pengene skal frigives til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger. Dette tidspunkt vælges typisk, da køberen er den officielle ejer af ejendommen når tinglysningen er sket. 

I den periode hvor købesummen er deponeret, har hverken køber eller sælger mulighed for at råde over pengene. Sælger kan ikke få pengene udbetalt, før betingelserne er opfyldt. Omvendt kan køber ikke trække pengene tilbage eller på anden måde råde over dem. Det er kun muligt at få pengene tilbage frigivet fra deponeringen, hvis handlen ikke gennemføres. 

Deponeringsbanken har ansvaret for, at pengene ikke frigives før, de aftalte betingelser er opfyldt. Hvis banken frigiver pengene før tid, risikerer de at blive pålagt et erstatningsansvar.  For at påtage sig dette ansvar vil banken derfor normalt kræve betaling for at håndtere processen.

Deponering sikrer, at sælger får sine penge, mens køber får sikkerhed for, at købesummen ikke frigives, før skødet er endeligt tinglyst. Det er som oftest udbetalingssummen som deponeres, mens den resterende købesum stilles som bankgaranti.

Hvad betyder berigtigelse af en ejendomshandel?

Der er ikke en entydig definition på, hvad berigtigelsen af en ejendomshandel betyder, og hvad det indebærer. Du kan derfor opleve, at udrykket anvendes med lidt varierende betydning, hvis du søger rundet på nettet.

Berigtigelse forstås dog typisk som den afsluttende ekspeditionen af ejendomshandlen.

Berigtigelsen indebærer derfor typisk at sælger får udbetalt købesummen, mens køber skal have udarbejdet og tinglyst et anmærkningsfrit skøde. 

Læs mere om hvad berigtigelsen indebærer

Berigtigelsen indebærer de formelle ting, der skal gøres for, at aftalen kan gennemføres, og ejendommen kan skifte ejer.

Det vil normalt indebære følgende:

 • Der skal laves et skøde, som skal indeholderen række lovbestemte oplysninger om handlen, ejendommen og parterne.
 • Skødet skal indsendes til tinglysning ved Tinglysningsretten.
 • I forbindelse med tinglysningen skal der betales en tinglysningsafgift til staten.
 • Der skal laves en refusionsopgørelse, som er en samlet opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger.
 • Købesummen skal overføres fra køber til sælger. Det sker normalt via deponering hos et pengeinstitut, indtil skødet er endeligt tinglyst. Herefter frigives pengene til sælger.

Hos Sagførerne tilbyder vi at varetage hele processen for dig. Hvis du vælger vores fulde berigtigelsespakke, sørger vi for at varetage hele berigtigelsen. Vi sørger for skøde, tinglysning, refusionsopgørelse og koordination med banker og sælger angående deponering og frigivelse af købesummen.

Har du ikke brug for, at vi står for processen omkring overførsel, deponering og frigivelse af købesummen, kan du vælge vores lille berigtigelsespakke. Vi sørger for skøde, tinglysning og refusionsopgørelsen.

Hvis du blot har brug for at få oprettet og tinglyst skødet, kan vi også gøre det for dig til en lavere pris.

De fleste af vore kunder vælger dog vores køberpakke, hvor du får alt den juridiske rådgivning, der er nødvendig i et almindeligt boligkøb. Her får du ikke blot hjælp til berigtigelsen men også en advokatgennemgang af handlens dokumenter, hjælp til købsaftalen, mulighed for at gøre brug af et advokatforbehold og rådgivning omkring relevante forsikringer.

Uanset hvad dit behov er, er du altid velkommen til at kontakte os og høre mere om dine muligheder, og hvad vi kan anbefale i din situation. Din første samtale med en af vores boligadvokater er altid gratis og uforpligtende.

Berigtigelse af skøde

For at man som køber kan blive den officielle ejer af ejendommen, må der udarbejdes et skøde som efterfølgende tinglyses i tingbogen.

Som en del af boligadvokats opgaver ved berigtigelsen, vil der blive udarbejdet et skøde, der kan tinglyses anmærkningsfrit i tingbogen.  

Læs mere om berigtigelse af skøder

For at skødet kan tinglyses, skal det leve op til en række krav der følger af lovgivningen. Skødet skal blandt andet underskrives af både køber og sælger digitalt via MitID.

Derudover er der en række krav til, hvilke informationer der skal fremgå af skødet. Eksempelvis skal følgende informationer fremgå af skødet; købers og sælgers identitet, købesummen, overtagelsesdagen og en række andre forhold.

Når skødet tinglyses, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Tinglysningsafgiften består af en fast samt en variabel afgift. 

Både køber og sælger hæfter for, at afgiften bliver betalt. For at undgå uklarheder bør det dog aftales i købsaftalen, hvem der skal betale afgiften. Tinglysningsafgiften er ikke inkluderet i salæret til din boligadvokat.

Du kan beregne tinglysningsafgiften med vores tinglysningsafgiftsberegner nedenfor.

Beregn tinglysningsafgift

Se hvad tinglysningsafgiften bliver i din bolighandel.

Bliv ringet op eller kontakt os på: 8743 5524

Kr. 
Kr. 7.750

Berigtigelsesomkostninger

Der er visse omkostninger forbundet med berigtigelsen af en bolighandel. Først og fremmest skal du naturligvis betale den aftalte købesum til sælger. Dertil kommer en række andre udgifter, som du bør være forberedt på:

 • Tinglysningsafgift som skal betales til staten for at få skødet tinglyst.
 • Betaling til den bank eller lignende, som skal håndtere deponeringen og frigivelsen af købesummen.
 • Salær til din boligadvokat for at varetage berigtigelsen.

Du kan også opleve andre udgifter, når din handel skal gennemføres. Vi hjælper altid gerne med at skabe klarhed over, hvilke udgifter du kan forvente.

Læs mere om berigtigelsesomkostninger

Tinglysningsafgift

Som et led i overdragelsen skal der udarbejdes og tinglyses et skøde. Det er lovpligtigt og den officielle registrering af, at ejendommen har skiftet ejer.

For at få skødet tinglyst, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Tinglysningsafgiften består af både en fast og en variabel afgift. Du kan beregne tinglysningsafgiften med vores tinglysningsafgiftsberegner ovenfor.

Både køber og sælger hæfter for, at afgiften bliver betalt. For at undgå uklarhed bør det dog aftales klart i købsaftalen, hvem der skal betale afgiften. Tinglysningsafgiften er ikke inkluderet i dit salær til din boligadvokat.

Betaling til den bank eller lignende, som skal håndtere deponeringen og frigivelsen af købesummen

I de fleste bolighandler benyttes den model, at køber før handlen gennemføres deponerer hele eller dele af købesummen hos en bank eller lignende. Banken frigiver så først pengene til sælger, når de aftalte betingelser for frigivelse er opfyldt. Typisk når skødet er tinglyst anmærkningsfrit.

Denne fremgangsmåde sikrer både køber og sælger, hvorfor det er blevet en meget almindelig model.

Den bank som står for at håndtere deponeringen og det dertilhørende ansvar vil normalt tage sig betalt for det. Køber og sælger bør aftale, hvem der skal betale herfor.

Salær til din boligadvokat

De fleste købere får deres boligadvokat til at håndtere berigtigelsen for dem. Det sikrer at processen forløber sikkert og smertefrit.

Hos Sagførerne tilbyder vi at varetage hele processen for dig. Hvis du vælger vores fulde berigtigelsespakke, sørger vi for at varetage hele berigtigelsen. Vi sørger for skøde, tinglysning, refusionsopgørelse og koordination med banker og sælger angående deponering og frigivelse af købesummen.

Har du ikke brug for, at vi står for processen omkring overførsel, deponering og frigivelse af købesummen, kan du vælge vores lille berigtigelsespakke. Vi sørger for skøde, tinglysning og refusionsopgørelsen.

Hvis du blot har brug for at få oprettet og tinglyst skødet, kan vi også gøre det for dig for en lavere pris. 

Uanset hvad dit behov er, er du altid velkommen til at kontakte os og høre mere om dine muligheder, og hvad vi kan anbefale i din situation. Din første samtale med en af vores boligadvokater er altid gratis.

Oprettelse og tinglysning af skøde

For at du kan blive den retmæssig ejer af boligen, er det et krav, at der tinglyses et skøde. Skødet og tinglysningen heraf er beviset på, at du er den retmæssige ejer af boligen.

Uanset om det er køber eller sælgeres rådgiver, der skal berigtige handlen, skal der udarbejdes et skøde. Efter udarbejdelsen af skødet fremsendes det til godkendelse hos modparten. Når alle parter har godkendt skødet, underskrives det digitalt af køber og sælger med MitID.

Hvis der er givet tinglysningsfuldmagt til eksempelvis din boligadvokat, kan vedkommende underskrive skødet og indsende det til tinglysning på dine vegne.

Når skødet er godkendt og underskrevet, anmeldes det til tinglysning hos Tinglysningsretten, som er den myndighed, der behandler processen og kan foretage ændringer i Tingbogen. Tingbogen er det offentlige register, hvor skøder, servitutter, pantsætninger og lignende registreres.

Læs mere om skøder og tinglysning

Når skødet er tinglyst, er du officielt ejer af ejendommen. Det betyder, at du kan disponere retligt over ejendommen. Du får med andre ord mulighed for eksempelvis at optage lån i ejendommen.

I de fleste bolighandler aftales det, at købesummen deponeres hos en bank, ejendomsmægleren, advokaten eller lignende, indtil skødet er tinglyst anmærkningsfrit. Når skødet er tinglyst anmærkningsfrit, kan sælgeren få frigivet købesummen.

De fleste købere vælger at lade deres boligadvokat stå for at koordinere processen med deponering og frigivelse af købesummen. På den måde får du sikkerhed for, at købesummen hverken frigives for sent eller for tidligt.

Ved tinglysning af skødet skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Afgiften består dels af en fast og dels af en variabel afgift.

Køber og sælger bør aftale nærmere om, hvem der skal betale afgifterne i forbindelse med tinglysningen af skødet. Det aftalte bør indgå som en del af købsaftalen.

Du kan beregne tinglysningsafgiften med vores tinglysningsafgiftsberegner længere oppe på siden.

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er kort sagt en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger. Det økonomiske mellemværende dækker nærmere over de udgifter, som køber og sælger har betalt vedrørende ejendommen i den periode, der ligger før og efter overtagelsesdagen.

Opgørelsen indeholder typisk udgifter til ejendomsskat, forbrugerudgifter, kontingent til grundejerforening samt ejerskifteforsikring mv. Refusionsopgørelsen er med andre ord et regnskab, som sikrer, at køber og sælger kun betaler de udgifter der knytter sig til deres ejertid.

Læs mere om refusionsopgørelser

Det er nødvendigt, at der laves en refusionsopgørelse da mange af de udgifter, der knytter sig til ejendommen, afregnes for perioder, der sjældent harmonerer med overtagelsesdagen. Laves der ikke en refusionsopgørelse, vil det ofte medføre, at køber ender med at betale for udgifter, der hører til sælgers ejertid. Det kan f.eks. være elafregning, som normalt sker pr. halvår eller kvartalsvis.

For at kunne beregne sælgers og købers andel af de forskellige poster, må skatter, bidrag og andre udgifter af fast størrelse opgøres periodevis for, at det kan fastslås, hvor stor en del køber og sælger hver især skal betale.

For forbrugsudgifter såsom el, vand og varme må man på overtagelsesdagen aflæse diverse forbrugsmålere. På denne måde kan man udregne hvor meget af ejendommens forbrug, der relaterer sig til henholdsvis perioden før og efter overtagelsesdagen.

Efter udarbejdelsen af refusionsopgørelsen, står det klart, om du skal betale mere end blot købesummen, eller om du  har penge til gode.

Hvis det efter opgørelsen viser sig, at det er køber der har et tilgodehavendet, vil det  blive modregnet i købesummen. Hvis det derimod er sælger, som har penge til gode, skal køberen overføre dette beløb til sælgerens konto.
Med hjælp fra din boligadvokat sikres det, at alle poster indgår i refusionsopgørelsen, og at udregningerne er korrekte.                

Hvem må berigtige en ejendomshandel?

Der er ikke særlige regler for, hvem der må berigtige en ejendomshandel i Danmark. Principielt må alle foretage en berigtigelse. I de fleste bolighandler har køber og sælger dog typisk hver deres rådgiver, som kan foretage berigtigelsen. 

Det anbefales klart, at du får en professionel rådgiver – eksempelvis en boligadvokat – til at stå for berigtigelsen af din handel. Der er mange penge på spil, hvorfor det hurtigt kan blive meget dyrt at begå fejl i processen.

Læs mere om berigtigelser

Det aftales normalt mellem køber eller sælger, hvem der skal varetage berigtigelsen. Det er typisk ikke køber/sælger selv, men deres valgte rådgivere der foretager berigtigelsen. Den valgte rådgiver vil tage initiativ til de ting, der skal gøres og står for, at der udarbejdes en førsteudgaven af skøde, refusionsopgørelse og lignende.

Modpartens rådgiver skal derimod  kontrollere, at alt går rigtigt til. Det bør tjekkes, at skødet er lavet korrekt og i overensstemmelse med aftalen. Refusionsopgørelsen bør også gennemgås, så man er sikker på, at alle udgiftsposter er inddraget, og at udregningerne er korrekte.

Derudover er der også dele af berigtigelsen, der kræver alle parters medvirken. Eksempelvis skal skødet underskrives af både køber og sælgere med MitID for, at det kan tinglyses.

Hvis ikke din advokat har det overordnende ansvar for berigtigelsen, vil hans rolle være at kontrollere, at mægler har foretaget berigtigelsen korrekt. - Og yderligere vil din advokat udføre de ting, som kræver begge parters medvirken.

Hvem skal berigtige?

Der er ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige bolighandlen. Det er derfor op til en selv, om man ønsker en rådgiver i forbindelse med berigtigelsen. Det anbefales dog klart, at du bruger en professionel rådgiver så som en boligadvokat.

Det er heller ikke bestemt ved lov, om det er køber eller sælger, der skal stå for at berigtige handlen. Det bør dog altid fremgå af købsaftalen, om det er køber eller sælger der har det overordnede ansvar for berigtigelsen. 

Læs mere om hvem der skal stå for berigtigelsen

Den der har det overordnede ansvar, er den, som skal tage initiativ til blandt andet  udarbejdelsen skødet, refusionsopgørelsen og lignende.

Uanset hvem parterne aftaler skal stå for berigtigelsen, vil der være dele af berigtigelsen, som kræver aktiv medvirken fra begge parter. Eksempelvis skal skødet underskrives af både køber og sælgere med MitID i forbindelse med tinglysningen.

Derudover bør du altid få din boligadvokat til at kontrollere, at alt er korrekt, hvis det er besluttet, at det er sælgers rådgiver - typisk ejendomsmægleren – som skal stå for berigtigelsen. Dels fordi der kan ske fejl, selvom ejendomsmægleren er professionel, men også fordi ejendomsmægleren er sælgers mand og derfor først og fremmest varetager sælgers interesser. Som køber er det derfor fornuftigt, at du har en rådgiver til også at varetage dine interesser. 

Kort sagt er det altid fornuftigt, at både køber og sælger har en rådgiver, som kan kontrollere at berigtigelsen er foretaget korrekt. 

Uanset hvem der pålægges det overordnede ansvar, sørger Sagførernes boligadvokat for at berigtigelsen forløber korrekt og smertefrit.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon