Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Anke

Er du tvivl om, hvad det betyder at anke en dom samt hvem, der kan anke? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring anke, gennemgået, herunder blandt andet anke til landsretten og anke til Højesteret. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin. Hos Sagførerne er vores fokus civile retssager.

Typiske spørgsmål

  • Hvad betyder at anke en dom?
  • Hvad betyder at kontraanke?
  • Hvem kan anke en sag?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Anke


Hvad betyder at anke en dom?

Når der er afsagt dom i en sag, vil de involverede parter modtage en kopi af dommen fra retten, samt en vejledning om muligheden for at anke. At anke en dom betyder, at man anmoder om, at sagen behandles på ny i en højere instans. Er man utilfreds med en sag i byretten, har man altså mulighed for at få den behandlet i landsretten. Det er dog ikke altid muligt at anke en dom afsagt af landsretten til Højesteret.

I civile retssager kan man udelukkende anke en sag, såfremt forskellen mellem dommen afsagt af byretten og det resultat, man stræber efter i landsretten, overstiger 20.000 kr. Er forskellen derimod mindre end dette beløb, kræves der tilladelse til at anke fra Procesbevillingsnævnet. Fristen hertil er 4 uger efter, at retten afsagde dommen. Vurderer Procesbevillingsnævnet, at sagen er af principiel karakter, eller der er særlige forhold i øvrigt i sagen, får man lov til at anke.

Ønsker man at anke dommen, skal dette gøres senest 4 uger efter, at retten afsagde dommen. Vil man kære afgørelsen om sagsomkostninger, er fristen herfor 2 uger. For at anke dommen skal man skrive en ankestævning, hvori man angiver sin påstand, samt hvorfor man mener, at landsretten skal komme frem til netop den afgørelse som man selv ønsker. Det bemærkes, at man skal betale 1.000 kr. i retsafgift, hvis påstanden i ankestævningen er 100.000 kr. eller derunder. Såfremt påstanden er over 100.000 kr., skal man betale 2.000 kr. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal anke din sag eller ønsker du at vide mere herom? Vi har mange års erfaring med at anke domme, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig i forbindelse med din retssag. Sammen kan vi drøfte din sag og klarlægge din retsstilling.

Hvad betyder at kontraanke?

Kontraanke i en civil sag betyder, at modparten til den oprindelige ankende part vælger at anke sin del af sagens afgørelse. Dette sker oftest i forbindelse med, at den ene part har indledt en appel af en retsafgørelse, og den anden part derefter beslutter også at anke dele af dommen, som de mener er ufordelagtige eller fejlagtige for dem. Formålet med at kontraanke er altså give en part muligheden for at genoverveje en kendelse og prøve at få den ændret. Begge parter får således mulighed for at få omprøvet de dele af dommen, de er uenige i. 

Indgivelse af en kontraanke i en civil retssag minder på mange måder om en almindelig anke. Dette indebærer, at parterne skal overholde specifikke tidsfrister, herunder 4 uger fra dommens afsigelse, samt formelle krav, der er fastlagt i lovgivningen. Dette omfatter ofte krav om at angive årsagerne til kontraanken og fremlæggelse af yderligere beviser eller argumenter.

Ønsker du at vide mere om muligheden for at kontraanke? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Vores advokater med speciale i retssager står klar til at hjælpe dig. Vi anbefaler, at du altid rådfører dig med en advokat, inden du anker eller kontraanker en dom.

Hvem kan anke en sag?

Det er udelukkende sagens parter, der kan anke dommen i en civil retssag. Dette betyder, at den part, som har tabt sagen, har mulighed for at anke dommen. Ligeledes har den vindene part mulighed for at anke sagen, såfremt denne er utilfreds med dele af afgørelsen. Både sagsøger og sagsøgte har dermed mulighed for at anke en dom, hvis de ønsker at udfordre rettens afgørelse eller søge en revision af sagen på bestemte punkter. Såfremt tiltalte er umyndig, er det op til værgen, hvorvidt dommen skal ankes til en højere instans. Det bemærkes, at man som udgangspunkt kun kan anke dommen, såfremt forskellen mellem byrettens dom og det resultat, man ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med, hvem der kan anke en sag, hvorfor vi ved, hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Anke til landsretten

Det er det klare udgangspunkt, at man har krav på at få sin sag behandlet i to instanser, herunder både byretten og landsretten. Er man uenig i en dom afsagt af byretten, kan man derfor som udgangspunkt få den prøvet i landsretten. Er også landsretten uenig i byrettens dom, har denne kompetence til at afsige dommen med et andet resultat. Landsretten behandler som den klare hovedregel sagen forfra med en mundtlig hovedforhandling ligesom i byretten. Er der udelukkende tale om en småsag, vil sagen typisk behandles af landsretten på et skriftligt grundlag.

En undtagelse til udgangspunktet om, at man altid kan anke til landsretten forekommer, såfremt landsretten vurderer, at der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet resultat end i byretten. Landsretten kan dog ikke afvise en sag, som er af principiel karakter, eller af andre særlige grunde bør behandles. Landsretten kan ej heller afvise en sag, der er indbragt efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at anke din sag til landsretten. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Anke til Højesteret

Har en sag allerede været behandlet i byretten og landsretten, er det kun i helt særlige tilfælde muligt at anke til Højesteret, der udgør tredje instans. Det er udelukkende muligt at anke til Højesteret, hvis sagen er af principiel karakter. En sag er af principiel karakter, når den:

  • Har betydning for andre sager
  • Har en særlig samfundsmæssig interesse
  • Angår problemer vedrørende lovfortolkning

  Det bemærkes, at det er Procesbevillingsnævnet, som afgør om en sag kan ankes til Højesteret. Den snævre adgang til at anke til Højesteret hænger sammen med, at Højesterets opgave er at afklare retstilstanden og sørge for ensretning i straffene. Af denne grund tager Højesteret, modsat byretten og landsretten, ikke stilling til skyldsspørgsmålet, der altså endeligt afgøres i landsretten. Højesteret har derimod kompetence til at ændre strafudmålingen eller vurdere, hvorvidt reglerne er anvendt korrekt.

  Har du yderligere spørgsmål relateret til at anke til Højesteret eller ønsker du at vide nærmere herom, så er du velkommen til at kontakte os. Vores advokater er eksperter i retssager, herunder adgangen til at anke.

Advokat ifm. anke

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med at anke en dom i en civil retssag. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon