Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Forældelse

Er du tvivl om, hvad forældelsesfristen i forbindelse med retssager er? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring forældelse, gennemgået, herunder blandt andet forældelsesfristerne i forældelsesloven. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er forældelsesfristen i retssager?
  • Hvornår forældes gæld?
  • Hvad er forældelsesfristerne i forældelsesloven?
  • Hvad er det absolutte forældelseskrav?
  • Hvad er forældelsesfristen for bøder?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Forældelse


Hvad er forældelsesfristen i retssager?

Det er afgørende at have styr på forældelsesfrister i forbindelse med retssager, idet man ellers kan risikere at fortabe et eventuelt krav mod en modpart. Udgangspunktet i forældelsesloven er, at krav forældes på tre år, hvis ikke forældelsen er suspenderet. Forældelsesfristens starttidspunkt kan være suspenderet, såfremt fordringshaver ikke havde kendskab til fordringen eller skyldneren. Suspensionen ophører så snart fordringshaver får kendskab til kravet. Er der ikke tale om suspension løber den 3-årige forældelsesfrist fra skadens ind­træden, eller ved kontraktens misligholdelse.

Hos Sagførerne håndterer vi løbende et stort antal sager i hele Danmark, hvorfor vi er i stand til effektivt at hjælpe dig med at finde en god løsning i din sag, selv hvis det bliver nødvendigt at gå rettens vej. Vi vil løbende holde dig orienteret om sagens udvikling og drøfte strategiske overvejelser med dig. En retssag vil ikke blive indledt, før du er blevet grundigt informeret om mulighederne og risiciene ved en retssag i din sag.

Hvad er forældelsesfristerne i forældelsesloven?

Forældelse indebærer, at man mister retten til at kræve betaling eller en ydelse, hvis der er gået en bestemt periode. Denne periode kaldes forældelsesfristen, som er fastsat i forældelsesloven. Forældelsesloven angiver de specifikke frister, der gælder for forskellige typer af krav, samt det tidspunkt fristerne begynder at løbe fra.

Det følger af forældelseslovens § 3, at den almindelige forældelsesfrist er tre år. Det fremgår desuden af forældelseslovens § 4, at forældelsesfristen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold. Der findes mange andre forældelsesfrister i forældelsesloven. Kontakt os for at høre nærmere.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med forældelsesfrister, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvornår forældes gæld?

Gæld forældes som udgangspunkt efter 3 år, såfremt kreditoren ikke har krævet betalingen inden denne periode. Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor den, man skylder penge, kunne kræve disse betalt tilbage. Denne 3-årige forældelsesfrist gælder for eksempelvis regninger og andre krav, som ikke er dokumenteret med en underskrift. Der er dog visse undtagelser til denne regel.

Hvis gælden kan dokumenteres med en underskrift, der bekræfter gælden, såsom et gældsbrev, eller en dom fra Fogedretten, forlænges forældelsesfristen automatisk til 10 år. Det samme gælder for gæld på bankkonti. Såfremt din gæld er forældet, er du ikke forpligtet til at betale den tilbage. Hvis en kreditor kontakter dig angående en gæld, og du er sikker på, at den er forældet, bør du skriftligt afvise at betale og samtidig bede om dokumentation for, at gælden ikke er forældet.

Hvis du og kreditoren ikke kan blive enige om, hvorvidt gælden er forældet, kan sagen afgøres i Fogedretten. Hos Sagførerne står vi klar til at hjælpe dig i forbindelse med forældelse af gæld. Kontakt os for at høre nærmere.

Forældelse af gæld til den offentlige

Som nævnt ovenfor er udgangspunktet for forældelse af gæld 3 år. Såfremt du skylder penge til det offentlige, såsom skat eller andre former for offentlig gæld, er der blevet indført en ny lov, som forlænger perioden, før din gæld forældes. Folketinget har vedtaget denne lov for at sikre, at det offentlige har mere tid til at inddrive gæld.

Normalt afhænger forældelsesfristen af typen af gæld:

  • Restskat: Denne type gæld forældes typisk efter 3 år.
  • Gæld med dom: Hvis der er faldet en dom i forbindelse med din gæld, f.eks. i en skattesag, kan forældelsesfristen være op til 10 år.

  Den nye lov ændrer starttidspunktet for forældelsesfristen til den 20. november 2021. Dette betyder, at uanset hvilken type gæld der er tale om, begynder forældelsesfristen ikke før denne dato. Som følge heraf kan din gæld tidligst blive forældet den 20. november 2024, selv hvis den tidligere var tæt på at blive forældet, idet forældelsesfristen er minimum tre år.

  Denne ændring giver det offentlige længere tid til at inddrive gælden og betyder, at debitorer skal være opmærksomme på, at deres gæld til det offentlige nu har en længere forældelsesperiode end tidligere forventet. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret på gældsforholdene og være klar over de nye frister for forældelse af offentlig gæld. Kontakt Sagførerne, hvis du har brug for hjælp eller vejledning i forbindelse med forældelse af gæld til den offentlige.

Hvad er det absolutte forældelseskrav?

Den absolutte forældelsesfrist fremgår af forældelseslovens § 3. For skader, der er forvoldt uden for et kontraktsforhold, indtræder forældelse 10 år efter, at den skadevoldende handling er ophørt. I tilfælde af personskader og skader forårsaget ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund, eller ved gener forårsaget af støj, rystelser eller lignende, indtræder forældelse 30 år efter, at den skadevoldende handling er ophørt. For krav på erstatning, der opstår inden for kontraktforhold, gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år efter misligholdelsen.

Ved disse absolutte forældelsesfrister medregnes eventuel suspension ikke. Forældelsen indtræder dermed uafhængigt af suspension efter henholdsvis 10 eller 30 år. Ønsker du at vide mere om det absolutte forældelseskrav? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Vores advokater med speciale i retssager står klar til at hjælpe dig.

Hvad er forældelsesfristen for bøder?

Bestemmelserne vedrørende forældelse af bøder er specificeret i § 97 a i straffeloven. I henhold til straffelovens § 97 a, stk. 1, bortfalder en bøde ved forældelse efter 3 år, medmindre der inden da er indgivet en begæring om udpantning. Forældelsesfristen for bøder er dermed som udgangspunkt 3 år.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om forældelsesfristen for bøder. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Forældet gæld Gældsstyrelsen

Det er Gældsstyrelsen, der står for at inddrive al gæld til det offentlige. Dette betyder, at det er Gældsstyrelsen der har til opgave at inddrive gælden, såfremt du ikke rettidigt betaler din virksomheds gæld til det offentlige. Såfremt du er usikker på, hvordan gælden er opstået, skal du kontakte den pågældende myndighed, hvorfra gælden kommer.

Den gæld, som Gældsstyrelsen har til opgave at inddrive, kan blive forældet efter enten forældelsesloven eller særlige regler i gældsinddrivelsesloven. Det kommer bl.a. an på:

  • Om du afvikler din gæld
  • Hvornår Gældsstyrelsen har fået til opgave at inddrive gælden

  Mens du fortsætter med at nedbringe din gæld, f.eks. ved at Gældsstyrelsen trækker en del af din indkomst hver måned, vil din gæld ikke nå et tidspunkt, hvor den forældes. Såfremt du ophører med at nedbringe din gæld, vil gælden som udgangspunkt først forældes 3 år efter, at du stoppede med at nedbringe den.

Forældelsesfrist skat

Hovedreglen er, at skattekrav forældes efter tre år fra kravets forfaldstidspunkt. Der gælder dog flere vigtige undtagelser. Ved forældelse af skattekrav skal man særligt være opmærksom på to tilfælde, hvor en særregel om 10-års forældelse erstatter hovedreglen om 3-års forældelse. Dette er tilfældet, hvis:

  • Der foreligger "et særligt retsgrundlag", eller
  • Kravet er afledt af en ekstraordinær ansættelse

  Når et skattekrav er forældet, betyder det, at Skattestyrelsen ikke længere har ret til at kræve skattebeløbet betalt, og skyldneren er derfor ikke længere forpligtet til at betale det. Reglerne om forældelse af skattekrav findes i forældelsesloven og fungerer i samspil med frist- og forældelsesreglerne i skatteforvaltningsloven.

Advokat ifm. forældelse

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med forældelse og retssager eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer. Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon