Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Småsager

Er du tvivl om, hvad småsager er, samt hvornår det er muligt at anlægge en? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring småsager, gennemgået, herunder blandt andet, hvad omkostningerne er og om det er muligt at få vejledning herom. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er småsager?
  • Hvad er sagsomkostningerne ved småsager?
  • Hvordan er småsagsprocessen?
  • Kan man få vejledning ifm. småsager?
  • Hvad er beløbsgrænsen ifm. småsager?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Småsager


Hvad er småsager?

Småsager er sager, der har en økonomisk værdi på maksimalt 50.000 kr. uden renter og omkostninger. Såfremt du er part i en konflikt vedrørende et beløb under denne grænse, er det altså muligt at afgøre konflikten effektivt og billigt med hjælp fra retten. En småsag kan desuden være en sag helt uden økonomisk værdi, men med det formål at få modparten til at udføre en nærmere bestemt handling.

Det er derimod ikke muligt at få rettens hjælp til at føre en småsag i forbindelse med:

  • Ægteskabssager
  • Forældremyndighedssager
  • Faderskabssager
  • Værgemålssager
  • Sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse
  • Adoption
  • Mortifikationssager
  • Private straffesager

  Anlæggelse af småsager sker via domstolenes sagsportal, minretssag.dk, hvor man skal logge ind med sit MitID. Både borgere, offentlige myndigheder og virksomheder kan anlægge småsager. Desuden kan dødsboer og konkursboer være parter i småsager. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal anlægge en civil retssag? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Sammen kan vi drøfte din sag og finde ud af, hvorvidt en småsag er den rette løsning for dig.

Hvad er sagsomkostningerne ved småsager?

Formålet med småsager er blandt andet, at parterne skal kunne gennemføre mindre civile sager uden store sagsomkostninger. Ved anlæggelse af en småsag, skal man som udgangspunkt betale en retsafgift på 750 kr. Ved småsagens aflsutning beslutter retten, hvorvidt sagsøger eller sagsøgte, skal betale omkostningerne i forbindelse med småsagen. Det er typisk den tabende part, der skal dække omkostningerne.

Ønsker du at vide mere om omkostningerne i forbindelse med småsager. Vi har mange års erfaring med småsager, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig.

Hvordan er småsagsprocessen?

Småsagsprocessen er meget forenklet i forhold til almindelige retssager. Af denne grund kan småsager løses billigere, hurtigere og mere effektivt end almindelige retssager. Dette hænger sammen med, at småsager enten vedrører et mindre beløb, eller ikke er så komplekse rent juridisk. Oftest er det ikke nødvendigt med juridisk bistand i forbindelse med småsager, idet retten har en pligt til at vejlede.

Den forenklede sagsbehandling i forbinde med småsager indebærer blandt andet følgende:

  • Retten hjælper med sagens forberedelse,
  • Strengere krav til bevisførelsen
  • Forenklede regler om sagkyndig oplysning af sagen
  • Mere simpel hovedforhandling

  En småsagsproces indledes med en stævning. Herefter skal modparten (sagsøgte) kvittere for modtagelsen af sagen på minretssag.dk. Når der er kvitteret, skal sagen forberedes, hvilket sker med rettens hjælp. Derefter starter hovedforhandlingen, som er det afsluttende retsmøde og foregår i retten. Her vil man forsøge at indgå et forlig. Lykkedes det ikke, vil retten træffe afgørelse i sagen snarest muligt og senest 2 uger efter hovedforhandlingens afslutning.

  Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om småsagsprocessen. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Kan man få vejledning ifm. småsager?

Retten har en vejledningspligt i forbindelse med småsager. Dette indebærer, at retten har til opgave at forberede parterne bedst muligt til sagen. Vejledningen fører typisk til, at parterne vælger at føre sagen selv uden inddragelse af en advokat. Retten kan dog vælge at anlægge et advokatpålæg, der betyder, at den pågældende part skal repræsenteres af en advokat. Formålet med et advokatpålæg er at undgå, at småsager føres af en part på en uhensigtsmæssig måde.

Hos Sagførerne håndterer vi løbende et stort antal sager i hele Danmark, hvorfor vi er i stand til effektivt at hjælpe dig med at finde en god løsning i din sag, selv hvis det bliver nødvendigt at gå rettens vej. Vi vil løbende holde dig orienteret om sagens udvikling og drøfte strategiske overvejelser med dig. En retssag vil ikke blive indledt, før du er blevet grundigt informeret om mulighederne og risiciene ved en retssag i din sag.

Småsager retsplejeloven

Regler om småsager er reguleret i retsplejelovens kap. 39 (RPL §§ 400-410). Definitionen af småsager fremgår af retsplejelovens § 400, stk. 1, nr. 1 og 2. Denne bestemmelse foreskriver, at småsager vedrører krav, der ikke har økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi af højst 50.000 kr. eller krav, hvor parterne, efter at tvisten er opstået, aftaler, at reglerne i kapitlet skal finde anvendelse. Retsplejelovens § 401, stk. 1 foreskriver, at sagens værdi som nævnt i § 400 bestemmes efter påstanden i stævningen. Desuden nævner retsplejelovens § 405, at domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om afholdelse af retsmøder uden for sædvanlig kontortid.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med småsager og retsplejeloven, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås. 

Hvad er beløbsgrænsen ifm. småsager?

Som anført ovenfor er beløbsgrænsen i forbindelse med småsager 50.000 kr. Denne beløbsgrænse er uden renter og omkostninger. Beløbsgrænsen indebærer, at såfremt man ønsker erstatning for fx 60.000 kr., kan man ikke anlægge en småsag, men istedet gå til ordinære domstole. 

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med en retssag eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer. Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon