Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Parter, vidner og sagkyndige

Er du tvivl om, hvad parter, vidner og sagkyndige er? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring parter, vidner og sagkyndige, gennemgået, herunder blandt andet, hvad en vidneforklaring er. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin. Hos Sagførerne er vores fokus civile retssager.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er et vidne?
  • Hvad er vidnepligt?
  • Hvad er en vidnestævning?
  • Hvad er en partsforklaring
  • Hvad er en syn og skønsmand?
  • Hvad er en sagkyndig erklæring?

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Parter, vidner og sagkyndige


Hvad er et vidne?

Et vidne er en person, som har en vis relation til en given episode. Formålet med vidner er at sikre ret og retfærdighed i det danske retssystem. Alle kan blive indkaldt som vidne, hvorefter man er pligtig til at møde op og afgive forklaring. Det er altså lovpligtigt at afgive vidneforklaring. Dette gælder uanset om man selv mener at have relevante oplysninger i sagen. Man kan desuden vælge frivilligt at vidne. En vidneforklaring er et vigtigt bevis, da det oftest tillægges stor vægt under retssagen eller voldgiften.

Man kan enten vidne, fordi man har et særligt kendskab til den givne episode, fx har overværet noget vigtigt, eller har en særlig sagkundskab. Dette kan fx være en byggesagkyndig eller en læge, der besidder en viden, som retten vurderer, er af afgørende betydning for sagens udfald.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal vidne eller afgive vidneforklaring i en civil retssag eller en voldgiftssag? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Sammen kan vi drøfte din rolle som vidne.

Hvad er vidnepligt?

Det følger af retsplejelovens § 168, at alle som udgangspunkt har pligt til at afgive forklaring som vidne i retten. Der er altså som den klare hovedregel vidnepligt i Danmark. Der gælder en række undtagelser til vidnepligten, fx tjenestemænd, præster, retsmæglere, læger, advokater og en parts nærmeste. Fritagelse for vidnepligten kan begrundes i blandt andet tavshedspligt. Møder et vidne ikke møder op eller nægter vidnet at besvare et spørgsmål fyldestgørende, har retten en række sanktionsmuligheder.

Hos Sagførerne håndterer vi løbende et stort antal sager i hele Danmark, hvorfor vi er i stand til effektivt at hjælpe dig med at finde en god løsning i din sag, selv hvis det bliver nødvendigt at gå rettens vej. Vi vil løbende holde dig orienteret om sagens udvikling og drøfte strategiske overvejelser med dig. En retssag vil ikke blive indledt, før du er blevet grundigt informeret om mulighederne og risiciene ved en retssag i din sag.

Hvad er en vidnestævning?

En vidnestævning er en indkaldelse af en person, der skal afgive vidneforklaring til retten. Vidnestævningen bliver udstedt af retten. Af vidnestævningen fremgår dato, tidspunkt og sted, hvor vidnet skal møde op. En vidnestævning kan desuden indeholde instruktioner om, hvad vidnet skal forberede eller medbringe til retsmødet. Som beskrevet ovenfor har man efter modtagelse af en vidnestævning pligt til at møde op i retten og afgive vidneforklaring. Det bemærkes, at vidner afhøres hver for sig.

Har du modtaget en vidnestævning og ønsker rådgivning i forbindelse hermed? Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en vidnerstævning, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvad er en partsforklaring?

En civil retssag indledes typisk med, at parterne får mulighed for at fremstille deres perspektiver på sagen. Dette betegnes en partsforklaring. En partsforklaring er den eneste type af bevisførelse, som ikke kræver forudgående godkendelse fra retten. Partsforklaringen er altid en mundtlig redegørelse af partens synsvinkel. En partsforklaring er dermed subjektiv, mens en vidneforklaring er objektiv.

En person, som giver forklaring i retten, har ofte en tendens til ubevidst at præge sin forklaring med egne interesser i sagens udfald. Imidlertid afgives både vidne- og partsforklaringer under ansvar for straf ved falsk forklaring, hvilket betyder, at forklaringerne skal være sande, samt så nøjagtige som muligt.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om partsforklaringer og civile retssager. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Hvad er en syn og skønsmand?

Et syn og skøn er et bevis, der kan bruges i en retssag. Rent praktisk er en syn og skønserklæring et dokument, som udarbejdes af en syn og skønsmand. Syn og skønsmanden vil være en fagkyndig person, der har en særlig viden indenfor det pågældende område. Syn og skønsmanden kan derfor forholde sig fagligt og objektivt til tvisten, samt besvare spørgsmål på et sagligt grundlag.

Der er foreligger en række krav til syn og skønsmanden. Det vil altid være en konkret vurdering om den foreslåede syn og skønsmand kan vælges, men der er nogle generelle krav som syn og skønsmanden skal leve op til. De generelle krav er først og fremmest, at syn og skønsmanden skal være uberygtet og upartisk. Derudover skal syn og skønsmanden have en faglig viden, der er relevant i den pågældende sag. Syn og skønsmanden skal altså være egnet til at besvare netop dine og modpartens spørgsmål.

Hvorvidt den pågældende syn og skønsmand er egnet til opgaven og opfylder de nævnte krav, vurderes af retten. Det er ligeledes op til retten at tage stilling til, om der overhovedet skal afholdes syn og skøn. Står du overfor et syn og skøn anbefales det, at du opsøger en advokat, så du kan få hjælp til at udarbejde relevante spørgsmål til skønsmanden. På den måde kan du sikre, at dine spørgsmål lever op til kravene, og du kan få dem vinklet til mest mulig gavn for dig.

Hvad er en sagkyndig erklæring?

En sagkyndig erklæring er et dokument, som er udarbejdet af en ekspert eller fagperson med en særlig viden inden for et specifikt område. Formålet med en sagkyndig erklæring er at give retten eller andre beslutningstagere et kvalificeret grundlag for at træffe beslutninger i sager, hvor specifikke faglige kundskaber er nødvendige.

Syn- og skønserklæringen er et eksempel på en sagkyndig erklæring. Syn- og skønserklæringen forholder sig til en række spørgsmål. Meget ofte vil syn og skønsmanden være spurgt om specifikke spørgsmål. De specifikke spørgsmål kan være stillet af enten dig eller modparten. Der er imidlertid en række krav, som spørgsmålene skal overholde. Blandt andet kan nævnes, at spørgsmålene til syn og skønsmanden skal være neutrale og relevante i forhold til de forhold, som skal belyses ved selve syn og skønnet.

Kontakt en advokat

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med parter, vidner og sagkyndige eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer. Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon