Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Rettigheder til alt det, du ikke kan røre ved

Immaterielle rettigheder dækker over en blandet vifte af retsområder, herunder varemærkeret, ophavsret, patentret, persondataret, IT-ret og Designret.

Hos Sagførerne har vi stor erfaring indenfor immaterialret. Kontakt os, hvis du vil vide mere om:

Lær mere om hvordan du kan beskytte og forsvare dine rettigheder i form af dine opfindelser, varemærker, designs og ophavsrettigheder.

Info

Varemærker

Beskyttede varemærker repræsenterer ofte en ganske betragtelig værdi. For eksempel er varemærket Google vurderet til 100 milliarder dollars. Da en stor andel af de fleste virksomheders goodwill er knyttet til varemærker, er der generelt god økonomi i at beskytte dem.

Ethvert kendetegn, der kan adskille din virksomhed og dine tjenesteydelser fra andre virksomheder eller deres tjenesteydelser, kan registreres som et varemærke, når blot det kan gengives grafisk. Du kan således f.eks. registrere firmanavne, produktnavne, figurer, logoer, slogans og lyde samt dine varers udformninger.

Lader du Sagførerne rådgive dig og gennemføre en forundersøgelse af dit varemærke, får du en kvalificeret vurdering af, om varemærket kan registreres. Du undgår at bruge tid og penge på varemærker, der ikke kan registreres. Står du for eksempel og skal sætte en vareproduktion i gang under et nyt produktnavn, er det væsentligt for dig at vide, om produktnavnet kan beskyttes – og at det ikke krænker andres registrerede varemærker.

Hos Sagførerne hjælper vi dig også med at registrere dit navn, logo, slogan med videre som varemærke, så du kan bevise, at du har erhvervet eneretten på det. Herefter kan du som rettighedshaver licensere varemærket eller omvendt forbyde andre at benytte det, og du er sikker på, at de mange penge, du investerer i at markedsføre varemærket, også forøger dets værdi.

Ved at lade Sagførerne undersøge, registrere og overvåge dit varemærke, får du sikkerhed for, at varemærket bliver behandlet med respekt, mens du bruger din tid på din kerneforretning.

Skulle dit varemærke trods registreringen blive krænket, er vi klar til at håndhæve din ret og om nødvendigt føre din sag ved domstolene.

Læs mere

Patenter

Ved at patentere din opfindelse sikrer du, at andre ikke må udnytte din idé uden dit samtykke, og du bliver herved i bedre stand til at tjene penge på opfindelsen.

Hos Sagførerne får du hurtigt at vide, om dit produkt er patenterbart, så du kan træffe afgørende strategiske beslutninger på et indledende stadie i udviklingsprocessen.

Patenter kan udstedes på produkter, processer til fremstilling af produkter og nye anvendelser af kendte stoffer.

Desværre udstedes patenter ikke globalt. Som opfinder må du derfor nøje overveje indenfor hvilket geografisk område, du ønsker at opnå patent.

Fordelene ved at få beskyttet din opfindelse er mange. Ved et patent sikrer du ofte din virksomheds fremtidige vækst, og du kan markedsføre din virksomhed med et unikt produkt.

Din eneret til opfindelsen er også en styrkelse af dit forretningsgrundlag, idet du opnår et væsentligt forspring med videreudvikling i forhold til dine konkurrenter. Du sikrer tillige investeringen i dit udviklingsarbejde.

For at få et patent skal din opfindelse være ny, og den må ikke have været offentliggjort. Derudover skal den kunne udføres af en fagmand, anvendes industrielt, og adskille sig væsentligt fra, hvad der var kendt før indleveringen af patentansøgningen. Du kan læse mere om patentkravene her.

Hos Sagførerne hjælper vi dig med at patentere din opfindelse, så du kan opnå de mange fordele herved, og mens vi klarer det juridiske arbejde, kan du fortsætte din forretningsudvikling.

Læs mere

Ophavsret

Ophavsretten, som de fleste kender bedre under betegnelsen copyright, er især tiltænkt kunstnere.

Det, der beskyttes, er som udgangspunkt de produkter, en kunstner skaber, og som er andet og mere end rent håndværk.

Produkter, der typisk er copyright-beskyttede, er fotografier, videoer, litteratur, edb-programmer, musik, malerier, skulpturer, tegninger og brugskunst som for eksempel smykker og møbler.

Med copyrighten får rettighedshaveren adgang til at profitere økonomisk på sit produkt ved at bestemme hvem, der må kopiere og sælge produktet.

Copyrighten tilfalder automatisk og uden nogen form for registrering den, der har lavet produktet, og vedvarer almindeligvis i 70 år efter ophavsmandens død.

Hos Sagførerne rådgiver vi dig om copyright, og vi hjælper dig med aftaler, der giver andre mulighed for mod betaling at udnytte dit produkt. På den måde får du størst mulig økonomisk udbytte af produktet.

Skulle du være ude for, at andre kopierer eller på anden vis udnytter dit produkt uden dit samtykke, hjælper vi dig også ved at mægle i sagen eller ved at føre en retssag mod krænkeren.

Ønsker du mere detaljeret information om ophavsret og copyright, rådgiver vi dig meget gerne telefonisk eller personligt.

Læs mere

Persondata

Er du bekendt med hvilke regler om persondata, din virksomhed skal overholde?

Reglerne om behandling af persondata påkalder sig til stadighed stigende opmærksomhed. Der er tale om et kompliceret regelsæt, med et ikke ubetydeligt bødeniveau ved overtrædelse.

Kontakt advokat Jens Røjmer Søndergaard på 8743 5516, hvis du har brug for at høre mere om, hvordan du sikrer, at di virksomhed overholder reglerne om behandling af persondata.

Læs mere

Designbeskyttelse

Hos Sagførerne sørger vi for at registrere dit design, så det får størst mulig værdi for dig.

Ved at registrere dit design kan du let påvise din økonomiske ret til at udnytte designet. Som indehaver af en designret kan du forbyde andre at kopiere dit design og importere lignende designs.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit design kan registreres, hjælper vi dig med at afklare tvivlen.

Gennem en forundersøgelse får du viden om, hvorvidt dit design krænker andres, og om der skulle være andre hindringer for en registrering. Med denne information kan du bedre tilrettelægge din produktion.

Designbeskyttelse kan kun opnås til et produkts udseende.

Hos Sagførerne kan vi gennem rådgivning og/eller registrering give dig en kvalificeret vurdering af dit design, så du hurtigt ved, om dit design kan opnå beskyttelse. Hvis produktet har en teknisk funktion udover dets særlige design, kan vi også hjælpe dig med at beskytte funktionen efter reglerne i patent- eller brugsmodellovgivningen. Du kan læse mere om patenter ved at trykke her.

For at opnå designbeskyttelse skal dit design være nyt, og det skal adskille sig fra andre designs. Ønsker du at vide, om dit design opfylder disse krav, kan vi give dig svar. Du kan også læse mere om registreringskravene, hvis du trykker her.

Læs mere

Franchise

I et franchise-koncept indgår en lang række immaterielle rettigheder.

Hvis du er franchise-giver, kan vi både hjælpe dig med at definere dit franchise-koncept samt udarbejde de nødvendige kontrakter og registrere de relevante rettigheder.

Er du istedet franschise-tager, assisterer vi med gennemgang og forhandling af din franchise-kontrakt.

Læs mere

IT-ret

It-ret dækker over et bredt felt af juridiske emner fra ophavsret til persondataret, og verden ser meget forskellig ud fra henholdsvis it-udbyders og it-aftagers siden. Hos Sagførerne har vi en dyb forståelse for IT, og vi kan derfor rådgive bredt på begge sider af bordet; herunder om licensaftaler, datasikkerhed, hosting og valg af udviklingsforløb.

Læs mere

Portefølje

Vi assisterer med overvågning og pleje af portefølje af immaterielle rettigheder. I er velkomne til at kontakte os for at høre, hvad vi kan tilbyde i forhold til jeres portefølje.
Læs mere

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon