Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Opsigelse af funktionær

Er din medarbejder ansat som funktionær, er der nogle forskellige krav, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med afskedigelsen. Det følger blandt andet af funktionærloven, at din medarbejder har krav på et opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslets længde afhænger af, hvor længe funktionæren har været ansat. Derudover stiller funktionærloven krav om, at opsigelsen er saglig.

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Opsigelse funktionær


Generelt om opsigelse

Er dine medarbejdere funktionæransat, følger der af funktionærloven visse regler om opsigelse. Udgangspunktet er, at du som minimum skal give funktionæren 1 måneds varsel, såfremt du ønsker at opsige vedkommende. Alt efter funktionærens anciennitet, vil der gælde forskellige regler for, hvor langt opsigelsesvarsel den pågældende er berettiget til. Det medfører, at funktionæren kan have en længere opsigelsesperiode end 1 måned.

Funktionærloven opsigelse inden for 3 måneder

Der gælder i visse tilfælde andre regler, når en funktionær skal opsiges indenfor de første 3 måneder. Det er for eksempel muligt at opsige en funktionær med forkortet varsel, hvis I har aftalt en prøvetid. Det er vigtigt der er indgået en aftale derom, ellers vil de almindelige regler om opsigelsesvarsel være gældende. 


Hvis der aftales prøvetid, er denne periode normalt på 3 måneder. Det vil sige, at de første 3 måneder af ansættelsen anses for at være prøvetid, og i denne periode gælder der således et kortere opsigelsesvarsel end der ellers ville gælde. Opsigelsesvarslet i prøveperioden vil typisk være 14 dage fra arbejdsgiverside. Omvendt vil funktionæren kunne opsige ansættelsesforholdet med dags varsel. Det kan dog aftales, at funktionæren ligeledes skal opsige med en varsel på 14 dage. Funktionærens opsigelsesvarsel må ikke overstige arbejdsgivers opsigelsesvarsel.

I tilfælde af, at du ønsker at opsige en funktionær indenfor prøvetiden, skal du være opmærksom på, at opsigelsesvarslet skal være indeholdt i de første 3 måneders ansættelse. Det vil sige, at de 14 dage skal være indeholdt i prøveperioden. Når du ikke at varsle opsigelsen indenfor de første 3 måneder af ansættelsen, vil funktionærens anciennitet på fratrædelsestidspunktet selvsagt have oversteget 3 måneder, hvilket medfører, at en opsigelse ikke vil kunne finde sted indenfor prøvetiden. Der vil i så fald i stedet være en opsigelsesperiode på løbende måned plus en måned.

Opsigelse af tidsbegrænset ansat

Har du en medarbejder, som er tidsbegrænset ansat, skal denne ikke have en opsigelse, såfremt fratrædelsen sker i forbindelse med kontraktens udløb. Du kan tidsbegrænse en ansættelse ved i ansættelseskontrakten at fastsætte, at den ansatte skal stoppe med arbejdet en bestemt dato, når en bestemt begivenhed indtræder, eller når vedkommende har afsluttet en nærmere bestemt arbejdsopgave.

Afbrydes ansættelsesforholdet ikke efter det oprindeligt aftalte tidsrum, vil det medføre, at de almindelige opsigelsesregler efter funktionærloven er gældende. Derforuden kan tidsbegrænsningen i nogle tilfælde risikere at blive tilsidesat, hvis ansættelsen bliver forlænget af flere omgange. I sådanne tilfælde vil de almindelige regler efter funktionærloven ligeledes finde anvendelse.

Såfremt du ønsker at ansætte nogen i en tidsbegrænset periode, skal du være opmærksom på de krav, der følger af loven om tidsbegrænset ansættelse. Ønsker du vejledning herom, er du velkommen til at kontakte Sagførerne.

Funktionærlignende ansættelse opsigelse

Du kan tilbyde dine medarbejdere at blive ansat på funktionærlignende vilkår. Det vil udelukkende være relevant, såfremt medarbejderen ikke i forvejen er omfattet af funktionærloven. En ansættelse på funktionærlignende forhold vil medføre, at man har aftalt nogle vilkår, der enten følger funktionærloven helt eller delvist. Det afhænger således af aftalen, hvilke krav fra funktionærloven, der skal overholdes.

Krav fra funktionærloven man blandt andet kan overføre til den funktionærlignende ansættelse:

  • Opsigelsesvarslerne
  • Retten til fratrædelsesgodtgørelse
  • Retten til fuld løn under sygdom
  • Retten til halv løn under en del af barselsorloven
  • Retten til godtgørelse for usaglig opsigelse efter 12 måneders ansættelse

  Såfremt man har aftalt, at funktionærlovens opsigelsesvarsler gør sig gældende i det funktionærlignende ansættelsesforhold, vil den ansatte være omfattet af de samme opsigelsesregler som funktionærer.

  Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, om dine medarbejders ansættelsesforhold er overenskomstbestemt. Det vil have indflydelse på, hvilke ting der skal iagttages, når der sker ansættelse på funktionærlignende vilkår.

  Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker hjælp til at sikre dig, at du opfylder kravene for en opsigelse af en medarbejder, der er ansat under funktionærlignende forhold.

Løn ved opsigelse

Har du opsagt en funktionær, skal vedkommende have løn i opsigelsesperioden, ligesom medarbejderen i  udgangspunktet fortsat skal møde ind på arbejde. Ønsker du ikke, at medarbejderen skal fortsætte sit arbejde i opsigelsesperioden, kan du vælge at fritstille eller suspendere vedkommende. Du skal blot være opmærksom på, at medarbejderen fortsat har ret til løn i opsigelsesperioden.

En funktionær kan foruden løn i opsigelsesperioden have krav på en fratrædelsesgodtgørelse. Har funktionæren været ansat i mere end 12 eller 17 år, vil den pågældende have ret til at modtage henholdsvis 1 eller 3 måneders løn som fratrædelsesgodtgørelse.

Advokat til opsigelse af funktionær

Hos Sagførerne anbefaler vi altid, at du kontakter en advokat forinden du opsiger en medarbejder. Der kan være mange faldgruber forbundet med en opsigelse, og det kan koste dyrt, hvis ikke de juridiske forhold er i orden.

Hos Sagførerne har vi flere advokater med speciale indenfor ansættelsesret, og vi kan derfor rådgive dig, hvis du skal opsige en funktionær. Tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon