Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Ferie efter funktionærloven 

Funktionærer har forskellige rettigheder i forbindelse med afholdelse af ferie- og fridage. Er dine medarbejder funktionæransat, har de for eksempel ret til løn under ferie, hvorimod timelønnede har ferie med feriepenge.

Når det kommer til ferie og fri, er reglerne for funktionærer og timelønnede ens på mange punkter - der er dog fortsat nogle steder, man skal være opmærksom på, at der kan være forskelle. Du kan læse mere herom nedenfor.

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Ferie og fri


Hovedferie

Dine medarbejdere har som udgangspunkt ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. Dette kaldes hovedferie og følger af ferieloven. Udgangspunktet kan dog fraviges, såfremt I aftaler det indbyrdes. Medarbejderen kan for eksempel få lov til at afholde sin hovedferie efter d. 30. september eller dele ferien op.

Afholdelse af hovedferien skal varsles med 3 måneder, hvorimod den øvrige ferie (også kaldet restferie) udelukkende skal varsles med en måned, og kan placeres både før og efter hovedferieperioden. Varsling af ferieafholdelse bliver kun nødvendigt, såfremt du og den ansatte ikke allerede har indgået aftale om vedkommendes ferie.

Feriedage

Dine medarbejdere optjener som udgangspunkt månedligt 2,08 dages ferie, hvilket svarer til 25 feriedage på et år. Det gælder både for funktionæransatte og timelønnede.

Medarbejdere har som hovedregel krav på at afholde op til 25 dages ferie i ferieafholdelsesperioden. Dagene kan som udgangspunkt kun overføres, hvor vedkommende har en feriehindring, som berettiger overførslen, eller hvis det er den 5. ferieuge, der ønskes overført. Afholdes de 25 dages ferie ikke inden for perioden, risikerer medarbejderen at miste feriedagene.

Såfremt medarbejderen fratræder, og vedkommende har kunne overføre feriedage, skal du i visse tilfælde som arbejdsgiver udbetale feriepenge for ferien direkte til medarbejderen.

Reglerne om feriedage, samt overførslen deraf, kan virke komplicerede. Hos Sagførerne er vi eksperter inden for arbejds- og ansættelsesret, hvorfor vi står klar til at vejlede dig bedst muligt. Kontakt os gerne for at høre mere om medarbejderens krav til feriedage.

Feriehindring

Som ovenfor nævnt kan feriehindringer medføre, at medarbejderen er berettiget til at overføre sin ferie. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis medarbejderen har været syg eller på barsel, som medfører, at ferien ikke kan afholdes op til den 31. december.

Har medarbejderen mulighed for at afholde sin ferie inden for årets udløb, vil medarbejderen, som hovedregel, skulle gøre det. Alternativt skal andet aftales internt imellem dig og medarbejderen.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor skal der være styr på de ansættelsesretlige forhold, så både arbejdsgiver og arbejdstager kan fokusere på det, de er bedst til. Kontakt Sagførerne for hjælp og rådgivning.

Feriepenge

Såfremt medarbejderen ikke får løn under ferien, kan vedkommende have ret til at optjene feriepenge, så de kan få dem udbetalt under ferien. Dette er typisk gældende for timelønsansatte, og kan altså anses som en form for alternativ til feriedage (med løn). Medarbejderen har i så fald ret til 12,5 procent af den ferieberettigede løn i feriepenge - også kaldet feriegodtgørelse. Holder medarbejderen derimod ferie med løn, hvilket funktionæransatte typisk gør, har de ret til et ferietillæg svarende til 1 procent af den ferieberettigede løn.

Du kan frit vælge om du indbetaler feriepengene til FerieKonto, en anden udbetaler eller vælge selv at holde pengene, indtil medarbejderen skal have dem udbetalt i forbindelse med ferie. Der er dog visse krav, som du skal overholde, såfremt du selv holder pengene. Desuden kan det være begrænset i overenskomsten, hvorvidt det er muligt, at udbetalingen af feriepenge sker direkte fra virksomheden.

Feriepengene skal kun udbetales i det omfang der afholdes ferie.

Restferie ved fratrædelse

Skifter din medarbejder job, har vedkommende fortsat ret til den ferie, der endnu ikke er blevet afholdt. I forbindelse med jobskiftet skal du derfor udbetale feriepenge, for den del medarbejderen ikke har afholdt, således den pågældende kan afholde ferie i sit nye job. I visse tilfælde vil medarbejderen kunne få udbetalt feriepenge, selvom vedkommende ikke afholder ferie.

Har medarbejderen flere feriedage end de lovpligtige - for eksempel feriefridage eller den 6. ferieuge - er det forskelligt om de skal udbetales eller bortfalder. I en privat virksomhed er det muligt at fastsætte det i medarbejderens kontrakt eller i personalehåndbogen, hvad der skal ske med dem. I regioner og kommuner udbetales de typisk direkte til medarbejderen på fratrædelsestidspunktet. Det kan ligeledes følge af en overenskomst, hvad der gælder for feriefridage og den 6. ferieuge.

Ferie i opsigelsesperioden

Såfremt du ønsker, at medarbejderen skal afholde sin ferie i sin opsigelsesperiode, skal det varsles. Det betyder, at både ferievarslet og ferien skal kunne rummes inden for opsigelsesperioden. Det er dog ikke muligt at tvinge en medarbejder til at holde sin hovedferie i sin opsigelsesperiode, såfremt vedkommende har tre måneders opsigelsesvarsel eller mindre. 


Øvrig ferie må du dog gerne pålægge medarbejderen at afholde, såfremt varslingen derfor er overholdt. Er der allerede blevet planlagt ferie, inden medarbejderen har sagt op, eller er blevet opsagt, er vedkommende ikke forpligtet til at afholde ferie i opsigelsesperioden, medmindre du forlænger opsigelsesperioden tilsvarende. Det kan dog aftales med medarbejderen, at den oprindelige ferie afholdes - også i tilfælde, hvor varslet ikke kan gives rettidigt.

I forbindelse med ferie, hvor medarbejderen har mere end tre måneders opsigelsesvarsel, kan man varsle, at vedkommende skal afholde sin hovedferie i opsigelsesperioden. Det forudsætter dog, at medarbejderens opsigelsesvarsel er på minimum 3 måneder plus feriens længde.

Fri på helligdage

Reglerne om fri på helligdage er delvist reguleret ved lovgivning og delvist i overenskomster. Desuden kan det fremgå af den individuelle ansættelseskontrakt. Oftest har medarbejdere fri med løn på helligdage, men det afhænger af den gældende overenskomst eller ansættelseskontrakt. Det fremgår ligeledes at visse overenskomster eller ansættelseskontrakter, at medarbejdere har ret til helligdagstillæg, såfremt de arbejder på en helligdag.

Desuden kan det nævnes, at der inden for nogle brancher er helligdage, som andre brancher ikke har - for eksempel den 1. maj på arbejdernes internationale kampdag.

Det er således meget forskelligt, hvilke regler der gælder for fri på helligdage. Det anbefales, at man tjekker overenskomsten, samt hvad der er aftalt ved ansættelsen. Såfremt du har spørgsmål til fri på helligdage, er du velkommen til at kontakte os på enten telefon eller mail.

Grundlovsdag

Grundlovsdag er ikke officiel en helligdag, hvorfor det er forskelligt, hvorvidt medarbejderne har ret til at have fri. Det vil skulle fremgå af ansættelseskontrakten, eller den overenskomst vedkommende er omfattet af. Det vil også kunne fremgå af virksomhedens personalehåndbog. Det skal desuden fremgå, om grundlovsdag er en betalt fridag. Efter nogle overenskomster er grundlovsdag en halv fridag - det vil sige, at medarbejderen har fri fra kl. 12.00.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dine medarbejdere, kan du kontakte vores advokater. De er eksperter indenfor arbejds- og ansættelsesret, hvorfor de blandt andet kan vejlede dig vedrørende ferie-, fri-, og helligdage.

Omsorgsdage

Omsorgsdage er fridage, som medarbejderen kan bruge til at være sammen med sine børn.

Omsorgsdagene kan blandt andet bruges i forbindelse med, at barnet er syg, barnets institution er lukket eller i det hele taget i forbindelse med at give barnet omsorg, når barnet har brug for det. Retten til omsorgsdage afhænger af ansættelsesvilkårene.

I et privat ansættelsesforhold har medarbejderen udelukkende ret til omsorgsdage, såfremt det fremgår af vedkommendes ansættelseskontrakt, overenskomst, virksomhedens personalehåndbogen eller lignende. Det samme gælder for så vidt angår løn på omsorgsdage. Inden for det offentlige har man ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det år, barnet fylder 7 år.

Ferietillæg

Det følger af ferieloven, at medarbejdere, der får ferie med løn, har ret til et årligt ferietillæg på minimum 1 procent af vedkommendes ferieberettigede løn. Satsen på 1 procent må gerne fraviges - så længe det sker til fordel for medarbejderen. Med andre ord må du gerne give medarbejderen et tillæg på mere end 1 procent, men ikke mindre. Det er, som nævnt ovenfor, typisk funktionæransatte, der får ferie med løn.

Ferietillægget kan du selv vælge, om du ønsker at udbetale i forbindelse med, at medarbejderen afholder sin ferie, eller om du vil udbetale det 2 gange årligt. Udbetales tillægget 2 gange årligt, skal det udbetales med lønnen i henholdsvis maj og august. I forbindelse med fratrædelse skal du, såfremt du udbetaler pengene 2 gange om året, være opmærksom på, at du skal huske at udbetale ferietillægget for den ferie, som medarbejderen faktisk har afholdt siden sidste udbetaling af ferietillæg.

6. ferieuge

Retten til en 6. ferieuge tilkommer ikke enhver, da den ikke er lovbestemt. Det skal derimod fremgå af enten medarbejderens overenskomst eller ansættelseskontrakt. I de fleste tilfælde er det således noget, du med din medarbejder kan aftale, at de har ret til. I det offentlige optjener medarbejderen ret til en 6. ferieuge.

Den 6. ferieuge omtales også til tider som feriefridage. Der er ikke noget i vejen for, at man aftaler at medarbejderen, foruden de 5 ugers lovpligtige ferie, for eksempel ‘udelukkende’ har 2 feriefridage i stedet for en hel ferieuge.

Som arbejdsgiver kan du i høj grad bestemme, hvornår feriefridage eller den 6. ferieuge skal afholdes - dog eventuelt begrænset af overenskomster.

Få hjælp af en advokat

Vores advokater står klar til at hjælpe dig, hvis du skulle have nogle spørgsmål til, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med dine medarbejderes ferie og fridage. Området er delvist reguleret efter ferieloven, bekendtgørelser, kollektive overenskomster samt i medarbejderens ansættelseskontrakt. Der kan derfor være mange ting at skulle holde styr på. Du kan kontakte os via mail eller telefon. Det er også muligt at udfylde vores kontaktformular nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Du kan desuden læse mere om, hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med timelønnedes ferie her.

Mød hele teamet med speciale i erhvervsret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon