Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Skiftefuldmagt

Er du tvivl om, hvad en skiftefuldmagt er, samt hvordan man udfylder en? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring skiftefuldmagter, gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling og opnå dine arveretlige ønsker.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er en skiftefuldmagt?
  • Hvordan afgiver man en skiftefuldmagt?
  • Hvad er en tinglysningsfuldmagt?

Skiftefuldmagt


Hvad er en skiftefuldmagt?

En skiftefuldmagt giver arvinger eller andre personer, som fx en bobestyrer eller dødsboadvokat, råderet over og dermed adgang til dødsboet. Herigennem kan vedkommende igangsætte en lang række af de processer, som skal foretages i forbindelse med administrering af dødsboet. Via en skiftefuldmagt kan man altså skifte råderetten over dødsboet. Hvis det skulle blive nødvendigt kan skiftefuldmagten til hver en tid trækkes tilbage af fuldmagtsgiver.

Med en skiftefuldmagten kan man bl.a.:

  • Underskrive blanketter og opgørelser til skifteretten og SKAT
  • Åbne afdødes bankboks
  • Underskrive evt. dokumenter i forbindelse med salg af fast ejendom
  • Korrespondere med banken om kontoudskrifter m.v.

  Har du spørgsmål relateret til skiftefuldmagt, er du altid velkommen til at kontakte os. Hos Sagførerne har vi et stort kendskab til reglerne om skiftefuldmagter, samt de problematikker, der kan være forbundet med dødsbobehandling.

Hvordan afgiver man en skiftefuldmagt?

Når man skal afgive en skiftefuldmagt, er der en række forhold man skal have for øje. Dette drejer sig om følgende:

  • Skiftefuldmagter kan ikke registreres hos Tinglysningsretten
  • Dispositionsretten må ikke begrænses ved anvendelse af en blanket
  • Kravene for tinglysning skal være opfyldt
  • Alle arvinger, som ikke skal administrere eller stå for dødsboskiftet, skal udfylde en skiftefuldmagt med dato og underskrift.
  • Skiftefuldmagter kan aldrig bruges til arvingens egen erhvervelse af boets faste ejendom.

  Skiftefuldmagten kan udfyldes via en blanket på domstolens hjemmeside, men dette er ikke et krav. Læs mere om blanketten i afsnittet nedenfor. 


  Det kan være svært at navigere i reglerne om skiftefuldmagter, herunder især kravene for tinglysning. Oplever du problemer med dette, står vi klar til at hjælpe dig.

Skiftefuldmagt blanket

Du finder blanketten for en skiftefuldmagt på domstol.dk . Herefter udfyldes en række personlige oplysninger om fuldmagtsgiver og fuldmagtstager. Hvis man vælger at udfylde en skiftefuldmagt ved hjælp af blanketten, skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke bør være begrænsninger i den dispositionsret, der fremgår af skiftefuldmagten.

Ønsker man endvidere, at skiftefuldmagten skal kunne bruges til tinglysning, stilles der krav om, at to vitterlighedsvidner skal underskrive blanketten. Såfremt fuldmagten oprettes i udlandet er det et krav, at to personer, der forstår dansk, eller en dansk repræsentation, underskriver til vitterlighed. Det er en forudsætning, at underskriveren er myndig.

Hvad er en tinglysningsfuldmagt?

En tinglysningsfuldmagt er en disposition, der giver en anden person (fuldmagtstager) lov til at handle på fuldmagtsgivers vegne. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med tinglysning af et skøde eller ved køb eller salg af fast ejendom. Særligt relevant for skiftefuldmagter er, at alle anmeldelser af skifteretsattester og skøder mv. på afdødes ejendom skal ske med en tinglysningsfuldmagt.

En tinglysningsfuldmagt oprettes via tinglysning.dk, hvorefter fuldmagtsgiver anføres med afdødes navn og cpr-nr. Fuldmægtigen anføres som den person, der har skiftefuldmagt fra arvingerne. Fuldmagten skal printes ud, underskrives af fuldmægtigen, samt af to vitterlighedsvidner. Så snart fuldmagten er godkendt, kan fuldmagtstager anmelde dokumenter til tinglysning.

Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, hvis du har spørgsmål relateret til skiftefuldmagt eller tinglysningsfuldmagt. Vores arveretsadvokater står herefter klar til at hjælpe dig.

Skiftefuldmagt privat skifte

Ved et privat skifte står arvingerne selv for behandlingen af dødsboet uden hjælp fra en bobestyrer. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at et privat skifte af dødsboet er muligt:

  • Mindst én af afdødes arvinger skal være myndig og solvent (kunne betale sine regninger)
  • Arvingerne skal have valgt en person, der skal tage imod henvendelser vedrørende dødsboet (kontaktperson)
  • Den afdøde må ikke i testamente have udelukket et privat skifte
  • Dødsboets gæld må ikke overstige dødsboets formue.
  • Dødsboets overskud skal være større end grænsen for boudlæg (49.000 kr. (2023))

  Selvom ovenstående betingelser er opfyldt, således arvingerne selv vælger at afvikle dødsboet, er en skiftefuldmagt stadig relevant. Dette er den, da arvingerne oftest opsøger en advokat i løbet af processen, da denne kan være meget vanskelig. Arvingerne kan også vælge at afgive skiftefuldmagt til én arving, som herefter står for processen.

  Ønsker du at læse mere om privat skifte, så kan du trykke her.

Skiftefuldmagt bobestyrer

Det ses ofte, at de efterladte vælger en bobestyrer til at afvikle dødsboet, da dette er den nemmeste løsning. En bobestyrer er for det meste en jurist eller en advokat, da et juridisk kendskab til dødsbobehandlingen, er en stor fordel. Bobestyrens opgave er at foretage hele bobehandlingen i forbindelse med et dødsfald.

En skiftefuldmagt gør processen en hel del lettere, idet bobestyreren herefter kan underskive dokumenter på alle arvingernes vegne. Derfor ses det oftest, at en eller flere arvinger giver skiftefuldmagt til bobestyren.

Vil du vide mere om bobestyrer? Læs nærmere på følgende side.

Skiftefuldmagt uskiftet bo

Uskiftet bo betyder, at længstlevende ægtefælle overtager ægtefællernes delingsformue uden at skifte med førstafdødes livsarvinger. Den længstlevende ægtefælle kan derfor leve videre uden, at ægtefællernes delingsformue gøres op samt uden, at der skiftes. Da der ved uskiftet bo ikke sker et egentligt skifte af boet, er skiftefuldmagt først relevant, når længstlevende ægtefælle dør eller vælger at skifte i levende live.

Du kan læse mere om uskiftet bo på følgende side.

Kontakt Sagførerne, hvis du brug for hjælp til skiftefuldmagt eller uskiftet bo. Vi er eksperter i arveret, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig med at opnå dine arveretlige ønsker.

Skiftefuldmagt vejledning

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for vejledning med en skiftefuldmagt. Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet i forbindelse med skiftefuldmagt, samt dødsbobehandling.

Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon