Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Familielån

Familielån kan være relevante i flere sammenhænge. Det kan for eksempel være, hvis I skal låne penge af jeres forældre til køb af jeres nye hus. Uanset årsagen til at I ønsker et familielån, kan vi hjælpe med at udarbejde gældsbrevet. Så er I sikre på, at formalia bliver overholdt.

Du kan læse meget mere om familielån straks nedenfor.

Familielån


Hvad er et familielån?

Et familielån er betegnelsen for en type af lån, der ydes med meget lave renter eller helt rentefrit. Lånet er således karakteriseret ved meget favorable lånevilkår.

Betegnelsen familielån kan være uheldig, idet den leder opmærksomheden hen på familiemæssige relationer. Familielån ydes da oftest også til familiemedlemmer, for eksempel når et par forældre yder et lån til deres barn. Betegnelsen dækker dog også over tilfælde, hvor der ydes lån på favorable vilkår mellem nogle gode venner, søskendepar eller lignende. Det afgørende er således ikke hvem lånet ydes til, men på hvilke vilkår lånet ydes.

Se eksempler på familielån

Familielån kan være relevante i en lang række sammenhænge, men nogle af de hyppigste eksempler på situationer hvor der ydes familielån er opremset nedenfor.

Eksempler:

    • Familielån til boligkøb
    • Familielån til en rejse
    • Familielån til en bil
    • Familielån til sommerhus

Hvem er omfattet af familielånet?

Der er ingen grænser for, hvilken relation der skal være mellem långiver og låntager. Hvis du er långiver, dvs. den der udlåner penge, behøver du således ikke være i familie med den, der modtager lånet. 

Familielån er alene en betegnelse for lånetypen, idet lånetypen er meget gunstig overfor modtageren af lånet. I praksis ydes lånet typisk fordi man gerne vil hjælpe én, som man har en nær relation til. Det mest sete eksempel på familielån er lån mellem forældre og børn, hvor lånet ydes rentefrit. For eksempel hvis barnet skal låne penge til køb af fast ejendom, bil eller lignende.

Hvornår er familielån relevant?

Familielån kan være relevant i flere sammenhænge. Der er ingen grænser for, hvad familielånet skal bruges til. Hvis du for eksempel er forælder, og gerne vil yde dit barn et lån, er det således uden betydning, om lånet ydes til en ferie eller noget større som for eksempel en ejerlejlighed eller andelsbolig.

Et familielån er en meget fleksibel form for lån. Det er således op til jer at aftale, om lånet skal være rentefrit eller hvilken rente der skal pålægges, hvornår der skal ske afdrag, hvornår lånet skal tilbagebetales mv. For at undgå uklarheder, anbefales det dog at I søger juridisk bistand, så I undgår at komme i konflikt senere. Hos Sagførerne anbefales det desuden, at der udarbejdes et gældsbrev, som danner rammerne for lånet. Kontakt os gerne, hvis du ønsker hjælp til udarbejdelse af et gældsbrev.

Familielån til boligkøb

Et typisk eksempel på familielån er familielån til boligkøb. Boligkøb er en af de største økonomiske dispositioner i livet, og det kan derfor være særlig fordelagtigt for en familie at hjælpe hinanden økonomisk. Det ses derfor ofte, at forældre yder deres børn familielån til boligkøb. 

Familielån til boligkøb indebærer både fordele og ulemper, og det kan derfor være gavnligt for de involverede parter, at søge juridisk rådgivning i forbindelse med familielånet. Hos Sagførerne har vi en bred ekspertise indenfor familielån til boligkøb, og I kan derfor kontakte os for at høre nærmere om jeres muligheder.

Hvor meget må man lave familielån over?

Der er ingen grænser for, hvor stort beløb familielånet må være på. Det betyder, at det er dig som långiver, der afgør, hvor meget du vil låne personen. Ved familielån foretages der ikke en kreditvurdering som i banken, og det er således op til dig som långiver at vurdere din risiko ved at yde lånet.

Uanset familielånets beløbsmæssige størrelse, anbefales det, at der udarbejdes et gældsbrev. Dette er en skriftlig dokumentation for familielånet og de vilkår, som er aftalt. I forbindelse med udarbejdelsen af gældsbrevet bør du opsøge juridisk bistand, idet gældsbrevet skal leve op til en række krav. Du er velkommen til at kontakte Sagførerne for hjælp med udarbejdelse af gældsbrevet.

Familielån regler

Familielån regler finder anvendelse, når der er tale om et reelt gældsforhold imellem en långiver og en låntager. Gældsforholdet kan stiftes ved eksempelvis et anfordringslån eller et gældsbrev. Hvornår der er familielån regler i øvrigt, vil i vidt omfang afhænge af den konkrete låneaftale og omstændighederne i øvrigt.

Familielån regler kan være meget komplicerede. Hos Sagførerne har vi kendskab til familielån regler, og du kan derfor kontakte os, for at sikre dig, at det påtænkte familielån lever op til familielån reglerne.

Familielån - Formkrav

De fleste familielån oprettes som anfordringslån. Anfordringslån er lån, hvor det ikke er nærmere angivet, hvornår lånet skal tilbagebetales samt hvordan lånet skal tilbagebetales.

Der er ikke krav om stempling, tinglysning eller lignende, men der bør oprettes et gældsbrev der dokumenterer anfordringslånet. Gældsbrevet er en dokumentation for selve lånets eksistens og kan desuden klarlægge vilkårene, herunder for eksempel hvornår lånet senest skal tilbagebetales.

Hos Sagførerne er vi gerne behjælpelige med at udarbejde et gældsbrev, så både långiver og låntager kan være trygge i processen.

Anfordringslån

Et familielån er oftest et anfordringslån. Et anfordringslån er meget fleksibelt, idet et anfordringslån er kendetegnet ved, at lånet som udgangspunkt kan opsiges af långiver til enhver tid, ligesom låntager kan indfri lånet på ethvert tidspunkt. 

Hvis du er långiver af et anfordringslån, kan du vælge at opsige lånet. Det betyder, at anfordringslånet skal tilbagebetales indenfor en kort frist. 

Hvis du er låntager af et anfordringslån pludselig kommer til penge, betyder dette, at du kan tilbagebetale lånet uanset om långiver ønsker indfrielsen på det pågældende tidspunkt.

Renter på anfordringslån

Det er op til långiver af vurdere, om anfordringslånet skal være pålagt renter eller om anfordringslånet i stedet skal være rentefrit. Typisk aftales det, at anfordringslånet er rentefrit. Det skyldes, at anfordringslånet netop skal være til særlig gavn for lånemodtageren, som oftest vil være i familie med långiver.

Det er imidlertid muligt at pålægge renter, som typisk vil være beskedne. Ønsker du hjælp til at udarbejde en skriftlig aftale, hvoraf anfordringslånets nærmere vilkår klarlægges, kan du kontakte Sagførerne for en uforpligtende samtale.

Gældsbrev familielån

Vi ser desværre ofte, at der ydes familielån imellem nærtstående, uden at der foreligger en klar aftale imellem parterne. Dette kan give anledning til uenigheder, og vil ofte resultere i familiemæssige problemer. For at undgå misforståelser og konflikter, bør der udformes et gældsbrev. På den måde kan man begrænse eller helt undgå at de familiemæssige problemer opstår. Især når lånet er af større økonomisk omfang, bør der udformes et gældsbrev.

Hos Sagførerne har vi stor erfaring med udarbejdelse af gældsbreve, og vi kan derfor være behjælpelige med udarbejdelsen heraf. Vi tilbyder udformning af gældsbreve til familielån til en fast lav pris. 

Familielån - Begrænsninger

I udgangspunktet er familielån meget fleksible, og det er således i vidt omfang op til långiver og låntager at klarlægge lånets indhold. Der er imidlertid en række skatteretlige regler, der kan blive aktuelle, hvis lånet er meget højt. Desuden kan der opstå juridiske problemer, hvis långiver dør. Et eksempel på et problem er, at en forælder med to børn har ydet et familielån til det ene barn, og afgår ved døden før at familielånet er tilbagebetalt. I dette tilfælde kan der være sket en skævvridning af arven.

Har du spørgsmål til de skatteretlige eller arveretlige begrænsninger, der kan være, kan du kontakte Sagførerne. Vi er klar til at yde den relevante rådgivning.

Familielån skat

Hvorvidt der skal betales skat af familielånet, afhænger af om familielånet er pålagt renter eller om familielånet er rentefrit. I tilfælde af at familielånet er pålagt renter, skal både långiver og låntager indberette familielånet til skat. Hvis familielånet ydes rentefrit, er der derimod ikke nogen renteindtægter for långiver at indberette, ligesom låntager ikke skal beskattes af familielånet.

Ønsker du hjælp til at vurdere de skatteretlige forhold omkring familielånet, er du velkommen til at kontakte en af vores familieretsadvokater, som kan hjælpe dig.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon