Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Bobestyrer

Arvens fordeling kan være forbundet med stridigheder, samt give anledning til flere problemer. Dette kan medføre en lang og vanskelig proces i den i forvejen svære tid. Det er derfor for mange fordelagtigt at få hjælp af en bobestyrer.

Bobestyreren er en advokat, som arvingerne kan hyre til at skifte boet. Derved kan dødsbobehandlingen afsluttes hurtigst muligt, uden unødvendige problematikker. Bobestyreren vælger ikke, hvem der arver hvad. Derimod har bobestyreren til opgave at sikre, at arven fordeles korrekt efter arveloven eller arveladers eventuelle testamente.

Nedenfor ses nogle af bobestyrerens praktiske opgaver i forbindelse med et dødsboskifte:

  • Koordinering af samarbejde mellem arvingerne
  • Gennemgå et evt. testamente for fejl og mangler
  • Finde og samle alle boets værdier og aktiver
  • Værdiansætte boets aktiver samt beregne den samlede værdi af boet
  • Betale evt. arveafgift
  • Udbetale arven til de rigtige arvinger

  Har du brug for vejledning i forbindelse med en bobestyrer eller har du andre arveretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Bobestyrer


Hvad er et bobestyrerskifte?

Bobestyrerskifte er en skifteprocedure, hvor en professionel bobestyrer tager ansvar for at håndtere og afslutte behandlingen af et afdødes bo. Et dødsbo bliver typisk skiftet med en bobestyrer, når mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Dødsboet har mere gæld end aktiver, hvilket gør det insolvent.
  • Afdøde har i sit testamente specificeret, at skiftet skal udføres med en bobestyrer.
  • Der er uenighed blandt arvingerne om skifteformen, og boet kan ikke afsluttes som boudlæg (se beløbsgrænser nedenfor) eller overdrages til en ægtefælle som uskiftet bo.
  • En eller flere arvinger ønsker, at skiftet skal foregå med en bobestyrer.
  • Der er usikkerhed om, hvem der er arvinger.
  • Dødsboet skal skiftes, men der er ikke mindst én myndig og solvent arving (dvs. en arving, der kan betale sine regninger).

Det er vigtigt at bemærke, at et dødsbo ikke kan blive behandlet med en bobestyrer, hvis skifteretten beslutter, at det skal afsluttes som boudlæg (se beløbsgrænser nedenfor), eller hvis den afdødes ægtefælle ønsker og har ret til at beholde hele boet som uskiftet bo, eller hvis ægtefællen har evnen og viljen til at overtage hele boet som ægtefælleudlæg.

Skifteretten har myndighed til at beslutte, om et dødsbo skal skiftes med en bobestyrer.

I de tilfælde, hvor den afdøde ikke har specificeret en bestemt bobestyrer i sit testamente, har den længstlevende ægtefælle og arvingerne mulighed for at anmode skifteretten om at udpege en bestemt autoriseret bobestyrer.

En bobestyrer er normalt en advokat, der er ansvarlig for at administrere og afvikle en afdød persons bo. Bobestyreren kan blive udpeget af enten Skifteretten eller angivet i afdødes testamente.

Bobestyrerens opgaver

Nogle af bobestyrerens vigtigste opgaver inkluderer at udarbejde en åbningsstatus, som er en opgørelse over afdødes formue på tidspunktet for dødsfaldet. Denne rapport skal indsendes til både Skifteretten og SKAT.

Desuden er det bobestyrerens ansvar at udarbejde en boopgørelse, som dokumenterer alle transaktioner og aktiviteter i boet fra dødsdagen og frem til afslutningen af boets behandling. Bobestyreren skal også håndtere salget af eventuelle ejendomme og realiseringen af andre aktiver. Vores advokater kan hjælpe med at udarbejde en omfattende boopgørelse, der opfylder alle Skifterettens krav.

Det er vigtigt at bemærke, at bobestyreren skal involvere arvingerne i alle væsentlige beslutninger vedrørende boet. Vores advokater sikrer, at arvingerne er inddraget og informeret gennem hele processen, hvilket giver dem mulighed for at træffe informerede beslutninger.

Beløbsgrænser for dødsboets behandling

Beløbsgrænsen for dødsboets behandling justeres hvert år. Det tidspunkt som er gældende og bestemmer, hvilke beløbsgrænser der fælder for dødsboets behandling, er det årstal ved dødsfaldet:

Bundfradrag for boafgift (beløbet fordobles, hvis den afdøde sad i uskiftet bo):

  • 321.700 kr. (2023)
  • 312.500 kr. (2022)
  • 308.800 kr. (2021)
  • 301.900 kr. (2020)
  • 295.300 kr. (2019)

Beløbsgrænser for ægtefælleudlæg/suppleringsarv: 

  • 850.000 kr. (2023)
  • 820.000 kr. (2022)
  • 810.000 kr. (2021)
  • 790.000 kr. (2020)
  • 780.000 kr. (2019)

Beløbsgrænser for boudlæg: 

  • 49.000 kr. (2023)
  • 47.000 kr. (2022)
  • 47.000 kr. (2021)
  • 46.000 kr. (2020)
  • 45.000 kr. (2019)

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon