Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Hvad koster syn og skøn?

Udgiften til syn og skøn afhænger altid af det konkrete skønstema. Forinden skønsforretningen igangsættes bliver skønsmanden anmodet om at vurdere omkostningerne forbundet med udarbejdelse af skønserklæringen. Den der bestiller syn og skøn er den part, der i første omgang må afholde omkostningerne til syn og skøn. Hvis sagen er omfattet af retshjælpsforsikring, vil forsikringsselskabet afholde omkostningerne forbundet med syn og skøn, mens forsikringstagerens udgift vil være begrænset til selvrisikobeløbet. Retten beslutter efter anmodning hvilken part, der endeligt skal bære udgiften til syn og skøn - i den forbindelse lægger retten blandt andet vægt på, om syn og skønnet var nødvendigt for at rejse kravet i sagen. 

Kontakt Susanne Damouni og hør nærmere om syn og skøn.

Susanne Damouni

Advokat, specialist i entrepriseforhold

Ring på tel: 8743 5522

Eller send en mail til sda@sagfoererne.com.

Læs mere om Susanne her...

Syn og skøn, når du vil vide, hvem der har ret?

Indenfor bygge- og boligområdet er syn og skøn velegnet til at afgøre uenigheder, og syn og skøn benyttes særligt til at fastslå:

 • Er der en skade eller en mangel?
 • Hvad årsagen er til en skade eller en mangel?
 • Hvordan skaden eller manglen udbedres håndværksmæssigt korrekt?
 • Hvad udbedringen af skaden eller manglen koster?


Udgifterne til syn og skøn kan være dækket af din retshjælpsforsikring og kan gennemføres:

 • Uden at der anlægges en retssag.
 • Før eller under en retssag.
 • Under en voldgiftssag.


Kontakt os på telefon 8743 5522 eller skrive til os via vores kontaktformular, så vi kan vurdere, om din sag egner sig til syn og skøn, og om et syn og skøn er dækket af din retshjælpsforsikring. Vi sender dig ikke en regning, uden at det er aftalt med dig. Derfor sender vi dig også altid en ordrebekræftelse, hvis vi indtræder i din sag.

Gode råd

Hvad er syn og skøn?

Formålet med syn og skøn er at få en sagkyndig fagperson (en skønsmand) til at foretage en teknisk og uvildig vurdering af sagen. "Syn" betyder, at skønsmanden foretager en besigtigelse, og "skøn" betyder, at han foretager en bedømmelse af sagen. Skønsmandens erklæring er ofte afgørende for en retssags udfald, og derfor er det meget vigtigt, at advokaten stiller skønsmanden de rigtige spørgsmål, således at advokaten får de nødvendige oplysninger for at kunne vinde sagen. Syn og skøn kan både ske som en del af en almindelig retssag, men det kan også ske ved en isoleret bevisoptagelse, hvor formålet kan være at få belyst, om der er grundlag for en retssag. 

Hvordan vælges skønsmanden?

Parterne skal komme med forslag til, hvem der skal udmeldes som skønsmand. Dette sker typisk ved, at parterne fremsender skønstemaet indeholdende parternes spørgsmål til eksempelvis Voldgiftsnævnet eller Teknologisk Institut med en anmodning om, at de bringer en skønsmand i forslag. I anmodningen kan parteren definere kravene til skønsmanden, eksempelvis krav om særlig viden og uddannelsemæssig baggrund. Parterne modtager herefter et forslag til skønsmand. Skønsmanden skal vurdere, om han har relationer til parterne, der afkærer ham fra at fungere som skønsmand. Er det tilfældet, kan han som udgangspunkt ikke fungere som skønsmand i sagen.


Hvad koster syn og skøn?

Udgiften til syn og skøn afhænger altid af det konkrete skønstema. Forinden skønsforretningen igangsættes bliver skønsmanden anmodet om at vurdere omkostningerne forbundet med udarbejdelse af skønserklæringen. Den der bestiller syn og skøn er den part, der i første omgang må afholde omkostningerne til syn og skøn. Hvis sagen er omfattet af retshjælpsforsikring, vil forsikringsselskabet afholde omkostningerne forbundet med syn og skøn, mens forsikringstagerens udgift vil være begrænset til selvrisikobeløbet. Retten beslutter efter anmodning hvilken part, der endeligt skal bære udgiften til syn og skøn - i den forbindelse lægger retten blandt andet vægt på, om syn og skønnet var nødvendigt for at rejse kravet i sagen. 

Kan der afholdes syn og skøn uden en retssag?

Man kan afholde syn og skøn, uden at der er anlagt retssag - dette kaldes isoleret bevisoptagelse. Processen for en isoleret bevisoptagelse foregår i retten efter samme proces som syn og skøn på sædvanlig vis i forbindelse med en verserende retssag, men uden at der er anlagt retssag. Den part, der ønsker syn og skøn betaler foreløbigt selv udgifterne, og  retten træffer efterfølgende bestemmelse om betaling af udgifterne til syn og skøn, med mindre parterne har aftalt andet.

Erklæringen fra skønsmanden kan man herefter bruge som bevis under en senere retssag., såfremt det er nødvendigt. 

Hvem deltager i en skønsforretning?

De involverede parter, de involverede parters advokater og skønsmanden deltager som udgangspunkt i skønsforretningen. Det vurderes fra sag til sag, om det er nødvendigt med advokatdeltagelse, da skønsforretningen i nogle tilfælde bør og kan gennemføres uden - eksempelvis sagen har et begrænset omfang, eller hvis sagen omhandler et mindre beløb. I de tilfælde giver det god mening at begrænse udgifterne til sagen ved at lade parterne gennemføre selve skønsforretningen uden advokaternes deltagelse. 


Skal der afholdes et nyt syn og skøn for retten, når der har været afholdt syn og skøn i et klagenævn?

Hvis sagen har været behandlet i et klagenævn, er der ofte foretaget syn og skøn i forbindelse med sagens behandling. Sagens parter har imidlertid som udgangspunkt ret til at forlange et nyt syn og skøn, når der bliver anlagt retssag. Resultatet af syn og skøn i klagenævnet vil derfor som udgangspunkt ikke blive tillagt betydning i forbindelse med en efterfølgende retssag.  

Hvordan forløber en syn- og skønssag typisk?

Forløbet af en syn- og skønssag vil typisk se sådan ud:


 • En af parterne i en tvist indsender en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller til domstolene om syn og skøn. 
 • Voldgiftsnævnet eller domstolene udmelder en skønsmand, og parterne meddeles en frist til at komme med indsigelser mod den udpegede skønsmand.
 • Skønsmanden gennemgår materialet om sagen indkalder sagens parter og deres advokater til en skønsforretning, hvor spørgsmålene i sagen gennemgås
 • Skønsmanden foretager selve besigtigelsen, hvor sagens parter også er til stede.
 • Sagens parter har herefter mulighed for at komme med kommentarer til skønsforretningen og besigtigelsen samt oplyse, om dette giver anledning til supplerende spørgsmål, oplysninger eller undersøgelser.
 • Skønsmanden foretager evt. en supplerende besigtigelse og analyse af sagen.
 • Skønsmanden udarbejder en skønserklæring. Det sker hurtigst muligt og som regel inden for 4 uger efter besigtigelsen.
 • På baggrund af skønserklæringen kan parterne indgå et forlig, eller sagen kan anlægges ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed eller hos domstolene. 

Kan parterne aftale frivilligt syn og skøn?

Ja - de involverede parter i en tvist, kan selv vælge at afholde et frivilligt syn og skøn uden at anlægge retssag eller køre processen som en isoleret bevisoptagelse. Det er i den forbindelse vigtigt, parterne er enige om afholdelse af et frivilligt syn og skøn, og at hver part har mulighed for at varetage egne interesser. Frodelen ved at gøre det på den måde er, at det ofte går langt hurtigere end syn og skøn via retten eller voldgiftsnævnet. Hvis processen i forbindelse med det frivillige syn og skøn tilrettelægges således, at en af parterne får en utilbørlig fordel, vil resultatet af det frivillige syn og skøn kunne anfægtes i forbindelse med en evt. efterfølgende retssag. Det er derfor vigtigt, at proceduren i forbindelse med det frivillige forlig forløber på samme måde som ved et syn og skøn hos retten eller voldgiftsnævnet. Du kan kontakte os her for at høre nærmere om muligheden for afholdelse af et frivilligt syn og skøn. 

Kan du bruge en teknisk erklæring indhentet før syn og skøn?

Hvis en part selv har fået lavet en undersøgelse eller erklæring, kan den som udgangspunkt ikke være bevis i sagen. Den, der har lavet undersøgelsen eller erklæringen, kan man heller ikke bruge som sagkyndigt vidne i retten. Der er dog nogle undtagelser hertil - hvis parterne eksempelvis har indhentet erklæringen i fællesskab forud for syn og skøn og har haft mulighed for at varetage egne interesser i forbindelse med erklæringens udarbejdelse. 


Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2021 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger