Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Almene oplysninger

Sagførerne Advokatinteressentskab har klientkonto i Danske Bank med registreringsnummer 3627 og kontonummer 3469130010. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr. ) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 millioner euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk


Advokaterne hos Sagførerne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.


Sagførerne har tegnet advokatansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Forsikringen er tegnet gennem:

HDI-Gerling Forsikring

Indiakaj 6, 1

2100 København Ø


Sagførerne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette er særskilt aftalt med klienten.


Advokaterne hos Sagførerne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Sagførerne, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

© 2020 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger