Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Ring og få hurtigt svar: 8743 5524

Den første samtale er gratis.

Priser

Køberrådgivning - et overblik

Hvad er køberrådgivning? 

Køberrådgivning kan dække over mange forskellige ydelser, lige fra køberrådgivning hos din boligadvokat til køberrådgivning hos byggesagkyndige eller banker. Hver køberrådgiver kan bidrage med værdifuld råd indenfor sit fagområde.

Nedenfor får du et samlet overblik over, de forskellige former for køberrådgivning med udgangspunkt i en almindelig købsproces.

Ring og få hurtigt svar

8743 5524

Den første samtale er gratis.

Priser

Sparegris

1. Køberrådgivning i banken. Hvor meget kan jeg købe bolig for?

Det første spørgsmål, der trænger sig på, er, “hvor meget kan jeg købe bolig for”? Svaret afhænger af, hvor mange penge du har i forvejen, hvor mange penge du kan låne, og sidst men ikke mindst hvor mange penge du vil låne. Jo flere penge du låner, jo mindre rådighedsbeløb har du efterfølgende til at leve for. Det er derfor ikke sikkert, at du har lyst til at låne lige så meget, som du kan.

Din bank vil som udgangspunkt gerne yde dig køberrådgivning til besvarelse af spørgsmålet, “hvor meget kan jeg købe bolig for”? I den forbindelse assisterer banken med at lægge dit privatbudget, så du kan se, hvor mange penge du skal bruge til at leve for, og dermed også hvor stort et beløb der er til overs til at servicerer et boliglån.

To personer med ryggen sidder på kajen og taler sammen

På baggrund af dit privatbudget og din økonomi i øvrigt, kan din bank give dig et lånebevis også kaldet et boligkøbsbevis, som typisk gælder i 6 måneder. 

Din bank skal almindeligvis have følgende oplysninger fra dig for at kunne udarbejde et lånebevis/boligkøbsbevis:

 • Dit privatbudget.
 • Dine skatteoplysninger.
 • Kopi af dine sidste tre måneders lønsedler.
 • Oplysninger om dine pensioner.

Når du har indsamlet ovenstående oplysninger til din bank, er det let at indhente lånetilbud i flere banker, så du har et sammenligningsgrundlag. Der kan være mange penge at spare ved at vælge det bedste lånetilbud.

2. Køberrådgivning hos advokaten. Hvem skal underskrive købsaftalen, og hvorfor er det vigtigt?

Hvis du køber boligen sammen med en samlever eller ægtefælle, skal du tage stilling til, om det er dig, din ægtefælle/samlever eller jer begge, der skal underskrive købsaftalen og dermed registreres som ejer af boligen.

En bolig er et meget stort aktiv, og det er derfor vigtigt at overveje, hvad der skal ske med dette aktiv, hvis du og din ægtefælle/samlever går fra hinanden, eller hvis den ene af jer går konkurs eller dør.

Hvis du kan svare ja til, at du er gift, at du og din ægtefælle kun har fællesbørn, og at ingen af jer driver selvstændig virksomhed, er det sædvanligt, at I begge underskriver købsaftalen, og at ejendommen registreres i lige sameje. 

I alle andre tilfælde er det tilrådeligt, at du søger køberrådgivning hos vores advokater, før du beslutter, hvem der skal underskrive købsaftalen. Det skyldes, at der i disse situationer ofte vil være enten kreditorbeskyttelseshensyn, arvehensyn eller andre økonomiske hensyn, der kræver en nærmere afklaring. 

I forbindelse med vores køberrådgivning benytter vores advokater typisk følgende yderligere virkemidler for at stille dig bedst muligt:

Du sparer 2.495 kr. med vores komplette køberpakke.

Komplet køberpakke

Mest populære pakke01

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokater rådgiver omkring dine familieretlige forhold og afklarer sammen med dig, hvem der skal underskrive købsaftalen, og om du skal have udarbejdet et testamente, en ægtepagt, en samejeoverenskomst eller en fremtidsfuldmagt.
 • Du modtager køberrådgivning fra Byggesagkyndig.nu ApS, i kraft af en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.
 • Vores boligadvokat gennemgår købsaftalen med bilag.
 • Vores boligadvokat afholder telefonmøde med dig og får klarlagt de for dig vigtige forbehold.
 • Vores boligadvokat udarbejder godkendelsesbrev og forhandler forbeholdene med sælger/mægler på dine vegne.
 • Vi koordinerer med bankerne i forhold til tinglysning m.m.
 • Vi ekspederer/kontrollerer skødet.
 • Vi ekspederer/kontrollerer refusionsopgørelsen.
 • Du sparer 2.495 kr. med denne pakke.

Pris 11.200 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Køberrådgivning

Boligadvokat og byggesagkyndig02

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokater rådgiver omkring dine familieretlige forhold og afklarer sammen med dig, hvem der skal underskrive købsaftalen, og om du skal have udarbejdet et testamente, en ægtepagt, en samejeoverenskomst eller en fremtidsfuldmagt.
 • Du modtager køberrådgivning fra Byggesagkyndig.nu ApS, i kraft af en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Pris 6.745 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Køberrådgivning

Boligadvokat03

Pakkens indhold

 • Vores boligadvokater rådgiver omkring dine familieretlige forhold og afklarer sammen med dig, hvem der skal underskrive købsaftalen, og om du skal have udarbejdet et testamente, en ægtepagt, en samejeoverenskomst eller en fremtidsfuldmagt.

Pris 2.495 kr.

Inkl. moms
Kontakt os

Bemærk: Sagførerne leverer ovenstående pakker i samarbejde med Byggesagkyndig.nu ApS

Det fungerer sådan, at Byggesagkyndig.nu ApS forestår den byggetekniske gennemgang af din kommende bolig og fakturer dig direkte for denne del af ydelsen. Priserne ovenfor er imidlertid totalpriser, der både indeholder den del af ydelsen, som Sagførerne fakturerer og den del af ydelsen, som Byggesagkyndig. nu ApS fakturerer.


Se også vores andre faste priser.

Åben sagsmappe med Sagførerne-logo

3. Husk advokatforbeholdet

Det er almindelig juridisk køberrådgivning, at vi minder dig om at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver denne. 

Det er almindeligvis sådan i dansk ret, at "en aftale er en aftale”, og at underskrifter er bindende. Det forholder sig imidlertid lidt anderledes ved erhvervelse af fast ejendom, idet vi i Danmark har en lov, der giver dig mulighed for at fortryde dit boligkøb. 

Fortrydelsesretten er dog betinget af, at du fortryder handlen indenfor seks hverdage, og at du betaler sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen. Det er således dyrt at fortryde en handel, hvorfor det er vigtigt, at du får indsat advokatforbehold i købsaftalen. Med et advokatforbehold har din advokat nemlig mulighed for at afbryde handlen, uden at du skal betale godtgørelse til sælger.

4. Find din drømmebolig og underskriv købsaftalen

Med et lånebevis/boligkøbsbevis i hånden og klarhed over, hvem der skal underskrive købsaftalen, er du klar til at finde din drømmebolig. Når drømmeboligen er fundet, skal du gøre dig nogle taktiske overvejelser:

Køberrådgivning - hvis det er sælgers marked

Hvis det er sælgers marked, kan du underskrive købsaftalen med et advokatforbehold, og lade din advokat forlange, at ejendommen bliver gennemgået en af byggesagkyndig, og at det er en betingelse for handlen, at denne gennemgang ikke giver anledning til bemærkninger.

Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at du med dit advokatforbehold kan træde tilbage fra handlen, hvis den byggesagkyndige finder problemer med ejendommen, som sælger ikke vil lade udbedre for sin regning.

Køberrådgivning - hvis det er købers marked

Hvis du ikke er bange for, at sælger finder en anden køber i mellemtiden, kan du overveje at lade en byggesagkyndig gennemgå ejendommen, før du underskriver købsaftalen. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at hvis den byggesagkyndige finder problemer med ejendommen, kan du lade dette indgå i dine overvejelser over, hvor meget du vil betale i købesum.

Hænder skriver på bærbar computer

5. Hvad skal du tage stilling til efter underskrift på købsaftalen?

Når du har underskrevet købsaftalen og sikret dig, at den indeholder et advokatforbehold, skal du oplyse mægler, at Sagførerne er din advokat. Når også sælger har skrevet under sender mægler købsaftalen med bilag til os for vores gennemgang.

Der er dog stadig en række spørgsmål, som du skal tage stilling til, inden du kan flytte ind i din nye bolig:

 • Du skal tage stilling til de punkter, vi konstaterer, når vi gennemgår købsaftalen og handlens øvrige dokumenter.
 • Du skal tage stilling til, om du ønsker at tegne ejerskifteforsikring, hvis salget sker efter huseftersynsordningen?
 • Du skal tage stilling til hvilke lån, du ønsker at hjemtage?
 • Du skal tage stilling til, hvordan du ønsker at forsikre din bolig?

Hvorfor skal du have køberrådgivning hos Byggesagkyndig.nu ApS?

Med en køberrådgivning hos Byggesagkyndig.nu ApS får du bl.a.:

 • En byggeteknisk gennemgang med fokus på huset generelle stand.
 • En vurdering af dine ønsker for renovering af huset ved overtagelse.
 • En afklaring af forhold i tilstandsrapporten, evt. skadesomfang og vurdering af pris på udbedringer.
 • En gennemgang af hvad du skal være opmærksom på de kommende år.
 • En vurdering af de konkrete, større forhold der stilles skarpt på under gennemgangen som fx taget.

Hos Byggesagkyndig.nu ApS kan du læse meget mere om den byggetekniske gennemgang af din kommende bolig.

Advokat Henrik Baastrand på kontor med vindue i baggrunden

Kontakt advokat Henrik Baastrand så du trygt kan underskrive købsaftalen

Henrik Baastrand

Advokat, afdelingsleder for bolighandler

Ring på tel: 8743 5524

Eller send en mail til bolig@sagfoererne.com.

Læs mere om Henrik her

Gode råd og information

Bør du acceptere sælgers ejerskifteforsikringstilbud?

Sælger kan kun fraskrive sig ansvaret for fysiske mangler ved ejendommen, som sælger ikke kender til på salgstidspunktet, hvis sælger tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien på den billigste ejerskifteforsikring, som sælger kan finde på markedet. Det betyder, at der er stor risiko for, at det ejerskifteforsikringstilbud, som sælger fremlægger, har et meget begrænset dækningsomfang. Du bør derfor altid indhente alternative tilbud på ejerskifteforsikringer, da pris og dækningsomfang ofte hænger sammen.

Bemærk, at denne mulighed for tegning af ejerskifteforsikring som udgangspunkt kun gælder for villaer og sommerhuse.

Læs mere

Hvilken betydning har tilstands- og elinstallationsrapporterne?

Det er lovbestemt, at hvis sælger fremlægger en tilstandsrapport og elinstallationsrapport og tilbyder at betale halvdelen af en konkret ejerskifteforsikring, kan køber som udgangspunkt ikke rette krav mod sælger for fejl og mangler ved ejendommen. 

Ovenstående regel er dog ikke uden undtagelser, så hvis du efter overtagelsen konstaterer fejl og mangler ved ejendommen, og ejerskifteforsikringen nægter at dække, bør du lade Sagførerne vurdere, om afvisningen er berettiget, og om kravet i stedet kan rettes mod sælger.

Læs mere

Underskrift af købsaftalen. Skal den forbi en advokat?

Det korte svar er nej. I praksis fungerer det sådan, at du som køber blot skal sørge for at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. På den måde kan din boligadvokat varetage dine interesser inden handlen bliver endelig.

Din boligadvokat ser almindeligvis først handlens dokumenter, efter du har underskrevet købsaftalen.

Det kan umiddelbart virke lidt bagvendt, men hvis du som køber sørger for, at købsaftalen indeholder et advokatforbehold, fungerer det problemfrit. Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at din boligadvokat kan gribe ind, hvis der skulle været noget galt i handlen. Har du fundet dit drømmehus, skal du således ikke først vente på, at vi gennemgår købsaftalen og dens mange bilag, mens en anden køber underskriver for næsen af dig.

Læs mere

Hvad vil det sige at berigtige et boligkøb?

En berigtigelse af en bolighandel har det formål at sikre, at handlens aftalte vilkår bliver opfyldt, dvs. at køber opnår adkomst (en ejendomsret) til ejendommen ved tinglysning af skøde, samt at sælger modtager købesummen for salget af ejendommen. Normalt omfatter berigtigelsen af en handel også udfærdigelsen af en refusionsopgørelse, som er det afsluttende regnskab mellem en køber og en sælger i forbindelse med boligkøbet. En berigtigelse kan fx evt. også omfatte en overdragelse af en sikkerhed til en ejerforening.

Der er ingen regler i lovgivningen om hvem, der skal berigtige en bolighandel. Normalt sker berigtigelsen enten af sælgers mægler eller af købers boligadvokat. Og såfremt det måtte være sælgers mægler, der berigtiger handelen, vil vi som din boligadvokat selvsagt kontrollere berigtigelsesprocessen og varetage dine interesser.

Det er ofte en betingelse fra sælgers side, at du som køber benytter bestallingshavende boligadvokat i forbindelse med handlen. Dette er for at sikre, at ekspeditionerne foregår planmæssigt og præcist, så sælger ikke risikerer at skulle vente unødigt på at få sine penge.

Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren varetager sælgers interesser. I kapitel 5 i Lov om formidling af fast ejendom m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2015, fremgår det direkte af bestemmelserne, at mægler alene er sælgers repræsentant. Det anbefales derfor, at du som køber bruger din egen boligadvokat, til at varetage dine interesser, så mægler får modspil.

Det skal fremgå af købsaftalen, hvem der skal berigtige bolighandlen.

Læs mere

Advokatforbeholdet vs. fortrydelsesfristen

Med et advokatforbehold kan du træde tilbage fra handlen, uden at du skal betale noget til sælger.

Udnytter du derimod din lovmæssige fortrydelsesret, skal du betale 1% af købesummen i godtgørelse til sælger.

Sørg derfor altid for at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen og stil dig ikke tilfreds med alene at have din lovpligtige fortrydelsesret.


Læs mere

Energimærke

Sælger skal som udgangspunkt lade et energimærke udarbejde, når sælger sætter sin ejendom til salg. Det gælder dog ikke ejendommen under 60 m2 eller sommerhuse.

I en energimærkerapport vil det være oplyst, hvor energivenlig ejendommen er, hvilke energimæssige optimeringer der kan foretages i boligen og til hvilken pris. Et energimærke gør det således muligt for køberen af et hus at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.

Et energimærke er gyldigt i en periode på 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for denne gyldighedsperiode, kan det samme energimærke benyttes igen. Der skal dog altid udarbejdes en ny energimærkning, hvis du har foretaget ændringer ved ejendommen, som har væsentlig betydning for ejendommens energiforbrug.

Læs mere

Kan du fortryde dit boligkøb?

Det korte svar er ja. Som forbruger kan du altid fortryde dit boligkøb inden 6 hverdage mod betaling af 1 % af købesummen. Med et advokatforbehold kan du imidlertid fortryde handlen uden omkostninger.

I alle bolighandler med en forbruger som køber - uanset om forbrugeren er repræsenteret af en boligadvokat - gælder der en lovbestemt fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er således ikke en ret, som en køber kan fraskrive sig overfor en sælger.

Hvis køber vil bruge sin fortrydelsesret og fortryde købet, skal han give sælger besked herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag købsaftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag medregnes ikke.

Det er dog dyrt at bruge sin fortrydelsesret og fortryde et boligkøb. Hvis man som køber vælger at bruge sin fortrydelsesret, koster det normalt 1 % af købesummen, som ligeledes skal være betalt inden fortrydelsesfristens udløb. Som boligadvokat anbefaler vi derfor, at du som køber sørger for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen.

Fortrydelsesfristen løber sideløbende med et eventuelt advokatforbehold. Er der indsat et advokatforbehold i købsaftalen, der fx har en frist på 4 hverdage, skal en køber ikke betale 1 % af købesummen til sælger, såfremt køber indenfor denne 4 dages frist i stedet lader sin boligadvokat bruge advokatforbeholdet til at fortryde handelen. Benyttes fortrydelsesretten i stedet af køber, skal meddelelse herom (og betalingen) til sælger være kommet frem inden fristens udløb, og Sagførerne anbefaler, at din brug af fortrydelsesretten sker skriftligt, så der er dokumentation for, at du har overholdt fristen.

Denne fortrydelsesret gælder kun for køberen af ejendommen. Sælgeren er således ikke omfattet af nogen fortrydelsesret.

Læs mere

Hvilke dokumenter indgår i en bolighandel?

Et boligkøb indgås med underskrift på en købsaftale, som ofte er vedlagt flere hundrede siders bilag.  hos Sagførerne har boligadvokaterne stor erfaring med, at gennemgå disse bilag, og vi ved præcist, hvor vi særlig skal være påpasselige. De bilag, der vedlægges købsaftalen, og som dermed er en del af aftalen, omfatter ofte følgende:

 • Salgsopstilling
 • Tilstandsrapport
 • El-rapport
 • Jordforureningsattest
 • Sælgers husforsikringspolice
 • Energimærke
 • Tilbud om ejerskifteforsikring
 • Tingbogsattest og byrder
 • BBR-udskrift
 • Ejendomsdatarapport
 • Ejendomsvurdering
 • Ejerskifteforsikringen
 • Husforsikringer
 • Matrikelkort
 • Lokal- og kommuneplan
 • Vedtægter og referater fra grundejerforening
 • Referat fra evt. ejerforening
 • Regnskab og budget fra evt. ejerforening
Læs mere

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er det afsluttende regnskab mellem køber og sælger i forbindelse med et boligkøb. Dette regnskab bliver normalt gjort op med overtagelsesdagen som skæringsdag. Hvis sælger har afholdt udgifter, der vedrører perioden efter køber overtager ejendommen, eller hvis køber afholder udgifter, der vedrører perioden før køber overtager ejendommen, skal udgifterne gøres op og fordeles, så henholdsvis sælger og køber alene betaler for den periode, der ligger før og efter skæringsdagen.


Poster, der typisk indgår i en refusionsopgørelse, er:

 • Forudbetalt el, vand og varme.
 • Vand- og vandafledningsafgift.
 • Renovation.
 • Skorstensfejning.
 • Sælgers betaling af ejerskifteforsikringen.
 • Ejendomsskatter.
 • Eventuel oliebeholdning, hvis der er en olietank.
 • Eventuel kontingent til ejerforening/grundejerforening.
 • Fællesudgifter, hvis der er tale om salg af en ejerlejlighed.

Det fremgår normalt af købsaftalen, hvem der skal lave refusionsopgørelsen, og det er sædvanligvis den samme som udarbejder skødet. Normalt udarbejdes refusionsopgørelsen indenfor 30 dage efter overtagelsesdagen.


Som led i ejerskiftet, skal der foruden udarbejdelse af refusionsopgørelsen også foretages aflæsning af forbrugsmålere. Disse aflæsninger skal indberettes til forsyningsselskaberne, sammen med en meddelelse om ejerskiftet.


Uanset hvem der skal stå for udarbejdelse af refusionsopgørelsen, kontrollerer din boligadvokat naturligvis altid refusionsopgørelsen, så I kan være sikre på, at refusionsopgørelsen er lavet korrekt.

Læs mere

Tinglysningsafgift

I den offentlige tingbog kan man læse, hvem der ejer en bestemt fast ejendom. Det koster imidlertid en afgift til staten, at få registreret sit ejerskab til en bolig i tingbogen. Afgiften er sammensat af en fast afgift og en variabel afgift.

Fra den 1. marts 2020 udgør den faste afgift 1.750 kr., mens den variable afgift udgør 0,6% af ejendommens købesum. Køber I en fast ejendom til 3.000.000 kr., beregnes afgiften forbundet med registreringen af ejerskiftet  som følger:

1.750 kr. + (3.000.000 kr.*0,6%) = 19.750 kr.

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2022 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger
Facebook ikon