Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Kan du få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse?

Som lønmodtager kan du få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse efter statens satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Satserne er for 2012 og 2013 således: 1) kørsel til og med 20.000 km årligt 3,80/3,82 kr. pr. km, 2) kørsel ud over 20.000 km årligt 2,10/2,13 kr. pr. km, 3) for benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil og 4) for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,50/0,51 kr. pr. km. Følgende 3 betingelser skal overholdes, som en


forudsætning for, at kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse:

  • Godtgørelsen må ikke overstige statens satser
  • Godtgørelsen må ikke modregnes i din løn
  • Der skal være kontrol ved udbetalingen af den skattefri kørselsgodtgørelse


Kontrollen med udbetalingen medfører, at du skal kunne dokumentere din erhvervsmæssige kørsel ved fremlæggelse af et kørselsregnskab, der bør indeholde følgende informationer:

  • Dit navn, cpr-nummer og din adresse
  • Kørslens erhvervsmæssige formål
  • Dato for kørslen
  • Rejsens mål med angivelse af eventuelle delmål (husk at angive samtlige destinationer)
  • Angivelse af antal kørte kilometer
  • De anvendte satser
  • Beregning af befordringsgodtgørelsen


Hvis du ikke lever op til betingelserne 1-3 ovenfor, bliver den udbetalte kørselsgodtgørelse at regne som løn og dermed fuld skattepligtig. Dette er fastslået ved Vestre Landsrets dom SKM2010.778.VLR samt Højesterets domme SKM2007.247.HR og SKM2009.430.HR. Dog kan du få et befordringsfradrag, i det omfang du lever op til reglerne herom i ligningslovens § 9B. Du kan læse mere om reglerne for befordringsfradrag i andre artikler på vores hjemmeside. Det følger også af SKM 2010.778.VLR, at der stilles særligt strenge krav, når kørselsgodtgørelsen udbetales til et selskabs hovedanpartshaver og eneste ansatte.

© 2020 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger