Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Andelsboligforening bestyrelse

Er du tvivl om, hvad en bestyrelse i en andelsboligforening er, hvordan den fungerer, samt hvilke opgaver den har? I det følgende vil typiske spørgsmål, som kan opstå omkring bestyrelsen i andelsboligforeninger, blive gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

   • Hvad er en bestyrelse i en andelsboligforening?
   • Hvilke beføjelser har bestyrelsen i en andelsboligforening?
   • Hvilke regler er bestyrelsen i en andelsboligforening underlagt?
   • Kan man have en andelsboligforening uden bestyrelse?

Kontakt vores specialiserede advokater


Rasmus Møller Nielsen, advokat Andreas Bengtsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Bestyrelsen i en andelsboligforening


Hvad er en bestyrelse i en andelsboligforening?

Bestyrelsen er en af andelsboligforeningens vigtigste elementer. En velfungerende bestyrelse er nemlig afgørende for at sikre optimal drift og effektivitet i ejendommen, samt et trygt og godt fællesskab i andelsboligforeningen. Bestyrelsen består af en gruppe valgte personer, der har til opgave at varetage det overordnede ansvar for andelsboligforeningen og lede den, når nødvendigt.

Normalt sammensættes bestyrelsen i en andelsboligforening af fem medlemmer, herunder en formand. Disse medlemmer vælges ved et simpelt flertal under den årlige generalforsamling. Derudover vælges typisk to suppleanter. Medlemmerne udskiftes løbende i overensstemmelse med vedtægterne, der ofte fastlægges som en rotationsordning, f.eks. ét års tjeneste ad gangen. Ethvert bestyrelsesmedlem har dog mulighed for at træde tilbage når som helst.

Bestyrelsens formand udpeges normalt individuelt og indtager en central rolle som en af de mest markante skikkelser i andelsboligforeningen. Dette skyldes, at formanden fungerer som bestyrelsens repræsentant udadtil og som bindeled mellem bestyrelsen, en eventuel ejendomsadministration og medlemmerne af andelsboligforeningen. For at sikre mangfoldighed og en retfærdig fordeling af roller beklæder den samme formand typisk ikke posten i mere end to år ad gangen.

Hvilke regler er bestyrelsen underlagt?

Bestyrelsen er underlagt andelsboligforeningsloven fra 2018. Af loven fremgår en række opgaver som bestyrelsen skal udføre i andelsboligforeningen. Dette vedrører først og fremmest pligt til at udlevere nøgleoplysninger. Dette krav indebærer, at bestyrelsen bl.a. på generalforsamlingen skal foreligge et skema med centrale nøgleoplysninger for andelsboligforeningen.

Er andelsboligforeningen stiftet efter d. 1. juli 2018 gælder det desuden, at bestyrelsen i andelsboligforeningen skal sørge for, at foreningens ejendom vedligeholdes efter den vedligeholdelsesplan, som har været forelagt på andelsboligforeningens generalforsamling. Vedligeholdelsesplanen skal dække en periode på minimum 15 år, samt opdateres i hvert fald hvert 5. år.

Hvilke beføjelser har bestyrelsen?

Andelsboligforeningen vælger en bestyrelse til at varetage forenings daglige drift. Dette medfører i praksis, at ansvaret for driften påhviler foreningens bestyrelse. Bestyrelsen i en andelsforenings primære opgaver består i at varetage ejendommens fælles opgaver og anliggende. Opgaverne varierer meget alt efter den enkelte andelsboligforenings størrelse og behov. Bestyrelsen i en andelsboligforening har fx følgende beføjelser:

  • Betaling af fællesudgifter
  • Organisering og afholdelse af årlige generalforsamlinger
  • Kommunikation med professionelle serviceudbydere.
  • Reparationer, renoveringer og lignende
  • Tegning og forsikring
  • Forvaltning af andelsboligforeningens økonomi

  Bestyrelsen kan ydermere have beføjelser, der er beskrevet i andelsboligforeningens vedtægt. Såfremt andelsboligforeningen har ansat en ejendomsadministrator, har bestyrelsen til opgave at kontrollere dennes arbejde. Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, hvis du ønsker at vide mere om bestyrelsens beføjelser i en andelsboligforening.

Andelsboligforening uden bestyrelse

I praksis er det ikke umuligt at drive en andelsboligforening uden en bestyrelse, men det kan være ganske udfordrende, især når det drejer sig om en relativt stor andelsboligforening. Dette skyldes, at bestyrelsen, som tidligere beskrevet, udgør en af de mest essentielle funktioner i andelsboligforeningen. Uden en bestyrelse er der ingen ledelse af andelsboligforening, og det ville derfor være op til alle medlemmer af andelsboligforeningen at sikre, at generalforsamlinger afholdes, og at alt forløber som det skal.

Hvis der ikke er nogen i din andelsboligforening, der ønsker at påtage sig rollen som bestyrelsesmedlem, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne for en samtale om andelsboligforeningens fremtid med en af vores advokater, der har ekspertise inden for foreningsret.

Honorar bestyrelse andelsboligforening

Bestyrelsesarbejdet i en andelsboligforening er frivilligt. En andelsboligforening kan dog vælge at udbetale et honorar til de enkelte ulønnede bestyrelsesmedlemmer for deres arbejdsindsats i andelsboligforeningen. Udbetalingen af honorarer til bestyrelsesmedlemmer er skattepligtig, hvilket indebærer, at der skal betales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af det modtagne honorar. Det er op til den enkelte andelsboligforening at træffe beslutning om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne skal modtage honorarer som økonomisk kompensation. Det er dog afgørende, at en sådan beslutning bliver godkendt på en generalforsamling, før den træder i kraft.

Overvejer din andelsboligforening at udbetale et honorar til bestyrelsen? Er du i tvivl om, hvor stor en andel, der beskattes eller hvordan beslutningen træffes? Hos Sagførerne står vores eksperter i foreningsret klar til at hjælpe dig.

Mistillidsvotum bestyrelse andelsboligforening

Såfremt medlemmerne i en andelsboligforening har mistet tilliden til et eller flere bestyrelsesmedlemmer, kan de vælge at stille et mistillidsvotum. Ved et mistillidsvotum vil de pågældende medlemmer af bestyrelsen blive afsat med øjeblikkelig virkning. Et mistillidsvotum skal fremsættes på generalforsamlingen. Ofte vil en procedure for dette fremgå af andelsboligforeningens vedtægter. Afsættes hele bestyrelsen, skal der vælges en helt ny bestyrelse på generalforsamlingen.

Da fremsættelse af et mistillidsvotum er en stor beslutning, der i meget høj grad påvirker andelsboligforeningen, kan det være en god ide at søge rådgivning forinden. Hos Sagførerne står vi klar til at rådgive dig om fordele og ulemper ved at stille bestyrelsen i en andelsboligforeningen et mistillidsvotum.

Forretningsorden bestyrelse andelsboligforening

Hos Sagførerne anbefaler vi, at andelsboligforeningens bestyrelse udarbejder en forretningsorden, der definerer retningslinjerne for bestyrelsens samarbejde. Ved at etablere klare retningslinjer på forhånd, kan bestyrelsen nemmere udfylde sin rolle, da der således er enighed om grundlaget. En forretningsorden er ikke påkrævet ved lov i en andelsboligforening, og andelsboligforeningens vedtægter vil altid have forrang. Dette betyder, at forretningsordenen ikke kan give bestyrelsesmedlemmerne yderligere beføjelser eller rettigheder, som ikke er tildelt i vedtægten.

En forretningsorden kan bl.a. omfatte bestemmelser vedrørende:

  • Arbejdsfordeling
  • Habilitet
  • Konstitution
  • Tavshedspligt
  • Regnskabskontrol

   Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning om dette emne. Vi er eksperter på området og kan give dig den bedst mulige assistance, hvis du ønsker yderligere information om bestyrelse, andelsboligforening og forretningsorden. En forretningsorden udgør nemlig en forudsætning for en velfungerende andelsboligforening og bestyrelse.

Bestyrelse beretning andelsboligforening

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen opsummerer foreningens aktiviteter og handlinger siden sidste møde. Beretningen dækker over flere forskellige områder. Dette indebærer bl.a. vedtagne projekter, generelt arbejde i løbet af året og de specifikke opgaver, som bestyrelsen har påtaget sig.

Beretningen inkluderer dog ikke alt. Den undlader at inkludere personfølsomme oplysninger om andelsboligforeningens medlemmer for at respektere tavshedspligten og bevare fortroligheden. Normalt præsenteres beretningen af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen. Bestyrelsen har valgfrihed vedrørende udsendelse af beretningen sammen med indkaldelsen eller læsning af den på selve generalforsamlingen, alt efter andelsboligforeningens præferencer.

Advokat til bestyrelse til andelsboligforening

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsen i andelsboligforerninger eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid gratis og uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon