Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Ejerforening bestyrelsesansvar

Er du i tvivl om, hvad bestyrelsesansvar er, hvad det præcist indebærer, samt hvor grænserne går? I det følgende vil typiske spørgsmål, som kan opstå omkring bestyrelsesansvar i ejerforeninger, blive gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er bestyrelsen i en ejerforening?
  • Hvad er bestyrelsens ansvar i en ejerforening?
  • Er der grænser for, hvad bestyrelsen i en ejerforening kan beslutte?
  • Hvad sker der, hvis bestyrelsen ikke overholder vedtægterne?

Kontakt vores specialiserede advokater


Rasmus Møller Nielsen, advokat Andreas Bengtsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Bestyrelsesansvar i en ejerforening


Hvad er bestyrelsen i en ejerforening?

Bestyrelsen udgør et af de vigtigste elementer i en ejerforening. En velfungerende bestyrelse er nemlig afgørende for at sikre optimal funktion og effektivitet i ejerforeningen. Bestyrelsen i en ejerforening består af en gruppe af valgte personer i foreningen, der bærer det overordnede ansvar for ejerforeningen, samt varetager ledelsen heraf, når der er behov.

Bestyrelsen i en ejerforening består typisk af fem medlemmer, herunder en formand, der vælges ved et simpelt stemmeflertal på den årlige generalforsamling. Derudover udpeges sædvanligvis to suppleanter. Medlemmerne roterer løbende i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i vedtægterne, hvilket ofte indebærer årlige skift. Ethvert bestyrelsesmedlem har dog ret til at træde tilbage fra bestyrelsen på ethvert tidspunkt. Det bemærkes, at arbejdet i bestyrelsen er frivilligt.

Bestyrelsens formand vælges normalt individuelt og indtager en central rolle i ejerforeningen. Dette skyldes, at formanden fungerer som bestyrelsens ansigt udadtil og som forbindelsesled mellem bestyrelsen, eventuel ejendomsadministration og medlemmer af ejerforeningen. 

Hvad er bestyrelsesansvar i en ejerforening?

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for ejerforeningens daglige drift, herunder at forholde sig til denne i forhold til lovgivningen, bygningsreglementet, ejerforeningens formål og vedtægter, samt de beslutninger, der træffes på generalforsamlingerne.

Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at holde tilsyn med, at ejerforeningens øvrige medlemmer overholder vedtægterne og husordnen. Ydermere har bestyrelsen til ansvar at sikre, at de beslutninger, som vedtages under generalforsamlingen, implementeres. Manglende opfyldelse af disse ansvarsområder kan medføre strafansvar eller erstatningsansvar for bestyrelsen i ejerforeningen.

Overordnet går bestyrelsesansvaret ud på følgende elementer:

  • Daglig drift
  • Overholdelse af lovgivning
  • Vedtægter
  • Generalforsamling
  • Økonomisk styring
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation
  • Sikring af ejendomsværdi

  Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker bistand i forbindelse med bestyrelsesansvaret i en ejerforening fra vores advokater med speciale i foreningsret. Første samtale er gratis og uforpligtende.

Er der grænser for, hvad bestyrelsen i en ejerforening kan beslutte?

Der er grænser for, hvad bestyrelsen i en ejerforening kan beslutte. Bestyrelsen har nemlig udelukkende kompetence til at udføre visse handlinger. Disse kompetencer fastlægges ud fra vedtægterne, generalforsamlingens beslutninger samt almindelige bestyrelsesopgaver. Bestyrelsen skal eksempelvis forelægge væsentlige spørgsmål for generalforsamlingen. Dette hænger sammen med, at de øvrige medlemmer af ejerforeningen i sådanne tilfælde også skal have indflydelse og dermed lov til at stemme for eller imod.

Desuden skal alt, der strækker sig ud over den sædvanlige drift og administration, herunder forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligeholdelsesarbejde af omkostningskrævende karakter samt forbedringer, og som ikke er omfattet af det godkendte budget for årlig vedligeholdelse, i princippet behandles som en sag for generalforsamlingen. Herigennem sættes grænserne for, hvad bestyrelsen i en ejerforening kan beslutte.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med bestyrelsesansvaret i en ejerforening, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvad sker der, hvis bestyrelsen ikke overholder vedtægterne?

Hvis bestyrelsen ikke overholder de af ejerforeningen fastsatte ved vedtægter, kan det resultere i en ansvarssag. Dette kan det ligeledes, såfremt bestyrelsen fejlagtigt fortolker foreningens vedtægter. Det er culpaansvaret, der regulerer erstatningsansvaret. Der foreligger efter dansk ret et culpaansvar, når en skade indtræder som følge af en uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse. Der skal altså være noget at bebrejde bestyrelsen, såfremt denne skal ifalde et erstatningsansvar for ikke at overholde vedtægterne.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker vide mere om konsekvenserne af, at bestyrelsen ikke overholder vedtægterne. Overholdelse af vedtægterne er nemlig en forudsætning for en velfungerende ejerforening samt bestyrelse.

Bestyrelsens erstatningsansvar

Det følger af bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger § 16, stk. 2, at bestyrelsen skal sikre en forsvarlig varetagelse af ejerforeningens anliggender. Dette indebærer bl.a.:

  • Udarbejdelse af budget og regnskab over ejerforeningens udgifter og indtægter.
  • Overholdelse af god skik og orden i ejerforeningen.
  • Foretage kontrol med indbetaling af fællesudgifter.
  • Renholdelse og snerydning af fælles arealer.

  Såfremt bestyrelsen ikke lever op til dette kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer ifalde et personligt erstatningsansvar. En ejerforening er nemlig et retssubjekt, hvilket betyder, at den kan stilles til ansvar for sine skadegørende eller manglende dispositioner. Det er dog ikke enhver uforsvarlig varetagelse af ejerforeningens anliggender, der medfører et erstatningsansvar. I praksis kræves der en rimelig grov handling eller undladelse. Bestyrelsen kan desuden som den klare hovedregel ikke ifalde et erstatningsansvar, såfremt denne blot følger rådgivning eller anbefalinger fra en professionel ejendomsadminstor eller lignende.

  Tøv ikke med at kontakte Sagførerne for en snak om ejerforeningens erstatningsansvar med en af vores advokater med speciale i foreningsret.

Advokat til bestyrelsesansvar

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsen i ejerforeninger eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid gratis og uforpligtende. Vi sender ikke en regning uden, at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon