Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Regler i grundejerforeninger

Er du tvivl om hvilken lovgivning, der regulerer grundejerforeninger, samt hvilke regler der gælder? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring regler og grundejerforeninger, gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

   • Hvad er en grundejerforening?
   • Hvilken lovgivning gælder for grundejerforeninger?
   • Hvilke regler gælder for grundejerforeninger?
   • Skal man betale kontingent i grundejerforeninger?
   • Hvilke regler gælder for legepladser i grundejerforeninger?

Kontakt vores specialiserede advokater


Rasmus Møller Nielsen, advokat Andreas Bengtsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Grundejerforening regler


Hvad er en grundejerforening?

En grundejerforening er en sammenslutning af ejere af ejendomme eller grunde inden for et bestemt geografisk område. Formålet med en grundejerforening er oftest at varetage fællesinteresser samt koordinere aktiviteter, som vedrører det pågældende geografiske område. Grundejerforeninger kan have forskellige formål og opgaver afhængigt af deres vedtægter og medlemmernes ønsker. Dette kan eksempelvis være:

  • Vedligeholdelse af fællesarealer
  • Fastlæggelse af regler
  • Fælles finansiering
  • Koordinering af interesser
  • Fællesskab og samarbejde

  Grundejerforeninger opererer normalt på grundlag af vedtægter, der fastlægger deres formål, struktur og procedurer. Medlemmerne deltager i beslutningsprocessen, typisk gennem generalforsamlinger, hvor vigtige spørgsmål og beslutninger træffes demokratisk. Har du spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling.

Hvilken lovgivning gælder for grundejerforeninger?

Der findes ikke en lov om grundejerforeninger, hvorfor adgangen til og driften af grundejerforeninger er ulovreguleret. Det er dog et krav, at der afholdes generalforsamlinger, samt at foreningen har et sæt vedtægter, som er forudsigelige og tilgængelige for den enkelte grundejer.

Grundejerforeninger skal blot overholde den almindelige foreningsret. Retten til fri foreningsdannelse er sikret ved grundlovens § 78, der har følgende ordlyd: “Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.” Det er derfor ikke lovligt at have en forening, der virker ved eller søger at nå dens mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning.

Planlovens § 15, stk. 2, nr. 17 bestemmer, hvor og hvordan en kommune kan opstille krav om oprettelse af en grundejerforening i et bestemt boligområde. Af bestemmelsen fremgår det, at der i en lokalplan kan optages bestemmelser om oprettelse af grundejerforeninger, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

Mange kommuner har desuden en række standardvedtægter, som de fleste nystiftede foreninger i den pågældende kommune benytter. Disse fremgår af den enkelte kommunens hjemmeside. Kontakt Sagførerne for at høre nærmere om grundejerforeninger og lovgivning. 

Hvilke regler gælder for grundejerforeninger?

Der findes i Danmark ikke nogen regler for, hvordan en grundejerforening skal drives - den skal blot overholde den almindelige foreningsret. Reglerne for grundejerforeninger skal derfor findes i den enkelte forenings vedtægt, der kan indeholde forskellige regler, som gælder for grundejerne i området.

Man er som grundejer forpligtet til at overholde foreningens vedtægter. Vedtægterne vedtages ved afstemning på generalforsamlingen, hvorefter de skal tinglyses for at få gyldighed. Grundejerforeninger kan regulere mange forhold, men de skal respektere den enkelte grundejers personlige frihed og undlade at bestemme, hvad denne skal have i deres private boliger. Vedtægterne bør i stedet fokusere på fællesområder og fællesfaciliteter. Du kan læse mere om grundejerforeninger og vedtægter ved at trykke her.

Eksempler på regler for grundejerforeninger:

  • Hvordan hækken skal klippes
  • Hvordan boligen skal vedligeholdes
  • Hvor meget man skal betale til vedligeholdelse af fællesarealerne
  • Hvilken farve huset skal have

  Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer der kan opstå, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig.

Skal man betale kontingent i grundejerforeninger?

Man har som medlem af en grundejerforening pligt til at betale kontingentet. Det drejer sig oftest om et årligt beløb, hvis størrelse afhænger af foreningens aktiviteter og antal medlemmer. Formålet med at betale kontingent er at finansiere grundejerforeningens aktiviteter, herunder vedligeholdelse af fællesområder, administration, forsikring og andre fælles udgifter.

Grundejerforeningens vedtægter vil normalt fastsætte de nærmere detaljer vedrørende kontingentbetaling, herunder beløbets størrelse, betalingsfrister og eventuelle sanktioner for manglende betaling. Overholder man ikke de økonomiske forpligtelser, vil det oftest føre til retlige konsekvenser, herunder udelukkelse fra visse rettigheder eller tjenester i grundejerforeningen.

Vi anbefaler, at du får gennemgået grundejerforeningens regnskaber, vedtægter, og referat af seneste generalforsamling, således du er klar over, hvilke udgifter og forpligtelser et medlemskab medfører. Det kan desuden være en god ide at diskutere eventuelle spørgsmål om kontingentbetaling med foreningens bestyrelse eller administrator.

Hvilke regler gælder for legepladser i grundejerforeninger?

Legepladser i grundejerforeninger betragtes oftest som offentlige legepladser, idet de er frit tilgængelige for andre end grundejerne. Dette betyder, at de ligesom legepladser i fx skoler og boligforeninger skal godkendes af den pågældende kommune, samt overholde en række sikkerhedsforskrifter.

Det fremgår af den danske lovgivning om legepladsredskaber til offentlig brug, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, således at personskader undgås. Dette kan gøres ved at anvende de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, der sikrer sikkerhedsmæssige tilfredsstillende forhold.

Følgende ikke-harmoniserede europæiske standarder finder anvendelse på legepladsredskaber til offentlige legepladser, herunder grundejerforeninger:

  • DS/EN 1176-serien, Legepladsredskaber
  • DS/EN 1177, Stødabsorberende legepladsunderlag - Metoder til bestemmelse af støddæmpning

  Det er vigtigt, at der foretages regelmæssig inspektion med og vedligeholdelse af legepladsen. Den enkelte grundejerforening kan derfor med fordel fastlægge, hvem ansvaret for tilsyn med legepladsen tilkommer, samt eventuelle regler for ansvar og erstatning i tilfælde af ulykker. Foreningen bør desuden have passende forsikring for legepladsen, der kan dække mulige ansvarssituationer og ulykker.

  Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om reglerne omkring grundejerforeninger, herunder spørgsmålet om legepladser. Det er nemlig afgørende, at reglerne overholdes, da disse bidrager til et trygt og sikkert legemiljø for børnene.

Advokat til regler i grundejerforeninger

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning om grundejerforeninger eller høre nærmere herom. 


Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer. Første samtale er altid gratis og uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon