Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Vejlaug

Grundejere, som har fælles vedligeholdelsespligt i forhold til en privat fællesvej, stifter ofte et vejlaug. I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring et vejlaug gennemgået, herunder hvad et vejlaug helt præcist er, samt hvordan det fungerer. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er et vejlaug?
  • Hvordan fungerer et vejlaug?
  • Hvad er forskel på et vejlaug og en grundejerforening?
  • Hvilke forpligtelser har et vejlaug?

Kontakt vores specialiserede advokater


Rasmus Møller Nielsen, advokat Andreas Bengtsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Vejlaug


Hvad er et vejlaug?

Et vejlaug er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område, som frivilligt er gået sammen for at vedligeholde deres private fællesvej. Ved en privat fællesvej forstås en vej, der er ejet og skal vedligeholdes af private, men som offentligheden har brugsret over og dermed adgang til. Kommunen har altså ved private veje fralagt sig ansvaret for vedligeholdelsen. Formålet med et vejlaug er altså typisk at sikre, at vejene og området er og forbliver i god stand.

Yderligere kan vejlauget agere som talsmand for grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen, især når det drejer sig om spørgsmål som vejvedligeholdelse, ændringer i lokalplanen og lignende. Dette kan eksempelvis opstå, såfremt kommunen træffer beslutninger om at intensivere vedligeholdelsen af vejen, hvilket grundejerne måske ikke er enige i.

Det er en demokratisk valgt bestyrelse, der styrer vejlauget. Betyrelsen har en formand, der betegnes oldermanden. Bestyrelsen bliver oftest valgt for en periode på 1 eller 2 år og er dem, der tager beslutninger om budgettering og planlægning af vedligeholdelsesprojekter.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om, hvad et vejlaug er.

Hvilke forpligtelser har et vejlaug?

Der findes ikke en lov om veljaug, hvorfor adgangen til og driften af vejlaug er ulovreguleret. Et vejlaug skal derfor blot overholde den almindelige foreningsret, hvilket indebærer, at vejlauget skal have nogle generelle retningslinjer, i form af vedtægter, og at der skal afholdes i hvert fald én årig generalforsamling.

Hvilke forpligtelser et vejlaug har, afhænger af vejlaugets vedtægter, som er besluttet ved stemmeflertal på den stiftende generalforsamling. Disse varierer efter vejlaugets størresle og formål. 


Et vejlaug har dog typisk følgende forpligtelser:

  • Vedligeholdelse af veje og stier i området
  • Opkrævning af afgifter fra medlemmer til finansiering af vedligeholdelse
  • Drift, vedligeholdelse og renholdelse af den private fællesvej
  • Etablering af bump
  • Snerydning
  • Gruslægning
  • Konfliktløsning mellem medlemmer og vejlauget
  • Interessevaretagelse over for kommunen i spørgsmål vedrørende vejvedligeholdelse og lokalplanlægning.

  Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer der kan opstå, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvad koster det at være medlem af et vejlaug?

Man har som medlem af et vejlaug gpligt til at betale kontingent. Størrelsen afhænger af forskellige faktorer, herunder vejlaugets størrelse, opgaver, aktiviteter og de regler, der er fastlagt af vejlaugsmedlemmerne. Der gælder altså ingen fast pris på, hvad et medlemskab af et vejlaug koster. Formålet med at betale kontingent er at finansiere vejlaugets aktiviteter, herunder vedligeholdelse af veje i området, administration og andre fælles udgifter.

Vejlaugets vedtægter indeholder oftest de nærmere detaljer vedrørende kontingentbetaling, herunder beløbets størrelse, betalingsfrister og eventuelle sanktioner for manglende betaling. Manglende overholdelse af en økonomisk forpligtelse, kan medføre udelukkelse fra visse rettigheder eller tjenester i vejlauget.

Hos Sagførerne anbefaler vi, at du får gennemgået vejlaugets regnskaber, vedtægter og referat af seneste generalforsamling, således at du er klar over, hvilke udgifter og forpligtelser et medlemskab medfører. Det kan desuden være en god ide at diskutere eventuelle spørgsmål om kontingentbetaling med vejlaugets bestyrelse eller administrator.

Hvad er forskellen på et vejlaug og en grundejerforening?

Vejlaug har primært til formål at vedligeholde og administrere veje og stier inden for et bestemt område. Vejlaugets fokus er altså infrastruktur og vejvedligeholdelse. Grundejerforeninger har derimod et bredere formål. Udover vejvedligeholdelse kan de også håndtere andre fællesområder som parker og legepladser. Grundejerforeninger har altså oftest et mere omfattende ansvar for området.

Vejlaug og grundejerforeninger opkræver begge typisk årlige afgifter fra deres medlemmer til finansiering af vedligeholdelsesaktiviteterne. Da grundejerforeningens afgifter oftest dækker et bredere udvalg af tjenester og faciliteter, vil kontigentet typisk være højere.

Grundejerforeninger kan i mange tilfælde have de samme forpligtelser som et vejlaug, hvorimod et vejlaug kun indeholder dele af de opgaver, som normalt varetages i en grundejerforening. Bestyrelsen i en grundejerforening kan desuden opstille regler for, hvad der sker inde på matriklen, mens bestyrelsen i et vejlaug kun kan beskæftige sig med fællesområderne. Bestyrelsen i grundejerforeninger har altså mere vidtgående beføjelser.


Vil du vide mere om grundejerforeninger? Du kan læse mere på følgende side.

Vejlaug vedtægter

Af et vejlaugets vedtægter fremgår de officielle regler og retningslinjer, som styrer og regulerer driften og aktiviteterne i et vejlaug. Disse vedtægter er normalt udarbejdet og vedtaget af medlemmerne af vejlauget og kan variere fra vejlaug til vejlaug afhængigt af organisationens specifikke behov og mål. Man er som medlem af et vejlaug forpligtet til at overholde vejlaugets vedtægter. Vedtægterne vedtages ved afstemning på generalforsamlingen, hvorefter de skal tinglyses for at få gyldighed.

Et vejlaug kan i princippet bestemme alt, der relaterer sig til områdets fællesveje, hvis det fremgår af vedtægterne. Begrundelsen herfor er, at alle vedtægter skal vedtages ved stemmeflertal. Det skal dog bemærkes, at det selvfølgelig kun er vedtægter, der er rimelige, som kan gøres gældende.

Hvis du mener, at et eller flere vedtægter i et vejlaug rækker ud over rimelighedens grænser, kan du kontakte Sagførerne for en uforpligtende drøftelse af din sag. Vi vil herefter vurdere, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet.

Advokat til vejlaug

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med vejlaug eller høre nærmere herom. 


Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer. Første samtale er altid gratis og uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon