Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er en kontrakt mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Ansættelseskontrakten skal indeholde en beskrivelse af de vilkår, som skal gælde for ansættelsesforholdet.  Med andre ord skal ansættelseskontrakten danne de fælles rammer for ansættelsesforholdet. 

Hos Sagførerne ved vi hvilke vilkår der skal indgå i ansættelseskontrakten, så du er sikker på, at du overholder lov om ansættelsesbeviser. 

Har du spørgsmål til ansættelseskontraktens udformning, eller skal vi hjælpe dig med at udarbejde ansættelseskontrakten, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Ansættelseskontrakt


Hvornår skal man have en ansættelseskontrakt?

En kontrakt er, som nævnt ovenfor, en indgåelse af en aftale. Det betyder blandt andet, at ansættelsen som udgangspunkt kan ske både mundtligt og skriftligt. Der er dog i de fleste tilfælde en række vilkår, som medarbejderen har krav på at få oplyst skriftligt. Det gælder for alle medarbejdere, der er tiltrådt den 1. juli 2023 eller senere, hvor:

  • den forudbestemte/faktiske arbejdstid er mere end gennemsnitligt 3 timer om ugen i 4 uger i træk
  • der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde

  Såfremt ansættelsen har fundet sted før d. 1. juli 2023, skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at dine ansatte har krav på at modtage en opdateret kontrakt. Det har du 8 uger til.

  Benytter du dig af medarbejdere, som ikke på forhånd har en fastsat arbejdstid, da de blot tilkaldes efter behov, har de krav på en kontrakt, selvom de ikke opfylder kravet om, at have en faktisk arbejdstid på mere end gennemsnitligt 3 timer om ugen i fire uger i træk.

Minimumskrav - Ansættelseskontrakten

Der er 15 punkter, der som du minimum skal oplyse i dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

  • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse.
  • Arbejdsstedet/arbejdsstedernes beliggenhed.
  • Jobbeskrivelse eller angivelse af medarbejderens titel/stilling.
  • Ansættelsesdatoen (dvs. begyndelsestidspunktet).
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed (medmindre tidsubestemt ansættelsesforhold).
  • Er medarbejderen vikaransat, skal brugervirksomhedens identitet oplyses.
  • Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid.
  • Varigheden af det fravær med løn, som medarbejderen har ret til.
  • Arbejdsgiveren og medarbejderens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  • Løn, tillæg, pension mv. (herunder hvornår lønnen udbetales).
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og evt. ordninger for overarbejde og betaling.
  • Ved helt eller overvejende uforudsigelighed i arbejdstiden, for eksempel hvis man er ansat som tilkaldevikar eller afløser, skal arbejdsgiveren underrette medarbejderen om blandt andet garanterede timer og betaling.
  • Den uddannelse som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder.
  • Angivelse af, hvilket kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet.
  • Bidrag til social sikring, som er knyttet til ansættelsesforholdet.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker hjælp til udarbejdelse eller gennemgang af en ansættelseskontrakt.

Lovpligtigt at udarbejde en ansættelseskontrakt?

Det er lovpligtigt i Danmark, at arbejdsgiveren udleverer et skriftligt ansættelsesbevis til medarbejdere, hvis arbejdstiden overstiger gennemsnitligt tre timer ugentligt i fire på hinanden følgende uger.

Du kan godt have en ansat i en periode uden at have udarbejdet en kontrakt. Syv kalenderdage efter deres første arbejdsdag, skal du dog have udarbejdet samt udleveret en ansættelseskontrakt til din medarbejder. Der er desuden visse oplysninger, som du fortsat først skal udlevere senest en måned efter tiltrædelsen. Såfremt medarbejderen ikke har modtaget en ansættelseskontrakt inden for fristen, kan der opstå et krav om godtgørelse. Det er uden betydning, om den manglende ansættelseskontrakt skyldes, at du har glemt det.

Generelt anbefales det, at der udarbejdes en ansættelseskontrakt for alle medarbejdere. Det anbefales ligeledes at den skriftlige kontrakt underskrives af begge parter, så det kan bevises, at den er udleveret. Både arbejdsgiver og medarbejder bør have en underskreven kontrakt, som lever op til lov om ansættelsesbeviser.

Uden overenskomst

Der er ikke noget krav for, hvornår en virksomhed skal have en overenskomst. Du kan således som arbejdsgiver frit vælge mellem en ansættelseskontrakt med overenskomst eller en ansættelseskontrakt uden overenskomst. Såfremt du vælger at benytte en ansættelseskontrakt uden overenskomst, skal du udelukkende leve op til lovens krav til ansættelser. Der er således et større frirum til at fastsætte ansættelsesvilkårene for dine medarbejdere.

En overenskomst er med til at sikre visse rettigheder for medarbejderen. Herunder hvad medarbejderen skal have i løn og pension - dette er nemlig ikke bestemt ved lov. Derforuden kan overenskomster også regulere, hvor mange timer om ugen medarbejderen skal arbejde, hvorvidt medarbejderen har fri ved barnets første sygedag, mv.

Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvorvidt medarbejderen er omfattet af en overenskomst.

De nye regler for ansættelseskontrakter

Den 1. juli 2023 trådte der en ny lov i kraft. Formålet med den nye lov var at sikre en større forudsigelighed i ansættelsen og større gennemsigtighed om arbejdsvilkårene. 

Nogle af de mest markante ændringer i den nye lovgivning er:

  • Flere lønmodtagere skal have en ansættelseskontrakt
  • Nye mindstekrav til arbejdsvilkårene
  • Udvidet oplysningspligt for arbejdsgiveren
  • Fristen for, hvornår du skal have udarbejdet en ansættelseskontrakt, er blevet forkortet

  Såfremt ansættelsen har fundet sted før den 1. juli 2023, er der ikke i loven et krav om udlevering af en ny ansættelseskontrakt. Medarbejderen har dog ret til at anmode om at få en ny ansættelseskontrakt udleveret inden for en frist på otte uger efter anmodningen.

  Hos Sagførerne er vi eksperter i arbejds- og ansættelsesret. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansættelseskontrakter. 

Manglende underskrift på ansættelseskontrakten

Det er ikke i loven angivet, at en ansættelseskontrakt skal være underskrevet, for at være gyldig. Derfor kan en ansættelseskontrakt være gyldig uden underskrift. Dette kan for eksempel gøre sig gældende, hvis du har fremsendt eller udleveret en ansættelseskontrakt til en medarbejder, som blot lader den ligge uden at underskrive den. Medarbejderens passivitet vil i så fald kunne sidestilles med en accept af ansættelse. 

Hos Sagførerne anbefaler vi dog altid, at både arbejdsgiver og medarbejder underskriver ansættelseskontrakten. Herudover anbefales det, at arbejdsgiveren har et underskrevet eksempler liggende. I nogle typer af sager, er det arbejdsgiveren der skal godtgøre, at medarbejderen er bekendt med et bestemt vilkår. Særligt i disse tilfælde er det et problem, hvis ikke arbejdsgiveren kan fremvise en underskreven ansættelseskontrakt. For klarhedens skyld, bør ansættelseskontrakten således underskrives af begge parter.

Ingen ansættelseskontrakt

Har du ikke udarbejdet en ansættelseskontrakt til din medarbejder, eller er ansættelseskontrakten mangelfuld, kan medarbejderen have krav på en godtgørelse. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, vil der ofte være en nachfrist. En nachfrist er en arbejdsgivers mulighed for at efterkomme krav om ansættelsesbevis. Nachfristen vil typisk være 14 dage. En arbejdsgiver der er omfattet af en overenskomst med en nachfrist, vil således ofte kunne vente med at udlevere en ansættelseskontrakt, indtil medarbejderen anmoder om det.

Hvis ikke ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, vil medarbejderen oftest have krav på en godtgørelse. Godtgørelsens størrelse vil afhænge af forholdets karakter.

Det er afgørende, at ansættelseskontrakten overholder de nugældende regler på området. Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning om, hvordan du sikrer dig, at kontrakten er mangelfri samt lever op til de nugældende regler. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig, så du ikke risikerer at skulle betale godtgørelse for en mangelfuld ansættelseskontrakt.

Lov om ansættelseskontrakt

Hvis ikke en ansættelseskontrakt lever op til kravene i lov om ansættelsesbeviser, kan medarbejderen ofte kræve en godtgørelse. Hvor høj en godtgørelse man som arbejdsgiver kan idømmes at betale, vil afhænge af de konkrete forhold. 

Hvis der er tale om en mangelfuld ansættelseskontrakt, men hvor de mangelfulde forhold angår mindre væsentlige eller ubetydelige vilkår, vil godtgørelsen ofte være ganske lav. I de mere graverende tilfælde, hvor det pågældende mangelfulde vilkår har haft konkret betydning for medarbejderen, vil godtgørelsen være højere. Det kan også få betydning, hvor hurtigt man som arbejdsgiver retter et mangelfuldt vilkår i ansættelseskontrakten.

Advokat til ansættelsesret

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon