Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Kontraopsigelse

En kontraopsigelse er en opsigelse, som gives efter modparten allerede har givet en opsigelse. I praksis betyder det, at medarbejderen efter at være blevet opsagt, selv vælger at opsige. I så fald er det medarbejderens opsigelsesvarsel som gælder, idet dette er kortest.

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Kontraopsigelse


Kontraopsigelse funktionær

En kontraopsigelse betyder, at medarbejderen efter at være blevet opsagt selv siger op. Det medfører, at funktionæren i visse situationer kan få ret til at fratræde sin stilling tidligere end ellers. Vælger den ansatte at kontraopsige, kan det få betydning for de fordele, som funktionæren ellers har forhandlet sig til i forbindelse med en opsigelse fra arbejdsgiverens side.

I praksis kommer kontraopsigelsen altid fra medarbejderen, da arbejdsgiverens opsigelsesvarsel typisk er længere end medarbejderens.

En kontraopsigelse skal være modtaget senest den sidste hverdag i måneden, såfremt den skal være gældende fra førstkommende måned.

Kontraopsigelse opsigelsesperioden

Såfremt du har opsagt en medarbejder, kan vedkommende i sin opsigelsesperiode vælge selv at sige op. Det hedder at kontraopsige. Det medfører, at medarbejderen kan undgå at skulle arbejde den fulde opsigelsesperiode ud. Det ses typisk i sammenhæng med, at medarbejderen allerede har fundet nyt arbejde.

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at acceptere en kontraopsigelse.

Fratrædelsesgodtgørelse ved kontraopsigelse

Funktionærer, der opfylder anciennitetskravene, har ifølge funktionærloven krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Såfremt du har opsagt en funktionær, der har ret til fratrædelsesgodtgørelse, og som efterfølgende vælger at kontraopsige, vil det som udgangspunkt ikke have indvirkning på funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse. Funktionæren vil kun miste sin ret til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt vedkommende ikke længere opfylder anciennitetskravene - ikke udelukkende på grund af en kontraopsigelse. Dette vil eksempelvis være tilfældet, såfremt vedkommende skal arbejde opsigelsesperioden ud for at have været ansat i 12 eller 17 år. Medfører kontraopsigelsen, at funktionæren stopper på arbejdspladsen efter 11 år og 11 måneder, vil anciennitetskravene således ikke være opfyldt, og vedkommende vil ikke have krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Har din ansatte kontraopsagt sin stilling? Kontakt Sagførerne så vi kan drøfte og løse dine juridiske problemer. 

Kontraopsigelse varsel

Har du opsagt en medarbejder, og vedkommende har valgt at kontraopsige, gælder der fortsat regler om varsel. Medarbejderens kontraopsigelse vil skulle følge de regler, der gælder for opsigelsesvarsler - ligesom når medarbejderen normalt opsiger sin stilling. Du vil derfor ikke risikere, at din medarbejder stopper med dags varsel, fordi de har kontraopsagt. I nogle tilfælde har medarbejderen dog en kortere opsigelsesvarsel, end du har, når du opsiger vedkommende.

Har medarbejderen for eksempel været ansat i så lang tid, at vedkommende har opnået en opsigelsesperiode på 3 måneder, vil en kontraopsigelse medføre, at vedkommende udelukkende har en opsigelsesperiode på 1 måned.

Ønsker din medarbejder at fratræde sin stilling tidligere, end hvad der gælder efter reglerne om opsigelsesvarsel, vil I skulle aftale dette.

Kontraopsigelse eksempel

Har du som arbejdsgiver for eksempel opsagt en funktionær med fratrædelse med en varsel på 6 måneder, kan funktionæren kontraopsige sin stilling. Det vil medføre, at vedkommende i stedet kan fratræde sin stilling med sit eget opsigelsesvarsel. Funktionærens egen opsigelsesvarsel er typisk kortere end din, da dennes varsel følger de almindelige bestemmelser efter funktionærloven, som angiver en opsigelsesvarsel på en måned. Med andre ord vil funktionæren, med en kontraopsigelse, kunne fratræde stillingen på et tidligere tidspunkt. Dette ses, som nævnt ovenfor, typisk i situationer, hvor vedkommende allerede er blevet tilbudt et nyt job.

Ønsker funktionæren at fratræde stillingen med et endnu kortere varsel, kan I indgå en aftale herom.

Kontraopsigelse ved fritstilling

Der er ikke noget til hinder for, at en funktionær vælger at kontraopsige, såfremt vedkommende er blevet fritstillet. Dette ses typisk i forbindelse med, at den pågældende har fundet et arbejde hos en konkurrerende virksomhed. Funktionæren må nemlig ikke påbegynde et sådan arbejde, imens denne er fritstillet, da der fortsat gælder en loyalitetsforpligtelse.

Funktionæren må dog gerne påbegynde et nyt job mens vedkommende er fritstillet, såfremt det ikke er hos en af dine konkurrenter.

Er du i tvivl om, hvorvidt en tidligere ansat er startet i en konkurrerende virksomhed under fritstillingsperioden, eller har du andre spørgsmål vedrørende kontraopsigelse, kan du kontakte Sagførerne. Vi kan blandt andet hjælpe dig med at vurdere, om der er tale om en loyalitetskonflikt.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon