Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Minimalerstatning

Er du i tvivl om, hvad minimalstatning til funktionærer er? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring minimalerstatning og funktionærer, gennemgået, herunder blandt andet, hvordan man beregner det, samt sammenhængen mellem minimalerstatning og fritstilling. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

    • Hvad er minimalerstatning?
    • Hvordan beregnes minimalerstatning?
    • Hvad siger funktionærloven om minimalerstatning?

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Minimalerstatning


Hvad er minimalerstatning?

Vælger man som arbejdsgiver at fritstille en funktionær i opsigelsesperioden, er der altid krav på en minimalerstatning svarende til 3 måneders løn, uanset om funktionæren finder nyt arbejde i opsigelsesperioden.

Hvis fritstillingen sker midt i opsigelsesperioden, skal minimalerstatningen betales frem til udløbet af opsigelsesvarslet. Er der på dette tidspunkt mindre end 3 måneder tilbage af opsigelsesvarslet, kan minimalerstatningen være mindre end 3 måneders løn, og der kan derfor ikke modregnes i lønnen.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis funktionæren får job hos en konkurrerende virksomhed, vil denne kun være berettiget til minimalerstatning, såfremt man som arbejdsgiver giver tilladelse hertil. Ønsker man ikke at give tilladelse, skal funktionæren kontraopsige sin stilling for at kunne tiltræde det nye job. Dette er som arbejdsgiver vigtigt at være opmærksom på.

Kontakt Sagførerne, såfremt du ønsker hjælp eller rådgivning i forbindelse med minimalerstatning til funktionærer.

Hvordan beregnes minimalerstatning?

En fritstillet funktionær har ret til fuld løn i den måned, hvor medarbejderen fritstilles, samt i de efterfølgende tre måneder, forudsat at fritstillingsperioden varer mindst tre måneder (minimalerstatningsperioden). Dette er tilfældet, uanset om medarbejderen finder andet arbejde i perioden.

Som arbejdsgiver har du mulighed for at modregne medarbejderens indtægter fra andet arbejde i den løn, der udbetales for den del af opsigelsesperioden, der ligger uden for minimalerstatningsperioden.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor skal der være styr på de ansættelsesretlige forhold, så både arbejdsgiver og arbejdstager kan fokusere på det, de er bedst til. Kontakt Sagførerne for hjælp og rådgivning. Herefter vil vi hjælpe dig bedst muligt i forbindelse med beregning af minimalerstatning.

Tryk her for at se et eksempel på beregning af minimalerstatning

En medarbejder har en opsigelsesperiode på 6 måneder og fritstilles med det samme. Herefter vil medarbejderen have ret til fuld løn i de første 3 måneder efter reglerne om minimalerstatning. Finder medarbejderen et andet arbejde i denne periode, kan man som arbejdsgiver ikke modregne denne indtægt i de første 3 måneders løn.

Derimod kan man i de resterende 3 måneder af opsigelsesperioden modregne medarbejderens indtægter fra andet arbejde i den løn, man skal betale.

Tjener medarbejderen f.eks. 30.000 kr. om måneden i et nyt job og den oprindelige løn var 50.000 kr. om måneden, skal man som arbejdsgiver kun betale forskellen, altså 20.000 kr., i de sidste tre måneder af opsigelsesperioden. Dette vil i alt give 60.000 kr., der skal betales i minimalerstatning.

Hvad siger funktionærloven om minimalerstatning?

Det følger af funktionærlovens § 3, at en funktionær altid har krav på en minimalerstatning svarende til 3 måneders løn. Funktionærens ret til minimalerstatning fremgår dermed direkte af funktionærloven. Det bemærkes, at udelukkende funktionærer er omfattet af funktionærloven.

Hvis den ansatte fritstilles midt i opsigelsesperioden, skal minimalerstatningen, som nævnt ovenfor, kun betales frem til opsigelsesperiodens udløb. Hvis der på dette tidspunkt er mindre end 3 måneder tilbage af opsigelsesvarslet, vil minimalerstatningen derfor kunne være mindre end 3 måneders løn.

Hos Sagførerne er vi specialiseret i at rådgive små og mellemstore, ejerledede virksomheder om alle de spørgsmål, der opstår ved drift af denne type virksomhed. Vi tilbyder en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret, herunder funktionærlovens bestemmelse om minimalerstatning.

Tryk her for at læse funktionærlovens § 3

§ 3. Hvis arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste eller uberettiget bortviser ham fra tjenesten, og funktionæren ved afbrydelsen har krav på højst 3 måneders varsel i overensstemmelse med § 2, er arbejdsgiveren pligtig til, såfremt almindelige erstatningsregler ikke måtte medføre et større ansvar, at udrede en erstatning svarende til lønnen indtil det tidspunkt, til hvilket den ansatte den pågældende dag lovligt kunne have været opsagt, eller - såfremt han allerede var opsagt - til opsigelsesfristens udløb. Tilsvarende gælder, hvis funktionæren er tidsbegrænset ansat og der er 3 måneder eller mindre tilbage af denne ansættelse.

Stk. 2. Har funktionæren ved arbejdsgiverens uberettigede afbrydelse af tjenesteforholdet krav på mere end 3 måneders varsel, bliver erstatningen at fastsætte efter de almindelige erstatningsregler. Tilsvarende gælder, hvis funktionæren er tidsbegrænset ansat og der er mere end 3 måneder tilbage af denne ansættelse. Funktionæren har dog mindst krav på en erstatning svarende til lønnen indtil fratræden med 3 måneders varsel i overensstemmelse med § 2.

Stk. 3. Denne paragrafs bestemmelser kommer også til anvendelse, når funktionæren hæver tjenesteforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side.

Minimalerstatning fritstilling

Det er en forudsætning for, at man som arbejdsgiver skal betale minimalerstatning, at arbejdstageren er fritstillet og funktionær. Når en medarbejder fritstilles betyder det, at man som arbejdsgiver ikke længere ønsker at benytte arbejdstagerens arbejdskraft i opsigelsesperioden. Medarbejderen skal derfor ikke møde på arbejde, men har fortsat krav på fuld løn i hele opsigelsesperioden. Spørgsmålet om minimalerstatning er derfor ikke relevant, såfremt arbejdstageren blot er almindeligt opsagt og ikke fritstillet.

Arbejdsgivere er underlagt et kompliceret arbejdsretligt regelsæt. Vi kender reglerne og kan rådgive dig, så du kan fokusere på din forretning. Kontakt os for en uforpligtende samtale om minimalerstatning, fritstilling og funktionærer. Herefter vil vores erhvervsadvokater hjælpe dig videre.

Advokat ifm. minimalerstatning til funktionærer

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med minimalerstatning til funktionærer. Vores advokater med speciale i arbejds- og ansættelsesret kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon