Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Hvad gælder ved barns sygdom?

Hvilke vilkår og regler der gælder i forbindelse med børns sygdom, er ikke noget, der er reguleret ved lov. Reglerne følger derfor af den enkelte funktionærs ansættelsesforhold. Den ansatte og arbejdsgiveren kan derfor frit aftale i hvilket omfang, der gives fri i forbindelse med den ansattes børns sygdom, her i hvilket omfang der gives fri og løn. 

Det vil i ansættelseskontrakten være fastslået, hvilke regler der gælder i forbindelse med barnets sygdom, herunder om der er ret til at få fri, løn og i hvor lang tid der kan holdes fri. 

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Barnets sygdom


Hvilke rettigheder har man ved sit barns sygdom

Funktionærloven tillægger ikke funktionærer ret til at tage fri med løn i forbindelse med et barns sygdom. Funktionærloven tillægger et minimum af rettigheder, der gælder ved funktionærers ansættelse. Funktionærloven tillægger heller ikke funktionæren en ret til at holde fri uden løn i forbindelse med et barns sygedag. Funktionærloven kan fraviges ved aftale, men kun til gunst for funktionæren. Der kan derfor være aftalt, at funktionæren alligevel skal have ret til at holde fri i forbindelse med et barns sygedag.

Funktionæren har kun ret til at holde fri på børns sygedage, hvis det fremgår af en ansættelsesretlig aftale mellem arbejdsgiveren og funktionæren. Sådanne ansættelsesretlige aftaler udformes oftest i ansættelseskontrakten, en overenskomst eller i en allonge aftale.

Det fremgår af mange overenskomster, at funktionærer har ret til at holde fri på barnets første og anden sygedage. Det fremgår derudover også af den ansættelsesretlige aftale i hvilket omfang, der gives løn under barnets sygdom, samt hvad der udgør en sygedag, og hvornår der er tale om et barns sygedag.

Vilkårene og reglerne, der er aftalt, i forbindelse med barnets sygedage er forskelligt fra de enkelte overenskomster og kontrakter.

Hvad udgør en sygedag?

Det afhænger af den enkelte aftale, hvad definitionen på en sygedag er. I nogle kollektive overenskomster, der regulerer funktionærers retsstilling i forbindelse med barnets sygdom, er en sygedag defineret ved at man bliver kaldt hjem fra arbejde på grund af sygdom. Herved vil der være tale om en hel sygedag, såfremt den ansatte funktionær, bliver nødt til at tage hjem inden arbejdsdagens afslutning - uanset hvor længe pågældende havde arbejdet.

I andre overenskomster regnes sygedagen først, fra den efterfølgende sygedag. Funktionærens hjemkaldelse vil således ikke blive defineret som en sygedag, når funktionæren har mødt ind på arbejde og efterfølgende tager hjem.

Det beror derfor på en konkret vurdering af ansættelsesaftalen, hvis det skal vurderes, hvad der udgør en sygedag, i konkrete tilfælde. Det afhænger derfor af ansættelseskontrakten at fastslå, hvad der er en sygedag, og hvilke rettigheder funktionæren har på børns sygedag.

Løn ved barnets sygedage

Der er ikke i funktionærloven nogle regler, der tillægger funktionæren en ret til løn ved barnets sygedage. Det skal derfor fremgå af en ansættelsesaftale, at funktionæren har ret til løn, hvis denne ikke kan møde på arbejde, som følge af barnets sygedag. Hvis ikke der foreligger en sådan ansættelsesaftale, typisk i form af selve ansættelseskontrakten, en overenskomst eller en allonge, så vil funktionæren ikke have et krav på at få løn i forbindelse med barnets sygedage.

I mange overenskomster, er det aftalt, at kun en forældre kan have fri med det syge barn af gangen. Det er desuden ofte aftalt, at forældre kan få fri på første dag med løn, og fri uden løn for resten af barnets periode. Af andre overenskomster fremgår det at forældre har ret til to dages løn i forbindelse med et barns sygdom.

Det er op til aftale, om forældre har ret til at holde fri ved barnets sygdom, og om der betales løn i tilfælde af at barnet bliver syg. Det fremgår derfor af den enkelte funktionærs ansættelse, om denne er berettiget til løn i tilfælde af et barns sygdom. Typisk er der et anciennitetskrav, såfremt funktionæren skal være berettiget til løn ved børns sygdom.

Hvor mange sygedage må man have med sit barn?

Reglerne for fri i forbindelse med børns sygdom er reguleret af enkelte aftaler, og ikke ved lov. Det er op til den enkelte aftale at fastslå reglerne om, hvordan og hvor meget løn, der gives til en funktionær i tilfælde af dennes barns sygdom.

Det følger derfor af den enkelte aftale, at definere hvor mange sygedage, man kan have med sit barn i barnets sygeperiode. Typisk er hver forældre igennem overenskomst berettiget til en eller to sygedage med barnet. Dette er typisk kun for barnets enkelte syge periode, og der vil derfor sjældent være et årligt krav om maksimalt antal sygedag i forbindelse med barnets sygdom, da reglerne er fastsat for den enkelte sygeperiode.

Ved hospitalsindlæggelser, vil forældre typisk i overenskomster være indrømmet en længere sygeperiode end 1 eller 2 dage. Dette gælder også ofte uden anciennitetskrav.

Funktionæren har intet krav på at få sygedage med barnet, medmindre at der foreligger en aftale, der indrømmer funktionæren et vist antal sygedage i forbindelse med barnets sygdom.

Hvem kan tage fri på barnets sygedag?

Hvis der i en ansættelsesretlig aftale, er indrømmet funktionæren en ret til at få fri på barnets sygedag, vil det ofte være en forudsætning, at kun én forældre har mulighed for at være hjemme med barnet. Man vil derfor sjældent, medmindre at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, kunne være begge forældre hjemme sammen med barnet.

Hvis en arbejdsgiver, finder ud af at en funktionær har misbrugt sine rettigheder i forbindelse med barnets sygedag, så kan denne kræve at evt. løn bliver tilbagebetalt. Derudover vil misbrug af rettigheder kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt en advokat

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Reglerne der gælder for barnets første syge er et udslag af aftale, du kan derfor selv forhandle vilkårene, der gælder ved barns første sygedag. Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning om ansættelsesretten, eller anden rådgivning i forbindelse funktionær ansatte. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Mød hele teamet med speciale i erhvervsret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon