Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Varemærker

Beskyttede varemærker repræsenterer ofte en ganske betragtelig værdi. For eksempel er varemærket Google vurderet til 100 milliarder dollars. Da en stor andel af de fleste virksomheders goodwill er knyttet til varemærker, er der generelt god økonomi i at beskytte dem. Ethvert kendetegn, der kan adskille din virksomhed og dine tjenesteydelser fra andre virksomheder eller deres tjenesteydelser, kan registreres som et varemærke, når blot det kan gengives grafisk. Du kan således f.eks. registrere firmanavne, produktnavne, figurer, logoer, slogans og lyde samt dine varers udformninger. Lader du Sagførerne rådgive dig og gennemføre en forundersøgelse af dit varemærke, får du en kvalificeret vurdering af, om varemærket kan registreres. Du undgår at bruge tid og penge på varemærker, der ikke kan registreres. Står du for eksempel og skal sætte en vareproduktion i gang under et nyt produktnavn, er det væsentligt for dig at vide, om produktnavnet kan beskyttes – og at det ikke krænker andres registrerede varemærker. Hos Sagførerne hjælper vi dig også med at registrere dit navn, logo, slogan med videre som varemærke, så du kan bevise, at du har erhvervet eneretten på det. Herefter kan du som rettighedshaver licensere varemærket eller omvendt forbyde andre at benytte det, og du er sikker på, at de mange penge, du investerer i at markedsføre varemærket, også forøger dets værdi. Ved at lade Sagførerne undersøge, registrere og overvåge dit varemærke, får du sikkerhed for, at varemærket bliver behandlet med respekt, mens du bruger din tid på din kerneforretning. Skulle dit varemærke trods registreringen blive krænket, er vi klar til at håndhæve din ret og om nødvendigt føre din sag ved domstolene.
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon