Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Husorden i ejerforeninger

Er du tvivl om, hvad en husorden er, hvordan den vedtages, samt hvad den skal indeholde? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring husorden og ordensregler i ejerforeninger, gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er en husorden?
  • Hvad skal en husorden indeholde?
  • Hvordan vedtages en husorden?
  • Hvad sker der hvis man overtræder husordenen?

Kontakt vores specialiserede advokater


Rasmus Møller Nielsen, advokat Andreas Bengtsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Husorden


Hvad er en husorden?

En husorden er ejerforeningens spilleregler. Formålet med en husorden er altså at skabe god ro og orden i ejendommen, samt på de tilknyttede fællesarealer, via et sæt fælles ordensregler. Husordenen skal ikke blot overholdes af ejendommens beboere, men også af beboernes gæster, lejere og andre, som befinder sig i ejendommen.

Husordenen fungerer som et supplement til ejerforeningens vedtægter. Vedtægterne har dog forrang i forhold til husordenen. Dette betyder, at såfremt husorden og vedtægterne strider mod hinanden, vil det være vedtægten, der er gældende. Husorden bør derfor ikke vedrøre forhold, der allerede fremgår af ejerforeningens vedtægter.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en ejerforenings husorden, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvad skal en husorden indeholde?

Det fremgår af ejerlejlighedslovens § 6, at ejerforeningen på en generalforsamling kan fastsætte ordensregler til sikring af god skik og orden i ejendommen i en husorden.

Der gælder ingen regler for, hvad en husorden skal indeholde. Dette er op til den enkelte ejerforenings størrelse, behov og ønsker. En husorden kan indeholde regler om næsten alt, som knytter sig til medlemmerne af ejerforeningens adfærd i ejendommen og på fællesarealerne. 

En husorden skal ikke, men kan eksempelvis indeholde følgende punkter:

  • Regler for støj og fester, herunder varsling og tidspunkt for ro i ejendommen.
  • Regler for om man må have husdyr i ejendommen og hvis ja hvilke.
  • Retningslinjer for brug af fællesarealer.
  • Regler for indendørs rygning.
  • Koordinering af trappevask.
  • Retningslinjer for aflåsning.

  En husorden må derimod ikke indeholde bestemmelser, som minder om eller burde være vedtægsbetemmelser. Dette hænger sammen med, at ejerforeningens vedtægter regulerer mere indgribende forhold for det enkelte medlem af ejerforeningen, hvorfor disse kræver kvalificeret flertal for at blive vedtaget. Bestemmelser i husordenen kræver derimod kun et simpelt flertal, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

  Det er vigtigt, at du forinden købet af en ejerlejlighed sætter dig grundigt ind i ejerforeningens husorden. Herefter kan du nemlig vurdere, om den pågældende husorden er noget, som du kan og har lyst til at efterleve. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sagførerne.

Hvordan vedtages en husorden?

En husorden vedtages som udgangspunkt på en generalforsamling med simpelt flertal. Alle medlemmer af ejerforeningen har én stemme hver. En lejlighedsejer, der ejer en større og mere værdifuld lejlighed, har en mere vægtig stemme end en lejlighedsejer, der ejer en mindre lejlighed i ejendommen. Fordelingstallet angives ved en brøk, dette kan eksempelvis være 300/1800, hvor 1800/1800 er summen af fordelingstallene for alle ejerlejlighederne i ejerforeningen.

En husorden skal modsat vedtægterne, ikke tinglyses for at kunne gøres gældende mod ejerforeningens medlemmer eller andre, der befinder sig i ejendomme. Såfremt ændringer i husordenen ønskes, er det altid en god ide at have en dialog herom i ejerforeningen.

Kontakt Sagførerne for at høre mere om vedtagelse af en husorden i en ejerforening, samt hvad du skal være opmærksom på i forbindelse hermed. Første samtale er gratis og uforpligtende.

Hvad sker der hvis man overtræder husordenen?

Hvad der sker, hvis man overtræder husordenen, fremgår typisk af ejerforeningens vedtægter. Der sker ofte brud på husordenen i ejerforeninger. Dette kan forekomme, hvis en beboer udviser støjende adfærd i form af fester til langt ud på natten. I et sådan tilfælde har bestyrelsen følgende to muligheder:

  • Dialog
  • Retssag

  En dialog, hvorefter man gør opmærksom på den pågældende overtrædelse, samt hvordan det påvirker de andre beboere i ejendommen, er oftest nok til at sikre ro og orden. Såfremt dette ikke giver den ønskede effekt, kan man benytte en ekstern konfliktmægler. En mindre indgribende løsning bør altid prøves først, eksempelvis i form af en advarsel. En retssag er nemlig forbundet med store omkostninger.

  Oplever du, at husordenen ikke overholdes, kan det give anledning til tvister. I disse tilfælde kan det være en god ide at kontakte en advokat. Har du spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling.

Husorden eksempel

1. Altaner

For at undgå tilstopning af afløb, der kan forårsage vandskade hos andre beboere, skal altaner holdes rene. Det er desuden ikke tilladt at opbevare indbo mv. på altanerne. Undtaget er dog små havebordsæt, samt dertilhørende små genstande.

2. Bad og toilet

Der bør ikke bades mellem kl. 23.00 og kl. 6.00, da dette kan forstyrre de øvrige beboers nattesøvn. Man skal desuden være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet, da dette kan forårsage tilstopning.

3. Rygning

Det er forbudt at ryge på ejendommens fællesarealer, herunder trapper, opgange, kælder, loftrum mv.

4. Husdyrhold

Det er ikke tilladt at holde husdyr i ejendommen. Pasning af husdyr er heller ikke tilladt. Førerhunde er undtaget.

5. Grønne anlæg

Da ejerforeningen har en fælles interesse i dejligt fællesareal, skal ejendommens beboere passe på og respektere dette.

6. Leg og boldspil

Leg og boldspil må ikke foregå på områder, der kan medføre fare eller gene for de øvrige beboere. De forskellige legeaktiviteter skal i stedet foregå på de dertil indrettede områder.

7. Maskiner

Elektriske boremaskiner, vaskemaskiner, tørretumbler m.m. må kun benyttes i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 19.00, således unødvendig støj undgås.

8. Musik, støj og fest

Radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter m.m. må aldrig være til gene for de øvrige beboere. Såfremt dette ikke kan undgås i forbindelse med fest eller andet skal det varsles i rimelig tid til ejendommes øvrige beboere.

9. Pulterrum og kælderrum

Pulterrum og kælderrum skal altid være aflåste og vinduer skal holdes lukkede.

10. Trapper og trappevask

Trappeopgangen skal holdes ren og ryddelig. Dørmåtter skal fjernes fra trappegangene på de dage, hvor trappevask foretages.

Ønsker du at vide mere om en husorden eller få uddybet en eller flere pukter deri? Så tøv ikke med at kontakte sagførerne. Vi er eksperter i foreningsret, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig på en enkel og effektiv måde i forbindelse med husorden i ejerforeninger.

Ordensregler

Udover de ordensregler, der følger af ejerforeningens husorden, gælder der også en række almindelige naboretlige regler, principper og grundsætninger. Herefter stiller det intense nabofællesskab i en etageejendom snævrere grænser for, hvad ejendommes øvrige beboere skal kunne tåle. Her tænkes især på støj.

Ønsker du at vide mere om den naboretlige tålegrænse? Tryk her for at læse mere.

Advokat til husorden i ejerforeninger

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning om husorden i ejerforeninger eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid gratis og uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon