Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Opsigelsesvarsel

Hvis du skal opsige en funktionær, skal du varsle funktionæren derom. Opsigelsesvarslets længde afhænger af, hvor længe funktionæren har været ansat hos dig. Der kan dog være situationer, hvor der ikke gælder et krav om opsigelsesvarsel.

Har du spørgsmål til opsigelsesvarsel, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Opsigelsesvarsel


Opsigelsesvarsel for funktionærer

Opsigelsesvarslerne er reguleret i funktionærloven. Din medarbejder kan dog også være omfattet af en overenskomst, hvorefter andre opsigelsesvarsler er gældende. Alternativt kan I indgå en aftale om et særligt opsigelsesvarsel. 

Funktionærloven er dog beskyttelsespræceptiv, hvorfor dens bestemmelser om opsigelsesvarsel udelukkende kan fraviges ved aftale, såfremt fravigelsen er til fordel for funktionæren. Det betyder, at der egentlig kun kan aftales et forlænget varsel. Funktionærlovens varsler skal derfor betragtes som en form for minimumskrav.

Opsigelsesvarsel efter funktionærloven

Funktionærloven stiller, som nævnt ovenfor, nogle krav til et opsigelsesvarsel. Det er som det klare udgangspunkt ikke muligt at opsige en funktionær, uden der er blevet givet en forudgående varsel i overensstemmelse med funktionærloven. Dette udgangspunkt gælder i nogle situationer også for arbejdsaftaler, som er tidsbegrænsede.

Som arbejdsgiver skal du give opsigelsesvarsel på 1 måned til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen. Har funktionæren været ansat i over 6 måneder, skal der gives et opsigelsesvarsel på 3 måneder til fratræden ved en måneds udgang.

For hvert tredje ansættelsesår, bliver opsigelsesvarslet forhøjet med 1 måned, dog højst til 6 måneder. Funktionæren vil således efter 9 års ansættelse have opnået den maksimale opsigelses længde.

Opsigelsesvarsel midlertidig ansættelse

Har du ansatte, som udelukkende er af midlertidig karakter, gælder der andre regler om opsigelsesvarsel end de ovenfor nævnte.

Såfremt det kan godtgøres, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og ansættelsen ikke vedvarer ud over 1 måned, eller ansættelsen er sket på prøve, og ansættelsen ikke vedvarer ud over 3 måneder, skal hverken arbejdsgiveren eller funktionæren give en opsigelsesvarsel på 1 måned.

Ønsker du at opsige en funktionær, der er midlertidigt ansat, før ansættelsen udløber, skal du give vedkommende en opsigelse. Det skal som udgangspunkt være aftalt i ansættelseskontrakten, hvilke opsigelsesvarsler der gælder i sådanne tilfælde.

Hos Sagførerne står vi klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål, du måtte have vedrørende opsigelse og opsigelsesvarsler af funktionærer. Kontakt os allerede i dag til en uforpligtende samtale.

Oversigt over opsigelsesvarsler

Nedenfor kan du se, hvor lang varsel funktionæren har krav på, alt efter hvor længe vedkommende har været ansat.


Eksempler:

  • Ved ansættelse i op til 6 måneder, er der en opsigelsesvarsel på 1 måned
  • Ved ansættelse mellem 6 måneder og 3 år, er der en opsigelsesvarsel på 3 måneder
  • Ved ansættelse mellem 3 og 6 år, er der en opsigelsesvarsel på 4 måneder
  • Ved ansættelse mellem 6 og 9 år, er der en opsigelsesvarsel på 5 måneder
  • Efter 9 års ansættelse, er der en opsigelsesvarsel på 6 måneder


  Alle opsigelsesvarsler skal gives til udgangen af en måned. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at opsigelsesvarslet skal kunne rummes indenfor opsigelsesperioden. Hvis ikke opsigelsesvarslet kan rummes i opsigelsesperioden, risikerer du som arbejdsgiver at have givet et forkert opsigelsesvarsel. Dette kan resulterer i, at medarbejderen kan rette krav om godtgørelse herfor.

Opsigelsesvarsel funktionær over 50 år

Der gælder som sådan ikke andre regler om opsigelsesvarsel for funktionærer over 50 år. Der er dog nogle andre krav, man skal være opmærksom på ved opsigelsen.

Ønsker du at opsige en medarbejder, hvor vedkommendes ansættelsesforhold er omfattet af Lederaftalen mellem Ledernes Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, kan medarbejderen være berettiget til en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Dette er tilfældet, hvis medarbejderen har en anciennitet som leder på minimum 10 år (uafbrudt), er fyldt 50 år, og som endnu ikke er fyldt 65 år, på fratrædelsestidspunktet. Bestemmelsen i Lederaftalen er et supplement til bestemmelserne om fratrædelsesgodtgørelse i funktionærloven.

Kontakt Sagførerne for vejledning om, hvorvidt den såkaldte 50 års-regel er gældende i dit tilfælde.

Afskedigelse uden opsigelsesvarsel funktionærer

Når du ønsker at bringe et ansættelsesforhold til ophør, skal reglerne om opsigelsesvarsler i udgangspunktet føles. Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis det viser sig at være nødvendigt at bortvise funktionæren.

Udviser funktionæren en særlig grov adfærd, vil du i visse situationer kunne bortvise vedkommende. Adfærden skal være så grov, at det kan sidestilles med en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Er betingelserne for en bortvisning opfyldt, vil du kunne afskedige den pågældende uden opsigelsesvarsel. Vedkommende skal i dette tilfælde fratræde sin stilling øjeblikkeligt. 

En bortvisning er en af de hårdeste sanktioner, der kan anvendes over for en medarbejder. Der stilles derfor også strenge krav til dig som arbejdsgiver om, at bortvisningen er saglig. Derfor bør man inden bortvisning overveje, hvorvidt andre mindre indgribende reaktioner, kan være tilstrækkelige. Du kan for eksempel starte med at give en advarsel eller opsige vedkommende i overensstemmelse med funktionærlovens almindelige bestemmelser om opsigelsesvarsler.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon