Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Deltidssygemeldte funktionærer

Som arbejdsgiver er der en række forhold at være opmærksom på, når en medarbejder deltidssygemeldes. Som arbejdsgiver har man i et vist omfang ret til lønrefusion, fra den ansattes kommune. Man har som arbejdsgiver ret til at få refusion, for de udgifter der afholdes til sygedagpenge. 

Arbejdsgivere har i et vist omfang mulighed for at afvise en deltidssygemelding, hvis arbejdet retfærdiggøre dette. Du kan nedenfor læse mere om reglerne i forbindelse med en ansats deltidssygemelding. 

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Deltidssygemelding


Hvad er deltidssygemelding?

Deltidssygemelding er hvor en arbejdstager er syg, men stadig frisk nok til at kunne bibeholde en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Den ansatte vil således ved en deltidssygemelding gå ned i timer og dermed ikke længere arbejde fuld tid.

Der er ingen krav til en deltidssygemelding, udover at den ansatte minimum skal have 4 timers sygemelding om ugen. Der er ingen krav om at funktionæren har været syg i en given periode, før at deltidssygemelding kan ske. En arbejdstager kan derfor søge om deltidssygemelding fra første sygedag. Deltidssygemeldinger må ikke medføre at sygdommen kan blive forværret eller forlænget, det skal være lægeligt forsvarligt, hvis den ansatte deltidssygemelder sig. Hvis ikke deltidssygemelding er lægeligt forsvarligt, så skal der ske fuldtidssygemelding.

Arbejdsgivers ret til at afvise en deltidssygemelding

Arbejdstagere, herunder funktionærer, har i et vist omfang en ret til at blive deltidssygemeldt. Arbejdstagerens ret til deltidssygemelding begrænses af arbejdsgiverens ret til at afvise sygemeldingen. Arbejdsgiveren må afvise sygemeldingen såfremt, at stillingens forhold medfører at deltidssygemelding vil være udelukket eller uforholdsmæssigt. Arbejdsgiveren kan derfor afvise en deltidssygemelding, såfremt at det ikke giver mening at lade den ansatte arbejde på deltid. Afvisningen skal ske med grund i stillingen eller arbejdets forhold og karakter. Herefter vil den ansatte være tvunget til fuldtidssygemelding, selvom denne delvist kunne arbejde i sygemeldingsperioden.

Er du i tvivl om hvorvidt du kan afvise en deltidssygemelding? Kontakt Sagførerne for rådgivning om ansættelsesretten.

Ret til fuld løn under sygdom

En funktionæransat har ret til fuld løn under sygdom. Dette følger af funktionærlovens regler. Du kan læse mere om funktionærers ret til løn under sygdom her.

Som arbejdsgiver til en funktionær, vil du skulle betale fuld løn uanset om funktionæren arbejder eller er sygemeldt, idet funktionærer har ret til fuld løn under sygdom. Lovkravet om fuld løn kan ikke fraviges ved aftale.

Du vil som arbejdsgiver derfor skulle afholde løn omkostninger uanset om den ansatte funktionær arbejder eller er sygemeldt. Når du afholder løn under en ansats sygedom, vil du efter 30. dage kunne få refusion, for det beløb, der udgøre sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpenge her. 

Ansatte der ikke er funktionærer, kan også have ret til fuld løn under sygdom. Dette kræver at retten til løn under sygdom er sikret i en lokal ansættelseskontrakt, eller i en kollektiv overenskomst. 

Lønrefusion

Du vil som arbejdsgiver, kunne få sygedagpengerefusion, for de sygedagpenge du har afholdt, som følge af en ansats sygdom. Retten til sygedagpengerefusion indtræder først 30 dage efter funktionærens første sygedag. Det vil sige, at arbejdsgiver selv skal afholde udgifterne til den sygemeldtes løn, herunder sygedagpenge, i sygeperiodens første 30 dage. Denne 30 dages periode kaldes arbejdsgiverperioden. 

Efter arbejdsgiverperioden vil der kunne udbetales sygedagpengerefusion, for udgifterne til sygedagpenge, der afholdes i forbindelse med den ansattes sygdomsforløb. Sygedagpengerefusion udbetales af kommunen til arbejdsgiveren. Det vil kun være muligt at få refunderet den del af lønnen, der udgøres af sygedagpenge, og som afholdes efter 30 dages sygdom. Arbejdsgiveren afholder selv den resterende udgift til den fulde løn. 

Arbejdsgiveren vil afholde omkostningerne til fuld løn under en ansats sygdom. Arbejdsgiveren kan få refusion for det beløb af lønnen, der udgør sygedagpenge, i det tilfælde at en forsikring, eller kommunen dækker sygedagpengene til den ansatte. Arbejdsgiveren vil altid selv skulle afholde omkostningerne til differencen mellem den fulde løn og sygedagpengene. Der kan således ikke ske fuldstændig lønrefusion, hvis lønnen ligger over sygedagpenge satsen.

Læs mere om sygedagpenge her.

Er du i tvivl om reglerne vedrørernde sygedagpenge? Kontakt Sagførerne for rådgivning om ansættelsesretten.

Sygedagpenge forsikring

Arbejdsgiveren kan tegne en forsikring, der dækker sygedagpenge, som arbejdsgiver skal afholde i arbejdsgiverperioden.

Denne forsikring dækker de udgifter, som arbejdsgiveren skulle afholde til sygedagpenge, i arbejdsgiver perioden. Forsikringen dækker altså sygedagpenge i de første 30 dage, af en ansats sygeperiode.

Læs mere om sygedagpenge forsikring her. 

Ferie under deltidssygemelding

Arbejdstager kan, hvis denne selv ønsker det, afholde ferie under sygdom. Men arbejdsgiveren kan ikke pålægge arbejdstageren at holde ferie, når denne er syg. Sygdom anses nemlig for en ferieafbrydelsesgrund.

Hvis en deltidssygemeldt ønsker at afholde ferie under sygemeldingen, så er det et krav, for fortsat opretholdelse af sygedagpenge, at der sker visitation hos kommunen. Kommunen skal godkende, at ferien er i overensstemmelse med sygedagpengeforløbet. Hvis ferien godkendes af kommunen, så vil der være tale om lovlig afholdt ferie, og den deltidssygemeldte vil fortsat have ret til sygedagpenge under ferien. Retten til sygedagpenge gælder uanset om ferien afholdes i ind- eller udland.

Hvis ferien ikke anmeldes, eller ikke bliver godkendt, men afholdes alligevel, så vil den deltidssygemeldte ansatte ikke have krav på at få sygedagpenge under ferien. Ferien anses for en raskmelding, hvorefter der vil starte en ny sygeperiode, såfremt den ansatte efter ferien fortsat er sygemeldt, og opfylder kravende for at få sygedagpenge.

Ikke godkendt ferie

Arbejdsgiveren vil ikke have et krav på lønrefusion, hvis den deltidssygemeldte ansatte afholder uberettiget ferie med sygedagpenge, idet lønrefusionen er betinget af, at den ansattes sygdom er lovligt forfald.

Hvis den sygemeldte ansatte afholder ferie uden forudgående konsultation hos kommunen, så vil ferien anses som en raskmelding. Hvis den deltidssygemeldte ansatte igen er syg efter ferien, vil der starte et nyt sygdomsforløb og der vil starte en ny arbejdsgiverperiode på 30 dage, hvor arbejdsgiveren skal afholde lønomkostningerne. Lønrefusion er ikke muligt i arbejdsgiverperioden, da arbejdsgiveren selv skal afholde lønomkostningerne i denne periode.

Hvis betingelserne er opfyldt, så vil den sygemeldte i visse tilfælde skulle tilbagebetale de uberettigede sygedagpenge. Der skal ske tilbagebetaling af sygedagpenge, hvis den deltidssygemeldte ansatte mod bedre vidende har afholdt ferie. Dette vil typisk forudsætte at den deltidssygemeldte ansatte er blevet gjort opmærksom på, at ferie ikke kunne godkendes og hvad konsekvenserne af tilsidesættelse ville være.

Godkendt ferie

Den deltidssygemeldte har ikke krav på at få sygedagpenge, hvis der afholdes ferie uden forudgående visitation hos kommunen.

Hvis ferien godkendes af kommunen, så vil den deltidssygemeldte ansatte have ret til sygedagpenge i ferieperioden. Hvis kommunen finder at ferie er overensstemmende med sygedagpengeforløbet, så vil den deltidssygemeldte ansatte have krav på at afholde den godkendte ferie, med sygedagpenge. Den deltidssygemeldte vil ikke lovligt kunne afholde længere ferie, end hvad der er godkendt. Holder en deltidssygemeldt længere ferie end godkendt, vil denne ferie betegnes som ikke godkendt ferie, medmindre der foreligger undskyldende omstændigheder for feriens forlængelse.

Arbejdsgiveren vil kunne kræve lønrefusion af kommunen, hvis den sygemeldte ansatte afholder godkendt ferie.

Skal du bruge en advokat?

Du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Er du i tvivl om hvad der gælder i forbindelse deltidssygemelding? Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning om ansættelsesretten, eller anden rådgivning i forbindelse timelønnede ansatte. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Mød hele teamet med speciale i erhvervsret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon