Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Lønfastsættelse for timelønnede

Som arbejdsgiver er der en række forhold at være opmærksom på, når lønnen for en timelønnet medarbejder skal aftales. På følgende side kan du læse mere om de særlige regler der gælder for lønfastsættelse ved et timelønnet ansættelsesforhold.

Bliv klogere på:

    • Lønfastsættelse generelt
    • Hvilke regler der gælder for timelønnede med overenskomst
    • Hvilke regler der gælder for timelønnede uden overenskomst

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Lønfastsættelse


Generelt om lønfastsættelse ved timeløn

En timelønnet ansat får løn for hver time der arbejdes, modsat ansatte, der får en fast månedsløn uafhængigt af antallet af arbejdstimer. Den timelønnede medarbejder får derfor en månedsløn svarende til de timer, som han har arbejdet i løbet af lønningsperioden. En månedslønnet medarbejder vil få et fast aftalt beløb, som udbetales uanset antallet af arbejdede timer.

Dette betyder dog ikke, at timelønnede medarbejdere ikke er omfattet af de ansættelsesretlige regler. Timelønnede er omfattet af blandt andet ferieloven, ansættelsesbevisloven, sygedagpengeloven mv., ligesom alle andre ansatte, herunder funktionærer og månedslønnede. Det er som hovedregel kun funktionærer, der er omfattet af funktionærloven.

Funktionærer vil i praksis sjældent være ansat på timeløn, men kan være det. I stedet vil de ofte få en fast aftalt månedsløn. Hvorvidt en medarbejder er omfattet af funktionærloven afhænger af en række forskellige forhold, men særligt af betydning for klassifikationen af en funktionær, er arbejdets art. Du kan læse mere om funktionærer her.

Timeløn - Månedsløn

Når en medarbejder er timelønnet, får denne medarbejder løn ud fra antallet af timer, som der er arbejdet i lønningsperioden. Der er i Danmark ingen lovfastsat mindsteløn. Det er op til den enkelte arbejdsgiver og timelønnede arbejdstager at forhandle lønnen. Dette sker typisk gennem en kollektiv overenskomst. Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, så vil lønnen være et udslag af en aftale mellem den timelønnede medarbejder og arbejdsgiver. En timelønnet medarbejder vil ofte være berettiget til en ekstrabetaling, hvis der foreligger overarbejde af nogen art. Læs mere om løn- og helligdagstillæg.

Overfor timeløn står et ansættelsesforhold, hvor der udbetales en fast månedsløn. Det betyder, at lønnen er fast og ikke variere efter antallet af arbejdstimer. Overarbejde vil derfor sjældent blive honoreret særskilt. Ved månedsløn er lønnen også et udslag af forhandling. Det er derfor også op til forhandling for den, der er ansat med fast månedsløn, at aftale hvad den faste månedsløn skal være. Det samme gør sig gældende om der ydes tillæg i forbindelse med den fast månedsløn, samt i hvilket omfang den månedslønnede har ret til betalt sygdom og andet fravær. 

Både funktionærer og ikke-funktionærer kan blive ansat på timeløn. Læs mere om timelønnede funktionærer. 

Timeløn m. overenskomst

Hvis det timelønnede ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, vil det være den i overenskomsten aftalte timeløn, der er gældende. Det er overenskomsten, der regulerer arbejdsforholdet. Den timelønnede arbejdstager vil derfor have krav på at få den i overenskomsten fastsatte timeløn, for hver time, der er arbejdet i lønningsperioden.

Overenskomster indeholder minimallønninger, og disse minimallønninger vil stige årligt. Hvis du som arbejdsgiver har en medarbejder, der er ansat på overenskomst, et det således vigtigt at være opmærksom på, at de gældende minimallønninger følges. Ellers kan man som arbejdsgiver blive mødt med krav fra arbejdstageren.

Overenskomstens timeløn, som er udtryk for en minimalløn, kan ikke fraviges ved aftale. Arbejdstageren og arbejdsgiveren kan derfor ikke aftale en anden timeløn, end den der fremgår af overenskomsten.

Timeløn u. overenskomst

Hvis ikke den timelønnede medarbejder er omfattet af en overenskomst, så vil det være op til aftale mellem arbejdsgiveren og den timelønnede medarbejder, at fastsætte timelønnen. Den timelønnede medarbejder vil herefter have krav på at få den aftalte timeløn, for hver time arbejdstageren har arbejdet i lønperioden. Dermed vil den ansatte få en variabel månedsløn, afhængigt af time antallet i den pågældende måned. 

Der er ingen lovfastsat mindsteløn i Danmark, derfor kan der frit aftales timeløn for ansættelsesforholdet. Timelønnen skal blot afspejle medarbejderens arbejdsindsats, kvalifikationer mv.

Regler for timeløn

En timelønnet medarbejder skal have en måneds løn, svarende til hver time, der er arbejdet. Ofte vil det være aftalt, at der kun betales timeløn for effektivt arbejde. Det betyder, at pauser m.v. skal fraregnes timelønnen. Hvis den timelønnede medarbejder er omfattet af en overenskomst, vil der ofte være særlige regler for aflønningen. Det kan eksempelvis være, at den timelønnede medarbejder skal have 1 times løn for hver påbegyndt time. Det er således ikke unormalt, at sådanne særlige regler følger af overenskomsten.

Ønsker du rådgivning om aflønning af timelønnede medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte os.

Advokat?

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

At forhandle- og fastsætte løn i en ansættelseskontrakt, kan være svært. Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning om ansættelsesretten, eller anden rådgivning i forbindelse timelønnede ansatte. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon