Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Bortvisning af timelønnede

Er du i tvivl om, hvornår man må bortvise en timelønnet medarbejder? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring bortvisning af timelønnede medarbejdere, gennemgået, herunder blandt andet, hvad konsekvenserne af en uberettiget bortvisning er. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er en bortvisning af en medarbejder?
  • Hvornår må man bortvise en medarbejder?
  • Hvad siger funktionærloven om bortvisning?
  • Hvad er konsekvensen af en uberettiget bortvisning?
  • Kan man bortvise en medarbejder pga. tyveri?
  • Kan man bortvise en illoyal medarbejder?

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Bortvisning


Hvad er en bortvisning af en medarbejder?

Bortvisning af en medarbejder indebærer, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning. Medarbejderen skal forlade sin stilling uden forudgående opsigelsesvarsel eller yderligere lønudbetaling. Bortvisning er den strengeste sanktion, der kan anvendes i et ansættelsesforhold.

Er der tale om en mindre fejl, kan man som arbejdsgiver ikke bortvise en timelønnet medarbejder. I et sådant tilfælde er det mere passende at bruge mildere sanktioner, som for eksempel en advarsel eller opsigelse.

Arbejdsgivere er underlagt et kompliceret arbejdsretligt regelsæt. Vi kender reglerne og kan rådgive dig, så du kan fokusere på din forretning. Kontakt os for en uforpligtende samtale om bortvisning af timelønnede medarbejdere. Herefter vil vores erhvervsadvokater hjælpe dig videre.

Hvornår må man bortvise en medarbejder?

Adgangen til bortvisning af en timelønnet medarbejder er snæver, idet en bortvisning er den hårdeste ansættelsesretlige sanktion. Man må udelukkende bortvise en timelønnet medarbejder, såfremt denne groft har misligholdt ansættelsesforholdet. 

Dette kan eksempelvis være på grund af:

  • Strafbare handlinger og kriminalitet
  • Udeblivelse
  • Illoyalitet
  • Brud på ansættelsesretlige forpligtelser
  • Fejl og forsømmelser

  Det beror på en konkret og individuel vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, hvorvidt en misligholdelse af ansættelsesforholdet kan føre til bortvisning. 

  Ved denne vurdering er den afgørende om:

   • Medarbejderen tidligere har modtaget en advarsel for et lignende forhold
   • Arbejdsgiveren på forhånd har gjort det klart, at overholdelse af det pågældende forhold er af afgørende betydning.
   • Misligholdelsen kan betragtes som en bevidst tilsidesættelse af ansættelsesforholdets forpligtelser.
   • Misligholdelsen har negativ indflydelse på forholdet mellem arbejdsgiveren og medarbejderen

   Kontakt Sagførerne for råd og vejledning i forbindelse med, hvornår man må bortvise en timelønnet medarbejder. Vores advokater med speciale i arbejds- og ansættelsesret står klar til at hjælpe dig.

Hvad siger funktionærloven om bortvisning?

En funktionær kan godt være timelønnet. Et eksempel på en timelønnet funktionær er en studentermedhjælper, der arbejder på et kontor mere end 8 timer om ugen.

I visse tilfælde kan det være berettiget at bortvise en medarbejder. Bortvisning kræver, som nævnt ovenfor, at medarbejderen har gjort sig skyldig i grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. For funktionærer er dette reguleret af funktionærlovens §§ 3 og 4.


Ønsker du at vide mere om bortvisning af funktionærer? Du kan læse mere ved at trykke her.

Tryk her for at læse funktionærlovens § 3

§ 3. Hvis arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste eller uberettiget bortviser ham fra tjenesten, og funktionæren ved afbrydelsen har krav på højst 3 måneders varsel i overensstemmelse med § 2, er arbejdsgiveren pligtig til, såfremt almindelige erstatningsregler ikke måtte medføre et større ansvar, at udrede en erstatning svarende til lønnen indtil det tidspunkt, til hvilket den ansatte den pågældende dag lovligt kunne have været opsagt, eller - såfremt han allerede var opsagt - til opsigelsesfristens udløb. Tilsvarende gælder, hvis funktionæren er tidsbegrænset ansat og der er 3 måneder eller mindre tilbage af denne ansættelse.

Stk. 2. Har funktionæren ved arbejdsgiverens uberettigede afbrydelse af tjenesteforholdet krav på mere end 3 måneders varsel, bliver erstatningen at fastsætte efter de almindelige erstatningsregler. Tilsvarende gælder, hvis funktionæren er tidsbegrænset ansat og der er mere end 3 måneder tilbage af denne ansættelse. Funktionæren har dog mindst krav på en erstatning svarende til lønnen indtil fratræden med 3 måneders varsel i overensstemmelse med § 2.

Stk. 3. Denne paragrafs bestemmelser kommer også til anvendelse, når funktionæren hæver tjenesteforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side.

Tryk her for at læse funktionærlovens § 4

§ 4. Hvis funktionæren uberettiget undlader at tiltræde tjenesten eller forlader denne, eller arbejdsgiveren hæver tjenesteforholdet på grund af grov misligholdelse af kontrakten fra funktionærens side, har arbejdsgiveren ret til erstatning for det ham derved påførte tab. I tilfælde af ulovlig udeblivelse eller forladen af tjenesten har arbejdsgiveren, medmindre særlige omstændigheder foreligger, mindst krav på en erstatning svarende til en halv måneds løn.

Konsekvensen af en uberettiget bortvisning

Ved en uberettiget bortvisning har medarbejderen ret til at gøre indsigelse eller anlægge sag mod virksomheden, ofte gennem sin fagforening. Hvis medarbejderen får medhold, kan virksomheden blive pålagt at betale erstatning eller godtgørelse for medarbejderens økonomiske tab. Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver, forinden en bortvisning, har overvejet nøje, hvorvidt bortvisning er den rette sanktion.

Hos Sagførerne er vi specialiseret i at rådgive små og mellemstore, ejerledede virksomheder om alle de spørgsmål, som opstår ved drift af denne type virksomhed. Vi tilbyder en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret.

Kan man bortvise en medarbejder pga. tyveri?

Har en medarbejder begået tyveri, er dette udtryk for en grov misligholdelse af arbejdsforholdet. Af denne grund har man typisk ret til at bortvise medarbejderen uden forudgående advarsler eller påtaler. Arbejdsgiveren har altså ved tyveri som den klare hovedregel ret til øjeblikkeligt at bortvise medarbejderen.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor skal der være styr på de ansættelsesretlige forhold, så både arbejdsgiver og arbejdstager kan fokusere på det, de er bedst til. Kontakt Sagførerne for hjælp og rådgivning.

Kan man bortvise en illoyal medarbejder?

Det er en grundlæggende del af ansættelsesforholdet, at en arbejdsgiver kan forvente loyalitet fra sine medarbejdere. Dog kan det ofte være vanskeligt at fastsætte præcist, hvor grænsen går mellem loyal og illoyal adfærd. Bortvisning af en timelønnet medarbejder pga. illoyalitet forudsætter, at der er tale om et særligt groft tilfælde. 


Loyalitetspligten kan varierer alt efter om der er tale om:

  • En offentlig eller privat ansættelse
  • At man som arbejdsgiver har udstedt særlige retningslinjer eller indskærpet loyalitetspligten over for den ansatte

  Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om bortvisning af timelønnede medarbejdere pga. illoyalitet. Første samtale med en advokat er altid uforpligtende.

Uberettiget bortvisning erstatning

I forbindelse med en uberettiget bortvisning tildeles der i de fleste tilfælde erstatning for medarbejderens økonomiske tab. Dette tab beregnes ud fra den løn, medarbejderen ville have modtaget ved en normal opsigelse. Da funktionærer har længere opsigelsesvarsel, vil erstatningen være højere for disse ansatte. Læs mere om uberettiget bortvisning af funktionærer her.

Godtgørelse tildeles derimod i tilfælde af forskelsbehandling eller andre ærekrænkende forhold, idet visse ansatte er beskyttet af særlige love. Desuden kan funktionærloven, ligestillingsloven eller overenskomster give den ansatte en særlig beskyttelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt en bortvisning af en timelønnet medarbejder vil være uberettiget? Kontakt Sagførerne. Sammen kan vi drøfte din sag og finde en fælles løsning, der er i overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler.

Bortvisning med tilbagevirkende kraft

En bortvisning træder som hovedregel i kraft fra det øjeblik, hvor medarbejderen modtager bortvisningen. Dog accepterer retspraksis, at en bortvisning kan have tilbagevirkende kraft, såfremt man som arbejdsgiver først opdager medarbejderens væsentlige misligholdelse efter, at den har fundet sted. Dette forhindrer en situation, hvor en medarbejder kan opnå en bedre retsstilling ved at holde den væsentlige misligholdelse skjult. På denne måde sikres det, at man som arbejdsgiver har mulighed for at reagere på alvorlige brud på ansættelsesforholdet, selvom de først bliver opdaget senere.

Kontakt Sagførerne, såfremt du ønsker hjælp eller rådgivning til udarbejdelse af en skriftlig advarsel. Sammen kan vi drøfte om en bortvisning med tilbagevirkende kraft er den rette løsning for din arbejdsplads.

Advokat ifm. bortvisning af timelønnede

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med bortvisning af timelønnede medarbejdere. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon