Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Bortvisning af funktionærer

Bortvisning er en ansættelsesretlig reaktion, ligesom opsigelse og advarsler. Bortvisning er den mest indgribende form for ansættelsesretlig reaktion, idet ansættelsesforholdet øjeblikkeligt bringes til ophør. Fordi bortvisning er så indgribende en reaktion, er den kun sjældent berettiget. Bortvisning er kun berettiget, såfremt den ansatte har gjort sig skyldig i grove tjenesteforseelser. 

Typisk skal den ansatte forud for bortvisningen have fået en advarsel, eller have haft mulighed for at udtale sig. Uberettiget bortvisning kan medføre store økonomiske konsekvenser, idet den bortviste vil have krav på lønkompensation. 

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Bortvisning


Hvad er en bortvisning?

Bortvisning af en medarbejder er den strengeste ansættelsesretlige reaktion. Når en ansat bortvises, ophæves ansættelsesforholdet øjeblikkeligt. Når ansættelsesforholdet ophæves øjeblikkeligt, har den ansatte ikke krav på et opsigelsesvarsel, løn eller andet, idet ansættelsesforholdet er blevet bragt til ophør. Dette er uanset, hvilken opsigelsesvarsel den ansatte ellers havde krav på. Opsigelsesvarsler er fastlagt enten gennem ansættelseskontrakt eller overenskomst, men er særligt for funktionærer fastlagt i funktionærloven.

For funktionærer fremgår muligheden for bortvisning forudsætningsvis af funktionærlovens bestemmelser. Det kan heraf udledes, at funktionærer ikke er sikret mod bortvisning ifølge funktionærloven.

Fordi bortvisning er så indgribende for medarbejderen, så kræver det også, at medarbejderen groft har forsømt sin stilling. Alternativt kan der være tale om en mildere tjenesteforseelse, som er et gentagelsestilfælde efter, at den ansatte tidligere har fået en advarsel for lignende tjenesteforseelser.

Bortvisning er en måde at bringe ansættelsesforholdet op til ophør. Bortvisning adskiller sig fra fritstilling ved, at ansættelsesforholdet øjeblikkeligt ophæves ved bortvisning. Ved fritstilling består ansættelsesforholdet, indtil opsigelsesperioden er udløbet. I opsigelsesperioden har den ansatte krav på fuld løn.

Ønsker du at vide mere om fritstilling? Læs mere om fritstilling her.

Hvilke retsvirkninger har en bortvisning?

En bortvisning medfører, at ansættelsesforholdet bringes til ophør øjeblikkeligt. Dette medfører også, at der ved bortvisning ikke skal iagttages nogen opsigelsesvarsel. Derfor skal der ikke efter en bortvisning betales løn, idet der ved bortvisning ikke gælder nogen opsigelsesperiode.

Bortvisning fra arbejdet kan også medføre, at den tidligere ansatte mister retten til dagpenge på grund af selvforskyldt ledighed. Bortvisning er altså den mest indgribende ansættelsesretlige reaktion, idet arbejdsgiveren kan bringe ansættelsen til ophør uden forudgående varsel.

Hvis bortvisningen er uberettiget, kan det have store økonomiske konsekvenser. Den tidligere ansatte vil nemlig have krav på kompensation. Den ansatte vil have krav på at få løn og feriepenge, for en periode svarende til den almindelige opsigelsesperiode. Derudover kan den ansatte have krav på godtgørelse for tort, hvis bortvisningen har krænket den ansattes person. 

Arbejdsgivere er underlagt et kompliceret arbejdsretligt regelsæt. Vi kender reglerne og kan rådgive dig, så du kan fokusere på din forretning. Kontakt os for en uforpligtende samtale om bortvisning. Herefter vil vores erhvervsadvokater hjælpe dig videre.

Hvornår er bortvisning berettiget?

Bortvisning er den mest indgribende form for opsigelse, og kan derfor kun ske i sjældne tilfælde. Bortvisning kræver derfor at den ansatte, der bortvises, har gjort sig skyldig i grove tjenesteforseelser.

Eksempler på forhold, der typisk er grove tjenesteforseelser:

  • Hvis den ansatte gentagne gange uberettiget udebliver fra arbejdet
  • Hvis den ansatte gentagne gange nægter at udføre arbejdet
  • Hvis den ansatte gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse
  • Hvis den ansatte begår kriminalitet på arbejdspladsen
  • Hvis den ansatte er groft illoyal over for virksomheden

  Om en given adfærd kan anses for værende en grov tjenesteforseelse, beror på en konkret vurdering. Blot fordi en ansat har gjort sig skyldig i et af ovenstående, er dette ikke ensbetydende med, at der foreligger en grov tjenesteforseelse. Af denne grund er det en god ide at tage en samtale med den ansatte og hændelsesforløbet. Herefter kan det vurderes om der er baggrund for en bortvisning, eller om der skal bruges mindre indgribende foranstaltninger. Mindre indgribende foranstaltninger kunne være en anden form for opsigelse eller en advarsel.

  Typisk vil det være lettere at begrunde en bortvisning, hvis den ansatte før har fået advarsler for lignende tjenesteforseelser. Det kan også være lettere at begrunde en bortvisning, hvis du har klarlagt virksomhedens interne regler og adfærdskodekser. Den ansatte skal således ikke være i tvivl om, hvilken adfærd der tolereres, og hvilken adfærd der ikke tolereres.

  Hvis en ansat har gjort sig skyldig i grov tjenesteforseelse, og du som arbejdsgiver ikke har reageret, så kan bortvisning være udelukket som følge af din passivitet. Derfor skal der typisk reageres overfor den ansatte inden for én uge fra den grove tjenesteforseelse finder sted.

Bortvisning af sygemeldt medarbejder

Det forhold, at en medarbejder er sygemeldt medfører ikke, at denne ikke kan blive bortvist. Hvis den ansatte gør sig skyldig i en tjenesteforseelse i forbindelse med sygemeldingen, vil en bortvisning være berettiget. Dette kan være, hvis den ansatte melder sig syg, uden faktisk at være det, således at den ansatte ulovligt udebliver fra arbejdet eller bedrager virksomheden.

Det er dig som arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre, at bortvisningen er berettiget. Du skal derfor sikre dig dokumentation for, at der faktisk foreligger en tjenesteforseelse, som den bortviste er skyldig i. Hvis der ikke er fornøden dokumentation for bortvisningen og tjenesteforseelsen, så kan du ifalde erstatningsansvar overfor den ansatte, som følge af uberettiget bortvisning.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor skal der være styr på de ansættelsesretlige forhold, så både arbejdsgiver og arbejdstager kan fokusere på det, de er bedst til. Kontakt Sagførerne for hjælp og rådgivning.

Konsekvensen af en uberettiget bortvisning?

Hvis du uberettiget bortviser en medarbejder, så kan dette have store økonomiske konsekvenser. Den, der uberettiget bortvises, har krav på at få løn for en periode svarende til det opsigelsesvarsel, som den pågældende havde ret til på tidspunktet for bortvisningen. Dette omfatter almindelig løn, som den ansatte havde på tidspunktet for bortvisningen, men også værdi af fri bil og mobil, samt ferie. 

Derudover kan den bortviste ansatte have krav på godtgørelse. Der kan være krav på godtgørelse på grund af tort, såfremt den ansattes person er blevet krænket. Dette kan være sket ved grove beskyldninger om usande forhold, såsom tyveri og bedrageri. Der kan yderligere være krav på godtgørelse, hvis den ansatte er blevet bortvist i strid med forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven, dette vil typisk være, hvis bortvisningen sker på grund af race, etnicitet, handicap eller graviditet.

Hvis den ansattes ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, så vil funktionæren også have krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a og funktionærlovens § 2b, hvis denne er blevet uberettiget bortvist.

Advokat ifm. bortvisning

Du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Har du brug for hjælp i forbindelse med bortvisning af en funktionæransat, eller anden rådgivning i forbindelse med opsigelse af funktionærer? Vores advokater med speciale i arbejds- og ansættelsesret kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning uden, at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Mød hele teamet med speciale i erhvervsret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon