Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Er du berettiget til at få dagbod?

I enterprisekontrakter aftales det ofte, at du som bygherre har ret til dagbod, hvis byggeriet forsinkes og forsinkelsen ikke skyldes undskyldelige forhold. Undskyldelige forhold kan f.eks. være brand, hærværk, strejker, usædvanlige mængder af nedbør eller storm.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du kun kan opnå ret til dagbod, hvis det på forhånd er indskrevet i enterprisekontrakten. Derfor er det altid en god ide at få bistand fra din advokat, når du indgår enterprisekontrakter. På den måde sikrer du dig, at dine rettigheder som bygherre er sikret bedst muligt.

Hvis forsinkelse indtræder, er det vigtigt, at du som bygherre reagerer hurtigt. Selvom du er berettiget til at få dagbod i henhold til din entreprisekontrakt, er det ikke ensbetydende med, at du automatisk får dagbod fra entreprenøren ved forsinkelse med byggeriet.

Praksis på området er sådan, at hvis du ikke skriver til entreprenøren og informerer ham om, at du rent faktisk vil kræve dagbod, så fortaber du din kontraktsikrede ret til bod. For at kunne gøre krav på den aftalte dagbod, skal du inden rimelig tid fra du er blevet bekendt med fristoverskridelsen meddele din entreprenør, at du vil kræve dagbod. For at være på den sikre side, bør du derfor kontakte din advokat, så snart det viser sig, at byggeriet er forsinket eller vil blive forsinket.

For at være sikker på at bevare din ret til dagbod, skal du derfor gøre følgende:

  • Når forsinkelsen indtræder, skal du samme dag skrive til entreprenøren og informere ham om, at du fastholder din ret til at kræve dagbod.
  • Hvis det på et tidligere tidspunkt står klart, at forsinkelsen vil indtræde, skal du allerede skrive til entreprenøren på dette tidspunkt med varsling af dagbod.
  • Gør løbende kravet på dagbod op overfor din håndværker i forsinkelsesperioden, og fremsend det endelige krav på dagbod på afleveringsdagen.

Hvis det kommer så langt, at du er nødt til at kræve dagbod fra entreprenøren, er det ofte i forlængelse af en masse andre problemer med dine håndværkere. Hvis det hele går i hårdknude, kan det ende i syn og skøn eller retssag, og du bør derfor være forberedt og udvise særlig agtpågivenhed i forhold til afleveringsforretningen. Det betyder konkret, at du skal være ekstra opmærksom på, om der er fejl eller mangler, når byggeriet afleveres. Husk at det altid er en god at have en byggesagkyndig med, når du gennemgår afleveringen. 

Hos Sagførerne samarbejder vi Byggesagkyndig.nu ApS, som har specialiseret sig i at yde byggeteknisk rådgivning til boligkøbere. Hvis du tager en byggesagkyndig med til afleveringsforretningen, får du sikkerhed for, at ejendommen bliver gennemgået grundigt ude som inde og at eventuelle mangler opdages med det samme.

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon