Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Er jeg berettiget til at få dagbod?

I enterprisekontrakter aftales det ofte, at du som bygherre har ret til dagbod, hvis byggeriet forsinkes og forsinkelsen ikke skyldes undskyldelige forhold. Undskyldelige forhold kan f.eks. være brand, hærværk, strejker, usædvanlige mængder af nedbør eller storm.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du kun kan opnå ret til dagbod, hvis det på forhånd er indskrevet i enterprisekontrakten. Derfor er det altid en god ide at få bistand fra din advokat, når du indgår enterprisekontrakter. På den måde sikrer du dig, at dine rettigheder som bygherre er sikret bedst muligt.

Hvis forsinkelse indtræder, er det vigtigt, at du som bygherre reagerer hurtigt. Selvom du er berettiget til at få dagbod i henhold til din entreprisekontrakt, er det ikke ensbetydende med, at du automatisk får dagbod fra entreprenøren ved forsinkelse med byggeriet.

Praksis på området er sådan, at hvis du ikke skriver til entreprenøren og informerer ham om, at du rent faktisk vil kræve dagbod, så fortaber du din kontraktsikrede ret til bod. For at kunne gøre krav på den aftalte dagbod, skal du inden rimelig tid fra du er blevet bekendt med fristoverskridelsen meddele din entreprenør, at du vil kræve dagbod. For at være på den sikre side, bør du derfor kontakte din advokat, så snart det viser sig, at byggeriet er forsinket eller vil blive forsinket.

For at være sikker på at bevare din ret til dagbod, skal du derfor gøre følgende:

  • Når forsinkelsen indtræder, skal du samme dag skrive til entreprenøren og informere ham om, at du fastholder din ret til at kræve dagbod.
  • Hvis det på et tidligere tidspunkt står klart, at forsinkelsen vil indtræde, skal du allerede skrive til entreprenøren på dette tidspunkt med varsling af dagbod.
  • Gør løbende kravet på dagbod op overfor din håndværker i forsinkelsesperioden, og fremsend det endelige krav på dagbod på afleveringsdagen.

Hvis det kommer så langt, at du er nødt til at kræve dagbod fra entreprenøren, er det ofte i forlængelse af en masse andre problemer med dine håndværkere. Hvis det hele går i hårdknude, kan det ende i syn og skøn eller retssag, og du bør derfor være forberedt og udvise særlig agtpågivenhed i forhold til afleveringsforretningen. Det betyder konkret, at du skal være ekstra opmærksom på, om der er fejl eller mangler, når byggeriet afleveres. Husk at det altid er en god at have en byggesagkyndig med, når du gennemgår afleveringen. 

Hos Sagførerne samarbejder vi Byggesagkyndig.nu ApS, som har specialiseret sig i at yde byggeteknisk rådgivning til boligkøbere. Hvis du tager en byggesagkyndig med til afleveringsforretningen, får du sikkerhed for, at ejendommen bliver gennemgået grundigt ude som inde og at eventuelle mangler opdages med det samme.

Kan du både kræve dagbod og erstatning?

Det korte svar er nej.  Hvis du har aftalt dagbod med din håndværker, kan du ikke også få erstatning for det tab, du lider ved, at dit byggeri ikke er færdigt til tiden.

Hvis din håndværker ikke bliver færdig til det tidspunkt, I har aftalt i entreprisekontrakten, kan det få økonomiske konsekvenser for dig. Du risikerer fx at skulle betale ekstra for leje af midlertidig bolig, eller for opmagasinering af dine ejendele, ligesom der fx kan være ekstra finansierings-, forsikrings- og transportomkostninger forbundet med forsinkelsen. Dansk ret er imidlertid indrettet sådan, at du bærer bevisbyrden for, at du har lidt et tab, og du har tillige en tabsbegrænsningspligt. Det kan derfor være tidskrævende og besværligt at opgøre tabet præcist, og der kan være mange argumenter for og imod det opgjorte beløb.

Dagbod er derfor en let måde at løse ovenstående problemer på, idet dagboden træder i stedet for det nøje opgjorte tab. Typisk fastsættes dagboden til et beløb pr. dag forsinkelsen varer ved.

Hvor stor bør dagboden være?

Dagboden skal være stor nok til at dække de ekstraudgifter, du får, hvis byggeriet bliver forsinket, ligesom dagboden skal være stor nok til at motivere din håndværker til at blive færdig til tiden.

Normalt udgør dagboden 1 promille af entreprisesummen, og vi anbefaler, at dagboden som minimum fastsættes til 1.500 kr. pr. kalenderdag (og ikke pr. arbejdsdag), da dit tab typisk vil følge kalenderdagene.

Tidsfristforlængelse?

For at kunne beregne den dagbod, som din håndværker skal betale ved forsinket aflevering, skal den aftalte afleveringsdato ligge fast. Det kan lyde banalt, men ofte er afleveringsdatoen ikke kendt på det tidspunkt, hvor entreprisekontrakten bliver underskrevet. Du skal derfor sikre dig på skrift, at afleveringsdatoen ligger fast inden selve byggeriet påbegyndes.

Din håndværker kan få tidsfristforlængelse, i tilfælde af dårligt vejr, eller hvis du ændrer i projektet undervejs. Du bør derfor løbende under byggeprocessen afklare , om der er forhold, som din håndværker mener berettiger til tidsfristforlængelse, da dette reducerer dit krav på betaling af dagbod.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon